Communications Manager

Publikované v Oh My Job

02. 4. 2020

Oh My Job je názov série videí, v ktorom má vybraný zástupca firmy možnosť opísať svoju pracovnú pozíciu a každodenné povinnosti svojej profesie.

Manažér/-ka komunikácie má na starosti internú a externú komunikáciu; hlavnou úlohou je teda propragovať značku smerom na dve odlišné publiká. V tomto diele nám svoju profesiu priblíži Tereza Knířová zo spoločnosti Sodexo.

Povinnosti

Manažér/-ka komunikácie má na starosti dôležité poslanie spoločnosti. Stará sa o internú komunikáciu, ktorej cieľom je zdieľať dôležité novinky a informácie so všetkými zamestnancami. Druhou zodpovednosťou je potom formulovať správy, ktoré idú z firmy smerom von.

Môže sa tak diať prostredníctvom reklamnej alebo PR agentúry, pričom cieľom externej komunikácie je zdieľať hodnoty spoločnosti so zvyškom sveta. V každej firme plní manažér/-ka komunikácie trošku inú úlohu a záleží, ako je presne pozícia definovaná.

Manažér/-ka komunikácie spolupracuje s marketingovým tímom na vývoji komunikačných plánov, ktorý odráža imidž značky. Na starosti má tiež analytiku, v rámci ktorej posudzuje vplyv realizovaných aktivít, robí prieskumy a zbiera spätnú väzbu, aby bolo prípadne možné tón komunikácie upraviť .

Práca Communications Managera je rôznorodá, od písania textov, internú komunikáciu s ľuďmi, koordináciu agentúr, až po analytickú prácu, reporting a zastávanie funkcie tlačového hovorcu.

Kariérna cesta

Ľudia pracujúci na tejto pozícii majú často magisterský titul v odbore podnikania, komunikácie alebo dokonca žurnalistiky. Prvé skúsenosti môžu zbierať na pozíciach ako asistent komunikácie, tlačový referent alebo manažér komunikácie. Riaditelia komunikácie môžu mať tiež rozsiahle odborné skúsenosti s prácou na komunikačných rolách v reklamnej či PR agentúre. Veľkou výhodou pri uchádzaní sa o túto pozíciu môže byť skúsenosť s vedením tímu alebo inou manažérskou pozíciou.

Zručnosti

  • Manažéri komunikácie musia byť kreatívni a musia preukázať solídne prezentačné schopnosti, ako aj kvalitný písomný prejav pre dosiahnutie čo najlepšej efektivity komunikácie.
  • Táto profesia, komplikovaná dualitou svojho vnútorného / vonkajšieho zamerania, vyžaduje veľa flexibility. Manažéri komunikácie musia mať tiež dobré manažérske zručnosti, aby mohli komunikačný tím i komunikačnú stratégiu spoločnosti viesť správnym smerom.
  • V prípade externej komunikácie, kde je nevyhnutné efektívne oslovovať zákazníkov, spolupracuje riaditeľ/-ka komunikácie aj s marketingovými tímami.

Na mojej práci ma baví, že každý deň prináša niečo nové. Jeden deň sa venujem CSR, druhý deň sociálnym médiám a tretí deň môže prísť nečakaná situácia, takže pracujeme s generálnym riaditeľom na stratégii krízovej komunikácie.

Plat

Nástupný plat sa pohybuje medzi 1000 eur až 1600 eur mesačne, pri viacročných skúsenostiach môže dosiahnuť až 2800 eur.

Kariérny postup

Riaditelia komunikácie môžu byť povýšení do iných manažérskych rolí, ako napríklad CEO alebo COO, alebo sa môžu vydať na dobrodružstvo zriadenia vlastnej komunikačnej agentúry.

Kariérny rast závisí od toho, ako je pozícia ukotvená v štruktúre firmy. Pokiaľ má nad sebou ešte Head of Communications, môže byť časom povýšený na túto pozíciu. V medzinárodných spoločnostiach je možnosť spolupráce aj na medzinárodných projektoch.

Ak máte záujem spoznať viac povolaní alebo preskúmať ďalšie odvetvia, pozrite si naše ďalšie videá Oh My Job na Welcome to the Jungle a sledujte nás na Facebooku.

Preberané témy