Jak získat zpětnou vazbu v práci (a to i na dálku)

30. 4. 2020

4 min.

Jak získat zpětnou vazbu v práci (a to i na dálku)
autor
Olga Tamarit

Freelance Content Creator

Zpětná vazba je velmi cenný nástroj, který vám může sloužit jako vodítko ve vaší profesionální kariéře: díky ní můžete přijít na to, v čem selháváte. A zapracovat na tom. Požádat o zpětnou vazbu je i za normálních okolností složité a tlak se ještě zvyšuje, když vás situace nutí pracovat na dálku. Prozradíme vám, proč je komunikace s vaším manažerem a přijímání konstruktivní kritiky stejně nezbytné i v době práce na dálku, a jak ji efektivně realizovat.

Získání zpětné vazby v pracovním prostředí je klíčovým prvkem pro vaši budoucnost: pomůže vám posouvat se v kariéře dál a dokonce rozvíjet své měkké dovednosti (soft skills). Pokud se na to chystáte, polovinou úspěchu je vědět, jak na to. Ačkoli se to zdá jednoduché, realita je taková, že pro většinu z nás je nepříjemné čelit této obtížné konverzaci. Pokud k tomu navíc přidáte fakt, že digitální prostředí tyto druhy setkání neusnadňuje, věci se zkomplikují ještě více.

Nicméně najít si chvilku a požádat o zpětnou vazbu, když pracujete na dálku, může mít velmi kladný vliv na vaši kariéru nejen v dlouhodobém horizontu, ale i na každodenní podobu vaší práce. Důvodů je hned několik: díky zpětné vazbě budete efektivnější a také pak budete díky ní schopni do pracovní rutiny postupně a organizovaně začlenit některé změny. Především ale budete mít kritický názor na svou práci, který je zapotřebí, obzvlášť když pracujete z domova. Jak požádat šéfa o konstruktivní kritiku? Praxe a příprava.

1. Návrh schůzky nebo videohovoru

Buďme k sobě upřímní, požádat manažera o schůzku je nepříjemné. Často se nám do toho nechce, protože jsme stydliví (nechceme nadřízeného rušit nebo plýtvat jeho časem) nebo máme strach, že uslyšíme negativní feedback. Už je ale načase převzít zodpovědnost, chopit se iniciativy a najít ten správný moment na daný rozhovor.

Určitě je vhodnější zvolit osobní setkání, ale pokud osobnímu kontaktu v kanceláři okolnosti zrovna nehrají do karet, navrhněte videohovor. I takové virtuální setkání je 34krát účinnější než pouhý e-mail. Vysvětlení je jednoduché. Gesta, tón vašeho hlasu nebo pohled, všechny tyto prvky známé jako neverbální komunikace přesvědčí vašeho posluchače mnohem více než samotná zpráva. V každém případě se tak vyhnete telefonním hovorům a neustálým zprávám.

Pokud pracujete na dálku, nejlepší je domluvit se prostřednictvím e-mailu, ve kterém specifikujete předmět a účel vaší schůzky. Ideální je také dopředu říct, že nepůjde o dlouhé ani formální setkání, ale o rozhovor, který vám může pomoct k posouzení vašeho výkonu a zlepšení se v budoucnu.

2. Předem vysvětlete, na co konkrétně potřebujete zpětnou vazbu

Dopředu objasnit, na jaká témata potřebujete zpětnou vazbu, umožní vašemu manažerovi připravit se na schůzku tak, aby vyhovovala vašim potřebám a byla co nejefektivnější. Do zprávy uveďte krátký seznam věcí, které byste chtěli během schůzky nebo videohovoru probrat. Snažte se být konkrétní a nechoďte kolem horké kaše.

Pokud se scházíte pravidelně, abyste hovořili o tom, jak se věci v práci vyvíjejí, je vhodné mít aktualizovaný poznámkový blok, kde si zapíšete témata, která chcete řešit na nadcházejících setkáních. Můžete si dokonce vést jakýsi pracovní deník, pokud vám to pomůže zůstat organizovaní a pamatovat si všechny problémy, které by se neměly zamést pod koberec.

Obecně platí, že aspekty, na které budete potřebovat feedback, jsou soustředěny do tří velkých bloků.

 • Vztah: jaké vztahy máte se svým manažerem.
 • Výrobek nebo služby: spokojenost s odvedenou prací.
 • Cíle: splnili jste očekávání na dané pozici.

3. Připravte si otázky

Při plánování schůzky si napište seznam nejasností nebo otázek, které byste chtěli svému nadřízenému položit. Pomůže vám to cítit se psychicky připravení.

 • Tento seznam otázek mějte u sebe, mohou vám sloužit jako odrazový můstek. Většinou jsou otázky zodpovězeny už v průběhu schůzky, ale mít je napsané vám pomůže se k nim vrátit v případě, že se schůzka nebude vyvíjet tak, jak jste očekávali.
 • Kromě používání pozitivního jazyka je také vhodné vyhnout se frázím s vágním, abstraktním nebo nejednoznačným významem. Je lepší klást konkrétní otázky. Jak například hodnotíte celkový výsledek tohoto projektu a mou roli v něm? Jak by vypadal lepší výsledek? V čem si myslíte, že bych se měl/a zlepšit?
 • Nedržte se jen negativ, ale ptejte se i na pozitiva. Nejde jen o nápravu chyb a vyřešení problémů. Jde také o to, identifikovat oblasti, které by mohly zlepšit chod týmu, jak by se mohl posílit nebo vylepšit.

4. Připravte se na přijetí zpětné vazby

Pokud požádáte o zpětnou vazbu, měli byste být připraveni ji přijmout. Možná uslyšíte kritiku některých aspektů své práce, ale nezapomeňte, že i ta vám něco dá. Snažte se danou kritiku analyzovat z pragmatického, ne emocionálního hlediska. Jen tak zabráníte rozvinutí syndromu podvodníka (tzv. impostor syndrom) a udržíte si realistický postoj.

Jedním z klíčů k tomu, aby vaše schůzka s šéfem byla pozitivně laděná, je vytvořit prostředí plné spolupráce, které umožní, aby komunikace byla efektivní a konstruktivní. K tomu se vám určitě bude hodit osvojit si některé ze zásad NK (nenásilné komunikace), například:

 • Nesuďte druhého účastníka hovoru. Pokud jej začnete soudit, vytvoříte tak nepříjemné klima, a tím budete automaticky v nevýhodě. Pamatujte, tohle není konfrontace.
 • Pojmenujte a vyjádřete své pocity. Tím, že se podělíte o své vlastní chyby, můžete pomoci vyřešit obtížné komunikační konflikty nebo situace. Nesnažte se být dokonalý: pokud něčemu nerozumíte, je nejlepší se zeptat.
 • Udržte si od kritiky odstup. Pokud se v jakémkoli bodě setkání začnete cítit znevažovaní nebo ponížení, dopřejte si minutku, abyste si udrželi odstup a převzali otěže nad svými emocemi. Uvědomte si, že hodnotí vaši práci, ne vás jako člověka.

5. Co dělat s přijatou zpětnou vazbou (i u práce na dálku)

Během setkání si poznačte myšlenky a postřehy, které vám proletí hlavou, abyste se nad nimi mohli později zamyslet. Nebojte se si také zapsat, jak jste se během setkání cítili: pomůže vám to ve vašem růstu. Na konci schůzky by bylo ideální mít odpovědi na všechny otázky a nejasnosti ohledně toho, jak svou práci zlepšit.

 • Zkontrolujte vše, o čem jste mluvili, a podtrhněte si to, co můžete okamžitě změnit.
 • Zamyslete se nad změnami, které budou trvat déle, a promyslete strategii, jak je zavést.
 • Navrhněte další videohovor nebo schůzku na později, abyste mohli posoudit, jak se vám tyto změny povedlo v práci uvést do praxe.
 • Pokud pracujete na dálku, požádejte o průběžné hodnocení, kde se se svým šéfem budete moci vyjadřovat k dílčím menším cílům a úspěchům, abyste až do doby dalšího videohovoru věděli, že jste na správné cestě.

Udržování plynulého a konstruktivního kontaktu se svým manažerem je totiž nezbytné, abyste se ve své kariéře mohli posouvat dále. Takže neváhejte žádat o zpětnou vazbu pravidelně, a to i když pracujete z domova. Existuje celá řada platforem, které vám pomohou zůstat ve virtuálním kontaktu prakticky kdekoli, takže už dál nečekejte a začněte si zapisovat všechny problémy, které byste chtěli se svým šéfem probrat.

Přeložila Hana Tlolková

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.