NLP: Hledání spokojenosti v práci

02. 1. 2020

9 min.

NLP: Hledání spokojenosti v práci
autor
Nora Léon

Communications & content manager

Neurolingvistické programování (NLP) je kombinace technik používaných k přeprogramování našeho mozku a chování prostřednictvím pochopení jazyka našich myšlenek. V sedmdesátých letech jej vyvinuli Američané Richard Bandler a John Grinder jakožto způsob, jakým si představit úspěch, a potom jej dosáhnout. Tento přístup mimo jiné upravuje naše myšlenky, potažmo činy a reakce jimi vyprodukované.

NLP stojí na myšlence, že naše rozhodnutí jsou spojena s evolucí a soustředí se na pátrání po štěstí a vyhýbání se bolesti. Tyto předem určené rozhodovací modely mají kontrolu nad naší současností a budoucností. Naštěstí ale NLP tvrdí, že změnou našeho vrozeného chování můžeme převzít kontrolu nad svým životem. Můžeme se cítit dobře, zlepšit svoje vztahy s ostatními a docílit toho, čeho chceme. Ve zkratce je NLP recept na optimismus.

Podívejme se tedy na základní principy NLP, které nám ukážou, jak je náš mozek naprogramovaný. Pokud totiž chceme změnu, je nejlepší nejprve zjistit, co se odehrává uvnitř nás. Potom stačí provést několik cvičení, která nám předvedou, jak změnit způsob našeho myšlení, abychom docílili pozitivnějšího přístupu k práci, zlepšení osobních vztahů na pracovišti a dosáhli profesních cílů.

Proč se náš mozek nepřizpůsobí automaticky?

„Pokud jde o naše prostředí, je to jako být v letadle, které se každou chvílí zřítí. Ale to se stane až za dvě minuty, tak si nejdříve zajdeme na kávu.“ – Sébastien Bohler

V knize Le bug humain vysvětluje francouzský spisovatel Sébastien Bohler, že striatum, tedy část našeho mozku vázaná na přežití, nás nutí zničit svět. Jelikož není schopna předvídat budoucnost, dává přednost okamžitému uspokojení před vynakládáním úsilí na záchranu ekosystémů.

Jenže od dob, kdy jsme nosili roušky z mamutí kůže, sbírali bobule a utíkali před strašnými predátory, uběhlo přece jen spoustu času. V té době bylo striatum na naší straně. Vedlo nás ke shromažďování užitečných informací (například o našich nepřátelích), stravování, čerpání energie a rozmnožování.

Ale píše se rok 2019 a pravidla se změnila. To stejné striatum nás teď nabádá, abychom co dvě minuty kontrolovali náš telefon, dopřáli si tiramisu, i když už jsme plní, a váleli se v posteli a projížděli Tinder místo toho, abychom se šli podívat na skvělou výstavu. Tato část mozku nás může bez našeho vědomí zradit.

Když vše přezkoumáme zblízka, zjistíme, že se časem vytvořily automatické a přednastavené myšlenky. Spisovatel a životní kouč Tony Robbins, jeden z prvních zastánců NLP, tvrdí, že náš mozek si svůj rozhodovací model založil na:

 • našich zásadních názorech a bezděčných pravidlech,
 • našich hodnotách,
 • našem úhlu pohledu,
 • otázkách, které si klademe,
 • momentálních emočních stavech.

Tyto programy „na autopilota“ nám často brání jednat.

Jak můžeme znovu získat kontrolu pomocí NLP?

Soubor těchto pěti aspektů (názory, hodnoty, úhel pohledu, otázky a emoční stavy) nás může přimět jednat či naopak zůstat nečinní. Už jste někdy přemýšleli, proč jste se nikdy neodvážili požádat o povýšení, ucházet se o práci v lepší společnosti, sjednat si schůzku s panem Důležitým či paní Důležitou, či rozjet ten start-up (o kterém víte, že je to skvělý nápad)?

„NLP nám umožňuje ignorovat naprogramované myšlenky, které mohou ovlivňovat naši současnost i budoucnost. Když upravíme naše interní nastavení, můžeme změnit náš život.“ – Tony Robbins

Tento přístup je užitečný jak v našem profesním, tak i osobním životě a pomáhá našemu mozku vypořádat se s překážkou bránící dosažení našich cílů. „Je to věda, která nám vysvětluje, jak funguje mozek a jak ovládá naše názory, slova a činy. Pak stačí pouze udělat potřebné úpravy a dosáhnout vytyčených cílů. Můžeme také změnit svoje návyky, ovládat své emoce či se dokonce zbavit strachu,“ vysvětluje Thomas Jeanneau, podnikatel a zakladatel společnosti Essentiel, která se zabývá automatizací procesního a digitálního výcviku.

1. Pro lepší pocit v práci změňte svoje myšlenky

Evoluce nás vedla k tomu, abychom se soustředili na negativní myšlenky. Díky NLP s tím však můžeme bojovat a vytvářet si pozitivnější úvahy. Nabádá nás to také ke stavu, ve kterém si uvědomujeme, že veškeré okolnosti jsou neutrálního charakteru a teprve my si můžeme vybrat, co si o nich myslíme. Vezmeme si příklad sestavování týdenní zprávy, která vás osobně může bavit, protože vy si tím utříbíte myšlenky a můžete vidět, kolik jste toho udělali, zatímco vašeho kolegu tento úkol nebaví, a tím pádem s ním bojuje. Totožný úkol – vypracování zprávy – tak vyvolává dvě diametrálně odlišné reakce.

Přesně to je důvod, proč otočením názoru na věci, které jsou pro nás těžké, můžeme také změnit emoce, které těmto věcem přisuzujeme. Povede se nám pak značně snížit frustraci, kterou prožíváme na pracovišti. Na začátek tady pro vás máme několik cvičení.

a) Pozitivní slova versus negativní slova

Kdybyste si měli zapamatovat pouze jednu věc o NLP, ať je to ta, že my si vytváříme vlastní realitu. Jelikož naše slova jsou založena na našich myšlenkách, ovlivňují tedy způsob, jakým se díváme na svět. Robbins tedy navrhuje užívání tzv. transformační slovní zásoby.

„Slova utvářejí naše názory a mají tedy dopad na naše činy.“ – Tony Robbins

Cvičení: Udělejte si seznam negativních slov, která jsou ve vašem slovníku, a nahraďte je pozitivními. Může to pak vyvolat změnu ve vašich každodenních myšlenkách.

Příklady

 • Z věty „Je to nemožné,“ se stane „Je to výzva.“
 • Z věty „Nic nevím,“ se stane „Každý den se učím.“

b) Prohození myšlenek

Jakmile již máte nachystaná kladná slova, dalším krokem je dát si do pořádku myšlenky. Například v práci to může být pouze otázka poupravení vašeho vnímání negativní situace.

Robbins ve svých seminářích dokazuje, že je možné jakékoliv myšlenkové omezení překonat. Jeho školení často končí tím, že účastníci dokonce přebíhají žhavé uhlíky jako součást cvičení dokazující vítězství ducha nad hmotou. My však nemusíme zacházet tak daleko. Stačí, když se pokusíme zbavit se těch myšlenek, které brání naplnění našeho potenciálu nebo v nás vyvolávají negativní pocit.

Cvičení:V ytvořte si seznam slov, která vás napadnou při pomyšlení na nepříjemné situace. Pak každé z nich přetvořte na pozitivní myšlenku, kterou budete mít k dispozici pokaždé, kdy tato nepříjemná situace znovu nastane. Ano, rozhodně jde o vědomé úsilí.

