Účtovník

Publikované v Oh My Job

25. 6. 2020

Oh My Job je názov série videí, v ktorej má vybraný zástupca určitej spoločnosti možnosť opísať svoju pracovnú pozíciu a každodenné povinnosti svojej profesie.

Účtovník má na starosti účtovníctvo danej spoločnosti, čo znamená, že vedie agendu všetkých finančných aktivít a zadáva ich do systému. Túto profesiu nám priblížila Hana Kalivodová z ASB Group.

Povinnosti

Zodpovednosťou účtovníka je zadávanie účtovných dokladov, teda prijatých a vydaných faktúr, bankových výpisov a interných dokladov. Medzi ďalšie činnosti patrí inventarizácia účtov, príprava daňových priznaní, komunikácia s klientom a podobne. Neoddeliteľnou súčasťou práce je i administratíva - napríklad zakladanie šanónov alebo archivácia.

Spolupráca

Účtovník v internom účtovnom oddelení spolupracuje predovšetkým s hlavným účtovníkom alebo svojim nadriadeným. V outsourcingovej spoločnosti, ktorá spracúva účtovníctvo klienta, spolupracuje účtovník s kolegami v tíme, ktorého súčasťou sú junior účtovník alebo senior účtovník, pracujúci na zákazke.

Štúdium

Najvhodnejší študijný odbor je ekonomický alebo odbor zameraný na obchod, aby daný kandidát mal potrebné poznatky o základoch účtovníctva a podnikania.

Zručnosti

  • Systematickosť. Účtovníci musia mať vo svojich povinnostiach poriadok a vedieť si určiť priority. Dôležitý je tiež zmysel pre detail.
  • Učenlivosť. Je normálne, ak účtovník z hlavy nepozná všetky zákony a pravidlá. Musí však vedieť chýbajúce poznatky dohľadať a správne ich aplikovať.
  • Analytika. Účtovník pracuje s množstvom dát a je dôležité vedieť k nim pristupovať analyticky a vedieť rozpoznať prípadné problémy.
  • Práca na počítači. Existuje niekoľko účtovných softvérov a každá firma používa iný, účtovník by s nimi mal vedieť efektívne pracovať.

Plat

Nástupný plat juniora sa pohybuje okolo 1000 eur, v závislosti od skúseností a dĺžky praxe môže narásť až do viac ako 1400 či 1600 eur.

Nástroje

Existuje niekoľko účtovných softvérov, ktoré môžu účtovníci používať. Patrí medzi ne napríklad Pohoda či Helios. Ďalej k práci potrebuje pomocné weby typu Justice, ARES či Apple portál.

Preberané témy