Start-up alebo korporácia: ako si vybrať na základe očakávaní?

04. 2. 2021

3 min.

Start-up alebo korporácia: ako si vybrať na základe očakávaní?
autor
Marlène Moreira

Journaliste indépendante.

Start-up alebo veľká korporácia? Táto otázka je bežnou realitou mnohých študentov alebo čerstvých absolventov, ktorí sa zrazu ocitli v kariérnej džungli. Na túto otázku ale neexistuje správna odpoveď, pretože všetko sa odvíja od ambícií a preferencií jednotlivca. Čo si teda vybrať? Ktorá z možností vám pomôže dosiahnuť profesijné ciele? Nasledujúce body vám pomôžu pri hľadaní odpovede.

1. Možnosti vzdelávania a osobnostného rozvoja

Korporácia:

👍 V rámci korporátnych štruktúr sa jednotlivec môže rýchlo rozvíjať, pokiaľ má dobre definovaný kariérny plán. Veľké spoločnosti postupom času ponúkajú zamestnancom možnosť zmeny pracovného zaradenia, pobočky, krajiny atď.

👎 Presadiť sa v pevne stanovenej štruktúre veľkej spoločnosti môže byť občas komplikované. Počet odpracovaných rokov znamená niekedy viac než schopnosti jednotlivca. Kariérny rozvoj je tiež čiastočne podmienený benevolentnosťou (alebo neochotou) vášho priameho nadriadeného.

Start-up:

👍 Človek sa tu učí na vlastných chybách. V start-upoch sa učíte sami a za pochodu. Máte možnosť vyskúšať svoje nápady v praxi, prekonávať výzvy a neustále zvažovať rôzne uhly pohľadu. Váš kariérny rozvoj a voľné pracovné pozície sú podmienené úspechmi start-upu.

👎 Voľný výbeh v nezmapovanom teréne môže rýchlo viesť k nárazu na vlastné limity. Nemáte sa o koho oprieť a postupy a ciele sú občas nejasné. Musíte podstupovať riziko a vyrovnávať sa s neúspechom. Samostatnosť už nebude len dobrá charakterová vlastnosť, ale aj podmienka prežitia.

2. Pole zodpovednosti

Korporácia:

👍 Viete, kde je vaše miesto. Všetko je zadelené, pracovné pozície majú svoje špecifické zameranie a vaša úloha je jednoznačne stanovená. Už po dvoch alebo troch odpracovaných rokoch sa môžete stať súčasťou veľkého medzinárodného projektu, spravovať značný objem financií alebo riadiť celý tím.

👎 Stratégia a hlavné ciele tímu zostávajú výsadou vrcholového manažmentu a vedenia firmy. Len zriedka sa vám dostane príležitosti urobiť rozhodnutie týkajúce sa vašej kariéry, tímu alebo vášho vlastného projektu
.

Start-up:

👍 V start-upe pracujete samostatne alebo ako súčasť malého tímu a veci musíte rýchlo brať do vlastných rúk. Len zriedkavo sa budete venovať práci, na ktorú vás prijali, a musíte si zachovať svoju proaktívnosť a všestrannosť. Ak sa vášmu start-upu darí, rýchlo sa môžete dostať na pozíciu s vysokou mierou zodpovednosti.

👎 Miera zaťaženia môže byť ohromujúca. Kolegovia si automaticky dôverujú a svoju prácu si po sebe nekontrolujú. Ste teda spoluzodpovední za vzostupy firmy… ale aj za jej pády.

3. Mzdy a benefity

Korporácia:

👍 Nástupné platy sú vo všeobecnosti vyššie. Korporácie navyše ponúkajú aj iné finančné benefity: podiel zo zisku, príspevky, trinásty plat, atď. Veľké korporácie poskytujú aj iné zamestnanecké výhody, ako napr. rekreačné poukazy, poukážky alebo asistenčné služby.

👎 Často zostanete zaseknutí v tabuľkových platoch odvíjajúcich sa od dosiahnutého vzdelania. Aj tí najlepší vyjednávači platu sa niekedy musia prispôsobiť, a ani vám neostane iná možnosť.

Start-up:

👍 Startupy môžu ponúkať akcie alebo opcie na akcie. Táto investícia sa vám môže vyplatiť, pokiaľ by sa veci niekedy skutočne rozbehli a spoločnosť zvýšila svoje vlastné imanie.

👎 Start-upy sú menej finančne lákavé, takže nástupné platy nie sú vysoké napriek dávke osobného zanietenia, ktoré je firme nutné obetovať. Start-up predstavuje záväzok k niečomu, čo nemusí zafungovať, a preto nemáte zaručenú ani stabilitu práce.

4. Pracovná atmosféra

Korporácia:

👍 Priebeh pracovného dňa a pracovná doba sú vopred naplánované a musíte sa ich držať. Prestávky na kávu s kolegami sú posvätné. Získate tak príležitosť komunikovať so širokou škálou zamestnancov, ktorí sa v danej spoločnosti alebo odbore pohybujú už určitý čas. Semináre a teambuildingové aktivity sú pravidelným javom a vďaka nim spoznáte svojich kolegov mimo pracoviska bez toho, aby ste museli prepájať svoj súkromný život s tým profesionálnym.

👎 Hierarchia je jasne stanovená a všeobecne známa záležitosť a od zamestnancov sa očakáva, že zostanú na svojom mieste. Medziľudské vzťahy a dress code (všeobecné pravidlá) sú založené prísnejších princípoch.

Start-up:

👍 Slovíčko „kmeň“ sa dokonale hodí pre popis štýlu fungovania start-upov, kde sa z vás stáva člen novej rodiny. Budete súčasťou kolektívneho dobrodružstva. Atmosféra startupu je neformálna a hierarchia minimálna. Dress-code sa nesie v uvoľnenejšom duchu, pohárik po práci s kolegami nie je ničím nezvyčajným a je bežné, že sa v rámci obedňajšej prestávky ocitnete so šéfom pri stolnom futbale.

👎 Keď sa z vašich kolegov stanú priatelia, môže byť ťažké urobiť hrubú čiaru medzi pracovným a osobným životom. Týmto spôsobom sa vydáte na cestu intenzívnych osobných skúseností a dá sa očakávať, že sa ocitnete na horskej dráhe emócií.

Našťastie tieto dva typy firiem začínajú na seba čoraz viac reagovať. Vznik zmiešaných štruktúr (napr. start-upy podporované a financované veľkými korporáciami alebo integrované do podnikateľských inkubátorov, veľké korporácie kopírujúce atmosféru start-upu, atď.) sú dôkazom toho, že sa všetci snažia napraviť nedostatky svojho modelu fungovania a kombinovať výhody.

Najdôležitejšie je popremýšľať o tom, ktoré prostredie bude ideálom pre dosahovanie vašich profesijných cieľov. Chcete byť súčasťou neustále sa vyvíjajúcej entity alebo metodicky napredovať v pevne stanovených štruktúrach? Pri hľadaní odpovedí berte do úvahy svoj charakter, spôsob práce a sny. Vsádzajte, dámy a páni!

Preložila Zuzana Chovancová

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.