8 tipů, jak úspěšně zvládnout pohovor s personalistou

12. 6. 2020

6 min.

8 tipů, jak úspěšně zvládnout pohovor s personalistou

Gratulujeme! Pozvali vás na pohovor ve společnosti vašich snů. Ale možná pociťujete lehké obavy, protože pohovor povede zástupce HR oddělení. Jak se můžete prodat někomu, kdo nemá zkušenosti ve vašem oboru? A co když tomu, co děláte, personalista ani nerozumí?


Pokud se personalista ve vaší profesi nevyzná, tak pohovor, který vás čeká, bude výrazně jiný, než kdybyste se scházeli například s vaším budoucím nadřízeným, s potenciálními kolegy nebo s ředitelem firmy. HR oddělení totiž nebude tolik posuzovat vaše schopnosti a znalosti. Bude se spíše soustředit na hodnoty, které vyznáváte, a na vaše soft skills, jako jsou komunikační dovednosti nebo adaptabilita. Cílem pohovoru je vyhodnotit, jak byste zapadli do daného týmu. Jedná se o důležitý krok, který není radno podceňovat. Personalista má totiž pravomoc vás pustit dál, nebo naopak odmítnout, a je tudíž prvním člověkem, kterého musíte během výběrového řízení přesvědčit o svých kvalitách. Co se tedy od vás během takového pohovoru očekává a jak můžete jít úspěchu naproti?

O co u tohoto prvního pohovoru jde?

Každý z pohovorů, které jsou součástí výběrového řízení, má jiný účel. Během pohovoru s personalistou u vás nebudou vyhodnocovány stejné parametry, jako například během pohovoru s vedoucím pracovníkem nebo ředitelem společnosti. Na co se tedy pohovor se zástupcem HR oddělení bude zaměřovat?

  • Vaše souznění s firemními hodnotami
  • To, jak byste se hodili to týmu
  • Vaše motivace a nadšení pro práci a pro danou firmu
  • Vaše osobní kvality, jako jsou upřímnost, otevřenost, pokora nebo sebevědomí
  • Schopnost řešit problémy a vyrovnávat se se složitými situacemi
  • Schopnost zpracovávat informace
  • Jazykové dovednosti
  • Porovnání vašich očekávání ohledně platu s tím, co vám je firma schopna nabídnout

A teď, když už víte, o co se personalista během pohovoru zajímá, přinášíme vám několik tipů, jak během vašeho setkání excelovat.

1. Buďte upřímní a otevření

Mějte na paměti, že zkratka HR pochází z anglického „human resources“, tedy „lidské zdroje“. A právě slovo „lidské“ je v tomto případě klíčové. Personalista musí vidět vaše skutečné, lidské já, aby mohl zhodnotit vaši osobnost i to, jak se do firmy hodíte. Buďte sami sebou a chovejte se nenuceně. Je také nutné, abyste dokázali, že máte dobré komunikační dovednosti a že umíte působit jako profesionál. V den pohovoru přijďte včas a už během představení se chovejte zdvořile. Pozornost také věnujte výběru vhodného oblečení. Tím dokážete, že jste se alespoň trochu zamysleli nad tím, co se od vás v dané společnosti očekává a jaký je její styl. Při výběru šatníku ale zároveň berte ohled i na svůj osobní komfort.

„Během své praxe v náboru jsem zažila situaci, kdy se do naší organizace hlásil mladý kandidát na pozici stážisty v právním oddělení. Dorazil na pohovor o 15 minut později, ale vůbec se neomluvil! Byla to škoda, protože v mých očích díky tomu okamžitě klesl. Stačilo by, kdyby byl slušný a omluvil se. I s ohledem na to, že práce v právnickém prostředí vyžaduje určitou disciplínu. Tento přešlap mu tedy při pohovoru rozhodně uškodil,“ říká Barbora, HR manažerka jedné neziskové organizace.

Nejlépe uděláte, když se budete před personalistou chovat zcela přirozeně a bez přetvářky. Pokud například nerozumíte, na co se vás personalista ptá, přiznejte se a nebojte se požádat o vysvětlení. Nikdo vás nekousne! A rozpaky i nedůvěru ve své znalosti a schopnosti nechte stranou. Tím, že budete upřímní a otevření, pomůžete vybudovat pocit důvěry mezi vámi a personalistou.

