Mám strach ísť do práce. Čo ak kancelária nie je dosť bezpečná?

23. 7. 2020

1 min.

Mám strach ísť do práce. Čo ak kancelária nie je dosť bezpečná?

Zamestnávateľ by mal poskytnúť bezpečné pracovné podmienky a dbať na zdravie svojich zamestnancov. V niektorých prípadoch sa aj napriek tomu môže stať, že pracovníci nebudú vnímať podmienky na návrat do kancelárií ako dostačujúce.

Ak máte vážne podozrenie, že je vaše zdravie na pracovisku ohrozené, podľa Zákonníka práce sa môžete rozhodnúť nedostaviť sa na miesto výkonu práce. Na takéto podozrenie však musíte mať dôkazy, nakoľko ide o závažné obvinenie, ktorému by mala predchádzať tiež komunikácia s vaším zamestnávateľom.
Ako hovorí právnik Marián Porvažník: „Hranica pre posúdenie závažnosti a dôkazné bremeno sú relatívne vysoko. Pokiaľ tak zamestnanec urobí bez dohody so zamestnávateľom, riskuje, že poruší pracovnú disciplínu. Situácia je iná, ak je v pracovnej zmluve umožnené zamestnancovi pracovať aj z domova, respektíve na diaľku,“ upozorňuje.

Určite svoje pochybnosti či nespokojnosť preberte so svojím zamestnávateľom. Nevyslovené potreby môžu prerásť nielen do zbytočne hustej atmosféry, ale aj do neželaných väčších konfliktov. Či už sa nachádzate v menšej, alebo väčšej firme, pravdepodobne máte v tíme niekoho, na koho sa môžete obrátiť aj s týmito požiadavkami.

Snažte sa s firmou a zamestnávateľom komunikovať jasne a poskytnite mu čo najviac informácií.

Komunikácia na pracovisku je viac než dôležitá. Pokiaľ vy ako zamestnanec nebudete spolu so svojím zamestnávateľom komunikovať jasne, môže dôjsť k nechcenému nedorozumeniu. Na to, aby ste sa mu vyhli, treba viesť obojstrannú priamu konverzáciu, cez ktorú si vysvetlíte všetky pochybnosti a požiadavky. Najmä v čase pandémie, keď majú zamestnávatelia veľa starostí so zachovaním plynulého chodu ich firiem, je obzvlášť potrebné, aby bola komunikácia z vašej strany priamočiara. Ušetríte tak čas a energiu sebe aj svojmu nadriadenému. Treba však naraz vyjadriť všetky stanoviská k danému problému, inak sa komunikácia len zbytočne predĺži.

Preberané témy