Šéf diktátor: Ako sa nestať jedným z nich?

20. 11. 2020

3 min.

Šéf diktátor: Ako sa nestať jedným z nich?

Syndróm diktátorského šéfa často chytá mladých manažérov, ktorí len prednedávnom rozprestreli krídla a chystajú sa svetu dokázať svoju cenu. Ich toxický prístup môže negatívne ovplyvniť celkovú morálku tímu, vytvárať konflikty a odplašiť kolegov z firmy. Podľa štúdie z roku 2015, ktorá bola realizovaná na 27 miliónoch zamestnancov v rámci 195 krajín, každý druhý človek dáva výpoveď pre nepríjemného šéfa. Kto sú títo ľudia s hitlerovskými sklonmi a prečo sa správajú, ako sa správajú? No predovšetkým – ako sa nestať jedným z nich?

Šéf diktátor a jeho prototyp

Každý diktátorský šéf má svoje vlastné osobitosti a metódy, z ktorých šalie zvyšok jeho tímu, avšak niektoré vlastnosti majú spoločné.

Sú autoritárski a posadnutí kontrolou

Mladí manažéri potrebujú istotu, ktorú možno často manifestujú v mikromanažmente. Musia byť v kópii každého e-mailu, pozvaní na každý míting a musia sa utvrdzovať v každom zo svojich rozhodnutí. Stávajú sa prekážkou a tŕňom v oku v očiach svojho tímu.

Neprijímajú chyby a kritiku

Každý prešľap a chyba je pre nich zlyhaním, bez ohľadu na to, aké závažné pochybenie je. Navyše, každú spätnú väzbu od svojich spolupracovníkov považujú za priamy útok a spochybnenie ich schopností.

Nepočúvajú

Zo strachu, že budú spochybňovaní, nemenia svoje názory a svojim kolegom neprenechajú žiaden priestor pre vyjadrenie. Týmto spôsobom vytvárajú jednostranné rozhodnutia bez ohľadu na iné navrhované názory z iného uhla pohľadu.

Kontrolujú informácie

Starý výrok „informácie sú moc” sa zdá byť alfou omegou ich osobnosti. Šéf diktátor chce vedieť všetko a nepovedať nič. Radšej zorganizuje individuálny míting než tímovú poradu, aby si tak zachoval status, že vie jediný vždy všetko.

Odmietajú inovácie a iniciatívu

Ich automatickou odpoveďou v takomto prípade je „Nie“ alebo „Porozmýšľame o tom inokedy”. Diktátor nachádza uspokojenie v aktivitách, ktorých obeťou boli vždy oni sami, a uplatňuje postupy, ktoré sa naučil do bodky.

Prečo sa ľudia stávajú autoritatívnymi šéfmi a ako sa tomu vyhnúť?

Šéfovia diktátori nemusia byť zlí ľudia, ktorých jediným životným cieľom je znepríjemniť životy svojim kolegom. Pôvodom problému je často nedostatok skúseností, stres, vlastné ego a iné nedokonalosti, pre ktoré sú ľudia takí komplikovaní. Tu sú 3 spoločné črty, ktoré možno identifikovať aj u tých najprísnejších autoritárskych bosov.

1. Manažéri možno zabúdajú, že stať sa jedným z nich znamená byť opäť na začiatku

Stať sa manažérom nie je jednoduchý proces evolúcie. Môže sa zdať, že byť najlepším podriadeným automaticky znamená, že budete tým najlepším nadriadeným aj v novej pozícii, no tak to nefunguje.

Čo robiť? Stať sa manažérom znamená nadobúdať nové schopnosti. Existujú kurzy, kde je možné rozvíjať svoje soft skills a učiť sa viesť tím. Inou metódou je poprosiť svojich súputníkov o radu alebo si nájsť pre začiatok mentora.

2. Manažéri chcú uspieť, a preto sú pod tlakom (pre správanie ostatných a svoje vlastné)

Mladí manažéri cítia potrebu dokazovať svoju hodnotu a prinášať výsledky. Toto môže byť frustrujúce, pretože nie sú hodnotení len na základe svojho vlastného výkonu, ale aj podľa výkonu tímu, čo znamená stratu kontroly. Môže to byť obrovská výzva a práve vtedy sa šéf diktátor často stane posadnutým kontrolou, je autoritatívny a neovládateľný.

Čo robiť? Kľúčom k úspechu je naučiť sa zvládať stres. Ide o individuálnu záležitosť a záleží na firme a jej hierarchii. Ak na vás nadriadený vyvíja príliš veľký nátlak, mali by ste sa s ním porozprávať a požiadať o väčšiu mieru slobody, aby ste sa aspoň trochu spolu so svojimi kolegami a zbavili sa istej miery bremena. Ak ste práve vy ten vysielač tlaku, mohlo by byť užitočné mať po boku mentora, pretože vám môže pomôcť získať nadhľad a dodať v každodennej práci istotu.

3. Manažéri možno usudzujú, že každý pracuje tak ako oni

Niektorým manažérom trvá večnosť uvedomiť si, že ich kolegovia nie sú hlúpi, ale jednoducho myslia a fungujú inak. Každý človek má svoje vlastné zdroje inšpirácie a ciele, čo generuje rôzne druhy reakcií a rôzne spôsoby fungovania a komunikácie.

Čo robiť? Namiesto snahy premieňať svojich kolegov na svoj obraz, čo je časovo náročné a komplikované, je pre vás tým najlepším morálnym riešením porozumieť, ako každý jednotlivec funguje, a potom nájsť ten najlepší kompromis s ohľadom na fungovanie každého jedného kolegu. Podarí sa vám to prostredníctvom rozhovoru vo dvojici alebo pomocou kolektívnej hry na výmenu rolí.

Pokiaľ je manažérova schopnosť ublížiť značná, pretože môže mať obrovský vplyv na morálku a výsledky tímu, netreba takéto nepríjemné správanie nadriadeného brať na ľahkú váhu. Pamätajte však, že pre mladých manažérov je ťažké nájsť správnu rovnováhu medzi dohľadom nad tímom a mikromanažmentom, medzi otvorenosťou a roztržitosťou a medzi láskavosťou a potvrdzovaním si svojej hodnoty.

Pre ľudí, ktorých príroda neobdarila talentom byť dobrým manažérom, nie je nič stratené. Čas, skúsenosti a podpora od milých ľudí sú tým najlepším liekom proti syndrómu diktátorského šéfa.

Preložila Zuzana Chovancová

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku a prihláste sa na odber noviniek, aby ste každý týždeň našli naše články.

Preberané témy