Ako oznámiť tehotenstvo v práci?

03. 5. 2021

5 min.

Ako oznámiť tehotenstvo v práci?
autor
Madeleine Crean

Journalist

Tehotenstvo je búrlivé obdobie nielen v živote ženy, ale aj páru, ktorý ním prechádza. Často spôsobuje šok po uvedomení si toho, čo všetko toto obdobie v živote obnáša a mení. Túto novinu musíte samozrejme oznámiť svojmu okoliu. Môže to byť stresujúce a ťažké alebo naopak, krásne a radostné. V každom prípade, potom, čo sa o to podelíte s blízkymi, mali by ste to oznámiť svomu zamestnávateľovi, aby ste mohli využiť svoje práva tehotnej pracujúcej. Tehotenstvo otvorí novú kapitolu vášho života, a je dôležité aby ste tento prechodný moment prežili čo najpokojnejšie.

Diskriminácia a pocit viny

Informovať svojho zamestnávateľa o tehotenstve je pre budúcu matku často stresujúce, pretože to so sebou prináša pocit previnenia a strachu. Budúce matky veľmi často cítia vinu za opustenie svojho tímu, prípadne preto, že si na svoj odchod nezvolia vhodný okamih vývoja firmy alebo že už nebudú k dispozícii kvôli tehotenstvu a budúcej úlohe rodiča.

Majú tiež strach z toho, že ich okolie bude vnímať a pristupovať k nim inak, jednoducho, že ich „odsunie na druhú koľaj“, ale aj z toho, že im budú kolegovia alebo zamestnávateľ klásť nevhodné otázky ohľadom súkromného života. Jedná sa o nesmierne intímnu udalosť, je však potreba o nej otvorene hovoriť, aby ste mohli uplatniť svoje práva.

Je prekvapivé, že sa s týmito emóciami stále potýkame, pretože obdobie rodičovstva je veľmi bežnou etapou života ako mužov, tak aj žien, a malo by preto byť podporované firmami, ktoré predstavujú základ spoločenského života. Niektoré firmy sú napriek tomu veľmi málo naklonené k zjednodušeniu tejto životnej etapy svojich zamestnancov a príliš často sa stretávame v tomto ohľade s diskrimináciou žien, ktoré túžia po rodinnom živote a zároveň chcú plnohodnotne a so širokým záberom rozvíjať svoju kariéru. Predtým, než oznámite svoje materstvo, je dobré roztriediť si pocity a zanechať tie negatívne pred dverami. Pre najlepšie prežitie tohoto obdobia sa odporúča premýšľať nad prípravou komunikácie, ktorú budete ohľadom tejto udalosti viesť.

Kedy oznámiť, že ste tehotná?

Je dôležité myslieť na to, že voči svojmu zamestnávateľovi nemáte žiadnu právnu povinnosť oznámenia tehotenstva. Ak to však zamestnankyňa oznámi, je vďaka rôznym právnym opatreniam chránená a môže začať čerpať materskú dovolenku.

Všeobecne sa odporúča počkať s oznámením na koniec prvého trimestra tehotenstva predtým, než o ňom poviete zamestnávateľovi – teda niekedy medzi tretím a štvrtým mesiacom. Po tomto čase výrazne klesá riziko spontánneho potratu a je jednoduchšie stabilizovať sa v stave tehotenstva a bez stresu to oznámiť svojmu okoliu, a to aj pracovnému.

Tento odporúčaný časový odstup je však naozaj len odporúčanie. Veľmi často sa stáva, že prvý trimester je pre ženy mimoriadne náročný. Ženy sa musia potýkať s mnohými nepríjemnými symptómami, akými sú napríklad nekontrolovateľný plač, obrovská únava, náladovosť a nevoľnosť. Ak sú pre vás tieto symptómy tak nepríjemné, že majú vplyv na váš pracovný výkon, je dôležité oznámiť svoj stav skôr, než prejde toto počiatočné obdobie. Neexistuje teda jasne stanovené pravidlo a ide najmä o to, aby ste sami odhadli, čo je pre vás najlepšie.

