Jak sladit životopis s pracovní nabídkou, abyste zaujali?

04. 1. 2023 - aktualizováno 04. 1. 2023

3 min.

Jak sladit životopis s pracovní nabídkou, abyste zaujali?
autor
Cécile Nadaï

Fondatrice de Dea Dia

Nedílnou součástí hledání práce je odpovídání na spousty pracovních nabídek. Mnohé láká ušetřit si trápení a čas a rozesílat jeden univerzální životopis, který sedí na různé pracovní pozice a společnosti. Když si však dáte tu práci a každý životopis a průvodní dopis přizpůsobíte na míru pracovní nabídce, zvyšujete svoje šance v očích náboráře.

Proč bychom měli upravit životopis podle pracovní nabídky?

Přizpůsobit svůj životopis a průvodní dopis pro každou žádost zvlášť je žádoucí, jelikož tím potenciálnímu zaměstnavateli předvedete jak svou motivaci, tak požadované dovednosti. Zabere to sice víc času, ale odlišíte se tak od ostatních.

Každá společnost je jedinečná, stejně jako každá pracovní pozice. Náborář by měl mít pocit, že váš zájem je osobní a upřímný a že jste dali přednost právě jeho společnosti před všemi ostatními.

Podívejte se na to z pohledu náboráře

Náboroví pracovníci obdrží pravděpodobně desítky žádostí. V hlavě jim ale utkví právě ty, které přesně odpovídají jejich nárokům, a to hlavně pokud jde o vzdělání, zkušenosti, osobnost a sdílené hodnoty. Proto je nad míru důležité najít si čas a detailně se seznámit s pozicí, o kterou máte zájem.

Dosáhnete toho tak, že se vžijete do kůže náboráře. Inspirujte se tím, jak v jejich očích vypadá ideální kandidát. Mějte tento model na paměti při analýze vlastní pracovní historie. Při jejím procházení najděte ty zkušenosti, znalosti a dovednosti, které můžete v daném případě zdůraznit, a dokázat, že jste ideální volbou. Nezapomeňte ale, že nejde o vymýšlení si či zkreslování vašich pracovních zkušeností, spíše zkuste najít ten správný úhel pohledu.

Dodejte svému životopisu šmrnc

Důkladně se zamyslete nad úvodem životopisu. Chcete totiž, aby si jej náborář přečetl s chutí. Hned ze startu vysvětlete, co může náborář od životopisu očekávat. Opatřete záhlaví životopisu něčím, co upoutá jeho pozornost. Může se jednat o pracovní pozici, kvalifikaci, soubor dovedností nebo shrnutí vaší pracovní historie.

Je to užitečné také v případě, že vaše profesní kariéra je neobvyklá, a vy ji tak vsadíte do kontextu, ve kterém vynikne. Tento poutač musí samozřejmě odpovídat očekávání dané pracovní pozice, aby náborář viděl, že se na ni hodíte. Zbytek vašeho životopisu by pak měl tento poutač brát v potaz a doložit jej příklady.

Pokud se například ucházíte o pozici kreativního ředitele, v záhlaví životopisu byste měli uvést, že jste kreativní ředitel s příslušným vzděláním a dvouletou praxí. V těle životopisu pak dokažte, že skutečně máte zkušenosti, profesionální znalosti a osobnost kreativního ředitele.

Jiný příklad: ukončili jste školu a poslední dva roky jste cestovali po světě. Vrátili jste se zpět a teď hledáte práci. Do rámečku v záhlaví sepište krátký odstavec, ve kterém stručně vysvětlíte cestováním získané zkušenosti a dovednosti. Ideálně se budou také shodovat s požadavky dané pracovní pozice.

Roztřiďte své zkušenosti do kategorií

V životopise byste neměli uvádět seznam nesouvisejících zkušeností a všem přikládat stejnou váhu. V závislosti na společnosti i pozici, o kterou se ucházíte, budou některé z vašich zkušeností relevantnější než ostatní, a přesně na ty je třeba klást důraz. Ostatní zkušenosti ale nezahazujte! Životopis plný děr nevypadá dobře, můžete je stále uvést, ale ve stručnější podobě.

Pokud se například ucházíte o místo v malé společnosti, vyzdvihněte svou praxi ve firmě podobného typu. Pokud je pro danou pozici nezbytné vedení týmu, zvýrazněte své vůdčí zkušenosti. Pokud je vyžadován kandidát s mezinárodní praxí, tak poukažte na své profesní zkušenosti ze světa a zahraniční stáže či výjezdy.

I u vzdělání platí pravidlo upřednostňování těch faktorů, které jsou relevantní pro danou pozici. Ostatní vzdělání můžete také zmínit, ale nezabíhejte do detailů. Pokud však disponujete zkušeností, bez ohledu na to, jak rozsáhlou, která je pro požadovanou pozici významná, nezapomeňte ji patřičně zdůraznit.

V průvodním dopise použijte vhodný jazykový styl

Zamyslete se nad zněním pracovní nabídky a vynasnažte se použít co nejpodobnější styl a formulace. Pokud se v inzerátu některé formulace objevují několikrát, znamená to, že jsou pro společnost obzvláště důležité. Nezapomeňte je proto v životopise a průvodním dopise také použít.

Podobně je to i s velice odbornou pracovní nabídkou. Napodobte výchozí jazykový styl prostřednictvím odborné slovní zásoby. Pokud nabídka akcentuje rychlý růst společnosti a její pozici jakožto lídra na trhu, ukažte, že jste za jedno s tímto ambiciózním přístupem. Když však daná společnost vykazuje známky uvolněné atmosféry, volte nenucené fráze.

Nezapomeňte si danou společnost proklepnout. Projděte si její webové stránky, profil na Welcome to the Jungle nebo účet na Facebooku, Twitteru či Instagramu. Budete mít lepší představu o její firemní kultuře a pomůže vám to vhodně zvolit tón průvodního dopisu.

Zdůrazněte osobní zkušenosti

Pracovní nabídky často uvádějí seznam vlastností a osobnostních rysů, které není snadné prokázat. Maximálně můžete použít fráze jako „Jsem kreativní“ nebo „Jsem velmi asertivní“, které toho o vás moc neříkají.

Jak tedy můžete náboráři ukázat svou kreativitu, smysl pro zodpovědnost či postoj týmového hráče? Kromě odborných dovedností jednoduše uveďte také svoje koníčky:

  • Pořádáte ve svém volném čase pravidelné kulturní akce? Svědčí to o tom, že jste zvídaví, energičtí a organizovaní.
  • Jste členem divadelního spolku? Dokazuje to, že jste kreativní a máte skvělou paměť. Umíte se vyjadřovat a nevadí vám vystupovat před lidmi.
  • Věnujete se nějakému sportu na profesionální úrovni? Tím pádem jste ambiciózní, rádi vyhráváte a pracujete dobře pod tlakem.
  • Jste dobrovolníkem u některé z charitativních organizací? Jste tedy velkorysí, rádi pracujete v týmu a jste ochotni pomáhat ostatním.
  • Měli jste při studiu brigádu v továrně? Projevujete silnou pracovní morálku a bojového ducha. Jdete si za tím, co chcete.

Každá životní zkušenost, kterou jste si prošli, vás něco naučila nebo jste si díky ní rozvinuli určité dovednosti a vlastnosti. Přesně ty je třeba zdůraznit, a ukázat tak, že se na pozici hodíte. I když vaše odborná praxe přesně odpovídá tomu, co daný náborář hledá, jsou to právě tyto detaily, které vám vytouženou práci zajistí.

Pokud si přejete, aby vás náborář pozval na pohovor, je nezbytné přizpůsobit životopis popisu nabízené pracovní pozice. Dáváte tak najevo, že rozumíte jeho očekávání a jste ideálním kandidátem. A jelikož jste si dali tu práci a neposlali jen tuctový životopis, náborář si může být jist vaší motivací.

Foto: WTTJ
Přeložila: Eva Mazalová
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa