Testovacie zadanie počas výberového konania: Aké mám práva?

26. 1. 2021

4 min.

Testovacie zadanie počas výberového konania: Aké mám práva?

Je stále bežnejšie, že spoločnosti overujú schopnosti a zručnosti kandidátov aj prostredníctvom testovacieho zadania alebo obdobnej skúšky už počas výberového procesu. Aj keď záleží od miesta, o ktoré sa uchádzate, je pravdepodobné, že aj vás požiadajú, aby ste predostreli náčrt vydavateľského projektu, navrhli štruktúru komunikačnej stratégie, zostrihali krátke video alebo naťukali pár riadkov kódu.

Tieto úlohy zväčša nie sú zaplatené, avšak kvalitné vypracovanie zadania si vyžaduje svoj čas. Je preto dôležité poznať vaše práva a s istotou vedieť, že spoločnosť vaše úsilie nezneužíva. V tomto článku vám prezradíme, aký druh úloh od vás môže spoločnosť požadovať a ako pri ich plnení správne postupovať.

S čím sa môžete stretnúť

Požadované zadania sa môžu líšiť podľa pozície a ich hlavným cieľom je overiť zručnosti, ktoré kandidát prezentuje vo svojom životopise. O vypracovanie testovacieho zadania vás môžu požiadať kedykoľvek v priebehu výberového konania, či už hneď po odoslaní životopisu a motivačného listu, počas samotného pohovoru, alebo dokonca aj po ňom, keď si už myslíte, že máte všetko vo vrecku.

Na základe vypracovaného projektu spoločnosť ľahšie vyhodnotí, aké sú reálne schopnosti kandidáta a štýl práce. Ako môžu takéto úlohy vyzerať?

 • Ak ste programátor, spoločnosť si vás môže preveriť tak, že požiada o pretestovanie ich programu alebo aplikácie.
 • Ak by ste radi dostali pozíciu v marketingovom tíme, nie je nič neobvyklého, ak vám dajú navrhnúť základné body komunikačnej stratégie.
 • V prípade, že sa zaujímate o prácu manažéra komunity, možno budete musieť vymyslieť trefnú hlášku alebo slogan pre kampaň na Facebooku, Twitteri a Instragrame.
 • Ste obchodný manažér? Pravdepodobne bude vašou úlohou vytvoriť spotrebiteľský profil alebo obchodný návrh.
 • Kandidátov, ktorí sa uchádzajú o manažérske pozície zväčša žiadajú o spísanie reportu, plánu koordinácie ľudských zdrojov alebo analýzu konkurencie.

Ak ste dizajnér alebo grafik, vašou úlohou môže byť facelift* loga spoločnosti. (tzv. rebranding) alebo vytvorenie návrhu grafickej kampane.

Najčastejšie zadania

Textový príspevok: nestarnúca klasika

Obzvlášť dôležitá je schopnosť kvalitného písania. Z tohto dôvodu si veľa spoločností, ktoré ponúkajú voľné pozície, žiada predložiť ukážky textov. Tie posilnia váš motivačný list alebo ho môžu dokonca nahradiť. Táto podmienka je najčastejšia pre odvetvia, kde je písaný prejav extrémne dôležitý. Typickými príkladmi sú žurnalistika, publicistika, vývoj obsahu alebo PR, teda vzťahy s verejnosťou. Môže sa ale jednať aj o profesie z iných odborov, napríklad obchodní zástupci, pre ktorých je tiež dôležité udržiavať kvalitnú komunikáciu s klientom alebo partnerom spoločnosti.

Tvorba dizajnu

Ak ste dizajnér alebo grafik, je možné, že váš požiadajú o vypracovanie bannerovej kampane, grafickej reklamy alebo iného vizuálne atraktívneho prvku. Úloha dizajnérov je dnešnej dobe kľúčová, pretože práve oni zabezpečujú vylepšenú a kvalitnejšiu user experience pre používateľov. Ak sa živíte rečou obrazov, nenechajte sa zaskočiť, keď si počas pohovoru budú chcieť overiť vaše zručnosti. Požiadavka sa pravdepodobne bude odvíjať od konkrétneho zamerania a personalista sa musí uistiť, či váš štýl zodpovedá momentálnym potrebám spoločnosti.

Originálny príspevok podľa vlastného uváženia

Bežné sú aj prípady, kedy proaktívni a motivovaní jedinci odprezentujú projekt alebo príspevok z vlastnej iniciatívy. Aj v tomto prípade radíme to isté – pripravte pre spoločnosť niečo inšpiratívne. Naberte odvahu a skúste na základe vašich skúseností vytvoriť niečo jedinečné. Rozpovedzte napríklad historku z vysokej školy alebo sa pokúste prepojiť vašu dobrovoľnícku činnosť a predošlé zamestnania s pracovnou pozíciou, o ktorú sa uchádzate.

Čo si myslí zákon o neplatenej práci počas výberového konania?

Umožňuje zákon využiť projekt, ktorý ste odovzdali spoločnosti počas výberového konania vo svoj prospech? Ak hovoríme o finančne ohodnotených príspevkoch a projektoch, možné to je. Spoločnosť ich môže napríklad publikovať na svojich stránkach alebo sa nimi môže inšpirovať pri tvorbe marketingových kampaní a obchodného plánu. No v prípade, že ste príspevok vypracovali bez nároku na honorár, čo býva bežnejšie, pravidlá už tak jasné nie sú.

Z právnického hľadiska platí, že ak neexistuje formálna zmluva, kandidát aj naďalej zostáva vlastníkom svojho diela. Uistite sa teda, že projekt realizujete v súlade s tzv. autorským zákonom (zákon č. 185/2015 Z. z. ). V zmysle tohto zákona sú na Slovensku za intelektuálne vlastníctvo považované všetky pôvodné a originálne diela umelecké, literárne a vedecké, vyjadrené akýmkoľvek spôsobom (aj digitálne) za použitia akýchkoľvek prostriedkov. Napríklad:

 • Literárna a vedecká tvorba, akou sú knihy, konferencie, prednášky, tak ako ďalšia tvorba rovnakého rázu.
 • Hudobná skladba, tak ako aj akákoľvek audiovizuálna tvorba.
 • Umelecké diela ako sochy, obrazy, maľby, ilustrácie alebo iné graficky znázornené príbehy.
 • Projekt, plán, maketa či technické nákresy v architektúre, strojárenstve, či topografii.
 • Akákoľvek fotografia alebo počítačový program.
 • Akýkoľvek preklad alebo adaptácia originálneho diela.

Ako vidíte, súvisiace predpisy sú všeobecné a málo definované. To dáva voľnejšiu ruku spoločnosti aj kandidátovi, ktorí si sami môžu regulovať autorské práva vyplývajúce zo zmluvného vzťahu. Dávajte ale pozor, ak niečo nemáte čierne na bielom – ťažko dokážete, že daný projekt patrí vám a nie spoločnosti. Najlepšie čo môžete urobiť, aby ste sa vyhli podobným problémom v budúcnosti, je dohodnúť si so spoločnosťou podmienky aj v písanej forme, teda zmluvne.

Neplytvajte časom: Aké máte možnosti?

Napísali ste výborný článok, natočili a postrihali zaujímavé video a aj tak vás nevybrali? Aby ste predišli sklamaniu a nepríjemnému pocitu z toho, že spoločnostiam poskytujete neplatené projekty a nič z toho nemáte, venujte im iba presne vymedzený čas a ani o sekundu viac. Ak sa nechcete nechať neprimerane využívať, pozrite sa na zadanie z analytického hľadiska a realisticky zhodnoťte, akú časovú investíciu a pracovné nasadenie vyžaduje.

Tu je zopár príkladov, ako postupovať:

 • V prípade, že chcete odprezentovať kvalitu svojej práce a nechcete stráviť hodiny nad novým zadaním, stavte na portfólio (či už vo forme webového kódu, ilustrácií alebo predošlých článkov).
 • Ak máte certifikáty alebo možnosť predložiť vaše minulé projekty, určite tak urobte. Diplom z digitálneho marketingu alebo komunikačná stratégia, ktorú ste vypracovali pre váš vlastný projekt preukážu zručnosti uvádzané v životopise.
 • Uzavrite so spoločnosťou písomnú dohodu, v ktorej sa zaviaže, že nebude používať vaše dielo. Ak vám príde dohoda až príliš formálne riešenie, postačí vašu požiadavku zaslať e-mailom. Ak na ňu spoločnosť pristúpi, táto komunikácia vám v prípade budúcich sporov poslúži ako dôkaz.

Ako vidíte, prezentácia neplateného projektu nemusí byť nočnou morou. Kľúčom je demonštrovať vaše schopnosti tak, aby ste sa nemuseli vzdať svojich práv a necítili sa zo strany spoločnosti využívaní. Naviac máte teraz aj páky na úspešné zvládnutie tejto skúšky. Držíme palce!

Preložila Veronika Michalková

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Preberané témy