Happiness Manager

Publikované v Oh My Job

04. 6. 2020

Oh My Job je názov série videí umožňujúcich pracovníkom popísať ich konkrétnu pracovnú pozíciu a každodenné náležitosti danej profesie.

Happiness Manager sa stará o to, aby boli ľudia v práci šťastní a spokojní. Svoju pozíciu nám priblíži Katarína Milová zo spoločnosti Sygic.

Povinnosti

Happiness Manager uskutočňuje interné prieskumy – napríklad prostredníctvom rozhovorov so zamestnancami o tom, ako sa im pracuje a aké majú želania. Výsledky následne analyzuje a vymýšľa cesty, ako spokojnosť svojich kolegov zvýšiť. Riešením môžu byť napríklad rôzne vzdelávacie programy, ktoré pomôžu ľuďom posunúť sa v kariére. Všetko by sa malo prediskutovať s vedením, ktoré na podobné nápady uvoľňuje prostriedky. Happiness Manager pomáha riešiť aj spory na pracovisku, vymýšľa cesty, ako stmeľovať tím a celkovo buduje firemnú kultúru, ktorú chce spoločnosť odovzdávať.

Kariérna cesta

Môže vyštudovať andragogiku, manažment alebo personálny manažment. Hodiť sa môže aj psychológia, pretože poznatky je umožnené uplatniť priamo v praxi. Pozíciu Happiness Managera môže vykonávať ktokoľvek z HR, kto má vzťah k ľuďom a záleží mu na tom, aby boli spokojní a dobre sa im pracovalo. Tieto úlohy môže ako súčasť svojej práce vykonávať i HRista, musí ale dostať zdroje a priestor na to, aby pre spokojnosť ľudí v práci mohol niečo urobiť.

Schopnosti

Ak Happiness Manager nedokáže vychádzať s ľuďmi a situácie rieši hádkami, pravdepodobne sa na tú pozíciu nehodí.

  • Empatia. Musí sa vedieť vcítiť do potrieb ľudí a vymýšľať spôsoby, ako im pomôcť.
  • Dobré verbálne schopnosti. Komunikácia je základ!
  • Kreativita. Každá firemní kultúra je svojská, neexistuje jednoduchý recept na úspech. Zatiaľ čo niekde budú pravidelné teambuildingy v horách so 100 ľuďmi úspechom, inde môžu byť skôr na škodu.
  • Vedieť motivovať ostatných. Happiness Managerovi musia kolegovia veriť. Ak nedokáže ostatných strhnúť, bude táto funkcia vo firme celkom zbytočná.

Plat

Výplata sa odvíja nielen od veľkosti firmy, ale aj podľa konkrétnej pozície. Priemerne sa mzda pohybuje okolo € 1500 hrubého, pokiaľ má však Happiness Manager skôr strategickú než kancelársku rolu, môže to byť až € 2000.

Kariérny postup

Pokiaľ má na to firma prostriedky, môže sa Happiness Manager posúvať stále väčšmi do strategickej roly, napríklad do funkcie manažéra rozvoja alebo HR manažéra. Ďalšou cestou môže byť i presun do roly konzultanta, ktorý dochádza do niekoľkých rôznych firiem pomáhať nastavovať procesy.

Preberané témy