Na vlne dokonalej koncentrácie – fenomén zvaný flow: ako ho dosiahnuť?

04. 10. 2021

4 min.

Na vlne dokonalej koncentrácie – fenomén zvaný flow: ako ho dosiahnuť?
autor
Marlène Moreira

Journaliste indépendante.

Čo majú spoločné šachista, bežec, manažér ponorený do práce na reporte a barman v plnom pracovnom nasadení? Všetci pravdepodobne zažívajú stav nazývaný „flow“, v ktorom sú telom a mysľou naplno v prítomnom okamihu, sústredení na jedinú úlohu. Ide o pocit intenzívneho sústredenia sa, ktoré sa časom začne vytrácať. Dostať sa z tohto stavu je ako vrátiť sa späť nad hladinu a spojiť s vonkajším svetom, avšak s pocitom zadosťučinenia a jednoduchého šťastia.

O aký stav ide a prečo flow nastáva? Čo sa odohráva v našom mozgu? Môžeme si tento stav privolať? Redakcia Welcome to the Jungle si pre vás na svojej prémiovej platforme pre audiovizuálny obsah Welcome Originals pripravila dokument Achieving flow, z ktorého budeme čerpať pri hľadaní odpovedí na spomenuté otázky.

Fenomén flow – o čo ide?

Psychológ maďarského pôvodu Mihály Csíkszentmihályi (veľa šťastia s výslovnosťou) je označovaný za autora teórie flow (nazývanej aj teória plynutia). V šesťdesiatych rokoch sa Csíkszentmihályi zaoberal tvorivým procesom. Všimol si, že umelci naplno pracovali aj napriek nepohodliu, únave či hladu, a zaujala ho extrémna koncentrácia na vykonávanú činnosť pozorovaných umelcov a ich úžasný pocit z dokončenej úlohy. Prežívaný stav všetci umelci popisovali ako pocit „plynutia“. Vedec neskôr tento stav pokrstil pomenovaním „flow“, a už takmer dvadsať rokov pracuje na tom, ako možno tento stav trénovať a ovládať.

Dnes sa o poznatky autora teórie flow často opierajú koučovia a odborníci venujúci sa zvyšovaniu produktivity a koncentrácie. A funguje to. Tieto stavy sú však iba „vedľajšími účinkami“ stavu flow. V skutočnosti je výskum Mihálya Csíkszentmihályiho primárne zameraný na pochopenie tohto fenoménu, aby vďaka nemu boli ľudia šťastnejší a naplnenejší. „Tie najlepšie chvíle v našom živote sa nedejú vtedy, keď nerobíme nič a len vnímame a oddychujeme. Najlepšie momenty zvyčajne prichádzajú vtedy, keď sa telo alebo myseľ človeka dostávajú na hranice svojich možností v snahe dobrovoľne dosiahnuť niečo ťažké, niečo, čo bude stáť za to,“ píše Csíkszentmihályi vo svojej knihe o psychológii šťastia Vivre la psychologie du bonheur („Žiť psychológiu šťastia“, vyd. Léandre Bouffard).

Programovanie, beh, maľovanie obrázkov… flow sa môže objaviť pri rôznych typoch činností. Čo majú tieto aktivity spoločné? Každá z nich sa spája s vykonávaním konkrétnej úlohy s jasným cieľom a priamou spätnou väzbou. Na navodenie tohto stavu sú vytvorené napr. videohry. Vo videohrách sa postupne stupňuje úroveň náročnosti, ktorá má udržať hráča v rovnováhe medzi sústredením a intenzívnou spokojnosťou dovtedy, kým nestratí pojem o čase. Stručne povedané, flow predstavuje fúziu činnosti a vedomia, pocitu úplnej kontroly a straty pojmu o čase.

Čo sa odohráva v našom mozgu?

„Ide o presný opak stavu vedomia. Sme pohltení prácou do takej miery, že si neuvedomujeme, že sa dostávame do hlbšieho stavu,“ hovorí v našom dokumente kultúrny kritik a spisovateľ Thomas Chatterton Williams. „Mala som pocit, že moje telo pracuje samo od seba, lietala som od stola k stolu bez toho, aby som na niečo zabudla alebo vnímala plynutie času,“ zdôverila sa nám Sarah, ktorá počas štúdia pracovala ako čašníčka. „V tomto stave dokážem napísať najlepší obsah, a text si po sebe ani nemusím znova prečítať pretože viem, že môj mozog našiel správne slová,“ dodáva inštruktor a spisovateľ Florent.

Čo sa však v skutočnosti počas stavu flow v mozgu človeka deje? Flow vyvoláva zmeny v činnosti mozgu. Mozgové vlny sa spomaľujú, dochádza k zlepšeniu koncentrácie a voľnému toku informácií, čo nám navodzuje pocit „výkonu bez námahy“. Mozog zníži svoju aktivitu v oblasti prefrontálneho kortexu (centrum dôležité pre rozhodovanie, v ktorom sídli naše racionálne vedomie), čím sa uvoľňuje miesto pre ďalšie oblasti mozgu, ktoré sú zodpovedné za tvorbu nových nervových spojení podnecujúcich kreativitu. Zároveň dochádza k uvoľňovaniu skutočného kokteilu hormónov (dopamín, serotonín, endorfíny, atď.) prispievajúcich k pocitu pohody a sústredenia sa.

Ako vstúpiť do stavu flow?

Flow prispieva k pocitu pohody nielen v súkromnom živote, ale aj v tom pracovnom. Nielenže sa vám podarí byť naplno sústredený na určitú úlohu, a teda budete produktívnejší a zručnejší, ale tiež vám na myseľ budú prichádzať nové nápady a budete rozmýšľať naozaj originálnym spôsobom: „Skutočným prínosom stavu flow je, že sa vďaka nemu odvážime riskovať, a tým sa nám podarí vymaniť z nášho tradičného spôsobu myslenia, stratiť myšlienky na súčasné status quo a našu komfortnú zónu. Dosiahnutím stavu flow dokážeme byť oveľa kreatívnejší,“ vysvetľuje v našom dokumente Samah Karakiová, neurovedkyňa a spoluzakladateľka Inštitútu Social Brain Institute.

Ako však do stavu flow vstúpiť? Hoci preň neexistuje žiadne zaklínadlo, splnením niekoľkých podmienok sa k nemu ľahko dopracujeme:

  • Nájdite správnu rovnováhu medzi vašimi schopnosťami a náročnosťou úlohy. Úloha musí byť dostatočne náročná na to, aby stimulovala činnosť mozgu a musí sa spájať s dosiahnuteľným výsledkom, ktorý v človeku nebude vyvolávať pocity nervozity alebo frustrácie. Do stavu flow sa vieme dostať aj pri vykonávaní tých najnáročnejších úloh, ak si v rámci nich stanovíme určitú výzvu, napr. si pri posielaní 20 životopisov stanovíme podmienku, že záverečná formulka musí byť v každom z nich iná, alebo si môžeme urobiť poriadok v hromade starých súborov za menej ako 3 minúty…
  • Váš mozog si na určitú aktivitu musí zvyknúť. Ak chceme prežívať flow, musíme sa uvoľniť, čo sa nášmu mozgu podarí iba vtedy, keď má vyvinuté určité automatizmy. Na ilustráciu tejto situácie by sme mohli spomenúť praktikov bojových umení, ktorí opakujú určitý pohyb stokrát, aby si vyvinuli podmienený reflex. Tieto automatizmy možno dosiahnuť iba správnym tréningom.
  • Stanovte si jasné ciele. Mozog sa musí snažiť dosiahnuť konkrétny výsledok a danej úlohe prenechať dokonalú pozornosť.
  • Majte priamu a okamžitú spätnú väzbu. Vodítkom činnosti sú jasné stanovené ciele, a spätná väzba slúži ako ukazovateľ možných zlepšení. Spätná väzba je zároveň naším ukotvením v prítomnosti.
  • Eliminujte rušivé vplyvy. Prenikanie do stavu flow je v skutočnosti postupným procesom. Všetky vonkajšie rušivé vplyvy (upozornenia, hluk, a pod.) alebo vnútorné (stres, hlad a pod.) môžu tento proces narušiť.
  • Počúvajte hudbu, ale nie akúkoľvek. Hudba má totiž moc ovplyvňovať naše emočné stavy. Ako dokáže byť zdrojom radosti alebo zármutku, môže byť tiež vstupenkou do stavu flow. Pri tvorbe špeciálneho „flow playlistu“ sa držte niekoľkých kritérií, ako napr.: musí ísť o hudbu s opakujúcimi sa prvkami (napr. techno, lounge, klasická hudba, atď.), hudbu bez textu, ktorá nám MUSÍ BYŤ ZNÁMA.
  • Naučte sa počúvať reč svojho tela. Každý jednotlivec má svoj vlastný rytmus, pre ktorý je stav sústredenia viac alebo menej prirodzený. Poznanie samého seba vám bude pri hľadaní koncentrácie výhodou.
  • Nájdite v sebe vnútornú motiváciu na dokončenie danej úlohy. Vonkajšia motivácia by sa dala porovnať k princípu „cukor alebo bič“. Vnútorná motivácia je naopak dobrovoľným a príjemným záväzkom. Pokiaľ motivácia vychádza z nás, úlohu chceme dokončiť len preto, že ide o náš vlastný záujem.

Flow je prostriedkom na spríjemnenie nášho každodenného života a aktivít v ňom. Pomáha nám zlepšiť nielen náš výkon, ale predovšetkým prispieva k našej pohode. Napriek tomu zostáva zážitkom nestálym, ku ktorému sa len tak nevedome nedopracujeme. Našťastie je flow možné trénovať a a pomáha nám v tom poznávanie samého seba. „Je to niečo ako orgazmus,“ hovorí copywriterka Jana. „Kým ste to nezažili, neviete, čo to je. Ale akonáhle to zažijete, VIETE, že to bolo ono a chcete to zažiť znova.“ Takže, ste pripravený na výlet do siedmeho neba? (okrem toho, návštevou siedmeho neba neporušíte žiadne pandemické opatrenia).

Preložila Zuzana Chovancová
Foto: Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku alebo sa prihláste na odber noviniek, aby sa k vám vždy dostali naše najlepšie články!

Preberané témy