Příklady:

 • Negativní myšlenka: „Moje kolegyně zase něco zpackala na našem společném projektu. Já už to nedávám!“
 • Pozitivní myšlenka: „Vyzdvihuji svoje schopnosti, protože vedu projekt od začátku do konce. Pomohl/a jsem své kolegyni, která mi teď dluží, a příště, když toho budu mít hodně, tak mi pomůže zase ona.“

Příběh ze života:„Jakožto podnikatel-samouk jsem měl komplex, jelikož jsem nikdy nezískal vzdělání v oblasti prodeje či podnikání,“ říká Jeanneau. „Moje negativní myšlenka zněla: ‚Nemám zkušenosti s prodejem, takže se mi nebude dařit.‘ Snažil jsem toto přesvědčení překonat a řekl jsem si, že už jsem se dokázal prodat jako živnostník a získat zakázky, i když pouze malého měřítka. Na tyto skutečnosti jsem se zaměřil, na úspěchy, které vykompenzovaly moje negativní myšlenky. Vytvořil jsem si místo toho novou pozitivní myšlenku – ‚Budu dobrý obchodník, protože už s tím mám zkušenosti.‘ Teď se sice do prodeje musím nutit, ale vím, že to brzy přejde a předsudek v mém mozku zmizí.“

c) Metoda Brooke Castillové

Myšlenku můžete účinně zvrátit také tak, když si uvědomíte, že osvojením se dostanete akorát do začarovaného kruhu. Využijeme k tomu cvičení od Brooke Castillové, americké životní koučky.

Na kousku papíru zkuste myšlenku rozebrat pomocí následujícího rozdělení:

 • C – Circumstances/Okolnosti: Prostá fakta, jak by byla uvedena u soudu. „Přestěhovali jsme naše pracoviště.“
 • T - Thoughts/Myšlenky: Slova, která vyvstávají ve vaší hlavě při těchto okolnostech. „Ty nové kanceláře jsou pochmurné. Strašně nerad tady pracuji.“
 • F – Feelings/Pocity: Jedno či více přídavných jmen popisujících vaše pocity. „Deprimovaný, demotivovaný, frustrovaný.“
 • A – Actions/Činy: Činnost či naopak nečinnost vyvolaná těmito pocity. „Jsem mrzutý. Vybíjím si to na svých spolupracovnících.“
 • R – Results/Výsledky: Výsledky vyvolané vašimi myšlenkami za daných okolností. „Morálka mého týmu prudce poklesla a já jsem ze své práce v depresi.“

Výsledky často potvrzují naše myšlenky. Jelikož se v tomto případu morálka týmu zhoršila a vy jste z toho v depresi, váš názor ohledně nové kanceláře se pravděpodobně nezmění…

…pokud vy nezměníte to, co si myslíte o daných okolnostech. Pokud by vaše myšlenka zněla: „Nové pracoviště je klidné a bezvadně situované“, budete chodit do práce více zrelaxovaní a dokonce i šťastní, čímž se zlepší morálka vašeho týmu a potažmo i vaše nálada.

2. Zlepšete vztahy se svými spolupracovníky

Následující cvičení pomohou provést několik změn a zlepšit tak vztahy s lidmi, se kterými vycházíte „poměrně dobře“, a posílit i vazby s ostatními.

a) Zrcadlení emocí

„Je pro nás přirozené vinit někoho jiného za svoje nedostatky či nezdary.“ Připomíná vám to něco? NLP nám představuje teorii „zrcadlení emocí”, která nám umožňuje veškeré negativní myšlenky o našich spolupracovnících zničit již v zárodku, a vylepšit tak naše vzájemné vztahy.

Potřeba ovládnout ty kolem nás k ničemu nevede. Můžeme se však oprostit od kritiky, kterou chováme vůči spolupracovníkům, pomocí velice užitečné taktiky spočívající v tom, že jejich chyby začneme hledat na sobě, a tam je budeme napravovat. Ve výsledku pak méně kritizujeme a místo toho jsme více tolerantní a empatičtí.

Příklad: Stěžujete si na svého stážistu a jeho nedostatek organizačních schopností? Podívejte se na svůj rozvrh a pracovní soubory a přesvědčte se, že jsou skutečně tak zorganizované, jak si myslíte.

Cvičení: Na kousek papíru sepište všechny stížnosti, které chováte vůči danému spolupracovníkovi a které vám znepříjemňují život. Poté zvýrazněte ty vady, které vidíte i na sobě, a napravte je.

I když to zní zvláštně, často nás dokáží na ostatních rozčílit právě ty věci, za které se sami stydíme. Jakmile tyto vady napravíme v našem případě, nebudeme již tak podráždění ohledně ostatních a zlepšíme tak naše vzájemné vztahy.

b) Nesuďte ostatní

NLP nás nabádá k tomu, abychom nesoudili ostatní, což je ještě efektivnější než zrcadlení emocí. Tento ošklivý zlozvyk vynášet soudy nám nepřinese nic dobrého a dokonce nám může ublížit.

Cvičení: Zkuste se zaměřit na to, co vás k danému soudu vede. Jaké pocity to ve vás vyvolává? Zkuste je zpochybnit: Opravdu máte dostatek informací na vynášení takových rozsudků? Co třeba tyto kritické myšlenky udusit tím, že si představíte, co daného člověka k takovému chování vedlo. Snažte se vžít do jeho kůže.

Navíc vždy, když si uvědomíme, že přichází vlna kritiky, můžeme ji utnout slovy: „Heleme se, zase soudím! Řekl/a jsem si přece, že s tím přestanu.“

Příklad:„Marie šéfovi pořád nadbíhá. Je to ubohé!“ Přestaňte s tím. Z takového úsudku nic dobrého nevzejde. Nejen, že se pak budete cítit špatně, nejistě či dokonce naštvaně. Nijak to však nezmění kritizované chování, jelikož Marie se to nedozví napřímo. Zkuste se na celou situaci podívat jinak. Marie je velice schopná komunikovat s lidmi na vysokých pozicích a vy se z toho můžete poučit.

Můžete tedy blokovat konkrétní úsudky a vědomě modifikovat myšlenky, které je měly na svědomí. Čím vícekrát tak učiníte, tím přirozenější to pro vás bude.

Příběh ze života:„Souzení ostatních nedává žádný smysl, jelikož tak činíme na základě svých osobních zkušeností,“ říká Jeanneau. „Každý z nás má jiný pohled na svět. Když si tento předpoklad vezmeme k srdci, pak už nemá cenu tvrdit, že někdo má pravdu a někdo ne, protože naše argumentace již nebude mít pevné základy. Posouvat kupředu se můžeme pouze tehdy, pokud dospějeme k porozumění. Jinak si jen bezvýsledně honíme své ego. Dnes již mnohem méně kritizuji, a snažím se pochopit příčiny stojící za tím, proč se ten či onen chová zrovna takto. Trénuji své porozumění. Cítím se pak lépe a často si díky tomu vytvářím mnohem silnější mezilidské vazby.“

c) Zbavte se závisti pomocí „bucket listu“

Závist může poškodit naše vztahy s kolegy. Vyšší plat, vyšší úroveň odpovědnosti, delší dovolené – jak můžeme reagovat tak, abychom udrželi svou závistivost na uzdě a zajistili si bezproblémové vztahy? Jakmile se přistihneme, že závidíme kolegům, můžeme to využít jako příležitost prozkoumat sami sebe.

Cvičení: Jakmile ucítíte nástup závisti, zapište si, co daná osoba udělala a čeho byste také chtěli jednoho dne docílit. Pak zkuste popřemýšlet, kdy a jak byste si mohli své přání splnit. Samozřejmě nezapomeňte mít radost z úspěchů kolegů. Oni pak budou mít radost z těch vašich. Poblahopřejte jim k nadcházející zahraniční služební cestě, k 20% navýšení platu či k účasti na renomované konferenci.

