Grafika, komunikace a strategie: co všechno můžete dělat v reklamě?

27. 7. 2020

5 min.

Grafika, komunikace a strategie: co všechno můžete dělat v reklamě?

Vždycky vás lákala „práce v reklamě“, ale vlastně nevíte, co přesně si pod tím pojmem představit, ani jakou práci byste v tomhle na profese bohatém odvětví chtěli dělat? Můžete být úplně klidní, to je v pořádku.

„Práce v reklamě“ může opravdu znamenat ledasco. S rozmachem internetu se objevují neustále nová komunikační média a s nimi roste i nabídka pozic v reklamním průmyslu, což vyvolává neutuchající zájem mladých absolventů o tento obor. Můžete si vybrat z desítek různých profesí, a proto než se bezhlavě vrhnete do světa reklamy, je důležité si zvolit specializaci, která vám bude vyhovovat nejlépe. Nebojte se, nikdo si není hned stoprocentně jistý, který obor je pro něj ten pravý: specializaci si vybudujete postupně během studií.

Reklamní profese můžeme rozdělit do tří hlavních skupin: kreativní, strategické a obchodní. Nyní se zaměříme na nejčastější pozice v každé z uvedených skupin.

Kreativní profese

Kreativce si často lidé představují jako největší „hvězdy“ reklamních týmů. Ve skutečnosti se pod hlavičkou „kreativec“ skrývá několik různých profesí. Od grafiky přes výzkum až po copywriting — na tohle všechno potřebujete někoho s kreativním zaměřením, a proto jsou kreativci ve světě reklamy naprosto nepostradatelní.

Řadíme mezi ně například ilustrátory, designéry, kameramany… Ať už se jejich pozice jmenuje jakkoli, všechny je spojují tři naprosto nezbytné vlastnosti: objektivita, zvídavost a představivost. Chcete-li se připojit k rodině kreativců, bude se vám hodit vzdělání v oboru. Máte celou řadu možností. Nabízí se samozřejmě Akademie výtvarných umění v Praze. A zůstaneme-li v Praze, nesmíme zapomenout také na Umprum (Vysokou školu uměleckoprůmyslovou). Se studiem kreativních oborů ale můžete začít už po základní škole – na výběr máte z celé řady středních grafických škol v Praze, Brně nebo třeba v Jihlavě. Ze soukromých škol připomeňme ještě například SŠ a VOŠ reklamní a umělecké tvorby Michael v Praze. Mnozí pracovníci na kreativních pozicích jsou navíc samouci. Zaměřit se můžete například na některou z následujících dvou profesí.

Hlavní grafik

Hlavní grafik neboli grafický designér má lví podíl na veškeré umělecké tvorbě související s komunikačními médii (internetové stránky, plakáty, televizní spoty atd.). Na pozici hlavního grafika samozřejmě asi nenastoupíte hned po škole, nejdříve se na ni musíte vypracovat. V praxi má hlavní grafik na starost veškeré grafické návrhy v rámci projektu. Jeho hlavním úkolem je zajistit uměleckou ucelenost každé kampaně či projektu. Mimo jiné je od něj například vyžadováno vytvoření vizuální identity značky. Osoba na této pozici také sestavuje designérský tým a provádí výzkum aktuální situace na trhu, aby byly představované návrhy v souladu s nejnovějšími trendy. Hlavní grafik může pracovat v reklamní agentuře, v PR agentuře nebo přímo pro svou domovskou společnost (značku).

Copywriter

Copywriter je kouzelník se slovy! Přichází s chytlavými slogany, umí vyprávět příběhy, prostě má na starosti všechny texty, jejichž cílem je propagace určité značky. Kdybychom ho měli nějak definovat, mohli bychom říci, že jeho úkolem je vyjádřit komunikační strategii společnosti pomocí jednoduchých, stručných a mocných vět. To ale samozřejmě zdaleka není všechno.

V praxi může například vymyslet slogan pro reklamní plakáty v metru, sestavovat storyboardy pro vizualizace, plánovat nové a lepší náborové kampaně. Tým copywriterů se podílí na projektech od začátku do konce a stará se, aby vše probíhalo hladce a srozumitelně. Často úzce spolupracuje s hlavním grafikem, vychází z jeho návrhů, které jsou následně předloženy zákazníkovi. Jakmile zákazník projekt odsouhlasí, copywriter se ve spolupráci s hlavním grafikem podílí na všech fázích realizace projektu.

Strategické profese

To jsou „mozky“, které stojí za reklamními kampaněmi. Aby měla nějaká strategie úspěch, potřebujete k tomu samozřejmě všechny členy týmu. Ale v každém týmu jsou stratégové, kteří si lámou hlavu nad tím, jakým směrem se bude značka orientovat.

Mají odpovědi na všechny důležité otázky:

  • Co je hlavním cílem společnosti?
  • Na jaké cílové skupiny se snaží působit?
  • Jaké poselství se snaží sdělit?
  • Jakým tónem komunikuje?
  • Jaké ukazatele použít ke zjištění úspěšnosti strategie?

Stratégové musí disponovat analytickou a bystrou myslí a musí být schopni sebekritiky. Hodí se jim ekonomicky orientované vzdělání, například z VŠE, nebo obor z oblasti komunikací, např. na fakultě multimediálních komunikací na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně. Kromě obou níže popsaných profesí můžeme mezi stratégy zařadit i manažera pro sociální sítě, vedoucího komunikace, vedoucího výzkumu nebo brand manažera – ti všichni jsou nezbytní pro úspěšný vývoj značky.

Online marketing manažer

Jestli existuje profese, která mladé absolventy přitahuje čím dál tím víc, tak je to určitě tato. Online marketing manažer pracuje se sociálními sítěmi a různými vyhledávači, navrhuje a plánuje online strategii. Většinou se jedná o vedoucí pozici na oddělení marketingu či komunikace. Ve srovnání s „klasickým“ marketingovým manažerem, který odpovídá za propagační kampaně pro různá média, jako je třeba televize, rádio nebo tisk, digitální „markeťák“ pracuje pouze s nástroji online marketingu: PPC, SEO, obsahová síť, sociální sítě, affiliate marketing, tracking atd. Pochopitelně může zadávat některé operace externím poskytovatelům: copywriterům, grafikům, webdesignerům atp.

Specialista plánování

Na základě analýz a monitoringu cílového trhu musí media planner rozhodovat o tom, jaký způsob propagace bude nejvhodnější pro dosažení cílů zákazníka. Specialista plánování zpravidla pracuje v PR agentuře. Při práci spoléhá především na průzkumy trhu a analytiky, od nichž získává nejrůznější informace a čísla (návštěvnosti, výsledky spotřebitelských panelů…), a díky nim rozhoduje o tom, jak bude vypadat zákazníkova marketingová kampaň.

Jakmile je návrh odsouhlasen ze strany zákazníka, media planner vypracuje mediální plán obsahující jednotlivé kroky (vytvoření blogu, AdWords kampaň, rozesílání newsletteru apod.), které bude třeba uskutečnit. Aby odvedl dobrou práci, musí být media planner ve světě reklamy jako ryba ve vodě a nejnovější trendy mít v malíčku.

Obchodní profese

Pozor, nepleťte si je s business developery! Reklamní obchoďáci mají na starosti rozpočty, vyjednávání o cenách za tištěné reklamy a prioritní vztahy se zákazníky. Fungují jako spojující článek mezi strategickými a kreativními profesemi. Kromě reklamního a programového ředitele, které vám představíme níže, mezi ně patří například prodejce inzerce, nákupčí reklamních ploch, obchodní ředitel nebo vedoucí plánování.

Úkolem všech těchto osob je vybudovat pevný a trvalý vztah se zákazníkem. Pracovníci v reklamě na obchodních pozicích musí být spolehliví, přesvědčiví a sociálně inteligentní. Chcete-li zastávat obchodní pozici v reklamním prostředí, nejlepším výchozím bodem je vystudování některého marketingového oboru na UK, (například Mediální studia na FSV) MUNI nebo VŠEM.

Reklamní ředitel

O téhle pracovní pozici slyšel pravděpodobně každý z nás, ačkoliv jen málokdo by uměl podrobně říci, co takový reklamní ředitel vlastně dělá. Reklamní ředitel je spíše obchodník a s reklamou jeho práce nemá tolik společného. Je to prostředník mezi zákazníkem (značkou, která potřebuje reklamní zastoupení) a kreativním týmem reklamní agentury, v níž pracuje. Jako každý správný dirigent dává pokyny všem, kdo se podílejí na vzniku reklamní kampaně.

Dvě nejdůležitější charakteristiky reklamního ředitele jsou všestrannost a samostatnost. Pracovník na této pozici se totiž často musí úplně sám vypořádat s nejrůznějšími úkoly. Může mít na starosti získávání nových zákazníků či vyjednávání sazeb s externími poskytovateli. Dohlíží na marketingové kampaně od začátku do konce a je to on, kdo se s finální prezentací postaví před zákazníka.

Programový ředitel

Programový ředitel je naprosto nepostradatelná osoba stojící za každou úspěšnou reklamní kampaní. Pracuje zpravidla pro některou z televizních stanic na oddělení mediální produkce a stará se o využití reklamního prostoru. Nad sebou má většinou vedoucího plánování a ředitele plánování. Jak již název pozice napovídá, jeho úkolem je optimalizovat a spravovat reklamní program televizní stanice. Má na starosti programovou skladbu vysílání a nabízí inzerentům možnosti nákupu či produkce reklamních spotů. Řídí rozdělování rozpočtu, spolupracuje s účetním oddělením a optimalizuje neprodaný prostor. Programový ředitel poskytuje zákazníkům poradenství a napomáhá s výběrem toho správného časového rámce a stanovení prioritních médií.

Ve světě reklamy naleznete celou škálu nejrůznějších profesí, nejen ty výše uvedené. Popsali jsme zde jen tři hlavní skupiny pracovníků, kteří hrají v reklamním průmyslu významnou roli. Neexistuje jedno univerzální doporučení, jak začít pracovat v reklamě. Žádné vzdělání není pro tuto kariérní dráhu nutně to nejlepší nebo to nejhorší. Mnoho profesionálních reklamních pracovníků vstoupilo do tohoto oboru bez předchozího vzdělání a vše se naučili sami, v průběhu let, v praxi. Tak tedy hodně štěstí!

Přeložila Barbora Stolínová

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden!

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa