Pracovní pohovor: Co prozradí na náboráře řeč těla?

30. 9. 2022 - aktualizováno 30. 9. 2022

6 min.

Pracovní pohovor: Co prozradí na náboráře řeč těla?
autor
Elise Assibat

Journaliste - Welcome to the Jungle

O tom, co všechno člověk řekne i beze slov, vás přesvědčí jeden z největších odborníků na řeč těla, doktor Cal Lightman, v seriálu Anatomie lži. Souhlasit budou i náboroví pracovníci, kterým gesta a držení těla prozradí o uchazečích víc, než by oni sami chtěli. Neverbální komunikace zkrátka hraje během pracovních pohovorů čím dál důležitější roli a náboráři na ni nedají dopustit. Analýza řeči těla je obávanou metodou, která umožňuje skutečně důkladné posouzení osobnosti uchazeče. Ale co kdybychom to otočili a zkusili ji použít na osoby na druhé straně stolu? Proč by to nemohli být právě uchazeči, kdo díky neverbální komunikaci odhalí překvapivá tajemství náborářů? Jak co nejlépe odhadnout náboráře během přijímacího řízení, radí Julie Salvadorová, synergoložka (odbornice na neverbální signály těla) a trenérka hlasového projevu.

Co je to synergologie?

Čím se zabývá vědní obor „synergologie“? Podle Julie se jedná o „disciplínu, která využívá řeč těla ke zkoumání fungování lidské mysli.“ Jinými slovy, úkolem synergologa je pochopit myšlenky druhé osoby na základě toho, co mu prozradí její řeč těla. K čemu je to užitečné? To je snadné, k dosažení efektivního dialogu a co nejlepší komunikace s druhou stranou. Existuje klasifikace neverbálních prostředků, která obsahuje více než 2000 různých kategorií, s jejichž pomocí můžeme pozorovat a komplexním a přesným způsobem analyzovat každou informaci, kterou je lidské tělo schopno vyjádřit…

V první řadě je ovšem potřeba připomenout, že nikdo doopravdy nevidí do hlavy druhého člověka, a proto je každý přijatý signál pouze důsledkem subjektivního vnímání. Gestikulace může být spojena s tím, co si daná osoba myslí, ale také s tím, co právě říká, v jakém se nachází prostředí nebo jaké jsou její pocity, zcela nesouvisející s pracovní tematikou. „Samozřejmě nikomu nevidíme do hlavy, ale díky pečlivému pozorování můžeme podloženě vykládat něčí gesta,“ říká Julia přesvědčeně. „Synergologická teorie nám také umožňuje v maximální míře překonávat všechny možné předsudky. Například zaměříme-li se na přítomnost člověka v konkrétní situaci – díky synergologii dokážeme zjistit, zda se daná osoba věnuje nám, nebo svým vlastním myšlenkám.“

Na rozdíl od NLP (neurolingvistického programování, soubor technik, jejichž cílem je změnit způsob vnímání okolního světa, pozn. red.) není úprava chování hlavním úkolem synergologie. „Během synergologického tréninku se neučíme nijak upravovat svá gesta, protože dobrá ani špatná gesta neexistují. Pomáháme lidem všímat si reakcí a postojů druhých, díky čemuž získají náskok a naučí se přizpůsobit své chování, a tím pádem optimalizovat dialog v jakékoli jeho formě.“

Jak můžeme synergologii využít během pohovoru?

Nejenže je tato nauka o neverbální komunikaci velkým pomocníkem v každodenním životě, na pohovoru vás může vyloženě zachránit. Vzpomeňte si na její primární cíl – rozvíjet pozorovací schopnosti a díky nim se co nejlépe přizpůsobit osobě, která sedí naproti nám. Dovedete si představit větší výhodu než dokázat odhalit, jak náborář přemýšlí, a využít to ve svůj prospěch? „Nejde o to, snažit se za každou cenu zalíbit… Když se totiž automaticky budete snažit za každou cenu zavděčit ostatním, riskujete, že se budete slepě řídit tím, co od vás ten druhý očekává, což bude nakonec působit naprosto kontraproduktivně,“ varuje Julie.

„Ve výsledku totiž nebudete sami sebou a celá konverzace bude vlastně podvod. Představte si, že vás nakonec přijmou poté, co jste u pohovoru na první místo stavěli očekávání náboráře, a ne ta vlastní. Je to velmi nebezpečné, protože až vás doopravdy zaměstnají, rychle vás to doběhne…“ Vynechme tedy z diskuze „svádění“ a soustřeďme se na „adaptaci“. „Čím lépe se uchazeč dokáže přizpůsobit osobě naproti a okolnímu prostředí, tím plynuleji bude konverzace probíhat a tím větší se vytvoří vzájemná důvěra.“

Co všechno můžete o náboráři zjistit?

Chcete-li číst v náborářích jako v otevřené knize, musíte se během pohovoru nejen soustředit na sebe, ale v první řadě pozorně sledovat, co se děje kolem vás. Člověk má totiž často tendenci myslet jen sám na sebe a vlastní chování a zapomíná na hlavního aktéra: náboráře. Není třeba dál hledat, všechny informace o tom, jak dobře či špatně si na pohovoru vedete, vám předá přímo on, nikdo jiný, stačí otevřít oči! Současně ale nesmíte být duchem nepřítomní, jinak riskujete, že vám bude unikat, o čem je vlastně řeč… Zde je přehled toho nejdůležitějšího, co potřebujete vědět, abyste u pohovoru uspěli ve stylu další epizody seriálu Anatomie lži.

1. Přizpůsobujte se už od začátku

Nic nepomůže plynulé konverzaci tak jako adaptace. Doporučujeme od prvního okamžiku, kdy dojde ke kontaktu s druhou osobou, zahájit synchronizaci pohybů. Když komunikace probíhá hladce, dojde k instinktivnímu propojení řečí těl mezi dvěma lidmi. „Nejde o to, že byste měli imitovat osobu sedící před vámi, spíš jen vezměte na vědomí, že konverzaci zahajuje a řídí někdo jiný, a snažte se s ním co nejvíce sladit,“ vysvětluje Julie. „S adaptací vám nejlépe pomůže, když dopřejete náboráři určitý prostor, hlavně na začátku pohovoru!“

Psycholožka Linda Blairová přišla s teorií, že během prvního setkání se vše důležité odehrává v prvních sedmi sekundách, které, jak se zdá, naprosto stačí, abychom si udělali názor na druhou osobu. Jedná se o velmi krátký interval, který je ale rozhodující, protože se během něj vytváří subjektivní názor náboráře a ten bude přítomen i po zbytek rozhovoru. Je sice pravda, že vy na pozici uchazeče jste hodnoceni od prvního okamžiku, ale současně můžete i vy na oplátku hned začít s odhalováním osobnosti náboráře! Je přátelský? Ve stresu? Odtažitý? V každém z uvedených případů se samozřejmě budete chovat jinak.

„Je-li náborář spíše odměřený, raději se k němu příliš nepřibližujte, abyste nenarušili osobní prostor, protože pravděpodobně úmyslně udržuje odstup, lépe se mu tak hodnotí…“ popisuje Julie. Všímejte si i nenápadných náznaků!

2. „Dobrý pocit“ poznáte snadno…

Každý dokáže tak nějak instinktivně vycítit, jestli pohovor probíhá dobře, nebo ne. Jste-li na pochybách, sledujte následující znamení:

  • Zájem

Pokud s vámi vedoucí pohovoru komunikuje otevřeně a projevuje skutečný zájem, jeho židle by měla být umístěna ve střední části jeho strany stolu a tělem by se měl naklánět k vám.

Doteky čela znamenají přemýšlení! To značí nejen jeho skutečný zájem o to, co říkáte, ale že nad tím přemýšlí a možná dokonce plánuje budoucnost.

Mrkání berte jako dobré znamení! Mrkání umožňuje ukládání nově získaných informací, je tedy důkazem o tom, že náborář dává pozor.

  • Nadšení

Pohyby obočí jsou také pozitivní, protože obočí a jeho okolí vyjadřuje propojení. Jinými slovy, signalizuje snahu a ochotu porozumět. Proto lidé bez výrazu často působí méně sympaticky.

Úsměv vaším směrem je jasnou výhrou! Úsměv je téměř vždy znakem spokojenosti a povzbuzení. Upřímný úsměv poznáte podle toho, že se usmívá celý obličej, na rozdíl od úsměvu zdvořilého, který vyjadřuje jen spodní polovina obličeje. Opravdový úsměv je vidět i slyšet! Nenechte se proto zmást rouškou, naopak, díky ní rozeznáte upřímný úsměv od těch falešných!

3. „Špatný pocit“ už se poznává hůře…

Přesto ale existuje několik jasných znamení toho, že všechno neprobíhá tak, jak má. Snažte se je postřehnout co nejrychleji, abyste ještě stihli situaci obrátit ve svůj prospěch!

  • Nespokojenost

Pokud se náborář škrábe na tváři, znamená to rozčilení nebo podráždění. Rychle přemýšlejte, co byste mohli říct nebo nenápadně naznačit, abyste napravili dosavadní škody!

Pokud byl doposud náborář nakloněný směrem k vám, ale najednou se odklonil a i se židlí se odsunul dozadu, znamená to, že začíná brát komunikaci s větším odstupem. Asi se mu tedy nelíbilo něco, co říkáte, nebo jste se zeptali na téma, s kterým nepočítal. Nyní musíte zapracovat na tom, abyste jej vtáhli zpět do konverzace. Je proto dobré se před hovorem co nejvíce informovat o dané společnosti, abyste se v případě nouze mohli zeptat na nějakou konkrétní otázku týkající se vypsané pracovní pozice nebo obecně fungování firmy a získali zpět pozornost posluchače.

Škrábáním na krku dává osoba před vámi najevo, že se jedná o složitou otázku nebo že pohovor nemá bezproblémový průběh. Když si zkříží ruce za hlavou, znamená to, že je dialog na jeho vkus příliš vážný. V takových chvílích se pokuste co nejvíce zjednodušit své sdělení, klidně si pomozte slovy jako „zkrátka“ nebo „stručně řečeno“. Efektivita na prvním místě.

  • Nejistota

Pokud se náborář neustále vrtí a nemůže zaujmout klidnou polohu, znamená to, že se nemůže rozhodnout. Neschopnost učinit rozhodnutí se odráží i v drobných dotycích na bradě, protože v této oblasti se zpravidla projevují veškeré pochybnosti. Takže byste se měli co nejrychleji vytasit s nějakými dobrými argumenty!

Že je náborář vystresovaný, poznáte podle jeho hlasu – pod tlakem bude totiž mluvit suchým tónem a trochu trhaně. Pozorně sledujte tempo řeči, jestli náhodou nezrychluje. Pokud ano, znamená to, že je třeba změnit téma!

  • Netrpělivost

Jakmile si dá náborář prst k ústům, znamená to, že byste měli dokončit svou odpověď, protože chce zase mluvit on. Zkraťte to a nechte ho promluvit. Pohovor by měl být dialog, ne monolog!

Ťukání do stolu (prsty nebo čímkoli jiným) je zase jasným znamením, že neodpovídáte dostatečně rychle. Zrychlete to.

  • Nuda

Až přestane náborář mrkat (nebo bude mrkat jen hodně málo), tak jste ho ztratili. Pomalu kývá a nepoznáte, jestli se vlastně dívá na vás? Ztráta pozornosti se projeví jistou nehybností těla, protože člověk zamrzne v jedné pozici. Teď musíte přijít na to, jak si získat pozornost a co nejrychleji ho zapojit do konverzace! Možná zmiňte nějaké zajímavé téma nebo položte záludnou otázku.

  • Autorita

Pokud se náborář odtahuje dál a dál, znamená to, že se snaží od uchazeče získat fyzický odstup. Pokud si navíc upravuje kravatu, sako, límeček, popotahuje kalhoty nebo sukni, nebo jestli si dokonce uhlazuje knír, znamená to, že se snaží znovunastolit svou autoritu. Právě přišla ta pravá chvíle, abyste popsali svou úctu k nadřízeným a vyvrátili obavy z možné snahy o co nejrychlejší postup do vyšších pozic. Další způsob, jak mu nenápadně vrátit pocit autority, je položit otázku přímo související s jeho strategickou pozicí v dané společnosti…

Jak získáte dobré pozorovací schopnosti? Na tom nic není. Hlavní je smířit se s tím, že vás někdo hodnotí a pozorně sleduje. To totiž bývá hlavní příčinou stresu uchazečů v kombinaci se strachem, že dostanou otázku, na kterou nedokáží odpovědět… Stres ale účinně blokuje umění komunikace a analýzy.

Nejdůležitější je proto dorazit na pohovor pozitivně naladěn a dobře připraven. Vždyť jak si chcete získat něčí důvěru, když nebudete věřit sami sobě? Vyšlápněte pravou nohou, zachovejte si otevřenou mysl, pozorně naslouchejte a snažte se co nejlépe přizpůsobit okolnímu prostředí. Je to jenom na vás!

Překlad: LexiPro
Foto: Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa