Výplatní páska stručně a jasně: jak se v ní konečně vyznat

Publikováno v Peníze a práce

07. 11. 2022 - aktualizováno 07. 11. 2022

4 min.

Výplatní páska stručně a jasně: jak se v ní konečně vyznat
autor
Barbora Vičarová

Barbora Vičarová se věnuje nejčastěji digitálním a technologickým tématům, marketingu nebo sociálním sítím. V současnosti pracuje pro Českou televizi, kreativní studio artBLOCK a píše pro Marketing Journal.

Podlouhlý papírek, který na konci každého měsíce obdržíte, pokud jste zrovna zaměstnancem. Chcete se konečně vyznat v tom, jaký je rozdíl mezi superhrubou a hrubou mzdou, umět si správně spočítat odvody na pojištění nebo dokázat odhalit případnou chybu ve výpočtu? Tento článek vám stručně a jasně vysvětlí, jak se ve výplatní pásce konečně vyznat, co který řádek znamená a proč se vyplatí si výplatní pásku spíše založit do desek než zmuchlat do kapsy.

Výplatní páska – co to vlastně vůbec je?

Podle zákoníku práce by vám váš zaměstnavatel měl každý měsíc vydat písemný doklad, který potvrzuje jednotlivé složky vaší mzdy (v privátním sektoru) či platu (státní, rozpočtové a příspěvkové organizace) a uvádí případné srážky nebo odvody. Právě takový doklad se nazývá výplatní páska nebo výplatní lístek a dostávat byste ji měli, pokud jste:
* zaměstnaní na trvalý pracovní poměr;

 • pracujete u zaměstnavatele jako tzv. dohodář** (tj. na dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce).

Pokud jste zaměstnancem, pravděpodobně od svého zaměstnavatele na konci každého měsíce obdržíte právě tento dokument, většinou ve formě podlouhlé tabulky, které říkáme výplatní páska. Podle zákoníku práce má zaměstnavatel povinnost vydat zaměstnanci písemný doklad obsahující údaje o jednotlivých složkách mzdy nebo platu a o provedených srážkách. Z výplatní pásky se toho však většinou můžete dozvědět mnohem více, například:

 • jednotlivé složky mzdy, ve zkratce tedy kolik peněz vám daný měsíc přijde na účet,
 • údaje o vaší osobě, vašem zařazení v rámci instituce,
 • údaje o vašem pracovním poměru,
 • kolik zaplatíte na daních a v jaké výši odvedete státu pojistné,
 • kolik vám zbývá dovolené.

Bohužel však neexistuje jedna stanovená podoba takové výplatní pásky a u každého zaměstnavatele tak může tento dokument vypadat trochu jinak. I proto může být těžké se v něm vyznat. Pokud se však naučíte číst, co se pod jednotlivými čísly a řádky skrývá, můžete se z takové výplatní pásky dozvědět mnoho zajímavých informací.

Objevte pracovní nabídky

Nahlédněte do společností skrz fotky, videa a rozhovory se zaměstnanci, ať víte, zda se do tamní firemní kultury skutečně hodíte.

Všechny pracovní nabídky

Papírová, nebo elektronická?

Povinností zaměstnavatele je předat výplatní pásku zaměstnanci. Jakým způsobem tak učiní, je však pouze na něm. Klasickou metodou je předávání výplatní pásky v papírové podobě, většinou skrze mzdové nebo personální oddělení firmy, mnoho zaměstnavatelů však v dnešní době přistupuje také k elektronickému zasílání výplatní pásky. Zaměstnavatel by měl vždy dbát také na ochranu osobních údajů a zajistit, aby do vaší výplatní pásky nenahlížel nikdo jiný než právě vy.

K čemu je dobrá?

Z výplatní pásky se dozvíte nejen informaci o tom, na kolik peněz máte za odvedenou práci nárok, ale můžete z ní také číst informace o zbývající dovolené, odvedené dani nebo pojistném. Kromě toho slouží jako potvrzení o vykonané práci, pokud by vám například zaměstnavatel plat či mzdu nechtěl vyplatit, a bude se vám také hodit při nástupu do důchodu, pro jeho výpočet.

Typy mzdy a jaký v nich je rozdíl

Stěžejním údajem na výplatní pásce je informace o vaší mzdě či platu. Na výplatní pásce můžete najít základní, hrubou, superhrubou a čistou mzdu – jaký je ale mezi nimi rozdíl? Jako zaměstnanec ze své mzdy odvádíte daň z příjmu, ale platíte také část zdravotního a sociálního pojištění, na část vám pak přispívá zaměstnavatel.

Základní mzda je opravdu základní v tom smyslu, že se jedná o částku, která je uvedena ve vaší pracovní smlouvě a kterou si vyjednáte na pohovoru. Od té se odvíjí vše další.

Hrubá mzda pak může být rovna základní mzdě, případně v ní sčítáte základní mzdu a další „peníze navíc“ jako třeba prémie, osobní ohodnocení, příplatky nebo odměny. Z této částky pak platíte zdravotní a sociální pojištění. Od roku 2021 (kdy byla zrušena superhrubá mzda) se z hrubé mzdy počítá i výše daně z příjmů.

Čistá mzda je pak číslo, které už může být reálnou sumou, která vám přijde na účet. Od čisté mzdy se ještě před jejím posláním na účet můžou odečítat další srážky (třeba za stravenky), to co člověk dostane opravdu na ruku nebo na účet bývá uvedeno v kolonce výplata, mnohdy tučným písmem. Výši čisté mzdy zjistíte, pokud od hrubé mzdy odečtete daň z příjmu (15 % ze superhrubé mzdy), sociální (6,5 % z hrubé mzdy) a zdravotní pojištění (4,5 % z hrubé mzdy).

Na internetu existuje spoustu kalkulaček, do kterých stačí jedno z uvedených čísel zadat, a zjistíte, jak vysoké budou ostatní typy mzdy. Než se tedy vydáte na pohovor jednat o základní mzdě, je vždy dobré si dopředu vypočítat, kolik peněz vám reálně bude na účet chodit a jak se částka po odečtení daně a odvodů změní.

Výplatní páska – co v ní hledat?

Ačkoliv může každá výplatní páska vypadat trochu jinak, většinou je komponovaná podle podobné struktury a můžeme v ní hledat následující informace.

1. Na začátek něco o vás

V hlavičce výplatní pásky většinou najdete:

 • svoje jméno a rodné číslo, případně osobní číslo, které vám přiděluje zaměstnavatel,
 • další identifikaci, jako třeba název střediska nebo úseku, pod který v rámci firmy spadáte,
 • časové období, ke kterému se páska vztahuje,
 • informaci o pracovním poměru, v rámci kterého výplatu dostáváte, nebo typ vašeho úvazku (většinou vyjádřený procentuálně),
 • informace o dovolené, většinou je zde uvedeno, na kolik dní máte nárok, kolik jste již vyčerpali a kolik dní dovolené vám zbývá.

2. Hromada čísel aneb mzda

Jako první je dobré zaměřit se na počet odpracovaných hodin a položku mzda. Tu získáte, pokud vezmete počet pracovních dnů v měsíci a vydělíte jimi vaši mzdu. Tím získáte poměrnou částku na jeden odpracovaný den a touto sumou vynásobíte reálný počet odpracovaných dnů v daném měsíci. Pokud jste odpracovali všechny pracovní dny měsíce, měla by se suma shodovat s vaší domluvenou mzdou, pokud jste odpracovali méně (například kvůli nemoci), bude vaše mzda pro daný měsíc nižší.

Pod položkou hrubý příjem pak vidíte tuto vypočtenou mzdu plus případné prémie nebo odměny navíc. Tato částka slouží pro výpočet odvodů na sociálním a zdravotním pojištění:

 • odvod na zdravotní pojištění by měl být 4,5 % z hrubého příjmu
 • odvod na sociální pojištění 6,5 % z hrubého příjmu

Další uvedenou položkou je pak daňový základ, tedy již výše vysvětlená superhrubá mzda. Jednoduše ji vypočítáte pouhým vynásobením hrubé mzdy číslem 1,34 (jde o její navýšení o 34 %).

Zálohová daň je pak 15 % právě z této superhrubé mzdy. Položka daň po slevě pak znázorňuje tuto daň, od které jsou odečtené slevy na dani, typicky třeba sleva na poplatníka nebo bonus na dítě. Odvody zaměstnavatele pak jsou rozdílem mezi daňovým základem (tedy superhrubou mzdou) a hrubou mzdou.

Většinou tučně pak najdete na výplatní pásce položku čistý příjem, který zjistíte tak, že od hrubé mzdy odečtete daň po slevě. Jde o skutečnou mzdu, kterou získáte po všech zákonných odvodech a odpočtech.

3. Něco navíc

Mezi další položky, které můžete na své výplatní pásce nalézt, pak mohou patřit:

 • informace o čerpané nemocenské,
 • srážky ze mzdy (např.: část mzdy, kterou dostáváte vyplacenou ve stravenkách),
 • speciální příplatek za práci navíc nebo práci přesčas.

Pozor na chyby!

Protože nikdo není neomylný, je vždy dobré si při převzetí výplatní pásku poctivě projít a zkontrolovat. Hlídejte si například, kolik vám zbývá dnů dovolené, zda jsou správně započteny všechny pracovní dny a nezapomnělo se na nějaký státní svátek nebo na přesčas, který jste daný měsíc napracovali.

Pokud chybu najdete, ihned ji hlašte na personálním nebo mzdovém oddělení a nechte si výpočet případně vysvětlit, aby se předešlo problémům. Teď navíc už víte, co které číslo na pásce znamená, a neměl by pro vás být problém se ve výpočtech orientovat!

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata
Výplatní páska stručně a jasně: jak se v ní konečně vyznat
Zpravodaj, který stojí za to

Chcete držet krok s nejnovějšími články? Dvakrát týdně můžete do své poštovní schránky dostávat zajímavé příběhy, nabídky na práce a další tipy.

Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa