Kdo co dělá? Praktický průvodce IT oddělením

10. 7. 2020

4 min.

Kdo co dělá? Praktický průvodce IT oddělením
autor

Digitální technologie jsou zářným příkladem toho, že svět se točí čím dál rychleji… V této oblasti totiž s každou otočkou vznikají nové a nové profese. Ztrácíte se ve světě odborné terminologie? Naprosto vás chápeme! A proto jsme se rozhodli, že na obrazovky vašich mobilních zařízení nasdílíme tuhle užitečnou příručku.

Front-end developer

Zjednodušeně řečeno, je to ten (nebo ta), kdo se podílí na tvorbě uživatelského rozhraní webových stránek či aplikací a má na starost veškeré vizuální prvky. Jeho cíl? Vytvořit přehledné a dostupné stránky, které budou ergonomické, portabilní (tj. snadno přenositelné mezi platformami, například na obrazovku počítače nebo smartphonu, pozn. red.), ale také optimalizované pro internetové vyhledávání. Náplní jeho práce je tedy z velké části design, ale také vývojářství. Na druhou stranu ale pouze využívá data poskytnutá serverem. Jinými slovy, nepíše pro server funkce určené k získávání dat, je to „uživatel“.

Jeho superschopnosti: Samozřejmě značkovací jazyky (HTML5, CSS3 a Javascript), které musí ovládat, jako když bičem mrská, ale také kreativita – bez ní se tvorba rozhraní podle konkrétních specifikací neobejde. Za zmínku stojí také dávka zvídavosti, která je nutná ve světě neustále se rozvíjejících technologií a softwaru.

Back-end developer

Šedá eminence neboli back-end developer se také podílí na navrhování webů a aplikací, ale především má na starost veškeré funkce a „neviditelné“ prvky, které na internetu vůbec nezaznamenáme: má na starost jejich kompletní technologickou infrastrukturu. To on dohlíží na konfiguraci, vývoj a údržbu serveru. Jakmile dokončí výše uvedenou práci, pomáhá s hledáním řešení v reálném čase a přichází s aktualizacemi, díky nimž může web fungovat optimálním způsobem.

Jeho superschopnosti: Back-endový vývojář nadevše zbožňuje žonglování s programovacími jazyky a databázemi: PHP, Ruby, Python a SQL jsou takříkajíc jeho nejlepší přátelé. Krom toho, že neustále aktualizuje své technologické dovednosti, dokáže se postarat také o rozpočtový a time management tak, aby zákazníkům či domovské firmě nabídl realistická řešení.

Full-stack developer

V době, kdy je specializace alfou a omegou, by se dal tento vývojář přirovnat ke švýcarskému kapesnímu noži (nebo k mimozemšťanovi). Musí se orientovat v back-endu (tj. v sekci nepřístupné koncovým uživatelům či zákazníkům, pozn. red.) webových stránek nebo aplikací, ale i ve front-endu (tj. veškerých prvcích viditelných na obrazovce, pozn. red.). Stejně tak se musí umět postarat o webovou architekturu, uživatelský zážitek nebo i integraci HTML.

Jeho superschopnosti: Samozřejmě perfektní znalosti nejrůznějších technologií a jazyků, ale především schopnost se přizpůsobit a překonávat všechny překážky, protože občas je ta práce jen o řešení jednoho problému za druhým. Full-stack developeři jsou horké zboží na trhu práce!

UX/UI designér

Tohle tajuplné zkratkové označení v sobě ukrývá dva různé aspekty práce v oblasti webdesignu. První (UX jako User eXperience) je zaměřen na uživatele. Druhý (UI jako User Interface) zase na tvorbu rozhraní produktu. Dohromady tvoří webové rozhraní, například e-shop, přizpůsobený jednotlivým zařízením (počítač, tablet, smartphone), včetně dotykového ovládání, otáčení obrazovky na mobilech, interaktivních funkcí…

Jeho superschopnosti: UI návrhář představuje spojovací prvek mezi člověkem a strojem. Z toho důvodu do jeho arzenálu patří grafické (tlačítka, okna apod.) a textové prvky, které zajišťují snadné a intuitivní používání webu. UX návrhář zase působí na smysly uživatele: hraje na naše city prostřednictvím příběhů. Využívá empatii, aby co nejlépe naplnil očekávání uživatelů a dosáhl důvěry mezi uživatelem a používanou značkou.

Pozor: jedna osoba může ovládat současně UI i UX design.

Datový analytik

Tam, kde jsou data, tam bude i datový analytik. Tedy měl by tam být. Je totiž odpovědný za všechny operace využívající databáze. Máte problém nebo dotaz? Datový analytik získá s pomocí různých služeb veškeré potřebné údaje, které vám mohou pomoci. Zkrátka a dobře, proplouvá na vodách osobních údajů, odhaluje uživatelské trendy a zpracovává analýzy, které předává odpovědným osobám.

Jeho superschopnosti: Nebyl by to datový analytik, kdyby neměl rád technologie a IT nástroje. Ale kromě toho musí ovládat také analytické a statistické metody, a navíc se umět postarat o dokumentaci a redakci, protože jen tak může vypracovávat své drahocenné analytické zprávy.

Datový inženýr

Datoví inženýři také pracují s daty, ale zabývají se spíše údržbou analytické infrastruktury, která je nezbytná pro vytváření datových modelů. Jeho mise? Pečuje o infrastrukturu určenou ke shromažďování, čištění, zpracování a archivaci dat, která budou analyzována či zpracována datovými analytiky nebo vědci. Stručně řečeno, připravuje terén a stará se o to, aby vše běželo, jak má. Hraje ve firmě klíčovou roli, protože veškeré zpracování údajů a analýza dat probíhá jen díky němu.

Jeho superschopnosti: Má vynikající znalosti datových struktur (tzn. co se týče ukládání, správy i využití údajů) a současně rozumí obchodním záležitostem a potřebám firmy.

Datový vědec

Ve světě dat se jedná o naprosto renesančního člověka. Jeho role se v různých firmách liší. Může pracovat na vývoji modelů pro zpracování údajů, zpracovávat více či méně strukturované údaje a dokonce také vytvářet kód v programovacím jazyku za účelem dalšího využití a analýzy dat. Někteří datoví vědci jsou jinými slovy čistě vynikající statistici a odborníci na algoritmy a jiní zase jednoduše využívají dostupné technologie a podílejí se z globálnějšího hlediska na obchodním využití a zhodnocení dat.

Jeho superschopnosti: Všestrannost, trpělivost, láska k číslům a preciznost – to jsou nezbytné vlastnosti dobrého datového vědce.

Produktový manažer (nebo Product Owner)

Produktový manažer je další výraznou postavou internetových obchodů. Tento „vedoucí IT plánování“ funguje jako spojka mezi firmou a technologickým zázemím. Jeho mise? Vymýšlet a vyvíjet společně s vedením celkovou strategii produktu v širokém slova smyslu (ať už se jedná o zboží nebo o službu, která má uspokojit potřeby zákazníků). Pro maximalizaci hodnoty produktu pracuje na vymýšlení a navrhování backlogu produktu, plánování firemních aktivit, podílí se na marketingových projektech, spolupracuje s prodejním oddělením a samozřejmě i s technology.

Je třeba zmínit, že na téma „rozdíl mezi produktovým manažerem a product ownerem“ už toho bylo napsáno hodně. Tyto dva pojmy se často zaměňují, ačkoliv je mezi nimi rozdíl. Zjednodušeně řečeno, produktový manažer se zaměřuje na „širší rozměr“ a strategii: na produkt hledí v kontextu trhu a firmy, zatímco product owner (vlastník produktu) má na starosti poněkud „užší rozměr“. Owner má blíže k technologům, s nimiž spolupracuje a napomáhá jim během sprintů (krátké, opakované vývojové cykly, pozn. red.). Ideální je kombinace globálního chápání a technického přístupu.

Jeho superschopnosti: Dobrý produktový manažer musí být vynalézavý, flexibilní a znalý funkčních vývojových metod. Také musí být schopný formulovat své představy o produktu i o tom, co očekává od ostatních.

Traffic Manager

V reklamních či PR agenturách (v rámci e-commerce) naleznete tzv. traffic managera nebo řidčeji také manažera provozu, který má na starosti návštěvnost webových stránek. Jeho posláním není jen plánování reklamních a produktových kampaní. Má na starost také jejich dosah: to on optimalizuje nástroje zvyšování návštěvnosti za účelem většího prodeje a/nebo získávání nových potenciálních zákazníků.

Jeho superschopnosti: Všechny nástroje online marketingu, PPC, SEO, e-maily, affiliate marketing… Dále má nastudována různá média, cílové skupiny a každodenní návštěvnosti webových stránek. Nejvíc ze všeho ho zajímá návratnost investic.

Specialista na IT bezpečnost

Přezdívaný „kybernetický expert“, tento strážce digitálního světa tráví dny tím, že identifikuje potenciální kybernetické hrozby nebo pokusy o proniknutí ze strany konkurence. Snaží se zabránit krádeži osobních údajů firmy. Jeho běžný pracovní den sestává z provádění diagnostiky informačního systému, vyhledávání slabých míst a zavádění případných opatření.

Jeho superschopnosti: Špičkové počítačové dovednosti a znalost zabezpečení (firewall) před potenciálními hrozbami (viry apod.). Bezpečák je nepostradatelným bojovníkem za ochranu citlivých údajů.

Přeložila Barbora Stolínová

Foto: Welcome to the Jungle

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, začněte odebírat novinky a nechte si posílat inspiraci každý týden.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa