Marketing Manager

Publikované v Oh My Job

21. 2. 2020

Oh My Job je názov série videí, v ktorej vybraný zamestnanec spoločnosti predstaví svoju pracovnú pozíciu a každodenné povinnosti, s ktorými sa vo svojej profesii stretáva.

Marketingový manažér riadi propagačnú stratégiu spoločnosti. Jeho úlohou je popísať služby alebo produkt tak, aby prilákal a zaujal potenciálnych zákazníkov. V tejto časti nám pozíciu priblíži Martina Rypáková.

Povinnosti

Marketingový manažér pracuje na projektoch, ktoré pomáhajú budovať alebo zviditeľňovať značku. Môže ísť o akýkoľvek druh kampane, napríklad televízny spot, online reklamu, spoluprácu s médiami či CSR aktivity. Vo všetkých prípadoch musí marketingový manažér dodržiavať určenú stratégiu a stanovený rozpočet. Investované peniaze do kampane by mal vedieť zanalyzovať podľa návratnosti vo forme nových zákazníkov, ktorých musí reklama zaujať a pobaviť.

Keďže sa svet marketingu neustále vyvíja a pribúdajú alebo, naopak, ubúdajú nové komunikačné kanály, je nutné sledovať trendy a vedieť na ne reagovať. Vhodné je byť súčasťou marketingovej komunity, vyhľadávať kurzy a zúčastňovať sa konferencií.

Človek sa môže kreatívne vyžiť a pracuje na niekoľkých typoch kampaní od televíznych reklám až po CSR aktivity. Obnáša to ale aj nevyhnutnú administratívu, dohadovanie s dodávateľmi, prácu s rozpočtami alebo podpisovanie zmlúv.

Zručnosti

Marketingový manažér by mal mať mix všemožných schopností.

  • Kreativita. Podieľa sa na tvorbe kampaní, pri ktorých môže nastavovať celú vizuálnu stránku, alebo aj vytvárať jednotlivé grafiky či bannery. Musí preto neustále prichádzať s novými nápadmi, ktoré sa ďalej rozpracujú.
  • Organizácia. Mal by vedieť delegovať prácu. Je v kontakte s viacerými oddeleniami a vedie aj svoj vlastný tím. Bežná je aj spolupráca s externou agentúrou, ktorú musí vedieť efektívne využívať a zadávať jej úlohy. Pokiaľ má marketingový manažér chaos vo svojej vlastnej práci, ťažko ju posunie na ostatných.
  • Komunikatívnosť. Bez dobrých vyjadrovacích prostriedkov to nepôjde. Či už ide o písanú, alebo hovorenú formu, musí sa vedieť vyjadriť, a to nielen pri tvorbe kampaní.
  • Analytika. V dnešnej technologickej dobe je k dispozícii obrovské množstvo dát, ktoré možno využívať pre čím ďalej efektívnejšie kampane. Musí rozumieť dátam, štatistikám a vedieť, ako ich použiť. Nemalo by mu chýbať ani finančné cítenie. Je dôležité správne alokovať budget a vojsť sa do stanoveného maxima.
  • Decision-making. Marketingový manažér by nemal byť neuvážený a robiť unáhlené rozhodnutia. Mal by vedieť, kedy prácu na niekoho delegovať. Správne si musí vyhodnocovať dostupné informácie a robiť čo najlepšie strategické rozhodnutia.

Spolupráca

Marketingový manažér sa môže dostať do kontaktu s takmer každým oddelením vo firme. Odvíja sa to od typu spoločnosti, v ktorej pracuje. Mal by byť pri všetkom, čo sa komunikuje smerom von z firmy. Dohliada na dodržiavanie stanovenej stratégie a komunikácie. Niektoré firmy využívajú aj externé agentúry, s ktorými primárne komunikuje práve marketingový manažér. Zadáva im úlohy a dohliada na dodržiavanie termínu a na kvalitu práce.

“Najviac som v kontakte s finančným oddelením, plánujeme rozpočty a musíme dohliadnuť na to, aby sa investované peniaze vrátili. Potom záleží na type podniku, ale všade, kde sa niečo komunikuje, zasahuje marketing.”

Platové rozmedzie

Nástupný plat marketingového manažéra začína zhruba na 1200 €, postupne rastie podľa skúseností a zručností až na 5000 €.

Kariéra

Marketingový manažér by mal v ideálnom prípade vyštudovať vysokú školu zameranú na marketing. Po získaní titulu sa potom sám rozvíja v tom, čo ho najviac zaujíma. Či už napríklad v kreatívnom písaní, online marketingu, alebo budovaní brandu. Vzdelanie si môže doplniť aj nadstavbou v podobe MBA.

V rámci väčšej firmy môže marketér postupovať na vyššie pozície, v prípade startupu či menšej firmy zostáva na obdobnej pozícii, ale postupne rozširuje svoje know-how a skúsenosti.

Preberané témy