Dátový analytik

Publikované v Oh My Job

27. 11. 2019

Oh My Job je video séria, v ktorej sa dozviete viac o pracovných pozíciách priamo od ľudí, ktorí na nich pracujú.

Úlohou dátového analytika je zozbierať a interpretovať dáta o firemných biznis aktivitách, aby následne mohli byť distribuované rôznym tímom v rámci firmy. V tejto časti sa s nami o svoje skúsenosti podelil dátový analytik Patrik Biňovský zo spoločnosti Raiffeisenbank.

Povinnosti

Primárnou povinnosťou dátového analytika je preskúmať dáta pomocou matematických a štatistických prostriedkov, ako aj pomocou rôznych počítačových jazykov. Tieto prostriedky sú vo všeobecnosti vytvárané dátovými expertmi, čo rozlišuje tieto dve profesie. Navyše je úlohou analytikov interpretovať dáta a identifikovať strategické trendy a výsledky rôznych výskumov, ktoré sú dôležité pre jednotlivé firemné tímy. Môže to napríklad zahŕňať optimalizáciu marketingových aktivít, prípadne efektivitu predaja určitého produktu, webstránky alebo aplikácie.

“Dátový analytik pracuje s dátami, z ktorých získava informácie, na základe ktorých sa potom manažment firmy rozhoduje.”

Kariéra

Existuje niekoľko spôsobov, ako sa stať dátovým analytikom. Môžete využiť vzdelanie z oblasti inžinierstva, obchodnej školy, alebo aj univerzitným diplomom z odboru matematického zamerania. Jedno je isté: budete potrebovať solídny matematický základ, štatistiku a informatiku.

Zručnosti

Dátoví analytici potrebujú analytické myslenie a nadanie na syntézu informácií. Aby porozumeli komplexnosti dát, musia sa usilovať o úplné pochopenie získaných informácií a vedieť kriticky uvažovať.
Rovnako musia byť dôslední a organizovaní: vytvárať odporúčania na základe chybného výpočtu môže mať pre firmu katastrofálne následky.
• Ako učitelia musia byť dátoví analytici výborní v komunikácii a byť schopní sprostredkovať správne informácie pri prezentovaní svojich analýz.

“Dobrý analytik musí mať rád matematiku a štatistiku. Alma mater by mal byť MatFyz, VŠE alebo inštitút ekonomických štúdií.”

Pracovné vzťahy

Dátoví analytici pracujú s takmer všetkými firemnými tímami, vrátane vývojárov, ktorí vytvárajú dáta, a dátových inžinierov, ktorí im zjednodušujú prístup k týmto dátam. Rovnako úzko spolupracujú so všetkými ostatnými oddeleniami firmy, ako je marketing, účtovníctvo, predaj a manažment.

Plat

Nástupný plat je medzi 40 000 až 45 000 Kč (cca 1550 € až 1760 €).

Kariérny postup

Ak sú dátoví analytici dostatočne zruční v používaní technických pomocných programov a vytváraní algoritmov, môžu sa po niekoľkých rokoch praxe stať dátovými inžiniermi alebo expertmi. Ľudia, ktorí sa zaujímajú o manažment, môžu zvážiť úlohu hlavného dátového analytika, hlavného správcu dát alebo hlavného dátového manažéra.

Ak máte záujem spoznať viac povolaní alebo preskúmať ďalšie odvetvia, pozrite si naše ďalšie videá Oh My Job na Welcome to the Jungle a sledujte nás na Facebooku.

Preberané témy