Pohovor s budoucím šéfem: Jak zvládnout poslední kolo výběrka

19. 5. 2023 - aktualizováno 19. 5. 2023

6 min.

Pohovor s budoucím šéfem: Jak zvládnout poslední kolo výběrka

Pohovor po telefonu? Hotovo. Pohovor s personalistou? Hotovo. Pohovor se skupinou manažerů a potenciálních kolegů? Hotovo. Už jste tedy úspěšně prošli všemi fázemi přijímacího řízení. Ale ve vašem závodě vás čeká ještě úplně poslední překážka. A sice pohovor se zakladatelem nebo ředitelem celé firmy. Trochu vás sice jímá strach, ale víte, že už teď si můžete gratulovat, že jste to dotáhli až sem. Z nastávajícího pohovoru můžete být trochu nesví, protože vaše vysněná pozice je na dosah ruky! Ale už jen samotná osoba nejvýše postaveného člověka ve firmě ve vás budí přinejmenším respekt. Jak působit dostatečně sebevědomě, abyste úspěšně prošli a byli přijati? Přinášíme vám několik tipů, jak se na pohovor připravit a jak se před ním uklidnit.

O co v tomto pohovoru jde?

To, že se máte setkat s ředitelem či zakladatelem celé firmy, většinou znamená, že jste prošli až do úplně konečné fáze výběrového řízení. Teď se rozhodne, jestli se stanete součástí společnosti, nebo ne. Fakt, že jste se dostali až sem, znamená, že lidé, se kterými jste se zatím setkali, vás doporučili, věří vašim schopnostem a jsou skutečně přesvědčeni o tom, že nabízenou pozici zvládnete. Výsledkem je, že už zbýváte jen vy a několik málo vybraných kandidátů. Možná se vám zdá, že to nejtěžší už máte za sebou. Poslední krok ale nesmíte podcenit. V čem se tedy toto finální kolo výběrového řízení liší od těch předchozích a jak dovedete i posledního člověka přesvědčit, že jste pro nabízenou pozici ten pravý nebo ta pravá?

Pohovor s nejvýše postaveným člověkem ve firmě je specifický v tom, že je to on, kdo bude mít poslední slovo. Tím, že chce být součástí výběrového řízení, dává ředitel najevo, že si chce nového zaměstnance vybrat alespoň zčásti sám. I když by vaši kandidaturu schválili všichni ostatní, on má zajisté právo veta. Pokud nedokážete ředitele nebo zakladatele firmy přesvědčit, HR oddělení by jedině muselo nasadit všechny páky k tomu, aby vás na nabízenou pozici prosadilo.

V některých případech ale poslední kolo pohovoru s managementem firmy nemusí být to nejtěžší a rozhodující. Někdy je to totiž spíše příležitost k tomu, aby naopak vedení přesvědčilo vás, že máte nabídku práce v jejich firmě přijmout. A ředitel vám věnuje svůj čas proto, aby hned od začátku ukázal sebe i firmu v pozitivním světle. Někteří vedoucí pracovníci takto postupují kvůli tomu, aby nevypadali jako nedotknutelní králové žijící někde vysoko nad ostatními.

Během pohovoru tohoto typu vás ředitel typicky seznámí s historií a klíčovými hodnotami společnosti. Stejně tak se vám bude snažit předat svoji vizi a nastínit firemní kulturu a bude zjišťovat, jestli se do firmy hodíte. Cílem setkání tedy bude ukázat vám, s jakými lidmi budete pracovat, a na vás pak je zhodnotit, jestli nabízené místo chcete přijmout, nebo ne. Jedná se tedy o jakési oboustranné svádění – vy máte prokázat kvality, které ve vás viděli ostatní zástupci firmy, a ředitel má naopak předvést svoji firmu v tom nejlepším možném světle.

7 klíčových kroků v přípravě k pohovoru se zakladatelem nebo ředitelem firmy

1. Zjistěte si předem, co je ředitel zač

Nejlepší a nejjednodušší přípravou na tento typ pohovoru je najít si co možná nejvíce informací o člověku, se kterým se máte setkat. Dobrou strategií je podívat se na jeho profil na LinkedInu. Získáte tak představu o jeho vzdělání, praxi a předchozích pozicích, které zastával. Díky těmto informacím budete mít lepší představu o tom, co můžete při pohovoru očekávat a o čem se možná budete bavit. Má daný ředitel vzdělání a zkušenosti spíše v technických oborech, ve finančnictví, nebo třeba v prodeji? Expertiza a praxe může o člověku hodně vypovídat.

A tím, že si o práci ředitele něco zjistíte, budete schopni i lépe předvídat, jaké otázky vám zřejmě bude pokládat a jaké oblasti se budou týkat (například technických otázek, strategického plánování nebo obchodu). A je dost možné, že narazíte i na něco, co máte oba společné.

Při své rešerši byste měli zkusit i vyhledat jméno ředitele v internetovém vyhledávači. Dost možná naleznete další hodnotné informace. Například získaná ocenění, poskytnuté rozhovory nebo účasti na konferencích. Nesklouzávejte ale ke stalkingu profilu na Facebooku nebo Instagramu a držte se jenom veřejně dostupných informací o profesním životě daného člověka.

2. Zjistěte si co možná nejvíce i o firmě

Znalost historie vzniku firmy vám umožní nahlédnout i do osobních kvalit, plánů a vizí jejího zakladatele. Měli byste například vědět, jaká idea za vznikem společnosti stála nebo kdo byli její první investoři. A když budete znát základní hodnoty firmy i její kulturu, bude pro vás mnohem snazší ukázat, že s vizemi společnosti souzníte. Tím, že si dáte tu práci a zjistíte si informace o historii firmy, zároveň prokážete, že jste se na pohovor důkladně připravovali a že máte velkou motivaci.

Seznamte se také s aktuálním děním ve firmě. Zjistěte, jaká je její aktuální nabídka produktů nebo služeb, na jakou cílovou skupinu se zaměřuje, na jakém obchodním modelu funguje a jaké jsou její strategie. Mějte také pokud možno jasno v tom, jaké firma vyznává hodnoty a jaké postupy jsou uplatňovány v jejím každodenním chodu. Zamyslete se zpětně nad všemi koly a pohovory, které jste v dané společnosti zatím v rámci výběrového řízení absolvovali, a pokuste se odkrýt klíčové body firemní kultury této společnosti.

Tím, že si všechny tyto informace ujasníte, můžete řediteli ukázat, že jste schopni vnímat věci v širším kontextu, stejně jako to musí dennodenně dělat i samotný ředitel.

3. Připravte si proslov, ve kterém vysvětlíte, proč máte zájem pro firmu pracovat

Tato část pohovoru bude jiná než v předchozích kolech, protože mluvíte s tím nejvyšším v dané firmě. Ve svém proslovu se musíte soustředit na dvě hlavní témata: vaši motivaci a vaše schopnosti efektivně řešit problematické situace. To, co ředitele/zakladatele nejvíce zajímá, je, co vás táhne k firmě, kterou sám vybudoval. Váš proslov tedy musí odpovídat na dvě základní otázky: „Proč zrovna tato pozice?“ a „Proč zrovna tato firma?“

4. Ukažte, že jste v rámci svého oboru schopni vidět věci v celém jejich kontextu

Na pohovoru musíte prokázat nejen své schopnosti a motivaci, ale i určitý vhled do oboru, kterému se firma věnuje. Měli byste být schopni se o daném odvětví bavit, podávat srozumitelné argumenty a hodnotit jeho aktuální vývoj. Zároveň je rozhovor na takové téma dobrou příležitostí ukázat, že jste schopni věci vidět ve všech jejich souvislostech, že se zajímáte o novinky v oboru a že dovedete kriticky přemýšlet o aktuálním dění, což jsou dovednosti, které firma, v níž chcete pracovat, jistě ocení. Je velmi nepravděpodobné, že by ředitel hledal někoho, kdo nepřemýšlí a kdo takříkajíc pouze drží pusu a krok. Naopak. Bude s největší pravděpodobností hledat někoho, kdo přinese do firmy nové úhly pohledu, nové nápady a inovativní metody (samozřejmě v mezích agendy nabízené pracovní pozice).

5. Naslouchejte, naslouchejte, naslouchejte

Během pohovoru s ředitelem firmy je to často on, kdo mluví více. Skutečně mu naslouchejte. Člověk, který firmu založil nebo ji pomáhal budovat, vám jistě bude chtít předat užitečné informace o vizi celé společnosti. A vy tak máte jedinečnou možnost získat zasvěcený vhled do fungování celé firmy. Můžete se dozvědět i více o tom, kam jednotlivé týmy ve firmě směřují, nebo jaký styl řízení se ve firmě uplatňuje. Všechny tyto informace byste měli vzít v potaz ve chvíli, kdy budete zvažovat, jestli nabídku práce přijmout, nebo ne.

Během pohovoru neváhejte a doptávejte se na všechno, co vám není jasné. Pomocí naslouchání a aktivního přístupu v konverzaci ukážete, že jste schopni přizpůsobit se člověku, se kterým mluvíte. Dávejte řediteli při pohovoru aktivně najevo, že posloucháte, že rozumíte tomu, co říká, a že chápete, jaká jsou jeho očekávání. Tím položíte základy vašeho budoucího vztahu založeného na vzájemné důvěře. Netřeba dodávat, že tím se výrazně a pozitivně odlišíte od ostatních kandidátů.

6. Pokládejte relevantní otázky, které donutí ředitele nebo zakladatele firmy přemýšlet

Tím, že budete během pohovoru pokládat ty správné otázky, posunete celou konverzaci o úroveň výše. A u pohovoru s ředitelem firmy je pokládání zajímavých dotazů ještě důležitější než kdy jindy. Sedíte totiž naproti někomu, kdo řídí směřování celé společnosti. Měli byste této příležitosti využít a snažit se dozvědět co nejvíce informací. Zároveň byste ale měli ukázat, jak moc celé problematice rozumíte. A to právě tím, že budete pokládat relevantní otázky.

Ty nejzajímavější dotazy si nechte na konec pohovoru, kdy se vás ředitel zpravidla zeptá, jestli máte nějaké otázky. Vámi pokládané dotazy by měly být relevantní a měly by logicky vyplývat z pozice, kterou chcete ve firmě zastávat. Můžete se například zeptat, jaké je u firmy procento úspěšnosti oslovování nových klientů, jakým výzvám společnost čelí, jaké jsou její plány či strategie a podobně. Vaše otázky by měly být otevřené (ředitel by tedy na ně neměl odpovídat pouze „ano“ nebo „ne“) a měly by tak řediteli dát možnost podat delší a promyšlenější odpověď.

7. Buďte sami sebou

Být sám sebou není jednoduché, když mluvíte s nejvýše postaveným člověkem ve firmě. Ale mějte na paměti, že cílem pohovoru je určit, jestli se do společnosti a do daného týmu hodíte. Dostali jste se až do posledního kola výběrového řízení. Firma o vás tedy očividně má zájem. A byl by to holý nerozum, kdybyste přestali být sami sebou a kdybyste se teď snažili něco předstírat. Vaším úkolem je přesvědčit ředitele nebo zakladatele společnosti, že vy jste ten pravý člověk na nabízenou pozici. A je proto lepší, když se budete chovat nenuceně a spontánně, než kdybyste se snažili působit jinak, než jací skutečně jste.

I když můžete být ze setkání s nejvyšším šéfem firmy trochu nervózní, nemusí se nutně jednat o ten nejtěžší krok výběrového řízení. Nepodceňte ale situaci, dobře se na pohovor připravte a vykročte tak nejlepším možným způsobem vstříc efektivní a přínosné spolupráci vás obou.

Přejeme hodně zdaru!

Přeložil Matěj Moravec
Foto: Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa