Mzdový výměr: Co je potřeba vědět

Publikováno v Peníze a práce

08. 6. 2020 - aktualizováno 02. 4. 2024

5 min.

Mzdový výměr: Co je potřeba vědět
autor
Eliška Maxová

Redaktorka & překladatelka.

Možná právě teď měníte práci, podepisujete novou smlouvu a setkali jste se v ní s formulací, že vaše mzda bude určena mzdovým výměrem. Zdánlivě nevinné označení s sebou ale může nést spoustu budoucích starostí – mzdový výměr může být totiž pro neznalého zaměstnance nenápadným „háčkem ve smlouvě“, jehož pravý význam se odhalí až ve chvíli, kdy nastane problém.

V našem článku se dozvíte, co to mzdový výměr je, jak může vypadat a co můžete dělat, pokud nesouhlasíte se snížením mzdy určené výměrem. Díky tomu budete umět vyhodnotit, jestli na smlouvu s výměrem vůbec kývnout.

Co je to mzdový výměr?

Výše mzdy většinou bývá uvedena přímo v pracovní smlouvě, ale také tam být nemusí. Kromě jiných způsobů určení její výše, jako je kolektivní smlouva či vnitřní předpis, může výši mzdy stanovit tzv. mzdový výměr. To je dokument, který pracovní smlouvu doplňuje, pokud v ní mzda stanovena není. Mzdový výměr je na rozdíl od pracovní smlouvy jednostrannou záležitostí zaměstnavatele – výše odměny za vaši práci tedy při dodržení všech náležitostí závisí jen na něm, a pokud s ní nesouhlasíte, moc toho nezmůžete. Znamená to tedy, že vám může zaměstnavatel snížit, nebo naopak zvýšit mzdu bez jakékoli diskuze.

Jak vypadá mzdový výměr?

Mzdový výměr je institut pro stanovení mzdy za odvedenou práci a zmínku o něm najdeme v zákoně č. 262/2006 Sb. neboli v zákoníku práce, konkrétně v § 113, odstavci 4. Není dána přesná forma, je tedy na zaměstnavateli, jak výměr formuluje (a také se v tom často chybuje – o tom dále). Obecně lze říct, že je to dokument oddělený od pracovní smlouvy, kterým vám zaměstnavatel sděluje jím stanovenou výši mzdy.

Každopádně obsahuje tyto údaje:

 • osobní údaje zaměstnance,
 • stanovená výše mzdy,
 • podpis pracovníka zastupujícího zaměstnavatele,
 • datum vystavení,
 • může, ale nemusí obsahovat také místo pro podepsání zaměstnancem, že výměr přijal (nikoliv ale, že s ním nutně souhlasí – viz dále).

A pokud tak nečiní pracovní smlouva nebo vnitřní předpis zaměstnavatele, tak obsahuje také:

 • způsob odměňování,
 • termín a místo výplaty mzdy.

Mohou v něm být také určeny jednotlivé složky práce, za něž zaměstnanec pobírá mzdu.

Kromě toho je důležité vědět:

 1. Mzdový výměr musí být písemný, jinak je neplatný.
 2. Vydává se alespoň ve dvou vyhotoveních.
 3. Doručuje se do vlastních rukou, a to buď osobně na pracovišti nebo jiném místě, nebo elektronicky či poštou. Pro jeho doručování existují stejná pravidla jako pro doručování jiných důležitých písemností a stanoví je Hlava XIV zákoníku práce. Avšak odmítnutí jeho převzetí nemá za následek neplatnost.
 4. Zaměstnanec ho musí dostat před začátkem výkonu práce, nejpozději první den účinnosti, nebo v případě změny nejpozději v den, kdy změna začne platit.
 5. Nesmí být součástí pracovní smlouvy, ať už přímo nebo jako její výslovný dodatek.
 6. Nesmí ani obsahovat formulace, které by naznačovaly, že se o součást smlouvy jedná, byť je výměr třeba na samostatném papíru. Například formulace „mzdový výměr je nedílnou součástí pracovní smlouvy“ v praxi zaměstnavateli zapříčiní, že soud rozhodne v jeho neprospěch ve věci doplacení mzdy, pokud zaměstnanec změnu výměru zpochybňuje.
 7. Nesmí také obsahovat náznaky či přímo formulaci, že mzda je sjednaná dvoustrannou dohodou. Například pokud v pracovní smlouvě nebo přímo v samotném výměru najdete, že mzda je „sjednaná“, jde už o dvoustrannou dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem, a tudíž ne o mzdový výměr, který je vždy jednostranný, tedy má formu sdělení.

Objevte pracovní nabídky

Nahlédněte do společností skrz fotky, videa a rozhovory se zaměstnanci, ať víte, zda se do tamní firemní kultury skutečně hodíte.

Všechny pracovní nabídky

Ultimátní trumf v rukou zaměstnavatele

Mzdový výměr je výhodný pro zaměstnavatele, dává mu větší flexibilitu v mzdové politice a několik dalších výhod ve vztahu k zaměstnancům. Ve firmách s velkým množstvím zaměstnanců je také mnohem jednodušší měnit mzdové výměry zaměstnanců než s každým probírat a podepisovat dodatek k pracovní smlouvě, protože se změnami pracovní smlouvy na rozdíl od výměru (který je samostatným dokumentem) zaměstnanec musí souhlasit, nejde tedy o jednostrannou záležitost zaměstnavatele.

Pokud se tedy například změní ekonomická situace firmy, může zaměstnavatel dle svého uvážení v rámci možností daných zákonem měnit zaměstnancům mzdy a tím optimalizovat mzdové náklady firmy. Není ani nutné uvést důvod.

Je samozřejmě stále nutné vyhnout se diskriminaci zaměstnanců a dodržet hranici minimální mzdy a příplatků za práci v noci, o svátcích a víkendech, více o tom dále.

Je pro mě mzdový výměr výhodný, nebo ne?

Pro zaměstnance s sebou mzdový výměr nese spíše nevýhody.

Jednostrannost

I když nebude se změnou mzdy souhlasit, má smůlu. Někoho by možná napadlo, že když si odmítne nový mzdový výměr převzít, nevstoupí v platnost. Ale opak je pravdou – pokud si písemnost nepřevezmete, považuje se doručení za zmařené a změna v platnost stejně vstoupí.

Okamžitá platnost

Jak už víme, tak zákon zaměstnavateli ukládá, že musí být nový výměr zaměstnanci předán nejpozději první den jeho účinnosti, takže se může stát, že přijdete 1. června do práce a zjistíte, že od 1. června za svou práci pobíráte méně peněz (anebo také více, což by vám ale nejspíš nevadilo).

Taktický nástroj

Objevují se také případy, kdy zaměstnavatel zásadně sníží zaměstnanci mzdu, čímž na něj vyvine značný nátlak, aby práci opustil. Tím se totiž zároveň vyhne i vyplacení odstupného. Podobná situace překvapila i jednatřicetiletého Marka, který čtyři roky pracoval v obchodním týmu společnosti působící v technickém odvětví. Se svou prací i mzdou byl spokojený, ale pak nastala změna – na pozici manažera týmu nastoupil nový člověk. „Po pár týdnech se začaly objevovat náznaky, ze kterých bylo patrné, že by náš nový šéf byl rád, kdyby co nejvíc z nás dalo výpověď. Naznačoval, že by rád pracoval se ‚svými‘ lidmi, tedy si na naše místa přivedl spolupracovníky, s nimiž v minulosti pracoval. Objevovaly se narážky na důvěru, týmové hráče, loajalitu… vyvíjel pasivně agresivní nátlak, abychom sami odešli. Po pár týdnech klidu, kdy jsme si všichni mysleli, že to vzdal, jsme dostali nový mzdový výměr. S vágním zdůvodněním o optimalizaci nákladů nám byl plat snížen ze dne na den o 25 %.“ Marek i jeho kolegové zjistili, že se nemají jak bránit; pokud je totiž po formální stránce mzdový výměr v pořádku a nejedná se o diskriminaci pouze jednoho konkrétního zaměstnance, je to zcela legální. Marek tomuto nátlaku podlehl a odešel: „Snížení platu nebylo jedinou příčinou, proč jsem odešel. Velkou roli hrála i toxická atmosféra, kterou tato událost v kanceláři vyvolala. V takovém prostředí je hrozně nepříjemné pracovat.“

Ale: Příplatky

Aby nebylo vše jen černé, výhodu můžeme vidět například v tom, že do mzdového výměru nemohou být zahrnuty příplatky za práci o víkendech, státních svátcích a v noci a také přesčasy. Na rozdíl od pracovní smlouvy, v níž již tyto věci mohou být v rámci odměny započítány, v případě mzdového výměru to tak není. Každá odpracovaná hodina navíc nebo v nestandardní hodinu by měla být odpovídajícím způsobem odměněna zvlášť.

Co dělat, pokud s nižším výměrem nesouhlasím?

Je vaše mzda určena mzdovým výměrem, zaměstnavatel vám ji snížil a vy s tím nesouhlasíte? Máte ještě pár šancí, že bude změna neplatná.

Jde opravdu o mzdový výměr?

Nejprve si zkontrolujte svou pracovní smlouvu a výměr a podívejte se, jestli se zaměstnavatel nedopustil některé z častých chyb. Aby se opravdu jednalo o výměr, musí splňovat všechny náležitosti, které jsme jmenovali výše.

Nejsem obětí diskriminace?

Pokud jsou všechny náležitosti v pořádku a neobjevíte žádnou nesrovnalost, můžete se ještě domoci svých práv, pokud se zaměstnavatel dopustil diskriminace. Podle § 110 zákoníku práce náleží zaměstnancům za stejnou práci stejná odměna. Pokud jste tedy jediný z kolegů na stejné pozici se stejnou senioritou, jehož mzda byla zkrácena, a důvodem není objektivní problém (například s výkonností nebo kvalitou odvedené práce), jedná se o diskriminaci. Nezáleží přitom na tom, zda je vaše mzda určená mzdovým výměrem a kolegova je přímo součástí jeho pracovní smlouvy.

Také je důležité nezapomenout, že do mzdy určené výměrem nespadají příplatky za práci v noci, o víkendech či svátcích a rovněž přesčasy.

Až budete podepisovat novou pracovní smlouvu, určitě si na mzdový výměr dejte pozor, abyste později nebyli překvapeni nečekanou změnou mzdy. A pokud se již stalo, máte ještě několik šancí na nápravu, pokud se zaměstnavatel dopustil chyby, a teď už víte, kde a jak ji případně najít. Nic ještě nemusí být ztraceno!

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata
Zpravodaj, který stojí za to

Chcete držet krok s nejnovějšími články? Dvakrát týdně můžete do své poštovní schránky dostávat zajímavé příběhy, nabídky na práce a další tipy.

Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa