Každodenný život v práci

 1. Naučte sa v práci povedať NIE

  Naučte sa v práci povedať NIE

  Prečo je také ťažké povedať nie? Vedieť niekoho či niečo odmietnuť je prvým prejavom slobody a nezávislosti od ostatných.

  • Pracujúci
 2. Ako oznámiť tehotenstvo v práci?

  Ako oznámiť tehotenstvo v práci?

  Tehotenstvo otvorí novú kapitolu vášho života, a je dôležité aby ste tento prechodný moment prežili čo najpokojnejšie.

  • Pracujúci
 3. Ospravedlňujeme sa v práci príliš často?

  Ospravedlňujeme sa v práci príliš často?

  Zvyčajne slovo „prepáč“ znamená „ospravedlňujem sa,“ „ľutujem“ alebo „ospravedlň ma.“ Môže byť však použité aj na vyjadrenie nesúhlasu.

  • Pracujúci
 4. Vzťahy na pracovisku: Áno alebo nie?

  Vzťahy na pracovisku: Áno alebo nie?

  Na pracovisku sa podľa štúdie zoznámi takmer 30 % dvojíc. Láska na pracovisku je fenomén nielen bežný, ale aj nebezpečný...

  • Pracujúci