Vojakove rady na zvládanie pracovného stresu v čase krízy

15. 4. 2020

5 min.

Vojakove rady na zvládanie pracovného stresu v čase krízy

Francúz André Pisani je školiteľom metódy TOP (z fr. Techniques d’Optimisation du Potentiel, v prekl. Techniky optimalizácie potenciálu). Ide o metódu, ktorú sa naučil počas svojho 22 ročného pôsobenia v armáde. Najprv ňou vyškolil vojakov a neskôr sa rozhodol robiť školenia aj pre civilistov. Dnes, v období epidémie COVID-19, chodí so svojimi spolupracovníkmi do nemocníc a učí túto metódu zdravotníkov. Oboznámte sa s jeho radami pre tých, ktorí počas tejto krízy pracujú a čelia jej.

Čo je to TOP metóda?

Bola vytvorená v 90. rokoch na žiadosť armády vojenskou lekárkou Edith Perreaut-Pierre, za účelom lepšieho zvládania stresu počas bojov. Táto metóda nám umožňuje vyriešiť každú situáciu prostredníctvom maximálneho zmobilizovania svojich prostriedkov. Metóda sa v kontexte hlbšieho pochopenia seba samého sústreďuje okolo troch hlavných bodov, ktorými sú stres, spánok a motivácia.

Aké cvičenia metóda využíva?

Metóda je založená na troch typoch cvičení. Sú nimi dýchacie a relaxačné cvičenia a tzv. mentálne obrazy. Doplňuje ju aj niekoľko iných metód, ktoré možno uplatniť v bežnom živote, ako napríklad sofrológia, neuroveda alebo neurolingvistické programovanie.

Od začiatku epidémie pomáhate zdravotníkom znásobovať ich potenciál. Čo ich konkrétne učíte?

Zdravotníci sa každý deň pýtajú, ako majú zvládať svoju prácu vtedy, keď nebudú mať k dispozícii žiadne prostriedky a budú nútení opätovne robiť zložité rozhodnutia. Riešením pre týchto pracovníkov je dlhodobá vízia, ktorá im umožní preklenúť krízu tak, že sa neocitnú v bezvýchodiskovej situácii. Učíme ich spravovať svoj fyzický a duševný potenciál. Je dôležité prebrať si celý nasledovný pracovný deň a zamerať sa na prostriedky a na to, ako konať v konkrétnej situácii. Počas celého dňa by mali hľadať určité záchytné body, ktoré ich upokoja a ukážu im, že svoju energiu využívajú čo najlepšie.

Je dôležité prebrať si celý nasledovný deň a zamerať sa na prostriedky a na to, ako konať v konkrétnej situácii.

Zdravotníci nie sú jediní v prvej línii. Ako znížiť obavy všetkých pracovníkov?

Ak chcete čeliť strachu, zamerajte sa skôr na svoje možnosti a na riešenia než na svoje obavy a samotný problém. Zoberme si ako príklad poštára, ktorý musí roznášať poštu a bojí sa nákazy. Tu by som navrhoval precvičiť si predstavu úspechu. Namiesto toho, aby sa poštár zameral na neriešiteľný fakt, mal by sa zamerať skôr na to, ako by mohol lepšie zorganizovať svoju roznášku. Stresový stav je však iný, pretože v tomto scenári ste hlavnou postavou vy. Zamerajte sa skôr na riešenie než na problém.

Ak chcete čeliť strachu, zamerajte sa skôr na svoje možnosti a riešenia než na svoje obavy a samotný problém.

Aké praktické cvičenia odporúčate týmto pracovníkom?

Prvou vecou, ktorú by ste mali urobiť, sú dychové cvičenia. V závislosti od tempa existujú tri typy. Prvým z nich je relaxačné dýchanie, ktoré spočíva v dlhšom výdychu a kratšom nádychu. Toto cvičenie vám pomôže upokojiť sa. Druhým cvičením je tzv. regulačné alebo neutrálne dýchanie, ktorým sa dostanete do emočnej rovnováhy. Pri tomto dýchaní je rovnaký čas nádychu a výdychu. V poslednom prípade je tu energizujúce dýchanie, ktoré je opakom relaxácie. Pri ňom sa treba nadýchnuť dlhšie, približne tri alebo štyri sekundy, a vydychovať počas jednej sekundy. Ako sám názov napovedá, toto dýchanie vás okamžite preberie.

Môžete tiež posilniť svoje pozitívne myslenie tým, že sa zameriate na to, čo ste počas dňa urobili dobre. Toto cvičenie je možné vykonať postojačky, posediačky, dokonca aj poležiačky. Najprv sa trikrát zhlboka nadýchnite, aby ste sa dostali do emočnej rovnováhy. Následne začnite pracovať na tzv. mentálnych obrazoch tým, že sa ponoríte do situácie, pri ktorej ste boli schopní správne reagovať a urobili ste správne rozhodnutie. Môžete sa taktiež ponoriť do situácie, pri ktorej ste pocítili veľmi príjemné emócie. Keď sa vrátite k týmto špecifickým momentom, prežijete tieto emócie odznova, a tým obnovíte pozitívnu energiu.

Môžete tiež posilniť svoje pozitívne myslenie tým, že sa zameriate na to, čo ste počas dňa urobili dobre.

Ako bojovať proti tomu, aby človek nebol v stresovej situácii nervózny?

V prípade napätia medzi spolupracovníkmi bude všetko závisieť od stupňa komunikácie. Najdôležitejšie je identifikovať svoj emocionálny stav a oboznámiť s ním svojich kolegov. Akonáhle cítite podráždenie, napríklad z únavy, oznámte to spolupracovníkom. Umožní vám to získať osobitnú pozornosť a rýchlo zabrániť možnému konfliktu.

Ako riešiť problémy so spánkom?

Pred spaním môžete znova použiť techniku mentálnych obrazov a posilniť pozitívne myslenie tým, že si spomeniete na všetko, čo ste počas dňa urobili správne.

Tú istú techniku môžete použiť aj pri príprave nasledujúceho dňa. Cvičenie začnite relaxačným dýchaním. Potom si premietnite tie momenty nasledujúceho dňa, o ktorých viete vopred. Pri každom z týchto momentov sa opýtajte sami seba, ktoré fyzické, technické, strategické či psychologické prostriedky si daný moment vyžaduje.

Cieľom cvičenia je nájsť rovnováhu medzi tým, čo bude od vás situácia vyžadovať, a prostriedkami, ktoré máte. Vďaka tomuto cvičeniu sa váš mozog a vaše telo zosúladia. Budete uvoľnenejší, pretože na zvládnutie vám ostanú “iba” nepredvídané udalosti.

Pri každom z týchto momentov sa opýtajte sami seba, ktoré fyzické, technické, strategické či psychologické prostriedky si daný moment vyžaduje.

Existujú nejaké špecifické varovania pre určité cvičenia v závislosti od našej profesie?

Relaxačné cvičenia môžu zároveň spôsobiť uvoľnenie svalového napätia a zníženie pozornosti, preto musia byť vykonávané mimo činností, ktoré si vyžadujú plnú pozornosť, akou je napríklad šoférovanie. Za účelom predchádzania ohrozenia bezpečnosti je preto nevyhnutné po relaxácii počkať s aktivitou, ktorá si vyžaduje plnú pozornosť. V prípade jednoduchej relaxácie sa odporúča počkať približne 30 minút a po intenzívnejšej relaxácii aj dve hodiny alebo jeden deň.

Najdôležitejšie je teda to, aby sme poznali sami seba.

Skôr ako začnete používať TOP techniky, musíte počúvať sami seba a opýtať sa, čo vám bráni pri zvládaní vašich emócií a čo vás dostáva mimo svojej komfortnej zóny.

Niektorí zdravotníci sú zo dňa na deň preložení na iné oddelenia, ktoré si vyžadujú odlišné technické zručnosti. Vtedy sa môžu cítiť ako úplne nekompetentní. Ďalším prípadom sú zdravotné sestry, ktoré iba týždeň po ukončení štúdia začínajú svoj profesionálny život hneď uprostred krízy.

V týchto prípadoch je nevyhnutné predovšetkým rozpoznať svoje emócie, čím sa následne umožní ich lepšie zvládnutie. Je potrebné opýtať sa, či poznám túto emóciu, čo pre mňa znamená a či mi umožní naďalej správne reagovať. Musíte tiež venovať pozornosť určitým fyzickým signálom, napríklad zvýšenému búšeniu srdca alebo spoteným rukám.

Skôr ako začnete používať TOP techniky, musíte počúvať sami seba.

Čo by ste na záver poradili zvyšku populácie, ktorá je taktiež vystavená neľahkej situácii v čase krízy?

Prvá vec je nájsť si “pokrízový” cieľ a držať sa ho. Vďaka nemu si do programu zavediete činnosti, ktoré vám pomôžu tento cieľ dosiahnuť. Mám na mysli napríklad prípravu na letné prázdniny s rodinou či priateľmi alebo zorganizovanie narodeninovej oslavy po kríze, kde sa stretneme so svojimi blízkymi. Hlavnou myšlienkou je to, že niečo, čo vám v súčasnosti chýba, vás počká, keď bude po všetkom.
Rozdelenie organizácie udalosti na jednotlivé činnosti vám umožní pozitívne si premietnuť každú fázu. Ak by ste sa, naopak, zamerali na to, čo fungovať nemusí, nebolo by jednoduché myslieť na nasledujúce dni.

Hlavnou myšlienkou je to, že niečo, čo vám v súčasnosti chýba, vás počká, keď bude po všetkom.

Tiež vám odporúčam, aby ste ostali vnímaví k okoliu a zaujímali sa o dianie okolo vás, bez ohľadu na situáciu. Trebárs pozorovaním prírody a počúvaním vtákov. Pre tých, ktorí sú v karanténe alebo v obmedzení pohybu, existujú rôzne akcie, ktoré odhaľujú to najlepšie z ľudskej podstaty. V okamihu, keď sa človek rozhodne nadchnúť sa niečím, nebude sa stačiť čudovať, koľko vnemov zrazu objaví.

Majte tiež na pamäti, že zažívate niečo jedinečné a ťažké, no je iba na vás, aby ste to prežili čo najlepšie. Preto sa musíte podeliť o svoje pocity a otázky, ktoré si kladiete, a hovoriť o tom, čo vás trápi. Máte za úlohu spoločne s rodinou vyťažiť z toho obdobia to najlepšie.

V neposlednom rade radím urobiť si poriadok v informáciách, vytriediť tie potrebné od nepotrebných, a to aj za cenu vypnutia rádia či televízie na niekoľko dní.

Preložila Martina Milcent

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome in the Jungle na Facebooku a dostávajte každý deň tie najlepšie články!

Preberané témy