Manipulace v práci: Jak ji odhalit a jak se bránit

18. 10. 2022 - aktualizováno 18. 10. 2022

6 min.

Manipulace v práci: Jak ji odhalit a jak se bránit
autor
Aurélie Cerffond

Journaliste @Welcome to the jungle

V pracovním prostředí se běžně stává, že potřebujeme někoho přesvědčit, aby myslel nebo jednal tak, jak chceme my. Abychom dosáhli svého cíle, můžeme použít buď argumenty – což je metoda sice čestná, ale ne vždy účinná – nebo… můžeme použít manipulaci. Není to moc pěkné, ale je to tak, manipulace je zkrátka všude: v politice, komunikaci, reklamě, rodinách, vztazích atd. A ani pracovní prostředí není výjimkou. Jednou manipulujete vy s ostatními, podruhé zase manipulují oni s vámi, a ani o tom nemusíte vědět. Jak se tedy nenechat svými milými kolegy obalamutit? Sociolog Philippe Breton, autor knihy La parole manipulée (Zmanipulovaná řeč), odhaluje nejběžnější techniky manipulace v pracovním prostředí a radí, jak se jim co nejlépe bránit.

Ne vždy účel světí prostředky

Z pohledu etiky je to jasné: Manipulovat s druhými je špatné (byť by náš záměr byl dobrý). Na tomto způsobu jednání je problematické hlavně to, že k němu nutně postrádáme svolení: osoba, s níž je manipulováno, si toho není vědoma. Jak Phillipe Breton vysvětluje: „Manipulací se snažíme od druhého získat něco, co by nám jinak neposkytl, a to tak, že z něj lstí vymámíme souhlas.“

Špinavý trik, mohlo by se zdát, ale není to tak úplně jednoznačné. „Manipulace může být více či méně závažná. Každý může občas pochybit, ale nemusí to být vždy vysloveně zásadní přečin,“ uvažuje sociolog. „Ve skutečnosti totiž můžeme rozlišit nejen míru závažnosti, ale rovněž míru záměrnosti: někdy můžeme manipulovat, aniž bychom si toho byli vědomi, nebo si toho naopak jsme vědomi až moc dobře. V takovém případě je však naše jednání o to více trestuhodné.“ V pracovním prostředí bývá závažná forma manipulace součástí bossingu, jehož psychologické následky mohou být velmi vážné. „Nadřízený, jenž střídá přívětivost, lichotky a bezprostřednost s ponižováním, urážkami a negativním přístupem, narušuje psychiku svého kolegy, aby jej tímto způsobem dostal pod svůj vliv,“ poznamenává Breton s lítostí.

Většinou se však v pracovních vztazích s podobnou snahou ubližovat nesetkáme: „Naprostá většina lidí se snaží pracovat pro dobro firmy či týmu,“ dodává. „Aby však dosáhli svého cíle, využívají více či méně problematické metody…“ Nejčastěji se můžeme setkat se dvěma druhy manipulace: ta první si pohrává s našimi emocemi a ta druhá používá argumenty jako svou zbraň.

Manipulace s emocemi

Útok na city

Bacha na lichotníky z open space! Tedy na jedince, kteří bez zaváhání zneužijí vzájemných sympatií. „Tato metoda spočívá ve snaze se s daným kolegou sblížit: zalichotit mu, oslnit ho, zkrátka udělat vše pro to, aby vznikl pocit spřízněnosti,“ vysvětluje Philippe Breton. „Takový pocit navozuje příjemnou atmosféru, ve které je pak daná osoba mnohem svolnější k tomu, aby udělala to, co se po ní chce.“ Zní to velmi jednoduše, ale je vám asi jasné, že aby tato technika fungovala, musí být provedena velmi rafinovaně. Takže, pokud se váš kolega Štěpán, se kterým jste do té doby prohodili všehovšudy jen pár slov, najednou uchází o místo vašeho nejlepšího přítele na celý život (nebo spíše jen do chvíle, než mu pomůžete dokončit tu zprávu pro šéfa), tak raději zpozorněte.

Svůdná moc stylu

To slušivé sáčko můžete klidně nechat ve skříni, o něj tu totiž neběží. Na mysli zde máme spíše styl řečnický. Užívání různých květnatých stylistických figur je jedním z nejčastějších prostředků manipulace. Jak potvrzuje také Breton: „Způsob formulace hraje důležitou roli, třebaže se jedná do určité míry jen o pozlátko.“ V pracovním prostředí platí, že ten, kdo oplývá řečnickými dovednostmi, dokáže druhé mnohem snáze přesvědčit o čemkoli, ba dokonce je k čemukoli přimět. Takže až budete příště na poradě poslouchat čerstvě přijatého kolegu, který má v sobě něco ze Steva Jobse i Karla Rodena, nezapomeňte si schopnost myslet kriticky někde v tašce.

To je přeci jasné

Jasné jako facka nebo jako prezentace v PowerPointu. Za snahou o jasnou a srozumitelnou komunikaci na pracovišti se podle sociologa mohou ukrývat ještě jiné úmysly: „Snažit se jednat srozumitelně je správné, nesmíme však podlehnout pokušení věci prezentovat příliš zjednodušeně (když realita je mnohdy o poznání složitější). Pokud to totiž uděláme, druzí si mohou říct: ‚Vždyť to je přeci jasné! Má pravdu, takže udělám to, co po mně chce.‘“ Jinými slovy, na nic nečekejte a tu obchodní nabídku, která vám přišla, si pořádně prověřte. I ta se totiž tváří jako naprosto průzračná, zdá se být odpovědí na všechny vaše otázky a díky ní by bylo možné se obejít bez ostatních dodavatelů, jenže…

Opakování

Opakujte po mně, ne zrovna elegantní, ale zato účinné. Jedná se o samotnou podstatu propagandy. Tohoto principu se hojně využívá v politice, ale uplatnit se dá všude možně. Spočívá v tom, že i opakování určitého sdělení má samo o sobě sílu přesvědčit. „Z pohledu lidského uvažování je to nesmírně zajímavé, protože jsme schopni uvěřit něčemu jen proto, že je to opakováno,“ podivuje se Breton. Až tedy zase někdy uslyšíte Martu se dušovat, jak je ta její komunikační kampaň nejlepší, jakou kdy firma měla, nezapomeňte se o tom přesvědčit a mrkněte se jen tak zběžně na sociální sítě.

Hypnóza a zrcadlení

Neurolingvistické programování (NLP): Jakákoliv podobnost se skutečnými osobami není vůbec náhodná. Jak se uvádí na kurzech neurolingvistického programování, NLP je vědomou a kontrolovanou technikou manipulace, s níž se můžeme setkat například v pracovním prostředí. Základním principem je snaha o posílení citové vazby pomocí technik tělesného zrcadlení. Philippe Breton k tomu dodává: „Abychom od druhého něco získali, snažíme se ho v sobě zrcadlit, naladíme se tedy na jeho dechovou frekvenci, způsob vyjadřování, mrkání, postoj, slovní zásobu atd.“ Je jasné, že pro rozpoznání této techniky je potřeba určitá praxe, ale pokud s vámi u jednacího stolu sedí ještě třetí osoba, jež zarytě mlčí, zkuste najít 7 rozdílů mezi její a vaší gestikulací.

Význam doteků

Něžné, a přitom tak působivé. Doteky jsou pro účely manipulace nesmírně účinným nástrojem, neboť vytvářejí velmi silné citové pouto. Jak sociolog popisuje: „Poklepáním na rameno nebo nepatrným pohlazením po ruce či zádech jsme schopni překonat tu malou neviditelnou bariéru osobního prostoru, která nás odděluje. V takto navozené přátelské atmosféře přestáváme být obezřetní a mnohem snadněji vyhovíme tomu, co se od nás žádá.“ Netřeba však příliš zdůrazňovat, že nyní za časů koronavirové pandemie bude tato technika asi tou nejméně nápadnou, se kterou se budete moci setkat.

