IT profesie po lopate: Čomu sa títo ľudia vlastne venujú?

10. 7. 2020

5 min.

IT profesie po lopate: Čomu sa títo ľudia vlastne venujú?
autor

Ak existuje oblasť, ktorá sa neustále mení, je to IT. Každá zmena v IT sektore so sebou prináša aj vznik nových profesií. Strácate sa v technických pojmoch? My vám rozumieme! Preto vám v tomto článku vysvetlíme, „kto robí čo“ za a so svojím monitorom.

Front-end programátor

Jednoducho povedané, tento človek sa stará o tvorbu používateľského rozhrania webovej stránky alebo webovej aplikácie a všetkých vizuálnych elementov viditeľných na obrazovke. Čo je úlohou front-end programátora? Venuje sa tvorbe zrozumiteľných a dostupných webstránok, pričom berie ohľad na princípy ergonomiky a portability (schopnosť stránky bezproblémovo sa zobraziť na počítači, ako aj na smartfóne) a zároveň na internetové vyhľadávanie. Súčasťou jeho práce je teda do veľkej miery dizajn a programovanie. Využíva však len tie dáta, ktoré mu server ponúkne. Inými slovami, jeho úlohou nie je tvoriť kód, aby dáta získal, vystupuje len v pozícii „spotrebiteľa“.

Výbava front-end programátora: Front-end vývojári pracujú s HTML5, CSS3 a JavaScript kódom, ktoré musia dokonale ovládať. Títo ľudia musia byť aj kreatívni, pretože vytvárajú rozhranie na základe presných technických špecifikácií. Nezabúdajme na nutnú dávku zvedavosti, pretože musia držať krok s novými technológiami a softvérmi.

Back-end programátor

Šedá eminencia, back-end vývojár, tvorí základy webstránok a aplikácií, ale principiálne pracuje na všetkých funkciách, ako aj na elementoch, ktoré používateľ v rámci internetových aktivít nevidí. Ide o akúsi webovú architektúru. Tento človek sa venuje konfigurácii, programovaniu a údržbe servera. Keď je táto úloha hotová, stále hľadá nové riešenia a odporúčania v reálnom čase, aby stránka vždy optimálne fungovala.

Výbava back-end programátora: Back-end programátor rád žongluje s programovacími jazykmi a databázami. Jeho najlepšími priateľmi sú programovacie jazyky PHP, Ruby, Python a SQL. Okrem technických zručností, ktoré si musí neustále dopĺňať, vie aj to, ako riadiť rozpočet a organizovať svoj čas, aby svojim zákazníkom/svojej firme dokázal ponúknuť realistické riešenia.

Full-stack programátor

V dnešnom svete, ktorému vládne špecializácia, je full-stack programátor „multifunkčný“ človek, ktorý dokáže súčasne pracovať s určitými technológiami v rámci back-end developmentu (časť, ktorú používateľ nevidí), tak i na strane front-endu (presný opak back-endu – ide o všetky elementy, ktoré vidno na obrazovke, pozn. red.). Rovnako sa môže venovať aj „architektúre“ stránok, používateľskému rozhraniu aj integrácii HTML kódu do back-end šablóny.

Výbava full-stack programátora: Jeho znalosti musia byť, samozrejme, sofistikované v rôznych oblastiach technológií a programovacích jazykoch, ale predovšetkým ide o schopnosť prispôsobiť sa každej skúške, pretože sa môže stretávať s jedným problémom za druhým. Full-stack programátori sú dnes veľmi vyhľadávaní!

UX a UI dizajnéri

Pod týmito termínmi zaváňajúcimi automatizáciou sa skrývajú dva typy webového dizajnu. UX je skratka zo slovného spojenia User Experience a odkazuje na užívateľskú skúsenosť. UI (User Interface) označuje užívateľské rozhranie určitého produktu. UX a UI dizajnéri spoločne vytvárajú rozhrania webových stránok, napríklad online obchodu, pričom sledujú formát (počítač, tablet, smartfón), dotykovú navigáciu, rotáciu na výšku/na šírku na mobilných zariadeniach aj interakciu.

Výbava UX a UI dizajnérov: UX dizajnér skúma, ako medzi sebou interagujú užívateľ a užívateľské rozhranie. Využíva grafické (tlačidlá, karty atď.) a textové prvky pre jasnú a intuitívnu navigáciu používateľa. UI dizajnér dáva celej veci zmysel a rozprávaním príbehu ovplyvňuje naše emócie. Cieľom tejto fázy je vcítiť sa do očakávaní a potrieb používateľov a budovať medzi používateľom a značkou dôveru.

Pozor! UX a UI dizajnu sa môže venovať jedna a tá istá osoba.

Dátový analytik

Tam, kde sú údaje (slávne dáta), je často aj dátový analytik. Teda mal by tam byť. Je zodpovedný za všetky operácie súvisiace s dátami. Na základe požiadaviek rôznych zadávateľov dátový analytik zbiera relevantné dáta a snaží sa tak hľadať riešenia. Stručne povedané, topí sa v našich osobných údajoch, identifikuje trendy v preferenciách zákazníkov a výsledky analýzy následne odovzdáva ľuďom s rozhodovacími právomocami.

Výbava dátového analytika: Dátoví analytici príliš nebazírujú na technológiách alebo IT nástrojoch. Dátový analytik však musí byť odborníkom v metódach dátovej analýzy a štatistických metódach, mať tiež zmysel pre organizáciu a písomne sa vyjadrovať, aby dokázal vypracovať správy.

Dátový inžinier

Aj táto profesia má k dátam veľmi blízko, no zaoberá sa údržbou analytických databáz pred začatím tvorby dátových modelov. Jeho úloha? Stará sa o databázy, ktoré zhromažďujú, čistia, spracúvajú a ukladajú údaje, ktoré budú následne analyzovať alebo spracúvať dátoví vedci či dátoví analytici. Stručne povedané, stará sa o to, aby všetko bezproblémovo fungovalo. Jeho úloha je prvoradá, pretože na jeho prácu nadväzuje ďalšie spracovanie a analýza údajov.

Výbava dátového inžiniera: Má vynikajúce vedomosti o štruktúre dát (napr. o ukladaní, spravovaní a používaní údajov), ale tiež dobre rozumie problémom a potrebám firiem.

Dátový vedec

Ide o skutočne „multifunkčného“ človeka. Jeho úloha sa môže v jednotlivých spoločnostiach líšiť. Môže pracovať na vývoji modelov spracovania údajov, pracovať s viac či menej štruktúrovanými údajmi a tiež ich kódovať v programovacom jazyku, aby s nimi mohol čo najlepšie narábať a analyzovať ich. Inými slovami, kým sa niektorí dátoví vedci budú venovať čisto štatistike a budú veľkými odborníkmi na matematiku a algoritmy, iní budú jednoducho využívať dostupné technológie a dokonca sa budú podieľať na globálnejšom uvažovaní o použití a komerčnom význame údajov.

Výbava dátového vedca: Všestrannosť, trpezlivosť, zmysel pre čísla a dôkladnosť sú základom pre dobrého dátového vedca.

Produktový manažér (vs. produktový vlastník)

Produktový manažér je ďalšou postavičkou v digitálnych spoločnostiach. Tento „človek poverený IT projektom“ pomáha prepájať biznis a techniku. Jeho úloha? V spolupráci s vedením je úlohou produktového manažéra vymyslieť a naplánovať stratégiu produktu v širšom kontexte (alebo pre určitú službu vytvorenú pre uspokojenie potrieb používateľov). Aby poskytovaný produkt alebo služba prinášali určitú hodnotu, vymýšľa a navrhuje „cestovný plán“ produktu, najbližšie aktivity spoločnosti a rôzne projekty v spolupráci s oddelením marketingu a predaja a, samozrejme, s tímom technikov.

Vedie sa mnoho debát o rozdieloch medzi produktovým manažérom a produktovým vlastníkom. Tieto roly sa môžu veľmi rýchlo zameniť, no napriek tomu medzi nimi existujú odlišnosti. Jednoducho povedané, produktový manažér má na zreteli skôr všeobecnejšiu a strategickú víziu, projekt sleduje z pohľadu spoločnosti a trhu, zatiaľ čo produktový vlastník venuje pozornosť „mikro“ vízii o produkte. Produktový vlastník zároveň spolupracuje s technikmi, ktorí sú jeho blízkymi pomocníkmi počas celého trvania tzv. šprintov (opakované fázy vývoja, pozn. red.). V ideálnom prípade ide o kombináciu celkového porozumenia koncepcie a technického prístupu.

Výbava produktového manažéra: Aby ste boli dobrým produktovým manažérom, musíte byť vynaliezaví, reaktívni a poznať osvedčené vývojárske metódy. Produktový manažér musí byť schopný jasne sa vyjadrovať o svojej vízii a očakávaniach od druhých.

Traffic manager

V štruktúrach spoločností (e-commerce, e-business), reklamných agentúr alebo PR agentúr, traffic manager preberá pozíciu človeka, ktorý sa zaoberá návštevnosťou webovej stránky. Traffic manager má oveľa dôležitejšiu úlohu než striktné zverejňovanie reklamných kampaní alebo umiestňovanie produktov na web. Je tiež zodpovedný za dosah tohto obsahu, optimalizuje nástroje na získavanie návštevníkov, aby tak zvýšil predaj a získal perspektívnych zákazníkov.

Výbava traffic managera: Všetky nástroje internetového marketingu, či už search engine marketing (optimalizácia výsledkov v internetovom vyhľadávaní), e-mail marketing, alebo affiliate marketing (partnerský marketing alebo provízny systém). Vychádza tiež zo štúdií komunikačných médií, používateľov a frekvencie návštevnosti stránok, s ktorými denne pracuje. V jeho zornom poli je návratnosť financií (ROI).

Expert na kybernetickú bezpečnosť

Tento strážca kybernetického sveta celý deň sleduje možné útoky, či dokonca špionáž zo strany konkurenčných webových stránok, aby tým zabránil krádeži súkromných údajov spoločnosti. Jeho každodenný život sa delí na diagnostiku nedostatkov informačného systému, vyhľadávanie slabých miest a realizáciu riešení, ak sú potrebné.

Výbava experta na kybernetickú bezpečnosť: Tento expert musí mať bohaté znalosti o IT oblasti, ako aj o jej nedostatkoch (vírusy, brána Firewall), najmä pokiaľ ide o citlivé údaje.

Preložila Zuzana Chovancová

Foto: Welcome to the Jungle @Le Wagon

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Preberané témy