Pracovat a dobrovolničit v Evropě: Evropský sbor solidarity

26. 11. 2019

4 min.

Pracovat a dobrovolničit v Evropě: Evropský sbor solidarity
autor

Evropský sbor solidarity je program Evropské unie, který umožňuje mladým lidem zapojit se do projektů po celém kontinentu jako dobrovolníci, stážisté nebo zaměstnanci, a pomáhat tak lidem a komunitám. Účastníci mohou například provádět úklid po lesních požárech, pomáhat uprchlíkům nebo pracovat s tělesně postiženými v komunitních centrech. Podívejme se na to, jak iniciativa funguje a jak můžete této zkušenosti využít v rámci své profesní kariéry.

Co je Evropský sbor solidarity?

Oficiálně byl vyhlášen v roce 2016, ale fungovat začal až koncem roku 2018, takže se jedná o velmi mladou iniciativu. Pohltil Evropskou dobrovolnou službu, která byla do té doby součástí programu Erasmus+, a dále přidal možnosti stáží a placených pracovních míst. Cílem sboru je pomáhat mladým lidem, kteří by svou energii rádi věnovali nevládním organizacím, místním orgánům státní správy nebo soukromým firmám, které pracují v sociálním odvětví, a jejichž cílem je zlepšit životní podmínky Evropanů.

„Mladí lidé napříč EU budou mít možnost poskytnout dobrovolnou pomoc tam, kde je nejvíce potřeba, aby pomohli při krizových situacích, jako je uprchlická krize a nedávná zemětřesení v Itálii (…) Když se tito mladí lidé přidají k Evropskému sboru solidarity, budou mít šanci na rozvoj svých schopností a získají nejen práci, ale i nedocenitelné zkušenosti.“ – Jean-Claude Juncker, předseda Evropské komise, během svého projevu o stavu Unie v roce 2016.

Jak se můžu přidat k Evropskému sboru solidarity?

Může se účastnit každý, kdo právoplatně pobývá v členském státu EU (a řadě partnerských zemí), a je mu mezi 18 a 30 lety. Odborná praxe ani schopnost hovořit cizím jazykem nejsou podmínkou. Kromě věkových omezení je jediným požadavkem dodržování zásad programu, jinými slovy solidarita a úcta k lidské důstojnosti a lidským právům, a odhodlání dát do toho vše.

Ať už chcete jít na stáž, pracovat, nebo pomáhat na humanitárních misích, musíte se nejdříve zaregistrovat na platformě Evropského sboru solidarity. Na této platformě můžete přidat svoji přihlášku na seznam, který byl vytvořen, aby si partnerské organizace mohly prohlédnout a vybrat ty kandidáty, jejichž profily jsou nejvhodnější pro jimi nabízené projekty. Registrace je rychlá, jednoduchá a zdarma. Veškeré organizace registrované na platformě jsou prověřovány dříve, než mohou začít rekrutovat mladé Evropany. Toto opatření zajišťuje, že zásady a navržené projekty odpovídají úkolům stanoveným sborem.

Pokud chcete být dobrovolníkem, obdržíte od partnerů nabídky, které můžete přijmout, nebo odmítnout. Pokud však hledáte stáž nebo práci, musíte sami vyvinout iniciativu oslovením partnerů a zasláním své přihlášky na volná místa pomocí platformy nebo portálu EURES (zaškrtněte kolonku Sociální práce).

Mějte na paměti, že není zaručeno, že se hned po registraci najde projekt vhodný pro vás. Nicméně projekty jsou navyšovány a nové příležitosti se nabízejí každý den. Buďte vytrvalí a pravidelně sledujte, co se objeví. Projekty vedené pod hlavičkou Evropského sboru solidarity – ať už se jedná o stáže, pracovní příležitosti nebo dobrovolnické pozice – mohou být realizovány v kterémkoliv ze států EU (včetně vaší země) a mohou trvat od dvou měsíců do jednoho roku. Jak jsme již zmínili, kteroukoliv nabídku projektu od jakékoliv organizace můžete odmítnout. Pokud však nabídku přijmete, podepíšete smlouvu a zavážete se tím k dokončení projektu.

