Ako zabrániť, aby sa z tímu snov stala nočná mora

28. 1. 2021

4 min.

Ako zabrániť, aby sa z tímu snov stala nočná mora
autor
Jelena Prtoric

Journalist

Keď hovoríme o dôležitosti tímu, pripomeňme si slová jedného z najlepších basketbalistov na svete, Michaela Jordana: „…s talentom vyhráte, ale tímová práca a intelekt je to, čo vám pomôže vyhrať majstrovstvá…“ Dnes je schopnosť byť tímovými hráčmi a viesť tím nevyhnutnou pracovnou dispozíciou. Ako často spomínate vo svojom CV vlastnosti ako „tímový hráč“ alebo „silné komunikačné schopnosti“?

Napriek vyhľadávanému statusu nie je tímová práca taká jednoduchá ako sa môže zdať.

Prečo sú tímy lepšie

Skupinová práca často napomáha k efektívnemu dosiahnutiu určitého cieľa. Pomáha rozvíjať schopnosť spolupráce a komunikácie a zdokonaľovať rôzne úlohy na pracovisku. Americká ekonómka a sociologička Grace Coylová, ktorá skúmala princípy systémov organizovaných skupín v 30. rokoch 20. storočia, dospela k záveru, že práca v skupine poskytovala „možnosť rozvoja sociálnych postojov a schopnosti prispôsobiť sa ostatým vzájomne obohacujúcimi spôsobmi, ako aj možnosti rozvoja nových záujmov, rozšírenie vedomostí a získavanie nových schopností.“ Tímová práca podporuje flexibilitu, vytvára synergiu a odstraňuje z pracoviska hierarchie.

V dnešnej podnikateľskej kultúre je úspech hodnotený na základe vašej schopnosti vytvoriť a inšpirovať tím. Vašou úlohou je motivovať jeho členov tak, aby dobre spolupracovali. Steve Jobs, zakladateľ firmy Apple, často zdôrazňoval, že úspech jeho firmy je postavený na spolupráci. „Tímová práca je založená na dôvere, že nad niekým nemusíte stáť, aby urobil to, čo má,“ spomína v rozhovore.

Tímy snov, z ktorých sa stanú nočné mory

Skupinová práca však môže spôsobovať napätie, vyvolať stres a úzkosť. Vo svojom článku pre Harvard Business Review doktor Chidiebere Ogbonnaya, ktorý prednáša na Obchodnej Fakulte Univerzity v Sussexe poznamenal, že spolupráca prináša aj „vznik konfliktov, vzájomnú závislosť medzi jednotlivcami a pocity nedostatočného uznania.“ Ďalej vysvetľuje, že väčšina stresu spôsobeného tímovou prácou je zakorenená v tlaku, ktorý vytvárajú manažéri na svojich zamestnancov.

„Keď zamestnanci čelia zdieľanej zodpovednosti za určitý produkt či službu, je pravdepodobnejšie, že budú pracovať pod stresom a nadčas,“ píše. Aj preto si mnohí spájajú tímovú prácu s nepríjemnými zážitkami…

..nie je to však len chyba naliehavých manažérov.

Dropbox uskutočnil v roku 2017 štúdiu o stave tímovej práce vo Veľkej Británii a jej výsledok nedopadol v prospech tímov dobre. Viac ako polovica britských zamestnancov tímy nepreferuje. Príčiny zahŕňajú:

 • parazitujúcich kolegov
 • kolegov, ktorí hľadia len na seba
 • veľa času a úsilia strávených na riešení konfliktov
 • strata času pre konflikty
 • pocity typu „brzdia ma ostatní“

Štúdia tiež dokázala, že „neochota nesúhlasiť s ostatnými – vnímaná ako typicky britská vlastnosť – je kľúčovou prekážkou, ktorá brzdí britské tímy.“ Dve tretiny britských zamestnancov sa v prípade zdieľania nesúhlasu cíti nepríjemne.

Rozdiely v rámci skupiny

Pocit frustrácie nie je vyložene záležitosťou pracujúcich Britov. Napätie v skupine sa vyskytuje všade a vzniká najmä kvôli rozdielnym spôsobom vnímania práce samotnej, rozdielnym postojom voči deadlinom a nedostatku komunikácie. Ak ste osobnosť typu A – organizovaný, ambiciózny a zvládajúci dobrý time manažment – pravdepodobne stratíte trpezlivosť s kolegami, ktorí potrebujú neustále pripomienky o detailoch a novinkách. Ak ste neustále online, nepochopíte kolegov, ktorí sa vyhýbajú akejkoľvek online komunikácii a čítaniu správ. Ak neznášate deadliny, neustále pripomienky či emaily vás môžu rozptyľovať a iritovať.

Ako zlepšiť tímovú prácu

Dobrá tímová spolupráca na pracovisku znamená spokojných zamestnancov, a naučiť sa, ako sa stať lepším tímovým hráčom, nie je ťažké. Šesť jednoduchých rád nižšie vám prácu v tíme spríjemní a uľahčí.

1. Od prvého dňa jasne stanovte úlohy

Podľa výskumu dr. Meredith Belbinovej, vedkyne a konzultačnej expertky, by mali členovia efektívneho tímu zastávať 9 kľúčových úloh. To neznamená, že každý tím by mal byť zložený z 9 ľudí, ale to, že členovia by spolu mali mať kompetencie na zvládnutie všetkých rolí:

 • inovátor
 • realizátor
 • ukončovač
 • kritik
 • výskumník
 • tvorca
 • tímový pracovník
 • koordinátor
 • špecialista

Ak ste prakticky zmýšľajúci človek, ktorý pozorne vníma detaily, hodíte sa na úlohu realizátora či ukončovača. Ak ste kreatívni a zvedaví, hodíte sa na pozíciu inovátora.

Aj keď nenapodobíte túto schému úplne, rozdelenie rolí od prvého dňa a stanovenie, čo od každého člena tímu presne očakávate, sú kľúčové. V tímovej práci princíp „všetci robia všetko“ nie je najšťastnejším nápadom.

2. Stanovte si časovú os a koordinátora

Niektorí sa najradšej púšťajú do práce hneď, iným sa pracuje lepšie, ak majú deadline. Je dobré uvedomiť si tieto rozdiely na začiatku, aby ste stanovili jasný plán dosahovania jednotlivých cieľov.

Brigitte Alterová, bruselská korešpondentka a investigatívna novinárka spísala príručku medzinárodnej žurnalistiky. Píše v nej, že efektívny manažment projektu, ktorým sa zaoberá tím novinárov z rôznych krajín a často aj rozdielnych časových pásem, potrebuje mať tímového koordinátora.

Koordinátori upozorňujú ostatných členov o prebiehajúcich prácach, spravujú pracovný postup, každý deň hlásia novinky a dohliadajú na deadliny. Mali by zároveň uľahčovať komunikáciu v skupine a zabezpečiť, že každý je informovaný a nezaostáva.

3. Organizujte pravidelné stretnutia

Pravidelné stretnutia pomôžu vyriešiť určitý problém či úlohu a umožnia otvoriť debatu. Ak majú členovia tímu jasne stanovené úlohy alebo pracujú na odlišných oddeleniach, občasné stretnutie zladí všetkých dohromady a posilní pocit spolupatričnosti a práce na spoločnom cieli.

4. Buďte transparentní

V tíme je extrémne dôležité komunikovať o akýchkoľvek väčších zmenách rozvrhu či dostupnosti. Možno máte zdravotné problémy, starosti v osobnom živote alebo prácu navyše – toto všetko ovplyvní nielen váš pracovný život, ale aj pracovný život vašich kolegov.

Neočakáva sa od vás, že budete preberať svoje súkromné veci s ostatnými členmi tímu, ale mali by ste ich upovedomiť, ak vám osobné dôvody znemožňujú dodržiavať deadliny. Čím skôr bude váš tím vedieť, že sa vám pravdepodobne nepodarí dokončiť váš podiel práce, tým viac času budú mať na to, aby tomu svoju prácu prispôsobili.

5. Buďte asertívni, nie agresívni

Štúdia prípadu neúspešnej tímovej práce, ktorú viedli na Univerzite Edith Cowan v austrálskom Perthe, zdôrazňuje, že otvorená komunikácia a pozitívna spätná väzba sú zásadnými vlastnosťami, ktoré podmieňujú funkčnosť tímu. Podľa vedcov boli diskusie o problémoch či zložitých situáciách v týchto tímoch vítané, spolu s konštruktívnou kritikou, ktorá na ne bola naviazaná.

Skupinové diskusie vyžadujú spôsob vyjadrenia frustrácie a nápadov asertívnym spôsobom.

Vo svojom výskume výhod asertívnej komunikácie experti z amerického neziskového zdravotníckeho centra Mayo Clinic zdôrazňujú, že nezáleží len na obsahu kritiky, ale aj na tóne hlasu. „Ak komunikujete príliš pasívne alebo agresívne, to, čo chcete povedať, sa stratí, pretože ľudia sa budú viac zaoberať tým, ako to hovoríte,“vysvetľujú.

6. Naučte sa prispôsobovať svoju komunikáciu

Je dôležité uvedomiť si, aké sú vaše nedostatky v komunikácii a či nie ste voči určitým veciam zaujatí, keďže ste vystavení rôznym uhlom pohľadu a spôsobom práce.

Možno máte pocit, že riadite väčšinu práce. Čo ak v skutočnosti mikromanažujete ostatných? Alebo máte pocit, že vaša tvorivá iskra významne prispela k skupinovej práci, a ostatní vás teraz len otravujú termínmi a správami? Možno sa vyhýbate priamej konfrontácii a nechcete, aby vaše myšlienky spytovali ostatní. Rešpektujte ich, no naučte sa tiež, ako od nich prijať kritiku.

Keď na to pôjdete správne, tímová práca prospeje nielen profesionálnej atmosfére, ale zlepší aj osobný výkon a pomôže vám so sebarozvojom.

Preložila Dorota Bachratá

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Preberané témy