6 typov toxických manažérov – ste jedným z nich?

15. 1. 2021

5 min.

6 typov toxických manažérov – ste jedným z nich?
autor
Joanna York

Journalist

Každý z nás aspoň raz zažil nepríjemného šéfa, na ktorého sme sa všetci sťažovali v krčme a vyhýbali sa mu v práci. Sú rôzni, spoločné však majú to, že sa kvôli nim zamestnanci cítia mizerne a sú menej produktívni. Čo ak ste jedným z nich?

Podľa štúdie, ktorú uskutočnili na Univerzite v Manchestri, disponujú najtoxickejší manažéri psychopatickými a narcistickými vlastnosťami. Tie podnecujú „šikanu na pracovisku, kontraproduktívne správanie, nespokojnosť s prácou, psychologické rozrušenie a depresiu medzi podriadenými pracovníkmi.“

Je vysoko pravdepodobné, že ako manažér robíte zlé rozhodnutia – nedávna anketa odhalila, že 74 % zamestnancov si myslí, že ich manažéri potrebujú preškoliť a vylepšiť svoje vzdelanie. Aký je však rozdiel medzi toxickým manažérom, zlým manažérom a manažérom, ktorý sa jednoducho občas mýli? A aké správanie vnímajú zamestnanci ako toxické?

1. Mikromanažér

Vaša práca manažéra spočíva v delegovaní, braní ohľadu na celkovú situáciu a budovaní expertízy tímu. Je len na vás, či im po čase budete plnohodnotne dôverovať, alebo naopak, sledovať každý detail ch práce.

Pre Michala Nejedlého to bola hlavná výzva, keď sa ocitol v pozícii manažéra zodpovedajúceho za skupinu desiatich softvérových inžinierov. „Plánujete prácu a projekty pre tím, teda väčšinu času plánujete prácu pre ostatných,“ vysvetľuje. Manažment vnímal ako stratu času, a radšej chcel využívať svoje inžinierske schopnosti. „Mal som pocit, že toho prinesiem viac vlastnou prácou,” dodáva.

Ak sa výrazne zapájate do projektu, ktorého tím vediete, môže sa členov zmocniť pocit, že im nedôverujete. Ľudia neobľubujú, ak ich niekto mikromanažuje. Pre zamestnanca je iritujúce, že sa mu niekto počas práce pozerá cez rameno.

Nejedlý nakoniec skončil v pozícii manažéra, pretože to nebolo to, čo od svojej kariéry očakával. Mikromanažéri sa však môžu zmeniť. Laura Landrová, ktorá píše pre Harvard Business School, odporúča získať nadhľad správnym delegovaním, stanovením jasných očakávaní a zbavením sa perfekcionizmu.

A samozrejme pomôže, ak do svojho tímu zamestnáte tých správnych ľudí.

2. Kouč, ktorý nevie ako byť koučom

Daniel Goleman, expert na manažment, definuje koučing ako štýl vedenia, ktorý umožňuje zamestnancom nezávisle rozhodovať o spôsobe riešenia problému. Pracuje s premisou, že pracovníci už disponujú expertízou na vyriešenie problému, a úlohou manažéra je podporovať ich v samostatnom konaní. Navyše je úspešný koučing kľúčovou zložkou dlhodobého zamestnaneckého rozvoja.

Saša Karlov dlho bojoval s koučingom zamestnancov. „Na manažmente je najhoršie, ak máte pod sebou niekoho, kto nespĺňa očakávania,“ vysvetľuje. „A nedarí sa vám danú osobu motivovať, aj napriek tomu, že ju podporujete ako sa len dá.“

Pre Karlova bol najhorší moment v kariére, keď musel prepustiť zamestnanca, ktorý nerobil svoju prácu dobre, a ktorého nedokázal motivovať k zlepšeniu. Znepokojovalo ho to v práci aj mimo nej.

Stať sa dobrým koučom znamená, že pracujete s vysokou úrovňou emocionálnej inteligencie, aby ste z druhých dostali to najlepšie. Goleman odporúča manažérom, ktorí si chcú vylepšiť svoje schopnosti koučingu, aby začali koučovať sami seba pomocou techník písania denníka a meditácie za účelom vytvorenia sebareflexie.

3. Zlý komunikátor

Alex Bridges, zakladateľ online platformy predaja, pracoval vždy na základe jednoduchého princípu. „Vždy sa snažím chovať k svojim zamestnancom tak, ako by som chcel, aby sa chovali ku mne,“ vysvetľuje.

Priateľský“ prístup sa však obrátil proti nemu. Zblížil sa so zamestnancami natoľko, že si v istom momente dovolilo zobrať voľno priveľa z nich. „Pred ostatnými manažérmi som pôsobil neschopne.“ Mal pocit, že zamestnanci zneužili jeho ohľaduplnú povahu.

Riešením bolo stať sa asertívnejším. Pripúšťa však, že už možno nepôsobí ako starostlivý manažér. „Musím byť prísnejší, aby sme pokračovali s produkciou, pretože bez nej nezaplatím nikoho,“ hovorí Bridges.

Podľa experta v oblasti manažmentu Henryho Mintzberga spočíva dobrá komunikácia manažéra v niekoľkých jednoduchých bodoch:

  • Medziľudská komunikácia: Manažéri musia komunikovať ako autority, vodcovia a sprostredkovatelia v rámci firmy.
  • Informačná komunikácia: Manažéri musia spravovať informácie monitorovaním toho, čo robí ich tím a zdieľaním užitočných informácií.
  • Rozhodovacia komunikácia: Manažéri musia na vyriešenie problémov využívať informácie, vytvárať a aplikovať nápady, sprostredkovať zdroje a vyjednávať.

4. Vodca bez stratégie

Ako manažéri musíte pre svojich zamestnancov stanoviť ciele, aby ste mohli sledovať ich postup a úspechy. Ak však tieto ciele jasne nedefinujete a nenaplánujete, môžu spôsobiť frustráciu a demotivovať.

Pre Brada Fowlera, experta na digitálne HR, je ťažké vytvárať realistické ciele pre ľudí, ktorých vedie. „Mám v tíme mnohých šikovných ľudí, ale ich úspešnosť je tak 3 až 4 % pod mojou,“ dodáva. „Nechápem, ako je možné, že nie sú tak dobrí ako ja, napriek tomu, že ich podporujem, radím im a motivujem ich. Nevyrovnávajú ten rozdiel tak rýchlo ako by som chcel.“

Fowler si uvedomil, že na to, aby udržal motiváciu a produktivitu tímu, musí zmeniť parametre cieľov, ktoré stanovuje. Miesto toho, aby porovnával ich postup so svojím, začal podporovať zdravú súťaživosť v rámci tímu a „zabezpečil tak, že sú si rovní, a že súťaž medzi nimi zvyšuje ich produktivitu.“

Rozhodol sa byť trpezlivejší. „Je dobré udržiavať ich v spokojnosti miesto toho, aby ste na nich tlačili a riskovali tak, že sa v práci zhoršia kvôli nátlaku, alebo ešte horšie, že odídu,“ vysvetľuje.

5. Nováčik

Alana Marsh sa stala manažérkou v oblasti zdravotníctva ešte pred tridsiatkou. V tíme mala ľudí, medzi ktorými mali niektorí za sebou vyše 30 rokov skúseností. „Nebola som zrovna seniorom v miestnosti, napriek tomu, že tabuľky tvrdili, že som,“ hovorí.

Toto prostredie spôsobilo, že musela dobre premyslieť svoj štýl manažmentu. „Nemohla som tam len tak nakráčať a začať im ako 25-ročná hovoriť, čo majú robiť,“ priznáva. „Musela som sa dostať do pozície, v ktorej by som vytvorila konštruktívny pracovný vzťah s ľuďmi, ktorí boli oveľa skúsenejší než ja.“

Alana si dobre uvedomila svoje prednosti, ako aj prednosti svojho tímu, a vytvorila fungujúcu spoluprácu. „Výsledkom bola skutočná tímová práca,“ dosvedčuje. „Rešpektovala som inteligenciu a skúsenosti môjho tímu. Myslím, že aj oni prijali a chápali moju pozíciu a povinnosti, ktoré som musela plniť.

6. Workoholik

Pre manažérov je kľúčové disponovať silným medziľudským pochopením, aby mohli podporovať blahobyt a úspech svojich zamestnancov a vytvárať zdravú pracovnú atmosféru. Charitatívna organizácia pre oblasť duševného zdravia Mind zistila, že 60 % zamestnancov tvrdí, že sa cítia motivovanejší, ak zamestnávateľ podporuje ich duševné zdravie.

Manažér Stephan Howel sa nedávno zamýšľal nad tým, či má dostatok empatie pre svoj 11-členný tím. „Ak sa naskytne pracovná povinnosť, prípadne sa objaví nejaká prekážka, ihneď sa s nimi spojím. Nezáleží na tom, či je pracovný deň, večer alebo víkend. Mám rád, keď sa to vyrieši čo najskôr,“ vysvetľuje.

„Čo na to však oni? Majú dojem, že je to nerozumné? Alebo sa mi to len boja povedať?“ Howel tvrdí, že váha túto vec so svojím tímom riešiť. „Neviem, či mám na to dosť odvahy. Vždy som si o sebe myslel, že som ohľaduplný a slušný šéf, takže by bolo pre mňa šokujúce, že ma vnímajú inak.“

Organizácia Mind vo výskume tvrdí, že je dobré začať s otvorenosťou. Konverzácia o pracovných podmienkach je možno zložitá, ale ak ju začneme, „otvoríme dialóg a vštiepime pozitívny postoj a správanie“ medzi zamestnancami.

Mind tiež navrhujú sústrediť sa na harmóniu pracovného a osobného života vytvorením systému podpory, pozitívnych pracovných vzťahov a rastu.

Poznajte svoje chyby a opravte ich

Výsledky štúdie Univerzity v Manchestri dokazujú, že skutočne toxickí manažéri šikanujú. Užívajú si „zneužívanie ostatných, radi si prisudzujú to, čo iní dosiahli, bývajú zbytočne kritickí a všeobecne agresívni.“

Goleman tvrdí, že skvelí manažéri majú výborné schopnosti jednania s ľuďmi, medzi ktoré patrí empatia, schopnosť motivovať, vytvárať vzťahy a budovať sebavedomie.

Bojíte sa že ste toxickým manažérom? Pravdepodobne máte len pár nedostatkov. A to nie je vôbec prekvapujúce – jedného zo štyroch manažérov povýšia bez akéhokoľvek dodatočného školenia.

Namiesto pochybností skúste radšej porozmýšľať, čo by ste ako manažér mohli robiť lepšie…

Preložila Dorota Bachratá

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Preberané témy