Copywriter

Publikováno v Oh My Job

12. 2. 2020

Oh My Job je název série videí umožňující pracovníkům popsat jejich konkrétní pracovní pozici a každodenní náležitosti dané profese.

Copywriter má za úkol přicházet s novými nápady a co nejlépe je formulovat napříč rozličnými typy médií. V tomto díle nám pozici přiblíží Tomáš Dvořák ze společnosti SocialSharks.

Povinnosti:

V agentuře je hlavním úkolem copywritera důvěrně se seznámit s kreativním briefem klienta. Musí být schopen kreativnímu řediteli přednést širokou škálu různých projektů a inovativních konceptů. Tomu se říká fáze navrhování projektu.

Jakmile je projekt schválen, posune se do fáze tvorby reklamy, která stanoví image dané značky v různých médiích. Copywriter na základě briefu klienta vytvoří brožuru, plakát nebo reklamu pro televizi či rádio nebo zveřejní příběh na Instagramu. Dále také společně s kreativním ředitelem dohlíží na různé fáze výroby (tisk, nahrávání atd.) až do vypuštění konečného produktu.

Přestože copywriteři běžně pracují v agenturách, mohou být zaměstnáni i přímo ve firmě, kde plní úlohu vedoucího redaktora.

Kariéra:

Neexistuje žádná osvědčená cesta, jak se stát copywriterem. Vzdělání může zahrnovat obchodní akademii s titulem na poli reklamy a komunikace, stejně jako literárně zaměřenou dráhu v oblasti žurnalistiky nebo umění. Vzhledem k tomu, že tato práce vyžaduje především vytříbené spisovatelské dovednosti, náboráři se obvykle poohlížejí spíše po druhé zmíněné možnosti.

„Copywriterem se může stát každý kdo má dobrý vztah k psaní, má perfektní češtinu a studoval například žurnalistiku, tvůrčí psaní nebo jako já scénaristiku.“

Dovednosti:

  • Musíte být kreativní a mít přednosti spisovatele. Copywriter si musí umět hrát se slovy a mít fantazii přetékající nápady, které dokáže přetvořit v inovativní koncepty a slogany.
  • Musíte být pohotoví. Copywriter obvykle projekty vytváří a prezentuje zákazníkům v časovém presu. Také obvykle vytváří více projektů pro různé klienty zároveň, takže musí umět pracovat rychle a pod tlakem.
  • Musíte být vytrvalí a trpěliví, jelikož 80 % vaší práce skončí v koši. A z těch zbývajících 20 % budete muset polovinu přepracovat.
  • Musíte být pokorní. Častou chybou copywritera je, že si plete aroganci s osobním přesvědčením. Musíte být sebejistí, abyste dokázali své nápady prodat, ale mnoho copywriterů má tendenci upřednostňovat krásu před efektivností. Takže nebuďte tvrdohlaví. Dělejte kompromisy.

Spolupráce:

Copywriteři obvykle pracují v agenturách. Poté, co obdrží brief, copywriter začne s navrhováním a přichází s nápady, které může přednést kreativnímu řediteli. Vždy spolupracuje s výtvarným ředitelem pro tisk nebo webové stránky. Jakmile je projekt schválen, copywriter nastíní hlavní body prodejním týmům, které dále tyto nápady přednesou klientovi. Pracuje se širokým spektrem externích odborníků, včetně novinářů, herců a režisérů. Vše se odvíjí od dostupného rozpočtu.

„Tvořím například newslettery pro jednoho z největších výrobců mobilních telefonů, jednu z největší pojišťoven nebo příspěvky na sociální sítě pro řadu firem.“

Platové rozmezí:

Průměrný nástupní plat je u junior copywritera kolem 25 tisíc, s rostoucím počtem dovedností a klientů to můžou být i vyšší desítky tisíc.

Kariérní růst:

Kariéra copywritera se může ubírat různými směry, v závislosti na tom, kam chce směřovat. Pokud si přeje vést svůj vlastní tým, může se stát kreativním ředitelem. Když se více zajímá o obsah, je tu pozice manažera značkového obsahu. A chce-li vyzkoušet nové věci a má rád strategické výzvy, může se ucházet o pozici ve strategickém plánování.

Probíraná témata