Niekedy existujú aj iné dôvody na to, aby ste nečakali. To bolo aj v prípade 33-ročnej Márie: „U mňa to bolo špecifické, pretože oznámenie môjho tehotenstva kolidovalo s výpoveďou. Zistila som, že som tehotná deň pred tým, než prebehla schôdzka, na ktorej som sa dozvedela, že moji zamestnávatelia chcú z čista-jasna ukončiť moju zmluvu. V ten moment som nič nepovedala, bola som hotová. Moji nadriadení mi ponúkli bežnú výpoveď. Tvrdili, že je to pre mňa to najlepšie riešenie (vtedy ešte netušili, že som v inom stave) vzhľadom na moju dlhoročnú prácu a kontext situácie. Následne som sa informovala o svojich právach a zistila som, že ako tehotná pracujúca som bola chránená, a to spravodlivo, pretože hľadať si prácu počas tehotenstva je predsta len tvrdý oriešok. Rozhodla som sa preto bojovať za svoje práva a udržať si prácu.“

Mária sa rozhodla oznámiť svoje tehotenstvo, aby mohla uplatniť svoje práva a zastaviť úmysel svojho zamestnávateľa ohľadom ukončenia jej zmluvy. Dali jej na výber z dvoch možných riešení:

  • pozastavenie procesu ukončovania zmluvy, aby mohla ďalej pracovať,
  • alebo konvenčnú výpoveď s finančným odškodnením za mesiace, kedy nebude môcť pracovať kvôli tehotenstvu.

V tomto kontexte bolo oznámenie tehotenstva Márie katastrofou pre jej zamestnávateľa. Spomína: „Okamžite mi to vyčítali. Akonáhle som to oznámila, začali zúriť. Viackrát sa ma snažili presvedčiť, aby som zmenila názor. Bola som vystavená skrytému vyhrážaniu, neustálemu presviedčaniu o tom, aby som zmenila názor a rozhodla sa dostať konvenčnú výpoveď. Obvinili ma, že svoje tehotenstvo používam proti nim. Až po dvoch mesiacoch prijali, že som sa rozhodla ostať.“
Niekedy nemáte na výber a nemôžete svoje oznámenie načasovať na ten správny moment. V kontexte konfliktu preto netreba váhať a požiadať o asistenciu ohľadom formalít a držať sa jej, aby ste boli úspešní.

Ako a kedy oznámiť svoje tehotenstvo?

Pri oznamovaní je veľmi dôležité dbať na to, „ako“ to poviete, pretože vám to následne veci zjednoduší. Je lepšie požiadať šéfa o schôdzku v moment, kedy viete, že má čas. Dopriať si na toto oznámenie čas je to najdôležitejšie, pretože vám to umožní ubezpečiť vášho šéfa o tom, že mu chcete pomôcť v tomto prechodnom období (navrhnite, že pomôžete s náborom vašej náhrady, s prípravou tímu na váš odchod, atď.), a o vašej motivácii v tom zmysle, že dáte najavo svoj záujem o to, aby to prebehlo čo najlepšie. Vyhnite sa preto zbrklému oznámeniu vo dverách, ktoré neumožňuje čas na dobrú komunikáciu, prípadne oznam cez správu, ktorý môže byť vnímaný ako neosobný a bude trvať, kým naň dostanete odpoveď.

Odporúča sa v prvom rade informovať svojich nadriadených ohľadom potrebnej organizácie. Samozrejme, môžete predtým informovať najbližších kolegov, ktorým dôverujete. Môže však byť nepríjemné a zle vnímané (ide o citlivú záležitosť…!), ak sa informácia dostane k vašim nadriadeným od niekoho iného ako od vás. A to môže v konečnom dôsledku vyvolať nedôveru.

Keď už budete mať dohodnutú schôdzku, neostáva vám nič iné, len vec oznámiť. Čo sa týka oznámenia samotného, netreba chodiť okolo horúcej kaše, vysvetľovať či ospravedlňovať sa, najlepšia je priamosť. Očakávate príchod potomka, a to je krásne obdobie vášho života, bude preto úplne stačiť „čakám dieťa“ alebo „som tehotná.“

Od tohoto momentu sa musíte pripraviť na veľmi rôznorodú škálu reakcií od svojho profesionálneho okolia. V prípade, že váš oznam v práci nepríjmu najlepšie, neváhajte a vytvorte si odstup. Komunikáciou o svojom materstve sa nesnažíte získať schválenie od svojho šéfa ani kolegov. Ich názor na váš súkromný život sa vám nemusí páčiť. Ak budete postupovať podľa pravidiel, obmedzíte výčitky, že ste nepostupovali správnym spôsobom. Umožníte preto všetkým zorganizovať sa najlepšie, ako môžu.

Práva tehotnej zamestnankyne:

Právne opatrenia ohľadom práv tehotnej zamestnankyne sú v Zákonníku práce. Niektoré kolektívne zákony majú aj dodatky, napríklad právo na plnú výšku platu počas materskej dovolenky, je preto dôležité informovať sa o tých, ktoré sa vás týkajú.
Tieto opatrenia sa týkajú najmä:

  • Ochrany proti prepusteniu;
  • Povolenia na neprítomnosť kvôli lekárskemu vyšetreniu;
  • Skrátenia každodennej pracovnej doby.
    Ochrana proti prepusteniu platí od momentu oznámenia tehotenstva (musíte zaslať zdravotné potvrdenie o vašom tehotenstve a oficiálnej dobe trvania) až po skončenie materskej dovolenky. Tým pádom od momentu, kedy sa váš zamestnávateľ dozvie o vašom tehotenstve, nemôže vás prepustiť, s výnimkou prípadu, kedy má na stole vážne obvinenie z pochybenia zamestnankyne, ktoré nemá nič spoločné s tehotenstvom, prípadne ak nemôže z ekonomických dôvodov naďalej udržiavať zmluvný vzťah. Okrem týchto prípadov nemá preto prepustenie opodstatnenie.

„Potrebujem s oznámením pomoc…!“:

V tomto prechodnom období je občas veľmi ťažké komunikovať. To platí najmä v prípade, ak je tehotenstvo neočakávané alebo ak je pracovisko konfliktné a náročné, ako v prípade Márie.

Niekoľko rád:

  • Neváhajte a informujte sa o svojich právach: ak máte ohľadom oznámenia pochybnosti, môžete požiadať o pomoc právnika, ktorý sa špecializuje na sociálne alebo pracovné právo. Na okresných úradoch sú poradne, za služby ktorých nič neplatíte, preto neváhajte a kontaktujte ich.
  • Neváhajte uplatňovať svoje práva a neobviňujte sa za to: áno, môžu vás prinútiť myslieť na to, že „zneužívate“ systém, ale práve na to tu tieto zákony sú: aby vás chránili.
  • Zdôverte sa ohľadom danej veci s kolegom (alebo s viacerými): podpora priamo vo firme je dôležitá aby ste sa cez toto ťažké obdobie dostali. Navyše, v prípade konfliktu neváhajte a požiadajte o pomoc kolegov, prípadne zástupcu z odborov počas schôdzky so zamestnávateľom. Predstavujú vzácnu oporu v prípade, že sa situácia skomplikuje.

Rodičovstvo je novou etapou vášho života, ktorá spôsobuje spoločenské, rodinné, ale aj pracovné zmeny. Toto nové obdobie vyvoláva mnohé, často protichodné, pocity – niekde medzi obrovským šťastím a obrovskou úzkosťou. Oznam príchodu dieťaťa vám umožní projektovať sa do vašej novej úlohy rodiča a zdieľať svoju radosť s okolím. Oznámenie tehotenstva v práci môže byť veľmi príjemný zážitok zblíženia sa a utuženia blízkeho vzťahu, ktorý máte v práci, ako aj príležitosť na zdieľanie ďalších zážitkov, ak to tak chcete. Snažte sa myslieť na to, že je to radostné obdobie, ktoré by ste si mali užívať v páre a nenechať si ho ničiť neprajným okolím.

Preložila Dorota Bachratá

Foto: Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Hľadáte svoju ďalšiu pracovnú príležitosť?

Viac ako 200 000 kandidátov našlo prácu s Welcome to the Jungle

Preskúmať pracovné miesta