2. Ukažte své nadšení pro nabízenou pozici

Vaší hlavní zbraní během prvního pohovoru musí být nadšení. Pamatujte, že zástupce HR oddělení vás hodnotí primárně na základě toho, jak se hodíte do daného týmu a jak souzníte s jejich firemní kulturou. Musíte se proto důkladně připravit. K pohovoru byste neměli přijít, aniž byste si zjistili informace o dané společnosti, o jejích hodnotách a historii.

Zjistěte, čím se firma zabývá, kolik má zaměstnanců a jaké jsou u ní aktuální novinky. Na to, co víte o dané společnosti, se vás navíc často personalista i sám zeptá. A pokud nebudete vědět, co říci, nepůsobí to vůbec dobře, ať jsou vaše zkušenosti a znalosti sebelepší.

Pomozte náborovému pracovníkovi pochopit, kdo před ním sedí a proč má takový zájem o nabízenou pozici. Vysvětlete, jak jste firmu objevili a jak si ji představujete. Mluvte jasně a otevřeně o svém zájmu o nabízenou práci a vysvětlete svou motivaci. Takový přístup se vyplácí, jak potvrzuje i paní Dita, náborová pracovnice v oboru zdravotnických služeb:

„Pamatuji si jednu kandidátku, která se hlásila na pozici ředitelky domu pro seniory. Z její mluvy bylo cítit nefalšované nadšení a odzbrojila mě svým entuziasmem. Nebála se ukázat své lidské stránky a projevila se jako disciplinovaná, ale empatická žena. Hned jsem věděla, že je jiná než ostatní kandidáti a že ona je ta pravá.“

Prokažte svou vášeň pro nabízenou práci a na personalistu tak ihned učiníte velmi pozitivní dojem. Pohovor rozhodně není vhodná doba pro odměřenost.

3. Buďte proaktivní

Mnoho kandidátů moc neposlouchá, když personalista mluví o firmě a o nabízené pracovní pozici. I když si myslíte, že toho o svém oboru, o používaných obchodních modelech a o struktuře firmy víte hodně, stejně byste měli pozorně poslouchat. Můžete si i psát poznámky a ideálně byste měli pokládat doplňující otázky. Když budete jen pasivně sedět, budete působit příliš odtažitě.

Na pohovoru byste neměli jen roboticky odříkávat svůj životopis. Měli byste se snažit vést skutečnou konverzaci. Pokládejte dotazy, reagujte, opakujte vlastními slovy to, co bylo řečeno, a snažte se o dynamický dialog. Pohovor není jenom sérií prázdných monologů. Není to ani konfrontace nebo výslech. Pohovor je příležitost k tomu, aby se dvě lidské bytosti lépe poznaly.

4. Naučte se dobře podávat svůj příběh

Náborový pracovník vám zpravidla dá příležitost vlastními slovy shrnout vaše pracovní zkušenosti. Měli byste proto o své profesní minulosti umět mluvit bez potíží, rok po roce, bod po bodu. Ještě před pohovorem si doma zkuste svůj příběh nahlas shrnout. Neodchylujte se od osnovy vašeho životopisu, samozřejmě jenom pokud se vás personalista nezeptá na nějaké detaily. Vysvětlete klíčová rozhodnutí, která jste během své kariéry udělali, a osvětlete i případné rychlé změny zaměstnání. Snažte se mluvit otevřeně a sebevědomě, protože právě to personalista v kandidátech hledá. Pokud jste ve své kariéře učinili nějaké chyby, neúspěšně jste se o něco snažili nebo jste narazili na slepé uličky, buďte upřímní a vše jasně a kultivovaně vysvětlete. Dokážete tak, že máte pozitivní přístup, že jste schopni sebereflexe a že víte, co chcete.

5. Zapomeňte na technickou hantýrku

Mějte stále na paměti, že účelem pohovoru s personalistou není zhodnocení vašich technických dovedností nebo expertizy. Nezacházejte do úplných detailů a nepoužívejte specifický žargon vašeho oboru. Stranou ponechte i zkratky. Pro personalistu (a ostatně i pro kohokoliv jiného) není příjemné vést hovor s někým, kdo mluví technickou hantýrkou. Vyjadřujte se jednoduše a jasně. Jinak riskujete, že budete působit nabubřele. Do detailů zabíhejte jenom v tom případě, že vás o to personalista výslovně požádá.

6. Dokažte, že jste schopni sebereflexe

Zástupce HR oddělení se vás může zeptat na konflikty, které jste během svých pracovních zkušeností zažili, a na to, jak jste tyto konflikty vyřešili. Podobné dotazy personalistovi pomáhají vyhodnotit vaši morální integritu a schopnost adaptability. Není od věci se na otázky tohoto typu předem připravit. Pokud jste ale takové konfliktní situace nikdy nezažili (což se klidně může stát), psychicky se připravte na to, že vám personalista může představit nějakou hypotetickou situaci, například fiktivní konflikt v rámci týmu. Vaším úkolem je pak navrhnout nejlepší řešení daného problému.

„Coby náborový pracovník považuji tuto otázku za zcela klíčovou. Kandidát mi tím může dokázat, že je schopen sebereflexe a že zpětně přemýšlí nad kroky, které ve své kariéře udělal. Zároveň tím získávám přehled jak o hodnotách, které kandidát nejen v rámci zaměstnání vyznává, tak i o jeho schopnosti týmové spolupráce a manažerských dovednostech.“

7. Rozmyslete si finanční stránku věci

Jedna z otázek, která na pohovoru téměř jistě padne, se týká vaší představy o mzdě. Odpověď na tento dotaz si dobře rozmyslete ještě před samotným pohovorem, abyste pak nebyli zaskočeni. Zjistěte si předem, jaké bonusy firma nabízí, a určete si, v jakém rozmezí byste si svou mzdu představovali. Nepodceňujte se, ale zároveň zůstaňte v realistických mezích, které si firma může dovolit.

„Je velmi nepříjemné, když náborový pracovník předem kandidátovi komunikuje rozmezí nabízené mzdy, ale kandidát si potom řekne o dvojnásobek. Náboráři se často probírají ohromným množstvím zaslaných životopisů a mnohdy se dlouho rozhodují, koho na pohovor pozvat. A není to hezký pocit, když někoho upřednostníte, pozvete ho na pohovor, věnujete mu čas a energii, a nakonec se stejně dozvíte, že kandidát požaduje mnohem vyšší plat, než si firma může dovolit. Obě strany tak zbytečně ztratily spoustu času. A je to o to horší, když je rozmezí nabízené mzdy uvedeno přímo v inzerátu,“ říká náborová pracovnice Dita.

8. Zapracujte na svých jazykových dovednostech

Během prvního pohovoru se zástupcem HR oddělení můžete očekávat, že budete zkoušeni z jazykových dovedností. Pokud nabízená pozice například vyžaduje výbornou znalost španělštiny, francouzštiny nebo mandarínštiny, může se stát, že personalista do tohoto jazyku neočekávaně během pohovoru přepne. Jestliže to tedy inzerát požaduje, měli byste být schopni v daném jazyce skutečně spontánně hovořit. Erik, vedoucí HR oddělení ve velké mezinárodní společnosti, vysvětluje:

„Při pohovoru často znenadání začnu s kandidátem hovořit jazykem, jehož znalost uvádí ve svém životopise. Takto nejen otestuji kandidátovu duchapřítomnost, ale především jeho schopnost praktického použití daného jazyka. Často se tak cizojazyčně ptám na některé body v životopise kandidáta, většinou na uvedené koníčky nebo zahraniční pobyty.“

Pokud se budete držet tipů uvedených výše, máte ten nejlepší základ pro úspěšné zvládnutí pohovoru s personalistou. Jestliže se vám ale náborový pracovník po pohovoru neozve, pamatujte, že se jedná jenom o pohovor a že nesmíte začít pochybovat o svých schopnostech. Z každého pohovoru si vezměte nějaké poučení. I neúspěšné výběrové řízení berte jako užitečnou zkušenost. A pokud jste první kolo pohovoru úspěšně zvládli, gratulujeme a přejeme hodně štěstí v dalších kolech!

Přeložil Matěj Moravec.

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa