Vypracování projektu během přijímacího řízení: Jaká jsou má práva?

01. 2. 2022

4 min.

Vypracování projektu během přijímacího řízení: Jaká jsou má práva?

Stále více společností klasifikuje přihlášky nebo vyhodnocuje dovednosti uchazečů prostřednictvím pracovního nebo testovacího projektu, který je součástí výběrového řízení. V závislosti na pozici, o kterou usilujete, se tak můžete setkat se zadáním předložit příklad redakčního nebo komunikačního plánu, krátké video nebo dokonce vytvořit kód.

Tyto neplacené příspěvky ale pochopitelně nejsou hotové během minuty. I to je důvod, proč je důležité znát svá práva a ujistit se, že společnost nezneužívá vaše úsilí. Řekneme vám, jaký druh úkolů po vás mohou požadovat a jak při nich postupovat.

Co vás může potkat?

Požadované příspěvky se mohou podle pozice lišit. Obecně je jejich cílem prokázat kandidátovy úspěchy a dovednosti, a proto právě tyto úkoly mohou být určujícím kritériem při výběrovém řízení. O zkušební projekt vás mohou požádat v kterékoli fázi výběrového řízení: po předložení životopisu a průvodního dopisu, během samotného pohovoru nebo dokonce i po něm, aby společnosti pomohl při konečném výběru.

Z těchto dokumentů nebo projektů může společnost vyhodnotit kandidátem popsané dovednosti a dozvědět se více o způsobu, jakým pracuje. Jak mohou takové úkoly vypadat?

 • Pokud jste vývojář, je běžné, že vás požádají o otestování programů a aplikací společnosti, aby zjistili, jak pracujete.
 • Ucházíte-li se o pozici související s marketingem, není nic neobvyklého, že vás společnost požádá, abyste nastínili základní body komunikační kampaně.
 • Pokud se rozhodnete pro pozici manažera komunity (tzv. community manager), můžete být požádáni o vytvoření sloganu přizpůsobenému kampani na sociálních sítích, jako je Instagram, Twitter nebo Facebook.
 • Pokud jste manažer prodeje, možná budete muset vytvořit spotřebitelský profil nebo obchodní návrh.
 • Při zájmu o manažerské pozice můžete být požádáni o sepsání zprávy, plánu lidských zdrojů nebo analýzy hospodářské soutěže.
 • Pokud jste profesí návrhář nebo ilustrátor, vaším úkolem může být vytvoření loga s cílem omladit obchodní značku společnosti (tzv. rebranding) nebo vytvoření návrhu nové grafické kampaně.

Nejčastější úkoly

Textový příspěvek: Absolutní evergreen

Pro mnoho společností, které hledají kandidáta s dobrými redakčními schopnostmi, je text obzvláště důležitý. Proto mnoho nabízených inzerátů žádá o předložení ukázek vaší tvorby. Ty posilují váš průvodní dopis nebo ho dokonce můžou nahradit. Většinou se jedná o obory, které vyžadují dobrý písemný projev, jako je například žurnalistika, publicistika, vývoj obsahu, editace nebo vztahy s veřejností. Může ale jít i o případy profesí z jiných oborů, jako jsou například obchodní zástupci, kteří musí udržovat plynulou komunikaci s klienty a partnery společnosti.

Tvorba designu

Pokud jste designér nebo ilustrátor, můžou vás požádat o návrh nové grafické kampaně nebo o jiné vizuální zpracování. Role designérů je aktuálně naprosto klíčovou zbraní na jednom z největších bojišť moderních společností: zajišťuje totiž lepší uživatelský zážitek. Pokud jste jedním z těch, kteří komunikují pomocí obrázků, s přihlédnutím k vašemu odvětví nebude divné, když během výběrového řízení budete požádáni o test vašich dovedností, kterým všem přítomným dokážete, že se přizpůsobíte stylu, který společnost hledá.

Originální příspěvek

Setkáte se i s kandidáty, kteří – aby zdůraznili a ukázali své úspěchy a motivaci – přijdou sami dobrovolně s nějakým příspěvkem. I v tomto případě pořád platí to samé. Vytvořte dílo, které společnost inspiruje. Nestyďte se na základě svých zkušeností vytvořit něco netypického. Vyprávějte příběh o studiích na vysoké škole nebo propojte své předchozí zaměstnání a dobrovolnickou činnost s vaší přihláškou.

A jak se dívá zákon na neplacenou práci během výběrového řízení?

Může společnost legálně využít projekt, který jste vytvořili během výběrového řízení, pokud jste za něj dostali zaplaceno? U placených příspěvků provedených jako součást výběrového řízení ano. Společnost je může například zveřejnit na svých webových stránkách nebo je použít jako inspiraci k marketingové kampani nebo obchodnímu plánu. Zatímco když jsou úkoly prováděny zdarma (což je pochopitelně ta nejčastější varianta), hranice už nejsou tak jasné.

Z právního hlediska, pokud neexistuje žádná doplňující smlouva, je vlastníkem projektu kandidát. Je však důležité, abyste si byli jisti, že je vámi vykonávaná práce plně v souladu s tzv. autorským zákonem (zákon č. 121/2000 Sb.). V tomto smyslu jsou v Česku všechna původní literární, umělecká i vědecká díla vyjádřená jakýmikoli prostředky nebo jinou podporou (včetně elektronické podoby) předmětem autorského práva. Jsou to například:

 • Literární a vědecké práce, jako jsou knihy, přednášky, stejně jako veškerá jiná tvorba stejných charakteristik.
 • Hudební skladba, stejně jako jakákoli audiovizuální tvorba.
 • Umělecká díla, jako jsou sochy, obrazová díla, ilustrace nebo třeba grafické příběhy.
 • Projekt, plán, model nebo technický plán a projekt v architektuře, strojírenství či topografii.
 • Jakákoli fotografie nebo počítačový program.
 • Jakýkoli překlad nebo adaptace originálního díla.

Jak vidíte, související předpisy jsou široké a ne příliš omezující. Proto má jak společnost, tak i kandidát prostor regulovat autorská práva, která vyplývají ze smluvního vztahu. Nicméně pokud nebude váš vztah doložen i na papíře, je velmi obtížné dokázat, že vaše práce patří vám a ne společnosti. Proto je nejlepší si se společností domluvit podmínky a výsledek vaší dohody převést do písemné podoby: smlouvy. Tak si ušetříte případné problémy a nemilá budoucí překvapení. Bohužel zákoník práce ani jiné předpisy neupravují rozsah toho, co všechno po vás může potenciální zaměstnavatel na pracovním pohovoru požadovat. Jediné, co musí dodržet, jsou kritéria popsaná v tzv. antidiskriminačním zákoně (zákon č. 198/2009 Sb.).

Nenechte je zneužívat váš čas: jaké další možnosti máte?

A co když po napsání článku nebo nahrání testovacího videa nakonec nejste vybráni? Abyste se vyhnuli zklamání v případě poskytování neplacených projektů, můžete se vždy rozhodnout jim nevěnovat zbytečně moc času. Nejlepší způsob, jak zabránit možnému zneužití, je zaujmout analytický postoj a dostatečně ocenit svou práci. Jestli se chcete ujistit, že společnost respektuje vaše práva a nezneužívá váš příspěvek:

 • Vsaďte na portfolio (ať už ve formě webového kódu, ilustrace nebo složky dosud napsaných článků…), abyste jim ukázali kvalitu své práce, a přitom netrávili hodiny a dny nad novým příspěvkem.
 • Poskytněte společnosti konkrétní certifikace nebo předchozí projekty, které dokládají vaše dovednosti. Například diplom ze školení o digitálním marketingu nebo komunikační plán, který jste vytvořili pro osobní projekt.
 • Uzavřete se společností písemnou dohodu, ve které se zavazuje, že nebude používat vaše dílo. Nebo e-mailem specifikujte žádost, aby váš příspěvek nebyl použit pro další účely. Pokud společnost přijme, tento e-mail vám bude sloužit jako důkaz v případě budoucích sporů.

Jak vidíte, prezentace neplaceného projektu nemusí být vždy peklo na zemi. Klíčem je najít rovnováhu mezi prokázáním vašich dovedností (aniž byste se vzdali svých práv) a zabráněním možnému zneužití ze strany společnosti. Teď už máte nástroje pro toto ožehavé téma i pro úspěšné složení „přijímacího“ testu.

Přeložila Hana Tlolková

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa