Datový analytik

Publikováno v Oh My Job

27. 11. 2019

Oh My Job je název série videí umožňující pracovníkům popsat jejich konkrétní pracovní pozici a každodenní náležitosti dané profese.

Úlohou analytiků dat je shromažďovat a interpretovat údaje ohledně podnikatelské činnosti společnosti, které jsou pak dle potřeby předávány nejrůznějším týmům. V tomto díle se s námi o své zkušenosti podělil datový analytik Patrik Biňovský ze společnosti Raiffeisenbank.

Odpovědnost

Hlavním úkolem analytiků je zkoumat údaje pomocí matematických a statistických nástrojů a také nejrůznějších počítačových jazyků. Tyto nástroje jsou obvykle navrženy datovými vědci, což je hlavní rozdíl mezi těmito dvěma profesemi. Kromě toho mají datoví analytici za úkol interpretovat údaje a určit strategické trendy či výsledky výzkumu pro obchodní týmy. To může například zahrnovat optimalizaci marketingových činností či tržeb spojených s určitým výrobkem, webovou stránkou či aplikací.

“Datový analytik pracuje s daty, ze kterých získává informace, na základě kterých se pak management firmy rozhoduje”

Kariéra

Existuje více způsobů, jak se stát datovým analytikem. Základem může být strojírenská či obchodní škola, nebo dokonce univerzita se zaměřením na matematiku. Jedna věc je ale jistá: rozhodně budete potřebovat silné základy v matematice, statistice a informatice.

Dovednosti

  • Datoví analytici musí přemýšlet analyticky a být schopni syntetizovat informace. Musí být schopni naprosto porozumět závěrům analýz a jejich komplexnosti a musí také umět přemýšlet kriticky, aby mohli zhodnotit vlastní práci.
  • Musí být pečliví a metodičtí: doporučení, které je založené na nesprávné kalkulaci může mít strašlivé následky pro celou společnost.
  • Jako učitelé se pak datoví analytici musí vžít do role schopných zprostředkovatelů informací a být schopni sdílet to, co je třeba, a umět předat své rozbory ostatním. Měli by se také umět přizpůsobit cílové skupině, ať už jde o začátečníky či o experty. Nakonec musí také ovládat řadu technických nástrojů se zaměřením na analýzu dat.

“Dobrý analytik musí mít rád matematiku a statistiku. Alma mater by měl být matfyz, VŠE anebo institut ekonomických studií.”

Zajímá vás práce datového analytika?

Koukněte na naše volné pozice.

Zobrazit

Spolupráce

Analytikové dat spolupracují téměř se všemi týmy v rámci společnosti, počínaje vývojáři, kteří vytvářejí datové modely, a datovými inženýry, kteří jim usnadňují přístup k datům. Spolupracují ale také se všemi ostatními týmy, jako např. s oddělením marketingu, financí, tržeb či s vedením firmy.

Mzda

Nástupní plat je mezi 40 až 45 tisíci.

Kariérní postup

Pokud se osvědčí jejich zdatnost při používání technických nástrojů a strukturování algoritmů, mohou analytici dat povýšit na datové vědce či datové inženýry. Vůdčí osobnosti pak mohou vzít v úvahu pozice jako hlavní analytik dat, vedoucí oddělení analýzy dat, správce zabezpečení dat nebo správce kmenových dat.

Probíraná témata