Manipulácia na pracovisku: signály a spôsoby, ako sa jej vyhnúť

26. 4. 2021

5 min.

Manipulácia na pracovisku: signály a spôsoby, ako sa jej vyhnúť

V pracovnom prostredí existuje množstvo situácií, keď si potrebujeme kolegov získať na našu stranu. K vytúženému cieľu nás dostanú buď argumenty (slušná, no nie vždy efektívna metóda) alebo… manipulácia. Túto nie veľmi čestnú metódu nájdeme v politike, marketingu, rodinných a partnerských vzťahoch, a sféra kariéry nie je žiadnou výnimkou. Postupne sa stávame zmanipulovateľnými a neskôr manipulátormi, a často si to ani neuvedomujeme. Ako sa nenechať opantať našimi kolegami? O najčastejších manipulatívnych technikách na pracovisku nám pre Welcome to the Jungle porozprával sociológ Philippe Breton.

Účel (nie vždy) svätí prostriedky

Z etického uhla pohľadu niet o čom diskutovať – manipulácia je zlá, bez ohľadu na to, aké dobré mal „manipulátor“ úmysly. Problémom tohto konania je, že spočíva v absencii súhlasu, manipulovaná osoba totiž nekoná vedome. „Manipulácia sa zakladá na zákernom získaní súhlasu od niekoho, kto by vám za normálnych okolností nevyhovel,“ vysvetľuje Philippe Breton. Ide o nečestnú praktiku, na ktorú si môžeme a priori dovoliť mať svoj názor.

„Miera závažnosti manipulácie môže byť rôzna, niektoré formy môžu byť na hrane a iné zas za čiarou,“ relativizuje sociológ. „V skutočnosti pri manipulácii hovorímeo rôznych stupňoch závažnosti, ale aj o miere, do akej si je manipulátor svojho konania vedomý.Niekedy manipulujeme úplne nevedome, inokedy príliš vedome, čo je ešte viac trestuhodné.“ Závažné formy manipulácie na pracovisku hraničia s obťažovaním, ktoré sa môže veľmi ťažko podpísať na psychickom zdraví dotknutej osoby. „Nadriadený, ktorý strieda prejavy jemnosti, lichotenia a blízkosti s ponižovaním, urážkami a kritikou, psychologicky láme svojho kolegu takým spôsobom, aby si ho dostal pod svoju kontrolu,“ smutne konštatuje odborník. Vo všeobecnosti nie je v rámci pracovných vzťahov cieľom niekomu poškodiť: „Väčšina ľudí chce urobiť dobrú vec, či už pre dobro firmy alebo tímu,“ upresňuje. „Jednotlivci ale uplatňujú viac-menej diskutabilné metódy, aby svoj cieľ splnili.“ Pri manipulácii sa využívajú dve techniky: hra na city a argumentácia.

Hra na zmysly

Hra na city

Pozor na open space office zvodcu! V tomto priestore je totiž jednoduché zneužiť možnosť vzájomnej blízkosti: „Táto metóda spočívav zbližovaní sa s kolegom: v lichôtkach, zvádzaní a všetkých možných spôsoboch, vďaka ktorým si spolu vybudujete blízky vzťah,“ vysvetľuje Philippe Breton. „Vďaka tejto blízkosti medzi vami bude vládnuť atmosféra, v ktorej bude dotyčná osoba ochotnejšia robiť to, čo sa od nej požaduje.“ Pokiaľ sa z kolegu zrazu vykľuje najlepší priateľ, hoci ste spolu hovorili len trikrát, nastal čas zamyslieť sa.

Zvádzanie štýlom

Nejde o pretŕčanie sa so zábavnými ponožkami v business topánkach, ale o inú formu odlíšenia sa od davu. Používanie metafor a podobných literárnych trópov je jedným z najčastejších prejavov manipulácie: „Vyslovená ,formulka’ znie presvedčivo, no stále je to len ozdobný prívlastok,“ potvrdzuje sociológ. Pre dobrého rétora je vo svete biznisu oveľa jednoduchšie presvedčiť alebo dokonca prinútiť ostatných mlčať. Pretože novopečený kolega je dokonalou kombináciou Steva Jobsa a Fabricea Luchiniho, nezabudnite si ráno do práce pribaliť dávku kritického myslenia.

Jednoznačné vyjadrovanie

Stručné a jasné ako v PowerPointe. Každý by sa chcel v práci vyjadrovať jednoznačne, no podľa sociológa sa za touto snahou môžu skrývať ďalšie úmysly: „Jednoznačné vyjadrovanie sa je dobrá vec, ale nesmieme sa poddávať túžbe trochu prekrúcať (často zložitejšiu) skutočnosť.“ popisuje. „Komunikačný partner si teda povie: Je mi to jasné! Má pravdu, urobím, o čo ma požiada.“ Dobre sa preto zamyslite nad zrozumiteľnou poslednou obchodnou ponukou, ktorá za vás vyrieši všetky problémy a umožní vám zaobísť sa bez ďalších tretích strán.

Opakovanie

Opakujte po mne – nie veľmi elegantná, no efektívna veta. Ľahšie sa predsa bude veriť niečomu, o čom sme opakovane počuli tisíckrát.„Z kognitívneho hľadiska ide o veľmi zaujímavé pozorovanie, pretože nakoniec uveríte v pravdivosť nepodloženej opakovanej informácie,“ konštatuje sociológ. Až nabudúce budete počuť kolegu velebiť komunikačnú kampaň so slovami, že je to tá „najlepšia kampaň“ akú kedy vaša firma mala, nezabudnite si to overiť aj na malej prehliadke na sociálnych sieťach.

Hypnóza a synchronizácia pohybov

NLP (neurolingvistické programovanie – učí ľudí, ako sa učiť porozumieť rozhodnutiam a názorom druhých, a ako s nimi vytvárať harmonické): akákoľvek podobnosť s existujúcimi ľuďmi nie je náhodná. NLP je vedomá a kontrolovaná manipulačná technika, ktorú nájdeme aj v profesijnom živote. Princípom tejto činnosti je zblížiť sa s niekým pomocou synchronizácie reči tela.„Ak chce niekto od niekoho niečo získať, bude ho napodobňovať – spôsob dýchania, rozprávania, žmurkania očí, polohy tela, slovnú zásobu…“ Musíte prejsť pokročilejším kurzom manipulácie, aby ste to zvládli, no pokiaľ si na stretnutí s obchodnými partnermi všimnete, že niekto počas vyjednávania celý čas neprehovoril ani slovo, zamerajte sa na 7 rozdielov medzi vašim správaním a správaním komunikačného partnera.

Úloha dotyku

Neuveriteľne silné, no jemné gesto. Dotyk je neuveriteľne efektívny nástroj, pretože navádza pocit emocionálnej blízkosti. „Potľapkanie po ramene, letmé hladenie ruky alebo chrbta umožňujú prekročiť neviditeľnú bariéru, ktorá je hranicou intímnej zóny druhej osoby,“ pokračuje sociológ. „V takejto prívetivej atmosfére sa nám už viac nechce premýšľať a ľahko požiadavku prijmeme.“ V časoch Covidu-19 bude dotyk tá najmenej diskrétna forma manipulácie, s ktorou sa budete môcť stretnúť.

Kognitívna manipulácia

Latka je nastavená „vysoko“

Menej je viac. Všetko spočíva v spôsobe, akým hovoríme o veciach, ktoré potrebujeme docieliť. Najčastejšia forma manipulácie spočíva v nastavení oveľa vyšších nárokov, než je reálne potrebné.„Vyslovením vysokej požiadavky a následným znížením nárokov vytvárame v druhých pocit úľavy, ktorí sú neskôr ochotný požiadavku prijať. Takáto požiadavka by za iných okolností bola šmahom ruky odmietnutá.“ Ak si váš nadriadený praje, aby ste dokončeniu nového projektu s „najvyššou prioritou“ venovali tri dni, stretne sa s vaším kategorickým odmietnutím, a následne požaduje len jeden deň, presne v tomto čine sa skrýva manipulácia.

Trefné prirovnania

Môj šéf – despota. Ide o prirovnanie k veľmi známej osobnosti na základe spoločných charakterových prvkov. V kolektívnej mysli sa vytvorí určitý obraz, od ktorého sa nebude možné odpútať. S týmto súhlasí aj sociológ: „Možno je to prehnané, nespravodlivé alebo neopodstatnené, no akonáhle niečo také vyslovíme, už to viac ľuďom nevymažeme z mysle,“ konštatuje. „Rozpráva ako Mussolini“ utrúsil kolega jedného dňa v kuchynke. Hoci vy by ste si také niečo nikdy nepomysleli, v mysli sa vám premieta obraz talianskeho diktátora v momente, keď zbadáte svojho manažéra.

Techniky sebaobrany

Aj keď neexistuje zázračný recept na obranu pred všetkými možnými formami manipulácie na pracovisku, stále si môžeme naštudovať jednotlivé obranné mechanizmy.

Akým spôsobom sa chceme nechať ovplyvniť?

„Manipulácia najlepšie zafunguje v prípade tzv. „ovplyvniteľných“ ľudí. V hre je teda samotná osobnosť človeka, čo nie je vo svojej podstate niečo zlé, pretože vďaka vplyvu druhých meníme náš názor a môžeme sa vyvíjať. Vždy sa ale musíme zamyslieť nad tým, či nám vyhovuje to, s čím súhlasíme,“ vysvetľuje sociológ. Máme si preto položiť otázku: „Vyhovuje mi tá požiadavka? Je to to, čo chcem robiť?“ Musíte premýšľať o spôsobe, akým sa chcete nechať ovplyvniť.

Pozor na varovné signály

Pretože účelom manipulácie je prinútiť druhého urobiť niečo, čo by za iných okolností neurobil, musíte sa naučiť mať sa na pozore.„Prekvapujúco sa začínajúce priateľstvo v kancelárii môže byť veľmi príjemná záležitosť, no musíte si zachovať obozretnosť a dopriať si čas. Dôvera je samozrejme základom vzťahov, ale ako sa hovorí, „dôveruj ale preveruj,“ radí sociológ.

Rozhovory s tímom

Ak máte pocit, že sa vás váš kolega alebo nadriadený pokúša manipulovať, stále je najlepšie porozprávať sa so svojimi kolegami, hoci nie je vždy ľahké pripustiť, že ste sa stali obeťou niečej zlomyseľnosti. Philippe Breton to potvrdzuje: „Musíme varovať ostatných, zveriť sa im so svojimi pochybnosťami, opýtať sa ich, či majú s dotyčnou osobou podobnú skúsenosť. V rámci sebaobrany sa v tejto situácii nesmiete ocitnúť sami. Človek, ktorý pochybil, bude o skupiny rýchlo vylúčený.“ „Rehabilitovaný“ manipulátor bude automaticky spoločensky ostrakizovaný a nikto mu už nebude dôverovať.

Buďte pripravení, no nemusíte všade šípiť len zlo. Niekedy sa necháme zmanipulovať úplne nevedome, a preto by sme si mali urobiť menší prieskum nášho vlastného ja. Prehodnotiť naše vlastné správanie a prispôsobovanie sa je krokom k väčšej otvorenosti a benevolentnosti v práci pre dobro všetkých.

Preložila Zuzana Chovancová
Foto: Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku alebo sa prihláste na odber noviniek, aby sa k vám vždy dostali naše najlepšie články!

Hľadáte svoju ďalšiu pracovnú príležitosť?

Viac ako 200 000 kandidátov našlo prácu s Welcome to the Jungle

Preskúmať pracovné miesta