Grafika, slogany, stratégie: Profesie v oblasti reklamy

27. 7. 2020

5 min.

Grafika, slogany, stratégie: Profesie v oblasti reklamy

Odmalička vás láka reklama, no napriek tomu sú kontúry tohto sveta pre vás stále neznámou a ani neviete, ktorú z príbuzných profesií si vybrať? Žiadna panika, je to bežné.

„Robiť v reklame“ môže tak trochu znamenať všetko a nič. S rozvojom nových komunikačných médií, najmä v súvislosti s rozmachom internetu, sa objavili nové pracovné miesta a medzi mladými absolventmi sa stále zvyšuje záujem o povolania v oblasti reklamy. Aj keď v tejto veľmi širokej oblasti existujú desiatky druhov profesií, je dôležité nájsť tú, ktorá vám najviac vyhovuje, aby ste neskočili do neznámych vôd. Len pokoj, nie je to nič nezvyčajné, svoju špecializáciu si počas štúdia nájdete.

Profesie z oblasti reklamy môžeme zaradiť do troch veľkých kategórií: kreatívne, strategické a komerčné. Ponúkame vám výber najčastejšieho zamerania v rámci každej z kategórií.

Kreatívci

Tento človek, ktorý je často karikovaný ako „na tróne“ pracovnej skupiny, sa môže venovať rôznym činnostiam. Od grafiky, až po copywriting, títo nenahraditeľní ľudia sa pri svojej práci opierajú o pomoc prieskumov.

Medzi kreatívcami nájdeme napríklad ilustrátorov, dizajnérov, videografikov… Nech už je názov ich profesie akýkoľvek, všetci dostali do vienka tri nevyhnutné schopnosti: objektivitu, zvedavosť a predstavivosť. Ideálnou prípravou na svet kreatívcov sú stredné alebo vysoké školy, ponúkajúce študijné odbory v tejto oblasti. Na Slovensku ide o Vysokú školu výtvarných umení (VŠVU). Škola v tomto „fachu“ ponúka množstvo odborov, ktoré možno študovať na katedrách grafiky, fotografie, digitálneho umenia, kresby, vizuálnej komunikácie a mnohých ďalších. Kreatívne zamerané študijné programy ďalej ponúkajú Fakulta výtvarných umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici, Fakulta umení na Technickej univerzite v Košiciach či Fakulta masmédií na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Spomeňme, že mnoho kreatívcov v tejto oblasti ani nemá náležité vzdelanie a všetko sa naučili sami. Pozrite sa na dve povolania z kategórie kreatívcov.

Umelecký riaditeľ

Tento človek zohráva kľúčovú úlohu v umeleckom dizajne reklamných médií (webové stránky, plagáty, televízne spoty atď.). Je zrejmé, že sa k tomuto postu nedá dostať hneď po skončení školy. Predtým je často nutné prejsť si inými druhmi profesií. Konkrétnejšie povedané, umelecký riaditeľ je zodpovedný za celkovú grafickú koncepciu určitého projektu. Jeho hlavnou úlohou je zabezpečiť, aby bol projekt umelecky koherentný. V jeho zábere môže byť trebárs tvorba vizuálnej identity značky. V rámci svojej úlohy musí dať dokopy tím a na základe prieskumov prinášať nápady, ktoré reflektujú aktuálne trendy. Umelecký riaditeľ môže pracovať v reklamných a mediálnych agentúrach, alebo priamo u inzerenta (u značky).

Copywriter

Úlohou reklamného textára je pretaviť pointu projektu do slov. Vytvára slogany, pripravuje príbeh, v skratke robí všetko, čo má za úlohu zlepšiť imidž značky nejakej spoločnosti. Ak by sme mali zosumarizovať jeho pracovnú náplň, dalo by sa povedať, že má za úlohu zhrnúť celú komunikačnú stratégiu do jednoduchej vety, presvedčivej a stručnej. Avšak jeho úloha sa tu nekončí.

Konkrétne môže napríklad navrhnúť slogan pre reklamu umiestnenú v metre, vytvoriť storyboardy pre multimediálne prezentácie (motion design) alebo vytvoriť kampaň pre moderný recruitment 2.0. Projektu sa po celý čas venuje spolu so svojím tímom a zabezpečuje jeho hladký a plynulý priebeh. Vo všeobecnosti spolupracuje s umeleckým riaditeľom, ktorý mu predkladá rôzne projekty, z ktorých následne klientovi predstaví jeden. Keď klient návrh projektu prijme, copywriter sa spolu s umeleckým riaditeľom podieľajú na každej ďalšej fáze projektu.

Stratégovia

Ide o „mozgy“ reklamnej kampane. Hoci je pre realizáciu stratégie projektu potrebný každý jeden člen tímu, stratég je človek, ktorý využíva svoje mozgové závity, aby projekt naplánoval v hrubých oporných líniách.

Musí nájsť odpovede na tieto otázky:

  • Čo je poslaním firmy?
  • Na aké publikum cielime?
  • Čo chceme publiku povedať?
  • Akým spôsobom máme s naším publikom komunikovať?
  • Ktoré ukazovatele nám napovedia, že je naša stratégia efektívna?

Stratég musí mať zmysel pre analýzu, byť pohotový a vedieť, ako si klásť otázky. Pre výkon tejto profesie je vhodné mať vzdelanie v odbore podnikania alebo komunikácie. Ideálny je napríklad odbor marketingovej komunikácie na UCM v Trnave, FiF UK v Bratislave, UKF v Nitre, poprípade na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave. Okrem týchto dvoch profesií môžeme spomenúť manažérov sociálnych sietí, manažérov pre komunikáciu, anketárov alebo manažérov značky (brand managers), ktorý sú pre vývoj určitej značky rovnako dôležití.

Manažér online marketingu

Online marketing je doména, ktorá je pre čerstvých absolventov čoraz lákavejšia. V priamej súvislosti so sociálnymi sieťami a rôznymi vyhľadávacími nástrojmi vedúci online marketingu navrhuje a koncipuje marketingovú stratégiu pre online priestor. Často je súčasťou marketingového alebo komunikačného oddelenia. Na rozdiel od „klasického“ marketingového manažéra, ktorý vypracúva propagačné kampane pre rôzne komunikačné kanály, akými sú televízia, rádio alebo tlač, manažér v oblasti online marketingu sa pri tvorbe stratégie opiera iba o online nástroje: optimalizácia vyhľadávania (SEO), displejová reklama (display marketing), sociálne siete, partnerský (affiliate) marketing, (sledovanie reklamných kampaní (tracking)… Niektoré fázy projektu je niekedy nútený zadávať externým poskytovateľom služieb: copywriterom, grafikom, webovým vývojárom a iným.

Media Planner

Na základe analýz a monitorovania trendov na danom trhu musí media planner vyberať tie najvhodnejšie reklamné médiá, aby vyhovel očakávaniam svojho klienta. Media planner najčastejšie spolupracuje s komunikačnou agentúrou. Aby svoju úlohu dokázal dobre splniť, musí sa opierať o pomoc anketárov, ktorí mu dodajú rôzne údaje (týkajúce sa cieľových skupín, spotrebiteľských ankiet). Tieto dáta sú jeho navigáciou pri rozhodnutiach v rámci kampane.

Keď klient návrh schváli, media planner pripraví mediálny plán, v ktorom presne popíše navrhované jednotlivé kroky (tvorba blogu, kampane AdWords, zasielanie newsletter atď.) Media planner potrebuje dokonale poznať svet reklamy a najnovšie vychytávky.

Špecialisti obchodu

Nemýľte si ich s business developermi, špecialisti obchodu sa zaoberajú rozpočtom, vyjednávajú ceny reklamných inzerátov a budujú si so svojimi zákazníkmi osobitný vzťah. Sú chýbajúcim spojením medzi kreatívcami a stratégmi. Okrem profesií, akými sú šéf oddelenia reklamy alebo programoví manažéri, ktorých vám tiež predstavíme, sa v tejto oblasti nachádzajú aj profesie súvisiace s predajom a nákupom reklamného priestoru.

Oddelenie obchodu sa so svojimi klientmi snaží vytvárať pevné a trvalé vzťahy. Špecialisti obchodu musia vynikať organizovanosťou, presvedčivosťou, vytrvalosťou a schopnosťou nadväzovať a udržiavať vzťahy. Príbuzné odbory možno študovať napríklad na Ekonomickej univerzite v Bratislave, na Univerzite Komenského v Bratislave, alebo na Vysokej škole medzinárodného podnikania v Prešove.

Šéf oddelenia reklamy

O tejto profesii asi počujeme najviac, no vieme o nej najmenej. Šéf oddelenia reklamy je skôr obchodníkom než inzerentom. Je sprostredkovateľom medzi inzerentom (značkou, ktorá sa chce prezentovať) a kreatívnym tímom agentúry, pre ktorú pracuje. Ako správny dirigent prepája všetky zložky potrebné na tvorbu reklamnej kampane.

Univerzálnosť a samostatnosť sú dve vlastnosti potrebné pre výkon tejto úlohy, pretože šéf reklamy je často sám a čelí rôznorodým úlohám. Jeho úlohou môže byť získavanie nových zákazníkov a vyjednávanie cien s externými poskytovateľmi služieb. Dohliada na priebeh kampane od začiatku do konca a podobu finálneho projektu prezentuje klientovi.

Programový manažér

Ide o dôležitých operatívcov, ktorí zabezpečujú hladký priebeh reklamnej kampane. Programový manažér vo všeobecnosti pracuje priamo pre určitý komunikačný kanál (ktorého cieľom je predávať reklamný priestor v digitálnej a tlačovej podobe, pozn. red.) pod vedením manažéra a riaditeľa plánovania. Ako už názov napovedá, jeho poslaním je optimalizovať a riadiť programový plán reklamy v rámci daného kanála. Pripravuje distribučné plány a ponúka inzerentom nákup alebo výrobu reklamnej tvorby. O hospodárení s rozpočtom rozhoduje po dohode s fakturačným oddelením prostredníctvom optimalizácie nepredaných reklamných priestorov. Programový manažér tiež preberá úlohu poradcu svojich klientov a snaží sa napríklad zistiť, ktorý časový úsek alebo ktoré komunikačné médium klient uprednostňuje.

Je jasné, že do spektra reklamy patria aj iné profesie. Pred očami máte tri hlavné skupiny profesií, ktoré sa činnosťou v odbore reklamy zaoberajú. Celkovo možno povedať, že neexistuje vhodná alebo nevhodná forma prípravy (alebo situácie) na výkon týchto povolaní. Pre množstvo odborníkov boli jedinou prípravou ich vlastné skúsenosti. Vyberte si tú správnu cestu!

Preložila Zuzana Chovancová

Foto: Welcome to the Jungle @Papier Tigre

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, aby vám na časovej osi neušli naše najlepšie články!

Preberané témy
Hľadáte svoju ďalšiu pracovnú príležitosť?

Viac ako 200 000 kandidátov našlo prácu s Welcome to the Jungle

Preskúmať pracovné miesta