Firemní hodnoty se projeví už během pracovního pohovoru, poznáte je?

24. 11. 2022

5 min.

Firemní hodnoty se projeví už během pracovního pohovoru, poznáte je?

Máte plné právo pracovat pro společnost „zdravou tělem i duchem“ – společnost, která vám zkrátka sedne. To tedy alespoň tvrdí Jean-Charles Samuelian-Werve, spoluzakladatel úspěšné zdravotní pojišťovny Alan a autor knihy Healthy Business (Zdravý podnik). Jeho kniha popisuje vizi a kulturu společnosti Alan. Samuelian-Werve říká: „Aby byla společnost ‚zdravá duchem‘, měla by o svých hodnotách přemýšlet v souvislosti s největšími otázkami své doby (a tím získat na smysluplnosti), a aby byla ‚zdravá tělem‘, měla by vytvářet prostředí, ve kterém se budou zaměstnanci cítit příjemně (tj. mít kvalitní firemní kulturu).“ Při splnění obou bodů získají zaměstnanci práci, která bude dávat smysl a která je bude bavit, a budou moci pracovat v kolektivu s lidmi, s nimiž si rozumí.

Ale jak mají takovou společnost uchazeči o práci najít? Ze všeho nejdřív doporučujeme se podívat na raison d’être. Jaký má firma cíl, účel? Co určuje její směr? Jaké jsou hodnoty jejího týmu a jak fungují? Ne každá společnost tohle všechno uvádí v inzerátech, a proto se možná budete muset pustit do vlastního pátrání. Lepší příležitost, než je pracovní pohovor, se vám pravděpodobně nenaskytne. Na co se tedy zeptat během pohovoru, aby bylo jasné, jakými hodnotami se váš potenciální zaměstnavatel řídí?

1. Cíl společnosti: Chcete být přece součástí projektu, který vás bude motivovat

Poslání či účel společnosti mluví sám za sebe, je to vlastně důvod, „proč“ společnost existuje. Simon Sinek ve svém Ted Talku na toto téma vybízí diváky, aby se odpoutali od produktu nebo služby, kterou jejich firma nabízí (co), a místo toho se zaměřili na vnitřní motivaci (proč). Jestli se o tom chcete dozvědět víc, zkuste si přečíst Sinekovu knihu Start With Why, How Great Leaders Inspire Everyone To Take Action (Začněte s proč: jak vůdčí osobnosti inspirují k činům). S její pomocí porozumíte tomu, co je to firemní raison d’être, tedy proč vlastně zaměstnanci ráno vstanou z postele, ale také jak si firma představuje budoucnost.

Jde o to, že když budete souznít s důvodem existence svého zaměstnavatele, budete se cítit jako součást něčeho většího, něčeho smysluplného. Každého z nás motivuje něco trochu jiného, proto se zeptejte sami sebe: „Nechám-li stranou produkt/službu prodávanou touto společností, souzním s motivací této firmy?“
Abyste zjistili, co přesně je účelem společnosti, o kterou se zajímáte, zkuste nejdříve najít souvislost mezi jejími jednotlivými projekty. Zamyslete se: „Jaký společný cíl mají jednotlivé aktivity této firmy?“ Mnoho odhalí také angažovanost firmy: Podporuje nějaké dobročinné organizace? Vyjadřuje se k aktuálním otázkám? Věnuje se soustavně důležitým tématům? A konečně: Pro koho tato společnost vytváří hodnoty? Většinou zní odpověď „pro zákazníka“, ale obchodní model může někdy nepřímo reagovat na jisté společenské problémy nebo podporovat konkrétní skupiny obyvatel.

Stačí si udělat menší průzkum předem a budete mít vcelku dobrou představu o tom, jaký je účel dané firmy. Ale ještě lepší představu vám pomohou získat náboráři a vedení.

Nenajdete-li relevantní informace na webových stránkách ani nikde jinde, můžete se zeptat třeba takto:

  • Otázky na motivaci: Můžete mi prosím říci něco o historii vaší společnosti? Proč vlastně vznikla a jaké bylo původní povolání jejích zakladatelů? Co vás osobně motivuje, co vás přiměje vstát ráno z postele?
  • Otázky na cílovou skupinu: Komu se snaží vaše společnost přinášet hodnotu? Jak vypadá člověk, který je pro vás prioritou? Jaký feedback vám udělá největší radost?
  • Otázky na vize do budoucna: Jaký chcete, aby byl váš odkaz pro společnost? Jak bude podle vás vypadat vaše společnost za pět let, ideální scénář? V jakém dokonalém světě by byl váš projekt zcela nepotřebný?
  • Otázky na angažovanost: Sledujete kromě komerčních cílů také nějaké jiné závazky, které jsou pro vás důležité (politické lobby, zastoupení v médiích, organizace akcí)? Jaké je pozadí vašich nejrůznějších iniciativ? Čím se lišíte od konkurence?

Ano, představu o cílech společnosti můžete získat i zvenčí, aniž byste museli vstoupit do jejích prostor, ale je těžké zjistit, jak byste se hodili do jejího kolektivu. Kolektivní hodnoty se totiž poznají až na tom, jak spolu jednají zaměstnanci. Proto je extrémně důležité pozorně analyzovat veškerou komunikaci, která bude probíhat během pohovoru.

2. Firemní hodnoty: Jaké hodnoty se v kolektivu cení? Jsou podobné těm vašim?

To, co je pro nás důležité, naše hodnoty, řídí v běžném životě naše chování a jednání každý den. Ač nejsou hodnoty tím jediným řídícím prvkem, jsou pravděpodobně tím nejintimnějším. Když se v jednom týmu sejdou lidé se stejnými hodnotami, vzkvétá kolegialita, spory se řeší snáz a pomáhá to i s náborem. Formulace hodnot týmu odráží skutečný život ve firmě, říká – tohle jsme my.

Jestli chcete vědět, jak se vám bude někde pracovat, musíte proto zjistit, jaké hodnoty na pracovišti vládnou. Podle toho poznáte, jak se k sobě lidé v práci chovají, jak funguje zpětná vazba, rozhodovací procesy a jaký je styl managementu, a zjistíte, jestli je to pro vás to pravé ořechové. Vstoupíte-li do týmu, který vyznává hodnoty podobné těm vašim, nebudete si muset lámat hlavu nad tím, jak to udělat, aby vás přijali mezi sebe – zapadnete. Budete v práci moci být sami sebou.
Ale pozor, musíte nahlédnout „za“ význam slov, která firma používá k popisu sebe sama. „Odvaha“, „porozumění“ a „inovace” znějí sice dobře, ale každou z těchto hodnot musí podpořit nějaká konkrétní akce, jinak nic neznamenají.

Pokud tedy máte přístup k definici firemních hodnot, určitě si ji přečtěte, ale stejně pátrejte dál – jak se daná definice uplatňuje v reálu? Jestli žádnou definici nikde nenajdete, není nic jednoduššího než se zeptat u pohovoru na pár příkladů z běžného pracovního dne. Podle toho, jak se zaměstnanci v příběhu chovají, se mnohé dozvíte.

Zkusit můžete i některé z následujících otázek:

  • Otázky na hodnoty: Jaké jsou vaše firemní hodnoty? Dokážete mi na příkladu vysvětlit, jak fungují v reálu?
  • Otázky na firemní kulturu: Můžete mi na příkladu popsat, co se vám líbí na vašem firemním kolektivu a co jinde nemají? Dokážete mi popsat člověka, aniž byste bral/a v úvahu jeho odborné dovednosti, se kterým byste rád/a pracovala v těsné blízkosti? Někoho, kdo by byl přijat bez váhání, protože skvěle pasuje do vaší firemní kultury?
  • Otázky pro rychlou analýzu: Co se u vás absolutně nesmí, jaké chování je naprosto vyloučeno? Už jste někoho propustili, protože neodpovídal firemní kultuře? Pokud ano, tak proč? Dokázali byste popsat typ člověka, který by se do vašeho týmu nehodil, a dokážete to odůvodnit?
  • Otázky na klíčové situace: Jak probíhá rozhodování v týmu? Jak řešíte pracovní selhání? K jakým informacím mají zaměstnanci přístup? Máte zavedené postupy pro řešení konkrétních situací, například řešení sporů?

Nastoupíte-li do nové práce, aniž byste se předem informovali o hodnotách svého nového týmu, možná zjistíte, že máte sice dost motivace, co se týče smysluplnosti úkolu, ale že se vám úplně snadno nedýchá v kolektivu. Na druhou stranu, pokud někam přijdete, protože souzníte s morálkou kolegů, ale nemotivují vás firemní cíle, bude pro vás těžší dosáhnout produktivity. Určitě tedy neváhejte a udělejte si jasno v obou oblastech, zeptejte se na vše, co vás zajímá.

3. Ptejte se podle sebe a vysvětlete, o co vám jde

Během pohovorů se můžete tváří v tvář (nebo respirátorem v respirátor) setkat s potenciálním budoucím kolegou, či dokonce nadřízeným. Budete se jich ptát na nejrůznější věci, protože potřebujete vědět, jestli jste na stejné vlně. Proto je naprosto zásadní, abyste byli při pohovoru sami sebou. Zkuste se vcítit do kůže náboráře: Jak by se vám líbilo, kdyby se vás někdo takhle vyptával?
Jestli je vám nepříjemné bombardovat náboráře otázkami, vysvětlete jasně svůj postoj osobě před sebou. Není nic jednoduššího než naprosto bez obalu přiznat, že prostě hledáte místo, kam se budete hodit. Takový namotivovaný přístup by se měl setkat s nadšením. Třeba vám to pomůže porazit ostatní uchazeče, protože to není úplně obvyklé.

Současně doporučujeme, abyste si udělali jasno ve vlastní hlavě. Čím víc toho budete vědět o vlastní motivaci a pracovních hodnotách, tím snazší pro vás bude najít tu správnou firmu, kde budete spokojeni. A čím lépe se na pohovoru poznáte s náborářem, tím snáz ho přesvědčíte o tom, že právě vy jste ten správný kandidát na vypsanou pozici, se kterým bude zase spokojena firma.

Překlad: LexiPro
Foto: Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, Twitteru nebo Instagramu a začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa