8 rád pre úspešné zvládnutie pracovného pohovoru s HR manažérom

08. 6. 2020

6 min.

8 rád pre úspešné zvládnutie pracovného pohovoru s HR manažérom

Gratulujeme! Pozvali vás na pohovor do firmy vašich snov. Ste však nervózni, pretože ide o pohovor s pracovníkom z oddelenia ľudských zdrojov. Ako sa predáte niekomu, kto nemá skúsenosti v oblasti, v ktorej ste vy expertmi? Čo ak náplni vašej práce vôbec nerozumie?


Pravdou je, že tento pohovor sa bude líšiť od toho, ktorý absolvujete s vaším novým manažérom, potenciálnymi kolegami či šéfom firmy. Pracovníci z oddelenia ľudských zdrojov nehodnotia vaše schopnosti či expertízu, ale vyhodnocujú vaše vlastné hodnoty, vašu schopnosť komunikovať a prispôsobiť sa. Cieľom je vyhodnotiť váš potenciál a určiť, či vás váš budúci tím potrebuje. Tento pohovor je kľúčovým krokom, ktorý by ste nemali zanedbať. Pracovník z HR oddelenia je prvý človek na vašej ceste za novým zamestnaním, ktorého budete musieť presviedčať o svojich kvalitách. Majú moc prijať aj odmietnuť vašu žiadosť o pracovné miesto. Čo sa od vás počas tohto pohovoru očakáva a ako ho môžete úspešne zvládnuť?

Čo na tomto pohovore riskujete?

Každý pohovor, ktorý je súčasťou prijímacieho konania, má odlišný zámer. Počas pohovoru s odborníkom z oddelenia HR nebudete hodnotení na základe tých istých požiadaviek ako na pohovore s manažérom či generálnym riaditeľom. Tu je osnova toho, na čo sa pracovník z oddelenia ľudských zdrojov pravdepodobne zameria:

  • Kompatibilita vašich hodnôt a hodnôt firmy
  • Schopnosť začleniť sa do tímu
  • Motivácia a nadšenie ohľadom danej pracovnej pozície a celej firmy
  • Osobnostné kvality. Ste úprimní, otvorení, skromní a sebavedomí?
  • Schopnosť vyriešiť problémy a čeliť náročným situáciám
  • Schopnosť spracovávať informácie
  • Ovládanie cudzích jazykov
  • Kompatibilita výšky platu, ktorý očakávate, a platu, ktorý ponúka firma

Teraz už viete, o čo oddeleniu ľudských zdrojov počas tohto pohovoru ide. Tu je niekoľko rád na to, ako sa chovať tak, aby pohovor prebiehal hladko.

1. Buďte úprimní a otvorení

Pamätajte, že oddelenie ľudských zdrojov nemá vo svojom názve slovo „ľudský“ bezdôvodne. HR oddelenie vás potrebuje vidieť takých, akí ste, aby získali predstavu o vašej skutočnej osobnosti a ubezpečili sa, že firme budete vyhovovať. Je preto lepšie chovať sa prirodzene a uvoľniť sa. Je tiež dôležité ukázať, že disponujete dobre vyvinutými schopnosťami v oblasti medziľudských vzťahov a správate sa profesionálne. V deň pohovoru sa snažte byť dochvíľni, slušne sa predstavte a adekvátne sa oblečte. To znamená, že pri obliekaní vezmete do úvahy imidž firmy a oblečenie, ktoré si na seba vezmete, bude zároveň pohodlné.

„Keď som pracovala pre oddelenie ľudských zdrojov, raz som robila pohovor s jedným mladým záujemcom o právnu stáž. Prišiel o 15 minút neskôr a ani sa neospravedlnil! Je to škoda, pretože mi o ňom vďaka tomu ihneď klesla mienka. To najmenej, čo mohol urobiť, bolo ospravedlniť sa. Všimla som si to o to viac, že ak túžite po kariére v oblasti práva, mali by ste sa správať disciplinovane. Je jasné, že situácia preto nebola naklonená v jeho prospech,“ tvrdí Beáta, ktorá pracuje v neziskovej organizácii.

Ak budete úprimní, pracovníci z oddelenia ľudských zdrojov sa nebudú musieť snažiť vydolovať z vás vaše osobnostné rysy. Ak nerozumiete nejakej odpovedi, ktorú vám poskytnú na vaše otázky, buďte priami a poproste ich o vysvetlenie. Nehryzú! Nehanbite sa. Vďaka úprimnosti budete vzbudzovať dôveru.

2. Ukážte svoje nadšenie

Počas prvého pohovoru je vašou najúčinnejšou zbraňou nadšenie. Pamätajte, že HR pracovník má zhodnotiť, či zapadáte do súčasnej firemnej kultúry. Musíte byť pripravení. Nechoďte na pohovor bez toho, aby ste si nenašli najprv nejaké informácie ohľadom toho, aké hodnoty firma uznáva a akú má históriu.

Hľadajte informácie o tom, čo robia, o počte zamestnancov a sledujte ich novinky. Človek, ktorý vás bude spovedať, sa s istotou spýta, čo o firme viete. Ak toho nebudete vedieť dosť, neurobíte dobrý dojem, nech už je vaša expertíza akokoľvek ohromujúca.

Pomôžte pracovníkovi z oddelenia ľudských zdrojov pochopiť, kto pred nimi sedí, prečo vás zaujíma zrovna ich firma, ako ste ju objavili a ako si predstavujete, že v nej budete fungovať. Vysvetľujte svoj záujem a motiváciu jasne a zreteľne. Tento prístup pomohol aj jednej záujemkyni, na ktorú spomína Nataša, náborová pracovníčka v oblasti zdravotníctva:

„Pamätám si jednu záujemkyňu o prácu riaditeľky domova dôchodcov. Spôsob, akým sa vyjadrovala, mi pomohol odhaliť skutočné nadšenie, a tým ma dostala. Odhalilo jej ľudské kvality, disciplínu a empatiu. Okamžite som vedela, že tu nie je náhodou, a vyčnievala z rady ostatných uchádzačov.“

Dajte najavo, že ste z pracovnej ponuky nadšení, a snažte sa vzbudiť pozitívny dojem. Teraz nie je vhodný čas otáľať.

3. Buďte proaktívni

Niektorí záujemcovia strácajú pozornosť počas toho, ako im pracovník vysvetľuje fungovanie firmy a to, ako do nej bude zapadať ich pracovná náplň. Aj keď danú firmu poznáte a viete, ako funguje, mali by ste pozorne počúvať. Nehanbite sa robiť si poznámky, prípadne reagovať na to, čo hovoria, a pýtať sa otázky. Inak budete pôsobiť znudene.

Namiesto toho, aby ste len prerozprávali priebeh svojej doterajšej kariéry, veďte konverzáciu. Mali by ste sa pýtať otázky, reagovať, preformulovať, čo vám bolo povedané, snažiť sa viesť dynamický rozhovor. Pohovor slúži na to, aby sa dve osoby spoznali, nie je to séria prázdnych monológov, prípadne ešte horšie, konfrontácia či výsluch.

4. Podajte svoj príbeh správne

Pracovník, ktorý vedie pohovor, bude hodnotiť aj to, ako dokážete zhrnúť svoje skúsenosti. Mali by ste preto byť schopní bleskovo načrtnúť svoju kariéru, každý krok a každé zamestnanie. Pred pohovorom si doma skúšajte hovoriť svoj príbeh nahlas. Držte sa svojho CV a vyhýbajte sa odbočkám, ak sa vás nespýtajú na niečo navyše. Vysvetlite stratégiu svojho rozhodovania alebo akékoľvek náhle zmeny zamestnania. Nebojte sa hovoriť otvorene a zreteľne, pretože presne to sú kvality, ktoré na vás chce hodnotiť pracovník z HR oddelenia. Ak ste počas svojej kariéry urobili nejaké chyby, neúspešne ste sa o niečo pokúšali, prípadne ste zmenili kariérnu cestu, buďte úprimní a vysvetlite, čo sa stalo, jasne a diplomaticky. Zaručí vám to, že sa na vás budú dívať v pozitívnom svetle ako na niekoho, kto vie, čo chce.

5. Nebuďte príliš odborní

Pamätajte, že pohovor s HR pracovníkom nie je na to, aby preveril vaše technické znalosti či expertízu. Nezachádzajte do detailov tým, že budete používať odborný žargón. Vyhýbajte sa skratkám. Pre toho, čo vedie pohovor (i kohokoľvek iného), je nepríjemné rozprávať sa s niekým, kto používa príliš odborný jazyk. Rozprávajte jednoducho a jasne. Inak riskujete, že budete pôsobiť povýšenecky. Vyjadrujte sa detailne jedine vtedy, ak vás o to požiadajú.

6. Nezabúdajte na sebareflexiu

Pracovník z oddelenia ľudských zdrojov sa vás možno bude pýtať na otázky ohľadom konfliktov, ktoré ste mali vo svojich predošlých zamestnaniach, a na to, ako ste ich vyriešili. Pýtajú sa na to preto, aby mohli zhodnotiť vašu integritu a schopnosť začleniť sa. Oplatí sa na takéto otázky pripraviť ešte pred pohovorom. Ak ste sa vo svojej kariére zatiaľ v žiadnom konflikte neocitli, čo je možné, buďte pripravení, že vás poprosia, aby ste boli figurantom v simulovanej situácii. Môžu sa vás tiež spýtať, ako by ste vyriešili vymyslený konflikt v tíme.

„Toto je pre nás kľúčovým bodom pohovoru. Umožní mi to nepriamo pochopiť, či sa im počas kariéry podarilo získať určitú perspektívu a či majú sebareflexiu. Zároveň mi to umožní lepšie pochopiť hodnoty, ktoré si v práci vážia, do akej miery vedia byť v tímovej práci efektívni, a dokonca si spravím aj obraz o ich manažérskom potenciáli.“

7. Premýšľajte nad platom

Jednou z otázok, ktorými sa budete počas pohovoru zaoberať, je očakávaná finančná odmena. Dobre si vopred premyslite, čo odpoviete, aby vás to nezaskočilo. Vyhľadajte si výhody, ktoré firma ponúka, a potom si stanovte platové rozmedzie, ktoré vám vyhovuje. Nepodceňujte sa, ale buďte realistickí ohľadom toho, čo vám môže firma ponúknuť.

„Neexistuje nič nepríjemnejšie, než keď pracovník z oddelenia ľudských zdrojov poskytne druhej strane odhad platového rozmedzia, no potom sa stretne so záujemcami, ktorí si pýtajú dvojnásobok. Dostávame obrovské množstvo životopisov a niekedy trávime veľa času posudzovaním dvoch podobných záujemcov. Je neuveriteľne nepríjemné zavolať záujemcu na pohovor, venovať mu čas, len aby sme nakoniec zistili, že majú oveľa vyššie platové očakávania, než si môže firma dovoliť. Pre obe strany je to strata času. Je to o to otravnejšie, ak je platové rozmedzie jasne stanovené v inzeráte,“ vysvetľuje Nataša, pracovníčka oddelenia ľudských zdrojov.

8. Oprášte si znalosť cudzích jazykov

Pohovor s pracovníkom z HR oddelenia je jediným prípadom počas prijímacieho konania, keď môžete očakávať overenie úrovne cudzieho jazyka. Ak pracovná pozícia napríklad vyžaduje, aby ste plynule ovládali španielčinu, francúzštinu či čínštinu, pracovník môže na pohovore prepnúť do tohto jazyka kedykoľvek počas pohovoru.

Ubezpečte sa, že viete v danom jazyku plynule komunikovať, pretože presne to sa od vás očakáva. Erik, šéf oddelenia ľudských zdrojov v jednej medzinárodnej firme, vysvetľuje:

„Vždy využijem príležitosť vyskúšať záujemcov o prácu niekoľkokrát počas pohovoru tak, že spontánne a bez varovania prejdem do ich ďalšieho jazyka. Môžem tak vyhodnotiť ich schopnosť prepnúť z jedného jazyka do druhého, ako aj úroveň ovládania daného jazyka. Často to robím, keď sa pýtam na detaily ich CV, ako sú napríklad ich koníčky, prípadne zaujímavé miesta, kde žili.“

Ak sa budete držať týchto rád, je veľmi pravdepodobné, že pohovor prebehne úspešne a posuniete sa o krok ďalej v procese hľadania novej práce. Ak vám však nezavolajú späť, pamätajte, že je to len pohovor. Neznamená to, že nie ste schopní. Poučte sa z tohto pohovoru. Získali ste nové a cenné skúsenosti, nech už je výsledok akýkoľvek! Ak ste uspeli, skvelé! Teraz vás čaká ďalší krok.

Preložila Dorota Bachratá

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Preberané témy