Mám počas práce z domu nárok na stravné lístky?

Mám počas práce z domu nárok na stravné lístky?

Mimoriadna situácia vytvorila otázniky aj v takej na prvý pohľad samozrejmej veci, ako sú stravné lístky. Zamestnanci sa čoraz viac začali obracať na Národný inšpektorát práce, ako je to počas pandémie a práce na diaľku s ich nárokom na zabezpečenie stravovania zamestnávateľom. Odpoveď nachádzame v Zákonníku práce.

Ak ste zamestnanec, nárok na zabezpečenie stravovania zamestnávateľom máte aj počas práce z domu. Aj keď sa za „teleprácu“ nepovažuje práca, ktorú zamestnanec vykonáva príležitostne alebo za mimoriadnych okolností, ide o výkon práce, počas ktorého mu vzniká nárok na zabezpečenie stravovania podľa § 152 Zákonníka práce.

Zákonník práce dáva zamestnávateľovi možnosť po prerokovaní so zástupcami zamestnancov:

  • a) upraviť podmienky, za ktorých bude zamestnancom poskytovať stravovanie počas dovolenky, prekážok v práci alebo inej ospravedlnenej neprítomnosti zamestnanca v práci,
  • b) umožniť stravovať sa zamestnancom, ktorí pracujú mimo rámca rozvrhu pracovných zmien, za rovnakých podmienok ako ostatným zamestnancom,
  • c) rozšíriť okruh fyzických osôb, ktorým zabezpečí stravovanie a ktorým bude prispievať na stravovanie.
  • Pridať medzi obľúbené
  • Zdieľať na Twitteri
  • Zdieľať na Facebooku
  • Zdieľať na LinkedIn

Súvisiaci obsah

Najnovšie články

Sledujte nás!

Získajte užitočné rady a informácie o spoločnostiach, ktoré hľadajú zamestnancov, každý týždeň priamo do vášho inboxu.

Z odberu sa môžete kedykoľvek odhlásiť. Sľubujeme, že vás nebudeme otravovať. Viac o našich zásadách ochrany osobných údajov sa môžete dozvedieť tu

A na našich sociálnych sieťach: