Zamestnanecké benefity na home office: ako ľudí odmeniť počas pandémie?

23. 9. 2021

5 min.

Zamestnanecké benefity na home office: ako ľudí odmeniť počas pandémie?
autor
Laetitia Vitaud

Autor a rečník o budúcnosti práce

Vynikajúca káva, pohodlné stoličky, obrovské monitory, ovocie, kvalitné zariadenia… Výhody práce z priestorov kancelárie sú nespočetné a občas neodolateľné. Pred vypuknutím pandémie firmy v Silicon Valley na zamestnanecké benefity nedali dopustiť. Zamestnanci mohli využívať možnosť bezplatného stravovania v miestnych reštauráciách, čo pomôže ich peňaženkám.

S rozširujúcim sa konceptom práce na diaľku sa pred zamestnávateľmi vynárajú nové otázky, v ktorých musia reagovať na realitu z roku 2020: ako možno zamestnancom vykompenzovať absenciu benefitov, ktoré si na home office nemajú ako vychutnať? Čo so stravnými lístkami? Preplácať náklady na internet, elektrinu a množstvo skonzumovanej kávy? Treba prenajať co-workingové priestory? Vyplýva z týchto skutočností niečo pre koncept značky zamestnávateľa?

Tieto (a ďalšie) otázky sú predmetom viac-menej horlivého sociálneho dialógu. V niektorých európskych krajinách, ako napr. v Holandsku, vypočítali, aké náklady sa s prácou na diaľku spájajú, najmä pokiaľ ide o poplatky za kávu (a toaletný papier). Ako teda odmeniť zamestnancov počas pandémie?

Jedným z problémov je skutočnosť, že home office bol po dlhú dobu vnímaný ako benefit sám o sebe, niečo ako „dar“. Zamestnanci mohli túto výhodu využívať a nemuseli byť v kancelárii 100 % pracovného času. Home office bol vnímaný ako benefit, ľudia preto nepociťovali potrebu žiadať niečo viac. Podľa odborníka z Deutsche Bank by sa práca na diaľku mala zdaňovať, „aby sa peniaze rozdistribuovali medzi tých, ktorí sa musia presúvať, dochádzajú do kontaktu s verejnosťou alebo pracujú v priemysle.“

Akokoľvek triviálne sa tieto otázky môžu zdať, v skutočnosti sa za nimi skrývajú veľké neznáme o budúcnosti práce, najmä pokiaľ ide o geografickú lokáciu firiem a zamestnancov a vývoj ich vzájomných vzťahov…

Zamestnanecké benefity – nástroje na posilnenie značky zamestnávateľa

Pred začiatkom pandémie by zamestnanecké benefity ponúkané firmami v Silicon Valley neprekonal len tak hocikto. Pre firmy nebolo nič príliš drahé, pokiaľ si chceli vo svojich radoch udržať lojálnych zamestnancov alebo prilákať nových, nešetrili teda na výdavkoch za ergonomické stoličky, obedy zdarma, kurzy jogy, stoly na stolný tenis… Veľké spoločnosti, ako napr. Google a Facebook, svojím zamestnancom ponúkajú benefity vo výške 20 % platu, ktoré (oslobodené od dane) na ich výplatnej páske ani nenájdeme.

Niektoré firmy poskytujú aj iné benefity, ako napríklad zdravotné poistenie alebo bonus pre ženy za darovanie vajíčok (benefit v spoločnosti Facebook), hoci tieto s prácou ako takou nesúvisia. Pandémia a rozmach práce na diaľku v online spoločnostiach vyvolali na tému vecných benefitov dôležité otázky. Čím ich možno v hybridnom svete nahradiť? Čo by sa malo zamestnancom pracujúcim na home office ponúknuť, aby pre nich firma bola naďalej atraktívna?

S príchodom pandémie sa v otázkach práce na diaľku mnoho zamestnávateľov inšpirovali u firiem, akými sú napr. Buffer alebo Zapier, ktoré s prácou na diaľku už v minulosti skúsenosti mali. Presunom miliónov zamestnancov na home office sa firmy začali zaujímať, aké nové benefity by do portfólia pre zamestnancov mohli zahrnúť, aby im prácu z domu spríjemnili. Hlavná myšlienka bola vytvorenie „fondu pre domácu kanceláriu“: preplatenie nákladov za stoly, stoličky, počítače, internet, telefón, atď.

E-commerce spoločnosť Shopify v marci oznámila, že novým zamestnancom bude preplácať náklady spojené so zariadením home office do výšky 1 000 dolárov. V spoločnosti Twitter za krátky čas zaviedli rovnaký systém. Nezaostáva ani pracovný portál Indeed, ktorý svojím zamestnancom od marca 2020 ponúka preplatenie výdavkov za polohovateľné stoly, vhodné osvetlenie a ergonomické stoličky. Náklady na internet a nábytok pre vybavenie domácej kancelárie zamestnancom kompenzujú aj v americkom vzdelávacom start-upe Chegg (až do výšky 500 dolárov).

Zamestnanecké benefity na Slovensku – aké zmeny v otázke benefitov pandémia priniesla?

Zamestnanecké benefity nie sú dôležité len vo firmách v Silicon Valley. Tradičné benefity, akými sú na Slovensku napr. MultiSport karta, firemné podujatia, stravné lístky alebo ovocie a káva v kancelárii dostali dočasne červenú. Zatvorením fitness centier a zákazom zhromažďovania sa prvé dve z uvedených možností prirodzene vytratili, avšak zákonom stanovená výška stravného sa nezmenila – každý zamestnanec, ktorý odpracuje viac ako štyri hodiny denne, má nárok na stravné.

Podľa prieskumu platformy Platy.sk sa o firemných akciách ako o benefite zmienilo nižšie percento opýtaných v porovnaní so situáciou na začiatku roka (37 % vs. 32 %). PR manažérka spoločnosti Profesia Nikola Richterová uvádza, že v rámci kompenzácie absencie dobrej kávy na home office niektoré firmy zaviedli takzvaný špeciálny príspevok na vychádzku za dobrou kávou do kaviarne.

Prechodom zamestnancov na home office sa aj na Slovensku začala skloňovať otázka preplácania nákladov vynaložených na takýto typ práce. Bolo to práve v marci 2021, keď zákonodarcovia na tieto zmeny reagovali novelou Zákonníka práce. Práve táto novela, stanovuje zamestnávateľom povinnosť preplatiť zamestnancom zvýšené výdavky spojené s používaním vlastných zariadení pri práci. Zákonník práce vo svojej novele upravuje pojmy domáckej práce, telepráce a podmienky, za ktorých je zamestnávateľ povinný náklady spojené s takýmto typom práce uhradiť. V porovnaní s predchádzajúcou právnou úpravou sa od 1. marca 2021 v Zákonníku práce osobitne zdôrazňuje, že zamestnávateľ je povinný zamestnancovi, ktorý pri domáckej práci a telepráci používa vlastné zariadenia, uhrádzať preukázateľne zvýšené výdavky spojené s ich používaním. Za domácku prácu sa ale nepovažuje príležitostný home office pri mimoriadnych okolnostiach (technické príčiny, nutnosť starať sa o dieťa, práca z domu v súvislosti s nariadeniami vlády týkajúcimi sa pandémie Covid-19, a pod.). V takom prípade nárok zamestnanca na preplatenie nákladov vynaložených na prácu z domu zaniká.

Pokiaľ sa diskusia o benefitoch v kontexte práce na diaľku ďalej nerozvíja, je to zrejme preto, lebo zamestnanci sa o ďalšie benefity ani nezaujímajú. S vďačnosťou si totiž uvedomujú, aký veľký benefit (z hľadiska flexibility pracovnej doby a miesta výkonu práce) práca na diaľku predstavuje. Možno na túto tému zamestnanci ani nechcú lákať príliš veľa pozornosti, aby nedali najavo, koľko výhod im home office v skutočnosti ponúka.

Zamestnávatelia sa podľa názoru Xaviera de Mazenoda naopak domnievajú, že práca na diaľku si nezaslúži kompenzáciu. „Sme ovplyvnení myšlienkou, že práca je pre ľudí v podstate trestom. Predstava, že v práci musí človek nevyhnutne trpieť, je neodmysliteľná. Ak sa nám teda dostáva väčšej slobody, nemôžeme si nárokovať na náhradu škody!“ Vidina práce ako trestu tiež súvisí s tým že si zamestnanci nemôžu svojvoľne určiť miesto výkonu práce, „pretože ak by mali počas prestávok možnosť zájsť si na hory alebo na pláž, bola by to príliš veľká zábava,“ dodáva s iróniou.

V súčasnosti sa benefity poskytujú v prípade, ak sa práca spája s nevyhnutnou záťažou. Výzvou do budúcnosti je, aby nárok na benefity mali všetci zamestnanci v rámci akejkoľvek formy práce na diaľku. Xavier de Mazenod je presvedčený, že „možnosť čiastočnej práce na diaľku a výhodné pracovné podmienky budú v budúcnosti silnou zbraňou každého rozumeného zamestnávateľa, ktorý bude chcieť do svojich radov prilákať talentovaných ľudí.“

Výhody – ale skôr pre zamestnávateľov?

Pozerať sa na veci v medzinárodnom kontexte radí Rodolph Dutel, zakladateľ spoločnosti Remotive.io a odborník na prácu v hybridnom svete. Tým, že sa firmy už nebudú musieť limitovať svojou geografickou polohou, dôjde k rozšíreniu pracovných príležitostí vo svetovom meradle, a americkí a európski zamestnanci budú čeliť konkurencii z celého sveta. Spoločnosti sa budú snažiť nielen platiť nižšie mzdy, ale budú tiež chcieť ušetriť peniaze na tom, čo v americkom kontexte predstavuje tú najvyššiu položku v rozpočte – na zdravotnom poistení (ktoré je v Európe lacnejšie než v USA) a nákladoch na mzdové sporenie zamestnancov.

Niekoľko startupov ako SafetyWing, Deel, Oyster a Remote.com nedávno vyzbieralo desiatky miliónov dolárov na to, aby sa im podarilo vytvoriť pre zamestnávateľov systém, vďaka ktorému si budú môcť medzinárodne a diaľkovo nájsť nových zamestnancov. „Akonáhle si túto infraštruktúru vybudujeme, recruitment sa pre firmy stane záležitosťou na jeden klik. Zmeny sa preto pravdepodobne budú diať opačným smerom – firmy si budú vyberať uchádzačov, ktorí ponúknu tú najvýhodnejšiu cenovú ponuku.“ Samozrejme za predpokladu, že zamestnávatelia budú mať dosah na tých, ktorí ich budú stáť menej peňazí a nebudú mať vysoké nároky…

Preberané témy