Skúšobná doba zamestnanca? Nezmeškajte šancu zistiť, či má vo firme budúcnosť

16. 7. 2020

5 min.

Skúšobná doba zamestnanca? Nezmeškajte šancu zistiť, či má vo firme budúcnosť

Konečne ste ho našli! Ideálneho zamestnanca, po ktorom ste pátrali večnosť. Celé dni ste trávili čítaním žiadostí, no bez úspechu. Hľadali ste všade. Napokon ste však potenciálneho kandidáta našli. Po niekoľkých stretnutiach ste si vymenili svoje ÁNO a slávnostne ste podpísali pracovnú zmluvu. Teraz to však ešte len začína. Poradíme vám, ako nastaviť a zvládnuť skúšobnú dobu nového zamestnanca zavedením efektívneho onboardingu tak, aby bolo toto obdobie úspešným začlenením do tímu.

V situácii hospodárskeho rastu a nedostatku talentov si spoločnosti nekonkurujú len vpracovných výberoch, ale aj v snahe udržať si svojich zamestnancov. A to najmä v prípade, ak sú ich schopnosti na trhu mimoriadne žiadané.

Vsnahe zabrániť úniku talentov je nevyhnutné, aby spoločnosti zapojili svojich nových zamestnancov do pracovného tempa čo najskôr apomohli im v ich integrácii

Anglické slovo onboarding označuje začleňovacie obdobie nového zamestnanca. Cieľom je čo najrýchlejšie zamestnanca začleniť do pracovného procesu azabezpečiť si jeho vernosť spoločnosti.

Francúzske vydanie časopisu Forbes vo svojom článku uviedlo, že 4 % nových zamestnancov odíde z funkcie po katastrofálnom prvom dni a počas prvých 45 dní odíde 22 % zamestnancov. Pre spoločnosti to predstavuje zvýšené náklady, pretože výmena zamestnanca môže predstavovať až trojnásobok platu pracovníka, ktorý odišiel.

Po katastrofálnom prvom dni opustia svoje pracovné miesto 4 % nových zamestnancov a počas prvých 45 dní odíde 22 % zamestnancov.

Aby ste sa vyhli tejto tragickej situácii, máme pre vás niekoľko rád:

1. Pripravte sa na príchod nového zamestnanca

Je to tu! Zmluva je podpísaná, váš nováčik začína budúci týždeň!

Týždeň sa môže zdať príliš dlhý (snáď nezmení názor), alebo príliš krátky (pripomyslení, že na deň D nestihnete všetko pripraviť). Nachádzate sa niekde medzi úzkosťou a vzrušením? Priveľa emócií vás môže rozptýliť!

Zhlboka sa nadýchnite a postupujte krok za krokom. Najprv musíte pripraviť všetky detaily ohľadom jeho príchodu. To je základ, tak poďme na to!

 • Uistite sa, že nový zamestnanec má pridelené vlastné miesto. Ak je to možné, malo by to byť pekné miesto. Možno ste nad touto samozrejmosťou vyvrátili oči dohora, ale boli by ste prekvapení, koľkí zamestnávatelia to zanedbajú.

 • Urobte maximum pre to, aby bolo pripravené jeho pracovné vybavenie (počítač, telefón atď.). Vždy to bude lepšie, ako mu len poskytnúť pero azápisník zminulého roka apritom sa sťažovať, že vybavenie prišlo neskoro. Nováčik tak bude bezradný a nebude schopný naplno sa pustiť do práce. Uisťujeme vás, že si takto ušetríte mnoho vrások.

 • Odkomunikujte jeho príchod. Prichádza nový talent a musíte to oznámiť ostatným. Urobte mu malé promo aj v iných tímoch.

 • Naplánujte vopred jeho prvé dni tak, aby boli plné dynamických stretnutí, ktoré ho motivujú vspoločnosti profesionálne rásť. Preto sa ubezpečte, že každá zainteresovaná osoba bude v tom čase k dispozícii.

 • A napokon jeho príchod oslávte! V závislosti od vašej firemnej kultúry zorganizujte pracovné raňajky, obed alebo dodatočné stretnutie, aby ste túto udalosť oslávili. Priateľské stretnutia upevňujú vzťahy.

Buďte svojmu nováčikovi k dispozícii, vymedzte si preňho čas apožiadajte oto aj ostatných kolegov. Ide predsa o dojem nováčika, nie ointegráciu robotov!

2. Prijatie a určenie pozície

Nastal deň D, príchod očakávaného zamestnanca!

Ešte ste ani nedokončili uvítaciu brožúru a stále máte na pamäti katastrofálnu štatistiku z časopisu Forbes? Ak chcete zvrátiť rýchly koniec, stavte na uvítanie mladého talentu.

Usmievajte sa, buďte milí a prítomní. Aktívne počúvajte. To znamená, že sa na 100 % zameriate na nového zamestnanca, jeho emócie, pocity a potreby. Týmto postojom mu ukážete, že sa o neho postaráte, a začnete si budovať vzájomnú dôveru. Ešte však nie je koniec! Privítanie je hotovým umením a rozhodne to nie je jednoduché.

Predstavte nový talent všetkým zamestnancom spoločnosti. Jeho predstavenie vám umožní začleniť ho do skupiny, ale ajposilniť súdržnosť azodpovednosť ostatných členov voči jeho hladkému nástupu.

P. S. Je možné, že po prvom dni budete rovnako vyčerpaní ako on. Vaším najlepším priateľom na ďalšie dni bude preto vitamín C.

3. Komunikujte a odovzdávajte skúsenosti

Dni plynú a nový zamestnanec sa začína pomaly začleňovať do tímu. Nepoľavujte vúsilí, jeho integrácia nie je ešte zďaleka na konci. Naďalej s ním udržiavajte pravidelný kontakt. Vďaka tomu mu budete môcť poskytnúť základné know-how potrebné pre jeho novú pozíciu, ale aj očakávané medziľudské schopnosti vrámci tímu. Komunikácia je základom úspešnej integrácie. Pošlite mu odborné informácie, ktoré bude potrebovať, a nasmerujte ho na správnych ľudí.

„Jediným hlavným problémom v komunikácii je nesprávny dojem, že už prebehla.“ Bernard Shaw

Dávajte pozor, pretože najdôležitejšie veci ostávajú často nevypovedané. Venujte pozornosť aj neverbálnemu správaniu svojho kolegu, aby ste vedeli, či vám rozumie a či s vami súhlasí. Jednou z techník je požiadať ho, aby preformuloval informáciu a vyjadril svoj názor.

Poznámka: Túto metódu používajte často. Naozaj funguje.

4. Láskavý dohľad

Nezabúdajte, že integrácia v novom prostredí nie je ani zďaleka jednoduchá. V záujme dobra určte pre nového zamestnanca jedného referenta (“buddyho”), ktorého úlohou bude sprevádzať ho as láskou na neho dohliadať. Nepodceňujte dôležitú úlohu mentora. Môžete ním byť vy alebo iná osoba z vášho tímu.

Aj keď je váš nový zamestnanec samostatný, vďaka referentovi si bude môcť lepšie naplánovať tempo zacvičenia, určiť svoj pokrok alebo v prípade ťažkostí požiadať o pomoc. Tento jednoduchý trik zvýši produktivitu vášho nového kolegu.

S cieľom usmerniť svojho zamestnanca pri ceste kúspechu mu neváhajte pripomenúť firemnú kultúru. Týmto vytvárate ochranný rámec pre firmu aj pre nového zamestnanca. Počas skúšobného obdobia sa upevňujú nové návyky. Preto skúmajte, analyzujte a reagujte!

V prípade malého sporu alebo nedorozumenia udalosť nezľahčujte. Najmä počas skúšobnej doby buďte vtakýchto situáciách opatrní.

5. Podpora a zodpovednosť

Dni plynú, nový talent napreduje a plní svoje úlohy.

Neváhajte ho pochváliť a prideliť mu v skúšobnom období zodpovednosť. Tým najlepšie rozviniete jeho nadšenie a odhodlanie. Rovnako dôležité, ako naučiť dieťa poďakovať, je naučiť manažérov hovoriť: „Dobrá práca!“ Pochvala vás kničomu nezaväzuje, nič vás nestojí, iba pomáha oceniť a uznať prácu svojho kolegu.

Zadajte svojmu novému kolegovu jasné úlohy a nechajte ho zorganizovať si ich podľa vlastného uváženia.

Ak si chcete udržať talentovaných ľudí, dôverujte im.

Posilnením postavenia nového zamestnanca mu dokážete, že má v spoločnosti nejaké slovo.

Pierre Maurin z headhunterskej spoločnosti Alhambra International trvá na tom, že najlepší onboarding fungujú môže trvať od troch do šiestich, alebo dokonca do 12 mesiacov.

Nevzdávajte sa! Proces onboardingu je dlhodobý proces. Ak vám chýba inšpirácia, inšpirujte sa onboardingovými hviezdami, akými sú Twitter, Buffer, LinkedIn, Zappos, Facebook, Google či Pinterest.

6. Ukončenie skúšobnej doby

Skúšobné obdobie, už ako názov napovedá, je fázou skúšania a experimentovania.

Počas tohto obdobia hodnotíte správanie a schopnosti svojho zamestnanca, ktorý, naopak, testuje nové pracovné miesto alebo nové pracovné prostredie.

Skúšobná doba je preto čas na zamyslenie. Rovnako ako zásnuby neznamenajú hneď manželstvo, aj skúšobnú dobu možno ukončiť úspešne alebo neúspešne.
Nech sa rozhodnete pre ktorúkoľvek možnosť, vašimi najlepšími spoločníkmi bude empatia a komunikácia.

Úspešná skúšobná doba? Neskrývajte nadšenie!

Váš zamestnanec úspešne ukončil svoju skúšobnú dobu. Tento moment nesmiete odignorovať.

 • Dajte mu najavo nadšenie, venujte mu osobitný čas, preberte s ním jeho úspechy aj pochybnosti a vypočujte ho.
 • Uistite sa, že záujem je obojstranný.
 • Požiadajte ho ospätnú väzbu.
 • Nezabudnite mu pogratulovať k úspechu

Ukončenie pracovného pomeru po alebo v skúšobnej dobe

Ak zamestnanec nespĺňa vaše očakávania, nie je to katastrofa ani zlyhanie.

Inšpirujte sa slovami Nelsona Mandelu: „Nikdy neprehrám. Buď vyhrám, alebo sa naučím.“ Aj táto skúsenosť vám umožní lepšie si určiť svoj cieľ.

„Nikdy neprehrám. Buď vyhrám, alebo sa učím.“ Nelson Mandela

Na druhej strane však nezabudnite, že aj keď výsledky nového zamestnanca alebo postoj nie sú v súlade s vaším očakávaním, zaslúži si vašu pozornosť a úctu.

 • Podporte ho.
 • Vysvetlite mu dôvody ukončenia jeho skúšobnej doby.
 • Pomôžte mu a poraďte mu.
 • Vyhraďte si čas na to, aby ste si vypočuli jeho pocity a vysvetlenia. Určite vám poskytne nápady na zlepšenie.
 • Venujte čas aj komunikácii v rámci spoločnosti ohľadom odchodu tohto zamestnanca. Nič neskrývajte a buďte úprimní.

Hlavu hore, podarí sa vám to!

Preložila Martina Milcent

Preberané témy