Front-end Developer

Publikované v Oh My Job

19. 12. 2019

Oh My Job je video séria, v ktorej sa dozviete viac o pracovných pozíciách priamo od ľudí, ktorí na nich pracujú.

Front-end vývojári píšu kód používateľského rozhrania pre aplikácie a webstránky. Starajú sa o možnosti interakcie používateľov so stránkami a appkami. V tomto diele nám život front-end vývojára predstaví Omar Topić zo spoločnosti PosAm.

Povinnosti

Front-end vývojári vytvárajú kód, ktorý umožňuje zobrazovať používateľské rozhranie webstránok a prvky, ktoré používatelia potrebujú na interakciu so stránkou. Sú zodpovední za vytváranie vizuálnej časti stránky tak, aby bola pre návštevníkov funkčná, intuitívna a priamočiara. Sledovaním plánu rozhrania a jeho vývoja v rámci stránky alebo appky vytvárajú a udržujú tieto interaktívne komponenty tak, že permanentne stránku vylepšujú, aby bola efektívnejšia a príťažlivá.

“Front-end vývojár kóduje webové stránky a aplikácie do funkčnej podoby na základe grafických podkladov, ktoré dostane od dizajnérov.”

Kariéra

Pre tento typ práce neexistuje vyšliapaný chodníček. Najdôležitejšou schopnosťou je ovládanie počítačových jazykov, ako napríklad JavaScript, a vývojárskych nástrojov, ako je Vue.js a React. Akademické tituly, ktoré umožňujú tento typ práce, by mali byť z oblasti inžinierstva a technickej práce s multimédiami.

Schopnosti

Aj keď sa od vývojárov často očakáva trpezlivosť, logika a pragmatizmus, front-end vývojári musia mať zároveň silný zmysel pre dizajn, keďže ich práca priamo ovplyvňuje vizuálnu identitu značiek a webstránok.

Existujú dôležité predpoklady, ktoré musia uchádzači o pozície front-end vývojárov spĺňať, ako napríklad ovládanie označovacích prvkov HTML5 a CSS3 a JavaScript, ako aj znalosť štandardov W3C.

“Mal by mať cit na tzv. pixel perfection, ako tomu u nás vo firme hovoríme. Dizajny od grafikov by mali vyzerať skutočne tak, ako boli navrhnuté. Dnes je to už trošku problém, pretože dizajny sú veľmi komplexné a zložité. Front-end vývojár musí mať cit pre detail, ale zároveň splniť funkčnosť.”

Spolupráca

Front-end vývojári úzko spolupracujú s produktovým tímom, aby pochopili potreby projektu, vylepšenia, ktoré majú vytvoriť, a tiež plán rozhrania, ktorý bude potrebné nasledovať. Keďže sa starajú o vizuály webstránok, pracujú tiež s dizajnérskymi tímami, aby zistili, ako majú rozhrania vyzerať. Prázdne rozhranie nie je pútavé, takže front-end vývojári úzko spolupracujú s back-end vývojármi. Tí majú na starosti zákulisné dáta, ktoré sa vkladajú do užívateľského rozhrania.

Platové rozmedzie

Čerstvý absolvent môže dostať 1200 € – 2000 €, ale plat sa odvíja od skúseností. Seniorské pozície sa pohybujú medzi 2000 € – 3000 €.

Pracovný rast

Front-end vývojári sa môžu stať back-end vývojármi alebo full-stack vývojármi, ak nadobudnú počas práce schopnosti, ktoré tieto pozície vyžadujú. Môžu sa tiež špecializovať na dizajn užívateľskej skúsenosti alebo architektúru aplikácií.

Preberané témy