Communications Manager

Publikováno v Oh My Job

02. 4. 2020

Oh My Job je název série videí umožňující pracovníkům popsat jejich konkrétní pracovní pozici a každodenní náležitosti dané profese.

Interní i externí komunikace má na starosti ředitel/ka komunikace. Role zahrnuje propagaci značky pro dvě odlišná publika. V tomto díle nám svou roli příblíží Tereza Knířová ze společnosti Sodexo.

Povinnosti

Ředitel/ka komunikace má na starosti důležité poslání společnosti. Stará se o interní komunikaci, jejímž cílem je sdílet důležité novinky nebo zprávy se všemi zaměstnanci. Druhou odpovědností je pak formulovat zprávy, které jdou z firmy směrem ven. Může to být prostřednictvím agentury nebo reklamní firmy, cílem veřejné komunikace je sdílet hodnoty společnosti se zbytkem světa. V každé firmě plní ředitel/ka komunikace trošku jinou roli a záleží, jak je přesně pozice stanovena.

Spolupracuje s marketingovým týmem na vývoji komunikačních plánů, který odráží image značky. Na starost má také analytiku, kdy posuzuje dopady aktivit, dělá průzkumy a sbírá feedback, aby případně bylo možné upravit tón.

Práce communications managera je různorodá, od psaní textů, po interní komunikaci s lidmi, koordinaci agentur až po analytickou práci, reporting nebo funkci tiskového mluvčího.

Kariérní cesta

Často mají magisterský titul v oboru podnikání, komunikací nebo dokonce žurnalistiky. Ředitelé komunikace mohou mít také rozsáhlé odborné zkušenosti s prací v komunikačních rolích v agentuře nebo reklamní firmě. Rané profesní zkušenosti mohou zahrnovat práci jako asistent komunikace, tiskový referent nebo manažer komunikace. Velkou výhodou při podání žádosti o tuto pozici může být zkušenost s vedením týmu nebo udržením manažerské pozice.

Dovednosti

  • Ředitel/ka komunikace musí být kreativní a musí prokázat solidní prezentační a psací schopnosti, aby byly zprávy efektivně komunikovány.
  • Tato profese, komplikovaná dualitou svého vnitřního / vnějšího zaměření, vyžaduje hodně flexibility. Ředitel/ka komunikace také musí mít dobré manažerské dovednosti, aby mohl komunikační tým i komunikační strategii společnosti vést správným směrem.
  • V případě externí komunikace bude ředitel/ka marketingu spolupracovat s marketingovými týmy, aby prostřednictvím zpráv efektivně oslovil zákazníky.

Baví mě, že každý den je úplně jiný. Jeden den se věnuji CSR, třetí den sociálním médiím a třetí den může přijít krize, takže pracujeme s generálním ředitelem na strategii krizové komunikace.

Plat

Nástupní plat je mezi 25 až 40 tisíci, při více zkušenostech může dosáhnout až na 80 tisíc.

Kariérní postup

Ředitel/ka komunikace může povýšit do jiných manažerských rolí, jako je generální ředitel/ka nebo COO, nebo se může vydat na dobrodružství zřízení vlastní komunikační agentury.

Záleží, jak je pozice ukotvená ve struktuře firmy. Pokud má nad sebou ještě Head of Communications, může být povýšen na tuto pozici. V mezinárodních společnostech je možnost spolupráce i na mezinárodních projektech.

Pokud máte chuť se seznámit s dalšími profesemi nebo prozkoumat více odvětví, podívejte se na naše videa Oh My Job na Welcome to the Jungle a sledujte nás na Facebooku!

Probíraná témata