Rozmanitá nabídka projektů má vždy za cíl vytvářet solidaritu a zlepšovat životní podmínky všech Evropanů. Projekty jsme rozdělili na 10 obecných témat:

 • Inkluze
 • Práce při přijímání a integraci uprchlíků a migrantů
 • Občanství a účast na životě demokratické společnosti
 • Prevence přírodních katastrof a odstraňování jejich následků
 • Životní prostředí a ochrana přírody
 • Zdraví a dobré životní podmínky
 • Vzdělávání a odborná příprava
 • Zaměstnanost a podnikání
 • Kreativita a kultura
 • Sport

Dobrovolnická práce, stáže a pracovní pozice jsou velmi různorodé a vždy souvisejí s pomáháním Evropanům a jejich komunitám. Kupříkladu můžete pracovat s dětmi v kulturním centru, pomáhat seniorům v jejich domovech, koordinovat distribuci jídla potřebným, účastnit se projektů na ochranu životního prostředí nebo pomáhat při rekonstrukci školy po přírodní katastrofě.

Dostanete zaplaceno?

Pokud jste si vybrali dobrovolnickou činnost, zaplaceno nedostanete. Od Evropského měnového fondu ovšem obdržíte finanční podporu určenou pro Evropský sbor solidarity, která pokryje vaše cestovní náklady, ubytování a zdravotní pojištění. V případě některých projektů můžete obdržet kapesné na každodenní výdaje. Pokud vám Evropský sbor solidarity zprostředkuje stáž, podepíšete pracovní smlouvu a budete dostávat plat – běžně zákonnou minimální mzdu v souladu s právními předpisy a kolektivními smlouvami. A konečně, pokud skrze program naleznete práci, obdržíte plat v závislosti na podmínkách vaší pracovní smlouvy, kterou podepíšete předem a budete podléhat pracovnímu právu země, kde budete pracovat.

Jak upozornit na zkušenosti získané v rámci Evropského sboru solidarity ve svém životopisu?

Teď, když víte, co si pod Evropským sborem solidarity představit, možná přemýšlíte nad tím, jak vám účast na některém z navržených projektů pomůže ve vaší kariéře. Tady je pár důvodů, proč věříme, že tyto zkušenosti budou přínosem pro váš životopis.

 • Odrazový můstek pro práci v sociálním odvětví: Účastí v Evropském sboru solidarity do svého životopisu přidáte zásadní zkušenosti, které vám pomohou při práci v nevládních či neziskových organizacích nebo soukromých firmách působících v sociálním odvětví. Po ukončení projektu obdržíte oficiální certifikát potvrzující vaši účast, který bude nápomocný při hledání dalších příležitostí v těchto oborech.
 • Mezinárodní zkušenost: Evropský sbor solidarity dává šanci žít a pracovat v jiné evropské zemi, a to až po dobu jednoho roku. Tím získáte drahocennou zkušenost s klady i zápory života a práce v zahraničí.
 • Možnost zlepšit svoje znalosti cizích jazyků: Být obklopen kulturou jiné země je jeden z nejlepších způsobů, jak se naučit a zdokonalit cizí jazyk, a Evropský sbor solidarity tuto možnost poskytuje. Jak si určitě dobře uvědomujete, umět mluvit jiným jazykem je často velkou výhodou při hledání práce.
 • „Soft skills“, které náboráři při výběru uchazečů ocení: Vědět, jak se přizpůsobit jiné kultuře, ukázat otevřenou mysl, být soběstačný, schopný práce v týmu i se věnovat pomoci druhým – projekty Evropského sboru solidarity pomáhají cizelovat řadu schopností, které zaměstnavatelé vyhledávají.
 • Vytváření mezinárodních kontaktů: V neposlední řadě je čas strávený v zahraničí ideální příležitostí vytvořit či upevnit mezinárodní síť profesionálních kontaktů, která je nutností, pokud si přejete pracovat a rozvíjet kariéru mimo svou domovskou zemi.

Evropský sbor solidarity je otevřený každému a nabízí širokou škálu lidských i profesních zkušeností stážisty, zaměstnance nebo dobrovolníka. Také vám přináší skvělou příležitost k doplnění životopisu, a kdo ví, třeba vám i připraví půdu pro mezinárodní kariéru!

Fotografie: Welcome to the Jungle

Probíraná témata