Happiness Manager

Publikováno v Oh My Job

04. 6. 2020

Oh My Job je název série videí umožňující pracovníkům popsat jejich konkrétní pracovní pozici a každodenní náležitosti dané profese.

Happiness Manager se stará o to, aby lidé v práci byli šťastní a spokojení. Svou roli nám přiblíží Katarína Milová ze společnosti Sygic.

Povinnosti

Happiness Manager dělá interní průzkumy – například přes rozhovory se zaměstnanci o tom, jak se jim pracuje a jaká mají přání. Výsledky následně analyzuje a vymýšlí cesty, jak štěstí svých kolegů pozvednout. Řešením mohou být například různé vzdělávací programy, které pomohou lidem posunout se v kariéře. Vše by se mělo diskutovat s vedením, které na podobné nápady uvolňuje prostředky. Happiness Manager také pomáhá řešit spory na pracovišti, vymýšlí cesty, jak stmelovat tým a celkově buduje firemní kulturu, kterou chce společnost předávat.

Kariérní cesta

Vystudovat může andragogiku, management nebo personální management. Hodit se může také psychologie, protože lze uplatnit poznatky rovnou v praxi. Pozici Happiness Managera může vykonávat kdokoliv z HR, kdo má vztah k lidem a záleží mu na tom, aby byli spokojení a dobře se jim pracovalo. Tyto úkoly může jako součást své práce vykonávat i HRista, musí ale dostat zdroje a prostor na to, aby pro štěstí lidí v práci mohl něco vykonat.

Dovednosti

Pokud Happiness Manager nedokáže vycházet s lidmi a situace řeší hádkami, pravděpodobně to není vhodná pozice.

  • Empatie. Musí se umět vcítit do potřeb lidí a vymyslet způsoby, jak jim pomoci.
  • Dobré verbální dovednosti. Komunikace je základ!
  • Kreativita. Každá firemní kultura je zcela jiná, neexistuje jednoduchý recept na úspěch. Zatímco někde budou pravidelné teambuildingy v horách o 100 lidech úspěchem, jinde mohou být spíše na škodu.
  • Umět motivovat ostatní. Happiness Managerovi musí kolegové věřit. Pokud nedokáže strhnout ostatní, bude tato role ve firmě zcela zbytečná.

Plat

Výplata se odvíjí nejen od velikosti firmy, ale také podle konkrétní role. Průměrně se mzda pohybuje kolem €1500 hrubého, pokud má ovšem Happiness Manager spíše strategickou než kancelářskou roli, může to být až €2000.

Kariérní postup

Pokud na to má firma prostředky, může se Happiness Manager posouvat čím dál více do strategické role, například do manažera rozvoje nebo HR manažera. Další cestou může být i přesun do role konzultanta, který dochází do několika různých firem pomáhat nastavovat procesy.

Probíraná témata