Kognitivní manipulace

Manipulativní rámování

Méně je někdy více. V tomto případě se jedná o otázku toho, jak danou věc prezentovat, abychom jí také dosáhli. Nejčastější metodou manipulace je říct si o „více“, než si ve skutečnosti přejeme dostat: „Pokud přicházíme s požadavkem vyšším, a ten postupně snižujeme, probouzíme ve druhém pocit, že situace se pro něj stává výhodnější, a on je pak mnohem ochotnější přistoupit na náš požadavek, který by byl jinak bez použití lsti okamžitě zamítnut.“ Pokud vás tedy nadřízený přemlouvá, abyste si vyhradili tři dny na dokončení „velmi důležitého“ projektu, a když to odmítnete, tak vám oznámí, že jeden den bude stačit, vzpomeňte si na princip rámování.

Vytvoření asociace

Můj šéf, ten tyran. Principem této techniky je vytvoření asociace mezi danou osobou a určitou charakteristickou postavou, která je všem dobře známá. Díky této asociaci se pak v kolektivním vědomí utvoří jakýsi mentální obraz, jehož se lidé už jen tak lehce nezbaví. Je to ideální způsob, jak někoho zdiskreditovat. Což potvrzuje i náš odborník: „Může to být přehnané, neopodstatněné či lživé, ale jakmile to někdo vysloví, něco z toho v nás přeci jen zůstane.“ „Mluví jako Mussolini,“ prohlásil Tomáš takhle jednou u oběda. A třebaže vás samotné nikdy nic takového nenapadlo, tak ve svém vedoucím najednou začínáte spatřovat rysy onoho italského diktátora.

Jak se bránit

Třebaže neexistuje žádný zázračný recept na ochranu před všemi formami manipulace na pracovišti, je možné se proti nim do jisté míry bránit, a to několika způsoby.

Jak snadno se necháte zmanipulovat?

„Manipulace je účinnější, pokud je uplatňována na tzv. ‚ovlivnitelné‘ jedince, záleží tedy na vaší povaze. Být ovlivnitelný nemusí být nutně špatně, protože tato vlastnost člověku umožňuje snáze měnit názory a vyvíjet se. Každý z nás musí být alespoň trochu ovlivnitelný. Je však třeba se zcela upřímně zamyslet nad tím, zda neříkáme ano, když doopravdy chceme říct ne,“ vysvětluje Breton. Abychom zjistili, jaký je náš postoj, doporučuje položit si následující otázky: „Vyhovuje mi tato nabídka? Skutečně to tak chci? Je potřeba se zamyslet nad tím, jak přijímáme to, že jsme druhými ovlivňováni.“

Opatrnosti není nikdy nazbyt

Vzhledem k tomu, že cílem manipulace je přimět druhého k něčemu, co by jinak neudělal, je potřeba mít se na pozoru. „Nové přátelství vznikající v práci může být něčím velmi pozitivním, ale pokud nám vývoj vzájemného vztahu připadá poněkud zarážející a unáhlený, je třeba postupovat obezřetně a nic neuspěchat. Důvěra k druhým je samozřejmě základním stavebním kamenem vztahů, avšak jak praví přísloví ‚důvěřuj, ale prověřuj‘,“ navrhuje sociolog.

Mluvte o tom s kolegy

Pokud máte pocit, že s vámi kolega či nadřízený manipuloval, to nejlepší, co můžete udělat, je promluvit si s kolegy. Přestože není vždycky úplně snadné přiznat, že jsme se nechali vodit za nos. Jak říká Philippe Breton: „Je potřeba ostatní varovat, svěřit se jim s vlastními pochybnostmi, zjistit, zda s nimi onen předpokládaný manipulátor nejednal podobným způsobem. Cílem je, abychom v tom nezůstávali sami, pokud je totiž ten člověk skutečně vinen, kolektiv ho v sebeobraně od sebe velmi záhy začne izolovat.“ Odhalený manipulátor totiž automaticky upadá v nemilost ostatních, neboť mu již nikdo není ochoten důvěřovat.

Není sice třeba hledat zlo na každém kroku, ale přeci jen poučený člověk se už nedá jen tak nachytat. Někdy se i my sami stáváme bezděčně manipulátory, a tak je možná na čase sáhnout si do svědomí. Pokud totiž budeme schopní manipulativní praktiky rozpoznat a napravit své vlastní jednání, pak bude atmosféra na pracovišti otevřenější a příjemnější pro nás pro všechny.

Překlad: LexiPro
Foto: Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa