Naučte sa v práci povedať NIE

16. 2. 2022

3 min.

Naučte sa v práci povedať NIE

„Nie.“ Jedno z najkratších a najráznejších slov v slovenčine. Deti ho síce používajú s radosťou, no pri dospelých sa zdá, že ho majú dokonca strach vysloviť. Prečo je také ťažké povedať nie? Toto na pohľad problematické slovo je napriek všetkému zárukou našej vnútornej pohody. Vedieť niekoho či niečo odmietnuť je prvým prejavom slobody a nezávislosti od ostatných. V profesionálnom prostredí znamená nie prísľub serióznosti a sebapoznania, no koľkí z nás ešte nevedia odmietnuť prosbu manažéra, klienta či kolegu?

Odhalíme vám, čo sa v skutočnosti za týmito troma písmenkami skrýva, a ponúkneme vám niekoľko účinných rád, ako sa naučiť hovoriť nie diplomatickým spôsobom.

„Byť slobodný znamená vedieť povedať nie.“ – Jean-Paul Sartre

Prečo je také ťažké povedať nie?

Keď sa obraciame na druhých, odmietnutie máme zafixované ako niečo negatívne, a preto naň ako spoločnosť nazeráme nevľúdne. Kto sa necíti zle v momente, keď niekomu odmieta vyhovieť? Pre niektorých je zdrojom emocionálnej nepohody už len chvíľa, keď majú odmietnuť pouličného predajcu. „Väčšina ľudí si povie: ,Ak sa presadím a poviem nie, čo si pomyslia ostatní? Odmietnu ma.’ Strach z narušenia väzieb s ostatnými nám bráni povedať nie,“ tvrdí psychologička Isabelle Méténier.

Toto spoločenské presvedčenie nás, žiaľ, vedie k potláčaniu nášho vlastného presvedčenia. Povedať nie znamená predovšetkým poznať svoje potreby a záujmy. Povedať áno len zo strachu pred dôsledkami (sklamanie alebo strata dôvery, napríklad partnera alebo manažéra) znamená dať zbohom svojej slobodnej vôli. V pracovnej sfére odmietnutie však znamená, že poznáme svoje ciele a limity.

Ako sa naučiť hovoriť nie?

Pre zamestnanca je dobré poznať svoje pracovné práva a povinnosti. Nie môže nabrať rôzne rozmery:

  • Otváracie nie, ktoré otvára debatu a diskusiu.
  • Uzatváracie nie, ktoré znamená zamietnutie nejakej žiadosti.

1. Nie ako podnet k diskusii: zdravé odmietnutie, ktoré sa môže naučiť každý

Správne naformulované odmietnutie môže byť podnetom pre nové nápady a viesť ku konštruktívnemu rozhodnutiu. Diskusia je v zásade produktívna, ak zamestnanec so svojím šéfom nesúhlasí oprávnene. Základom je mať v talóne dobré dôvody a argumenty.

Na porade sa však žiadúci dialóg často stáva monológom jednej osoby, kde absentujú názory z iného uhla pohľadu. Nové nápady sa však rodia z konfrontácie rôznych názorov.

2. Ako povedať nie svojmu nadriadenému? Poznajte svoje pracovné práva a povinnosti

Legitimita odmietnutia závisí od povahy žiadosti, spôsobu, akým bola požiadavka formulovaná, a napokon aj od pracovného poriadku. Zamestnanec je viazaný v dobrej viere vykonávať povinnosti uvedené v pracovnej zmluve. Vezmime si napríklad občasné nadčasy. Manažér má právo od zamestnanca požadovať nadčasy, ak je táto požiadavka legitímna a sú dodržané oznamovacie lehoty. Naopak, ak požiadavku odmietneme na základe opodstatnených dôvodov, odmietnutie je rozumné.

Príklad: Musíte odovzdať projekt v nereálnom termíne? Ste zavalení prácou a úlohami, ktoré nie sú náplňou vašej práce? Má na vás nadriadený požiadavky, ale nemáte k dispozícii potrebné prostriedky ani zdroje? Odmietnutie prameniace z legitímnych dôvodov možno len ťažko sankcionovať.

Rada: Svoje odmietnutie odôvodňujte a argumentujte objektívnymi dôvodmi.

3. Relatívnosť dôsledkov odmietnutia

Prvú vec, ktorú si pri rozmýšľaní o odmietnutí predstavíme, je strach z reakcie človeka oproti nám. Ak chceme niekomu oponovať, okamžite si predstavíme, že dotyčný zareaguje zle. Prvým krokom je uvedomiť si svoje obavy a akceptovať ich. Ako?

Analyzujte, aké obavy na vás číhajú: strach, že niekoho nepotešíme, šéf nás bude vnímať zle, nezhodneme sa s tímom, budeme odmietnutí, budú nás považovať za neschopných atď.
Klaďte si o svojich obavách otázky a spochybňujte ich. Ohrozí moje odmietnutie prácu v tíme ako celok? Odpoveď je – nie.

Rada: Emocionálne dôsledky zmiernite, ak sa o svojom strachu porozprávate s niekým blízkym alebo si o ňom napíšete na papier.

4. Vedieť povedať nie znamená schopnosť ochrániť sám seba

Vo svete práce, kde je potrebné byť najlepší, je odmietnutie príležitosťou ukázať, že sme schopní odhadnúť, kde sa končia limity našich pracovných možností. Povedať nie ide ruka v ruke s jednou vynikajúcou cnosťou: otvorenosťou. Prečo hovoríme, že dokážeme viac, ak to nie je pravda? Prijať prácu na projekte, ktorý je nereálny pre nedostatok času alebo prostriedkov, nie je pre firmu užitočné. Skrývať sa za falošným „možno“ môže mať negatívne dôsledky.

Nesúhlas ako cesta k hľadaniu alternatív

Slovo nie neznamená, že je koniec a že sa bez vysvetlenia zvrtneme na opätku.

Zopakujme si naše rady:

  • Buďte úprimní a slušní, ale neospravedlňujte sa za svoje odmietnutie. Mohlo by to vyvolať u partnera dojem, že si nie ste istí dôvodmi, ktoré vás k rozhodnutiu vedú.
  • Pripravte si argumenty s konkrétnymi príkladmi a faktami, ktoré by mohli byť užitočné, ak sa emócie začnú drať na povrch.
  • Navrhnite alternatívy, počúvajte, no predovšetkým buďte otvorení.

Preložila Zuzana Chovancová

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, aby vám na časovej osi neušli tie najlepšie články!

Hľadáte svoju ďalšiu pracovnú príležitosť?

Viac ako 200 000 kandidátov našlo prácu s Welcome to the Jungle

Preskúmať pracovné miesta