Ako sa môžem zaregistrovať na úrade práce?

23. 7. 2020

1 min.

Ako sa môžem zaregistrovať na úrade práce?

Mimoriadne opatrenia logicky neobišli ani štátne inštitúcie, vrátane úradu práce. Aj oni sa riadili heslom „ostaňme doma“. Aj vďaka týmto mimoriadnym okolnostiam môžu občania, ktorí ukončili pracovný pomer na Slovensku alebo v zahraničí (a nie sú práceneschopní), podať žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v mieste trvalého pobytu poštou alebo emailom.

Postup je nasledovný:

  • Vyplňte žiadosť o zaradenie do evidencie uchádzačov o zamestnanie do 7 dní od ukončenia pracovného pomeru.
  • K žiadosti nezabudnite priložiť doklad o skončení pracovného pomeru (sken alebo fotokópiu) a doklad o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania (sken alebo fotokópiu). Pozor na to, aby e-mail nepresiahol 15 MB.
  • Na stránke UPSVaR nájdete (na základe adresy trvalého pobytu) príslušný úrad práce v danom okrese. Na stránke konkrétneho úradu hľadajte v sekcii “Kontakty” emailovú adresu pracovníka na oddelení služieb pre občana.
  • Oznámenie o zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie vám doručí úrad práce poštou alebo emailom.
  • Ak vám vznikol nárok na dávky v nezamestnanosti, je potrebné vyplniť Žiadosť o dávku v nezamestnanosti a poslať ju do Sociálnej poisťovne.
Novinky, ktoré to vyriešia

Chcete držať krok s najnovšími článkami? Dvakrát týždenne môžete do svojej poštovej schránky dostávať zaujímavé príbehy, ponuky na práce a ďalšie tipy.

Hľadáte svoju ďalšiu pracovnú príležitosť?

Viac ako 200 000 kandidátov našlo prácu s Welcome to the Jungle

Preskúmať pracovné miesta