Ako požiadať v práci o feedback (aj na diaľku)

29. 4. 2020

4 min.

Ako požiadať v práci o feedback (aj na diaľku)
autor
Olga Tamarit

Freelance Content Creator

Spätná väzba je veľmi užitočný nástroj kariérneho rastu, ktorý vás bude sprevádzať na ceste vaším profesionálnym životom. Umožní vám zistiť, kde robíte chyby, a vy sa tak budete môcť zlepšovať. Žiadať feedback môže byť aj za normálnych okolností komplikované. Tlak sa však ešte zvyšuje v prípade, že vás situácia prinúti urobiť tak na diaľku. V nasledujúcom článku vám povieme, prečo je dôležité zostať v úzkom kontakte so svojím nadriadeným a dostávať konštruktívnu kritiku aj v tomto “home office období”. Dozviete sa tiež, ako feedback čo najefektívnejšie zužitkovať.

Pravidelná spätná väzba v práci je pre vašu budúcnosť zásadná. Pomáha vám kariérne napredovať a hodí sa aj pre rozvoj vašich soft skills. Ak viete, ako správne požiadať o feedback, máte polovicu práce za sebou. Zdá sa to byť jednoduchá úloha, no opak je pravdou. Mnoho z nás má obavy iniciovať náročný rozhovor. Ak pridáte aj fakt, že digitálny priestor nie je pre takýto typ stretnutí práve najvhodnejším prostredím, veci sa začnú komplikovať.

Skúste si nájsť čas a požiadajte o feedback, aj keď práve pracujete z domu. Takáto skúsenosť vám môže obohatiť váš profesijný život, a to nielen z dlhodobého hľadiska. Dôvodov je hneď viac: zefektívnite svoju prácu a postupne budete schopní inkorporovať funkčné zmeny do svojej pracovnej rutiny. A čo je najdôležitejšie, získať kritický názor na vašu prácu je na nezaplatenie – o to viac v čase, keď pracujete osamote z domu. Ako postupovať, ak chcete od svojho nadriadeného dostať konštruktívnu spätnú väzbu?

1. Navrhnite stretnutie alebo videohovor

Buďme k sebe úprimní – dohodnúť si schôdzku s nadriadeným je komplikované. Často sa tomu vyhýbame zo strachu, že ho budeme otravovať či oberať o drahocenný čas, alebo sa proste obávame negatívneho feedbacku. Je však načase prijať zodpovednosť, chopiť sa iniciatívy a nájsť vhodný moment na tento typ rozhovoru.

Najideálnejšie je, ak sa stretnutie odohráva tvárou v tvár, no ak podmienky neprajú a nemôžete sa porozprávať v kancelárii, dohodnite si videohovor. Takýto typ virtuálnej schôdzky je 34-krát efektívnejší ako obyčajný email. Je to práve kvôli gestám, tónu hlasu či pohľadu. Tieto prvky neverbálnej komunikácie sú pre toho, kto počúva, omnoho presvedčivejšie a výpovednejšie než samotná správa, ktorú chcete komunikovať. Vyhnite sa preto aj telefonickému rozhovoru a komunikácii cez správy.

Ak pracujete na diaľku, najvhodnejšie je napísať email, v ktorom priblížite svoj zámer a konkretizujete predmet rozhovoru. Zdôraznite, že nejde o dlhú či formálnu schôdzku, ale ide vám skôr o neformálny rozhovor ohľadom vášho pracovného výkonu, ktorý vám bude na osoh v budúcnosti.

2. Vopred nadriadeného informujte, na ktoré oblasti vašej práce potrebujete feedback

Nezabudnite pred stretnutím ozrejmiť nadriadenému, na aký aspekt vášho pracovného výkonu by ste sa chceli v rozhovore zamerať. Táto informácia mu pomôže adekvátne sa pripraviť na schôdzku. Do správy zahrňte krátky zoznam bodov, ktoré by ste chceli rozobrať počas rozhovoru. Snažte sa byť čo najkonkrétnejší, aby ste sa zbytočne nevzdialili od dôležitých vecí, na ktoré sa chcete zamerať.

Ak mávate feedback mítingy s nadriadeným na pravidelnej báze, veďte si zápisník, do ktorého budete zaznamenávať témy, ktorým by ste sa chceli venovať na ďalšej schôdzke. Za vyskúšanie určite stojí zaviesť si niečo ako pracovný denníček. Pomôže vám s celkovou organizáciou a dôležité otázky tak ostanú spoľahlivo zaznamenané.

Oblasti, pri ktorých sa vyžaduje feedback, sa zvyčajne dajú rozdeliť do troch väčších oblastí:

 • Vzťah: ako ste doposiaľ vychádzali so svojím nadriadeným?
 • Produkt alebo služba: (ne)spokojnosť s odvedenou prácou.
 • Ciele: splnili ste očakávania, ktoré sa vzťahujú na vašu pracovnú pozíciu?

3. Pripravte si otázky a nejasnosti

Pred schôdzkou si spíšte všetky otázky či nejasnosti, ktoré potrebujete prebrať so svojím nadriadeným. Ak ich budete mať zapísané na papieri, budete sa cítiť odhodlanejšie.

 • Nezabudnite si so sebou vziať zoznam otázok, ktoré ste si pripravili. Pomôžu vám odraziť sa. Je dobré ich mať zapísané čierne na bielom. Budete vidieť, ako vám pribúdajú odpovede, a v prípade, že by ste sa zasekli, spoľahlivo vás navedú na správnu cestu.
 • Rozhovor by sa mal viesť v pozitívnom duchu. Pýtajte sa jasne a stručne a určite sa vyhnite nejasným či vágnym otázkam. Napríklad: “Ako hodnotíte celkový výstup tohto projektu a moju úlohu, ktorú som v ňom zohral? V čom si myslíte, že to mohlo byť lepšie? Vedeli by ste identifikovať moje slabé miesta, aby som na nich mohol zapracovať?”
 • Nerozoberajte výlučne len negatívne veci. Pýtajte sa aj na pozitíva. V pracovnom kolobehu nejde len o naprávanie chýb a riešenie problémov. Je preto dôležité načerpať energiu z toho, v čom sa vám darí, a potom sa zamerať na veci, ktoré majú potenciál sa zlepšiť či ešte zdokonaliť.

4. Buďte pripravení vypočuť si kritiku

Ak žiadate feedback, uistite sa, že ste pripravení ho prijať. Je možné, že niektoré aspekty vašej práce budú kritizované, no pamätajte, že konštruktívna kritika je prospešná. Nahliadajte na ňu pragmaticky, nie emotívne. Zabránite tomu, aby vo vás začal klíčiť impostor syndróm, a zachováte si realistický pohľad na vec. Jednou z kľúčových vecí na zaistenie konštruktívneho, efektívneho a pozitívne ladeného rozhovoru s manažérom je vytvoriť kooperatívne prostredie. Skúste sa inšpirovať niektorým z princípov nenásilnej komunikácie, napríklad:

 • Nesúďte človeka, s ktorým vediete rozhovor. Ak budete vynášať predčasné súdy, rozhovor bude prebiehať na negatívnej vlne, čo vám iba uškodí. Majte na pamäti, že nie ste v konfliktnej situácii.
 • Identifikujte a vyjadrite svoje pocity. Dať najavo vlastnú zraniteľnosť môže dopomôcť k vyriešeniu konfliktov alebo komunikačne nezvládnutých situácií. Nesnažte sa pôsobiť dokonale a ak niečomu nerozumiete, určite sa spýtajte.
 • Kritiku si neberte osobne. Ak sa v nejakom momente rozhovoru cítite nedocenene či ponížene, zhlboka sa nadýchnite a vydýchnite. Skúste znova nadobudnúť odstup a dostať svoje emócie pod kontrolu. Pripomeňte si, že kritika sa vzťahuje na vašu prácu, nie na vás ako osobu.

5. Ako naložiť so získaným feedbackom (tiež na diaľku)?

Zapisujte si myšlienky a nápady počas rozhovoru. Neskôr ich môžete rozanalyzovať či posunúť vpred. Určite sa nehanbite zaznačiť si aj to, ako ste sa cítili. Analýza vašich pocitov vám pomôže osobnostne sa posunúť. Na konci rozhovoru by ste ideálne mali mať zoznam zodpovedaných otázok a objasnených pochybností, aby už nič nebránilo zlepšeniu vášho pracovného výkonu.

 • Prejdite si všetko, čo ste rozoberali, a podčiarknite to, čo by ste mohli implementovať ihneď.
 • Zamyslite sa nad zmenami, ktoré budú časovo náročnejšie, a skúste načrtnúť stratégiu na ich zavedenie do procesu.
 • Po čase navrhnite ďalší videohovor či schôdzku, aby ste zhodnotili, ako sa vám zatiaľ darí zavádzať navrhované zmeny do pracovného procesu.
 • Ak pracujete z domu, navrhnite čiastkové overovania cez čet, kde by ste mohli so svojím nadriadeným priebežne hodnotiť malé posuny či úspechy. Budete tak mať istotu, že napredujete správnym smerom.

Pre úspešný postup vo vašej kariére je zásadné udržiavať konštruktívny a pravidelný kontakt so svojím nadriadeným. Rozhodne neváhajte žiadať spätnú väzbu na pravidelnej báze, a to aj v prípade, že pracujete z domu. V súčasnosti existuje množstvo nástrojov, ktoré vám pomôžu byť v kontakte aspoň virtuálne, preto neotáľajte a začnite si zapisovať všetko, čo by ste radi prebrali so svojím manažérom.

Preložila Veronika Michalková

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.