Copywriter

Publikované v Oh My Job

12. 2. 2020

Prácou copywritera je vymyslieť skvelý nápad a vytvoriť text, ktorý ho najlepšie vystihne. Nové nápady copywriter ďalej rozvíja pomocou rôznych médií a pomáha tak klientom budovať svoju značku. V tejto epizóde nám pozíciu priblíži Tomáš Dvořák zo spoločnosti SocialSharks.

Povinnosti

V reklamnej agentúre je hlavným poslaním copywritera do hĺbky pochopiť klientov kreatívny zámer. Musí svojmu kreatívnemu riaditeľovi ponúknuť niekoľko projektov alebo inovatívnych konceptov. Túto časť nazývame fázou tvorby konceptu.

Od momentu, keď je projekt schválený, prechádza copywriter do fázy písania reklamy, v rámci ktorej definuje jazyk značky. Ten budú v kampani používať všetky médiá. Podľa zámeru klienta vytvorí copywriter brožúrky, plagát, televíznu reklamu, rádiový spot či Instastory. Copywriter spolu s kreatívnym riaditeľom koordinuje všetky fázy tvorby (tlačoviny, nahrávky a tak ďalej), až kým projekt nie je hotový.

Hoci väčšina copywriterov pracuje v reklamných agentúrach, niektorí sú internými zamestnancami firiem na marketingových oddeleniach.

Kariéra

Existuje množstvo spôsobov, ako sa stať copywriterom. Čo sa týka vzdelania, na túto pozíciu sa môžu hlásiť ľudia so špecializáciou na marketing alebo masmediálnu komunikáciu, prípadne aj literárne zameraní absolventi, napríklad žurnalisti. Keďže táto pozícia vyžaduje profesionálny písomný prejav, vyhľadávaní sú najmä literárne zameraní odborníci.

“Copywriterom sa môže stať každý, kto má vzťah k písaniu, má perfektne zvádnutý jazyk a študoval napríklad žurnalistiku, tvorivé písanie alebo ako ja - scenáristiku. To mu môže veľmi pomôcť.”

Schopnosti

  • Kreativita a kreatívne písanie. Copywriteri sa neustále hrajú so slovíčkami a ich fantázia prekypuje nápadmi na inovatívne koncepty a nové slogany.
  • Pohotovosť. Copywriteri majú väčšinou len veľmi obmedzený čas na prípravu a prezentáciu svojich projektov klientovi. Často pracujú s viacerými klientmi naraz, takže musia vedieť pracovať rýchlo a pod tlakom.
  • Trpezlivosť a presvedčivosť. 80 % vašej práce poletí do koša. Čo sa týka zvyšných 20 %, polovicu z nich ešte budete musieť prepracovať.
  • Skromnosť. Copywriteri si často pletú svoje presvedčenie s aroganciou. Musíte byť sebaistí, aby ste predali svoje myšlienky, ale v reklame sa často uprednostňuje efektivita pred krásou. Nebuďte tvrdohlaví a naučte sa robiť kompromis.

Spolupráca

Väčšina copywriterov pracuje v reklamných agentúrach. Po prvých inštrukciách začnú s fázou tvorby konceptu, kde vytvárajú prvé nápady. Tie odprezentujú kreatívnemu riaditeľovi. Akonáhle je schválený konkrétny projekt, predložia jeho základné princípy tímom predaja, ktoré ich následne odprezentujú klientovi. Spolupracujú s veľkým množstvom ďalších profesionálov, vrátane novinárov, hercov a režisérov. To všetko sa deje pod pevne stanoveným rozpočtom, ktorý musia dodržať.

“Tvorím napríklad newslettre pre jedného z najväčších výrobcov mobilných telefónov, jednu z najväčších poisťovní alebo príspevky na sociálne siete pre množstvo firiem.”

Odhadovaný plat

Hrubá mesačná mzda copywritera na Slovensku sa pohybuje v priemere od 795 € – 1525 €.

Kariérny rast

V závislosti od toho, čo ich baví najviac, si môžu copywriteri vybrať, kam sa posunú ďalej. Môžu sa stať napríklad kreatívnymi riaditeľmi. Z tejto pozície budú dohliadať na svoje tímy. Ak ich láka viac kontent, ponúka sa im pozícia manažéra obsahu produktu (brand content manager). Ak chcú naozaj vzlietnuť a užívať si strategické výzvy, môžu začať pracovať v odvetví strategického plánovania.

Preberané témy