3. Dosáhněte vytyčených cílů

a) Naučte se na sebe spoléhat

Clotilde Dusoulierová, moderátorka francouzského podcastu Change ma vie, zdůrazňuje důležitý aspekt udržování vztahů s vašimi kolegy a spolupracovníky z pozice podnikatelů: Musíme si navzájem věřit. Na druhou stranu, abychom sklízeli profesionální úspěchy, je třeba si uvědomit, že sami jsme svým největším spojencem a musíme plnit sliby, které jsme dali sami sobě.

Příběh ze života:„Je to otázka psychického závazku. Zásadovost a celistvost jsou hlavními pilíři mé osobnosti,“ říká Jeanneau. „Když nedodržím závazek, který jsem učinil vůči někomu nebo sobě, tyto pilíře se zbortí. Dobré je zkoušet si to na vytváření závazků vůči ostatním, protože pokud je nedodržíme, ztratíme tvář. V tomto případě je opravdu dobrým motivátorem naše ego. Ještě lepší motivátor je ale dostatek sebeúcty, abychom postupovali stejně i u závazků, které činíme vůči sobě.“

Cvičení: Po dobu jednoho týdne věnujte pozornost času, který je potřeba, abyste dodrželi své závazky vůči práci: Jděte brzy spát, abyste byli v práci na druhý den odpočatí, vyhraďte si x hodin na dosažení něčeho ve svém osobním životě, a tak dále. Pokud vám dělá větší problém dodržet závazek vůči sobě než vůči kamarádovi či kamarádce, zkuste se zeptat proč – aniž byste se nějak soudili. Nezapomeňte být na sebe hodní.

b) Neodbočujte z cesty k vytyčeným cílům
„Má dar“ nebo „Ten má zlaté ručičky“. To jsou myšlenky, které naznačují, že někteří mají více „štěstí“ než jiní, a tím pádem je pro ně úspěch jednodušší. V NLP neexistuje nic takového jako štěstí. Ve své knize Unlimited Power Robbins píše, že jsou to „naše rozhodnutí, nikoliv naše okolnosti, které určují náš osud.“ Neustále nám ukazuje, jak si úspěšní lidé vytyčili cíle a pak udělali vše pro jejich dosažení. My máme pak pocit, že šlo o štěstí, jen proto, že se jim toho cíle opravdu podařilo dosáhnout.

„Výjimečný život není svatý grál určen jen pro šťastnou hrstku vyvolených. Jako lidé na to máme přirozeně právo. Je váš, když si o něj zažádáte. Je váš, když si ho vezmete.“ – Tony Robbins

Pokud chcete svého cíle dosáhnout, musíte se na něj soustředit a každý den využívat každé možné příležitosti přiblížit se k němu.

Cvičení: Udělejte si seznam jednoduchých úkonů, které vás přiblíží k vytyčenému cíli, a sestavte si jednotlivé kroky, jak se k němu dostat. Po každém splněném kroku se pochvalte a zaměřte se na ten další.

Závěrem

NLP je velmi užitečná dovednost a skvělá motivace, díky které se prosadíme ve své kariéře.„Je to soubor nástrojů pro manažery, kterým pomáhá porozumět jejich spolupracovníkům, být ohleduplní a lépe dohlížet na jejich práci. Zaměstnancům zase umožňuje rozvíjet nové dovednosti, opustit svou komfortní zónu a vyšplhat se po profesním žebříčku, zkvalitnit schopnosti nebo dokonce získat lepší práci,“ říká Jeanneau.

Dokonce pevně věří, že NLP by se mělo učit na školách: „Každému z nás by to pomohlo vyvinout si nenucené, hlubší a harmoničtější vztahy s ostatními i s námi samotnými.“

Aby to fungovalo, musíme však cvičit každý den, jelikož pozitivní trénink našeho mozku je také druh cvičení! Navíc jste už asi pochopili, že se jedná o individuální cestu, kterou si musí každý projít sám bez pomoci ostatních. Jste připraveni nechat si těmito cvičeními zlepšit svůj profesionální i osobní život?

Zdroje

Doplňující četba

Podcasty

Přeložil: Jindřich Klimeš
Fotografie: WTTJ

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa