Jak se prosadit na pracovišti, kde se komunikuje cizojazyčně

15. 10. 2020

6 min.

Jak se prosadit na pracovišti, kde se komunikuje cizojazyčně
autor
Matěj Moravec

Absolvent FSV a FF Univerzity Karlovy v Praze, věnuje se copywritingu a překladům a soustředí se na oblasti obchodu, marketingu a projektového řízení.

Na českých pracovištích jsou stále více slyšet cizí jazyky. A ovládání jiné řeči než jenom češtiny už není nutností pouze v tak očividných oborech, jako jsou zahraniční obchod nebo cestovní ruch. Bez znalosti cizího jazyka, především angličtiny, se dnes zaměstnanci často už neobejdou například ani v technologických firmách. A není to čistě jenom o jazykové vybavenosti. Práce v mezinárodním prostředí totiž vyžaduje i znalost daných kulturních odlišností a pracovních zvyklostí. Podle šetření Českého statistického úřadu má pouze 56 % populace ve věku 18–69 let alespoň základní znalost jednoho či více cizích jazyků. Úroveň znalostí se významně liší dle věku, zatímco ve věku 18–24 let má alespoň základní znalost cizího jazyka 82 % lidí, s rostoucím věkem jazykových schopností v populaci ubývá – více než polovina lidí nad 50 let se nedomluví žádným cizím jazykem ani na základní úrovni. A pro řadu pracovníků, kteří jsou jinak špičkovými odborníky ve svém oboru, je neznalost jazyků a kulturních specifik handicapem, který je limituje v kariérním postupu nebo v upevnění své pozice v dané společnosti.

Kosmopolitnější Česko

Česká pracoviště se za poslední roky stala výrazně kosmopolitnější. Zatímco v roce 2004 tvořili cizinci podle ČSÚ pouze 4 % z celkového objemu tuzemské pracovní síly, dnes už jich v Česku pracuje na 700 tisíc, a v roce 2019 tak v celostátním měřítku představovali přes 13 % zaměstnanců. Působí zde také celá řada nadnárodních firem a rozmach moderních technologií umožnil efektivně propojit jejich pobočky po celém světě. Tento trend je patrný hlavně v technologických a IT společnostech, které velmi často působí globálně a na jejich pracovištích můžeme jako primární jazyk komunikace slyšet především angličtinu.

Tyto skutečnosti se samozřejmě odrážejí i v tom, co zaměstnavatelé očekávají u uchazečů o zaměstnání. Požadavek na cizí jazyky se tak stále více stává samozřejmostí. Ze všech pracovních inzerátů vypsaných na Welcome to the Jungle vyžaduje nějakou úroveň alespoň jednoho cizího jazyka v průměru 38 % procent z nich. Pracovníci napříč všemi obory musí často zvládnout v cizím jazyce komunikovat nejen s klienty a obchodními partnery, ale i interně s kolegy v rámci mezinárodního týmu nebo celé společnosti.

Ne všichni jsou ale schopni využít svého potenciálu v mezinárodním pracovním prostředí naplno. Na vině je často právě neznalost jazyka. Své o tom ví i Lenka, projektová manažerka v mezinárodně působící reklamní agentuře se sídlem v Praze: „Ve vyšších úrovních naší společnosti je dobrá angličtina nutností. Já anglicky rozumím téměř všemu, ale vždy jsem měla problém spontánně mluvit. Když jsme do týmové agendy začali získávat zajímavé projekty s mezinárodním přesahem, rozebírali si je kolegové, kteří dovedli komunikovat lépe. A když naše týmová vedoucí postoupila o příčku výš a hledal se její nástupce, místo nakonec získala kolegyně, která sice měla mnohem méně zkušeností a byla méně kvalifikovaná než já, ale zkrátka uměla dobře anglicky.

Podobnou zkušenost jako Lenka má vzhledem k jazykovým dovednostem průměrného Čecha řada tuzemských zaměstnanců. V rámci mezinárodního srovnání úrovně angličtiny EF English Proficiency Index (EF EPI) se Češi loni umístili na 20. místě v Evropě a podle výzkumu agentury Rondo data neovládají dvě třetiny Čechů v angličtině více než základní fráze nebo nejčastěji používané výrazy. Díky tomu nejenže se mnoho zaměstnanců nemůže aktivně podílet na projektech, které vyžadují komunikaci se zahraničními klienty nebo obchodními partnery, ale strádá i jejich socializace a navazování neformálních vztahů s cizojazyčnými kolegy, které jsou často pro kariérní postup v rámci firmy zcela zásadní.

Jak začít na pracovišti komunikovat v cizím jazyce?

U mnoha pracovníků platí, že jejich hlavním problémem je nedostatečné sebevědomí, kvůli kterému nejenže se často bojí v daném jazyce komunikovat, ale nepoužíváním jazyka si zároveň i zavírají dveře k možnosti se v dané řeči vůbec někdy zlepšit.

Mluvte, mluvte, mluvte… a nebojte se dělat chyby

Mnoho těch, kteří mají ambici se naučit cizí jazyk, sedí celé hodiny u učebnic pro samouky nebo u mobilních aplikací. Problém ale je, že podobně jako u jiných aktivit i u cizích jazyků platí, že pasivní přijímání informací vás nikdy na požadovanou úroveň nedostane. Abyste se jazyk naučili, musíte ho aktivně používat a musíte především mluvit. A to už od úplného začátku. Vyhledávejte tedy jakékoliv příležitosti k mluvení v daném jazyce. A mluvte i sami. Monology v cizí řeči můžete vést ve sprše nebo se můžete posadit v obýváku a popisovat, co kolem vidíte nebo co se vám dnes během dne stalo. Cílem zkrátka je co nejvíce mluvit, nehledě na vaši úroveň.

Žádný učený z nebe nespadl. A u jazyků platí, že dělání chyb je jediný způsob, jak se daný jazyk můžete naučit. Máte kolegu, který mluví cizím jazykem bez problémů, se všemi se domluví a vypadá, že se nikdy nezadrhne? Pokud není rodilý mluvčí, tak s největší pravděpodobností dělá i on spoustu chyb! Pamatujte, že vaším hlavním cílem je se domluvit, nikoliv mluvit bez chyb. Ostatní lidé vám navíc určitě chyby odpustí a naopak vás podpoří, pokud uvidí, že se upřímně snažíte. Zahoďte tedy obavy z toho, že budete dělat chyby. Nezajímejte se o to, co si o vás ostatní myslí. A zkrátka se nějak domluvte! Postupně tak začnete vnímat zlepšení.

Zaměřte se primárně na výrazy spojené s vaší expertizou

Dobrým začátkem je zaměřit se na výrazy a fráze, které se týkají oboru, ve kterém excelujete. Jestliže jste odborníkem na určitou oblast, naučte se v daném cizím jazyce znát specifická pojmenování, lingvistické nuance a žargon, které se k vašemu oboru vážou. Můžete tak dosáhnout určité nezastupitelnosti a výsadního postavení, protože vaši kolegové, kteří sice v cizím jazyce obecně komunikují lépe, dost možná této dvojjazyčné expertizy dosáhnout nemohou, protože se ve vašem oboru nevyznají tak dobře jako vy.

Seznamte se s kulturními specifiky

Abyste se prosadili v cizojazyčném prostředí, pouze ovládání daného jazyka nestačí. Je to totiž i otázka znalostí národnostních specifik a drobných kulturních nuancí. Ušetřete si možné faux pas a seznamte se se společenskými pravidly, komunikačními zásadami a pracovními zvyklostmi, které se k danému národu vážou, a navažte přátelské a neformální vztahy se svými kolegy a obchodními partnery tím, že se budete chovat podle příslušné etikety. Abyste se nemuseli o kulturních odlišnostech učit formou „pokus-omyl” a přivodit si tak řadu nepříjemných či trapných situací, zkuste se podívat na tipy a rady různých obchodních komor či oficiálního obchodního zastoupení při velvyslanectví země, jejíž kultura vás zajímá. Tyto instituce často nabízí tuzemským podnikatelům a pracovníkům praktické rady právě o pracovních vztazích a zvycích a o kulturních specifikách, na které si je potřeba dát pozor.

Vždy si připravte první fráze komunikace

Dobrým trikem, který můžete uplatňovat v komunikaci jak s kolegy, tak i s obchodními partnery a klienty, je vždy si předem poměrně pečlivě připravit, co budete na začátku konverzace říkat. Pokud vám to tedy okolnosti dovolují, předem si rozmyslete, jak hovor začnete, a prvních několik vět mějte připravených. Vyhnete se tak počáteční nervozitě, nebudete muset hned ze začátku konverzace tak usilovně přemýšlet a snáze se rozmluvíte. A když si ještě před jednáním zopakujete klíčová slova a fráze, které se v něm vzhledem k tématu hovoru pravděpodobně vyskytnou, vašemu klidu a sebevědomí to pomůže ještě více!

Zařiďte si lekce

Zásadním krokem k získání sebevědomí v komunikaci je samozřejmě i zvýšení vaší úrovně daného jazyka. Investice do učení cizí řeči se vám téměř určitě vrátí. Zvažte proto navštěvování jazykového kurzu. V ideálním případě by vás na kurzu mělo být co nejméně. Úplně nejlepší jsou potom individuální hodiny. Zkuste se zeptat svého zaměstnavatele, zda by vám mohl zajistit lekce jako firemní benefit, který zároveň přinese i něco firmě. Pokud to ve vaší společnosti možné není, dnešní doba nabízí kromě klasických „třídních“ lekcí i celou řadu jiných možností. Pokud ovládáte jiný jazyk, můžete například zkusit tzv. tandemové lekce, kdy hodinu učíte vy druhého člověka a další hodinu učí on vás.

Používejte jazyk denně

Jakákoliv snaha bude poměrně marná, pokud se jazyku nebudete věnovat pravidelně. I sebelepší lekce vás nikdy nikam neposunou, pokud je budete absolvovat jednu hodinu jednou týdně. Snažte se jazyk používat alespoň chvilku každý den a snažte se jeho použití zakomponovat do svých každodenních aktivit. Každý den s danou řečí pracujte. Může se jednat o kurz, ale i o konverzaci u oběda s cizojazyčným kolegou, přečtení kapitoly knihy, sepsání zápisu do deníku, výše uvedená „samomluva“ v pohodlí domova nebo učení výrazů pomocí kartiček.

Zlepšení úrovně jazyka vyžaduje nejen čas, ale především ochotu jít mimo vlastní komfortní zónu. Umět v cizím jazyce komunikovat verbálně je pak kromě teoretických znalostí hlavně otázka sebevědomí a překonání obav z dělání chyb. Pamatujte, že nikdo se nebude smát někomu, kdo sice neovládá jazyk perfektně, ale kdo se nebojí mluvit, dovede se i přes všechny nesnáze nějakým způsobem domluvit a kdo má upřímnou snahu se v jazyce zlepšovat. Neberte tedy problematiku použití cizího jazyka až příliš vážně a teoreticky. Nebojte se mluvit a nedovolte už nikdy svému strachu, aby vám znemožnil se na jednáních vyjádřit a prokázat svou odbornost jenom kvůli tomu, že jste se styděli a raději mlčeli!

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa