Práca a dobrovoľníctvo v Európe: Európsky zbor solidarity

30. 11. 2019

4 min.

Práca a dobrovoľníctvo v Európe: Európsky zbor solidarity
autor

Európsky zbor solidarity je program Európskej únie, ktorý umožňuje mladým ľuďom z pozícií dobrovoľníkov, stážistov alebo zamestnancov po celom kontinente pracovať na projektoch pre výpomoc ľuďom a komunitám. Účastníci sa môžu ocitnúť v upratovacej čate po lesnom požiari, môžu prijímať utečencov a pomáhať im, prípade môžu pracovať s hendikepovanými v komunitných centrách. Pozrime sa, ako táto iniciatíva funguje a ako môže pomôcť vašej kariére.

Čo je európsky zbor solidarity?

Formálne vznikol v roku 2016, ale reálne začal fungovať až koncom roku 2018, takže ide o veľmi mladú iniciatívu. Prevzala činnosť európskej dobrovoľníckej služby (EVS), ktorá bola do tej doby súčasťou programu Erasmus+. V programe vznikli nové možnosti prihlásiť sa na stáž alebo získať riadne platené pracovné miesto. Poslaním zboru je pomôcť mladým ľuďom, ktorí chcú venovať svoju energiu na podporu neštátnej a neziskovej organizácie, lokálnemu štátnemu výkonnému útvaru, alebo aj súkromnému biznisu, a to prácou v sociálnom sektore, ktorého cieľom je zlepšenie životných podmienok Európanov.

„Mladí ľudia z celej EÚ tak budú môcť poskytnúť svoju pomoc tam, kde je najviac potrebná, reagovať na krízové situácie, ako napríklad utečeneckú krízu, alebo nedávne zemetrasenia v Taliansku (…) Dobrovoľným vstupom do európskeho zboru solidarity tak budú môcť títo mladí ľudia rozvíjať svoje schopnosti a nielen pracovať, ale aj získať neoceniteľné skúsenosti v práci s ľuďmi.“ Jean-Claude Juncker, prezident Európskej komisie počas svojho prejavu o stave Únie v roku 2016.

Ako sa stať členom európskeho zboru solidarity?

Do programu môže vstúpiť každý občan členskej krajiny EÚ (a rôznych partnerských krajín), ktorý má 18 až 30 rokov. Profesionálne skúsenosti a ovládanie cudzieho jazyka nie sú podmienkami členstva. Okrem vekových obmedzení je jedinou požiadavkou dodržiavať hodnoty programu, inými slovami dbať na solidaritu, ľudskú dôstojnosť, ľudské práva a potrebu plnenia úprimného záväzku.

Či už by ste sa radi stali stážistami, pracovali alebo pomohli s humanitnou misiou, musíte sa najprv prihlásiť na tejto platforme venovanej európskemu zboru solidarity. Svoju prihlášku môžete pridať do zoznamu na tejto platforme, ktorá bola nastavená tak, aby si partnerské organizácie mohli pozrieť a vybrať tých uchádzačov, ktorých profily sa zhodujú s projektami v ponuke. Prihlásenie je rýchle, jednoduché a zdarma. Skôr ako môžu začať robiť nábor mladých Európanov, všetky registrované organizácie na tejto platforme sú overené. Toto preventívne opatrenie umožňuje, aby ponúkané hodnoty a misie korešpondovali s cieľmi, ktoré si zbor stanovil.

Ak sa rozhodnete stať sa dobrovoľníkmi, dostanete ponuky, ktoré môžete prijať, ale aj odmietnuť. Ak však hľadáte stáž alebo prácu, musíte vziať iniciatívu do vlastných rúk. Oslovte partnerské organizácie a pošlite svoju prihlášku na voľné pozície cez platformu portálu EURES (skontrolujte kolónku Sociálna Práca – Social Work).

Nie je však isté, že nájdete vhodný projekt hneď, ako sa zaregistrujete. Napriek tomu ich počet stúpa a každý deň sa objavujú nové možnosti. Udržte si pevnú vôľu a pravidelne kontrolujte ponuky. Stáže, pracovné alebo dobrovoľnícke ponuky, projekty v rámci európskeho zboru solidarity sa môžu vyskytovať v akomkoľvek členskom štáte EÚ (vrátane vašej vlastnej krajiny). Môžu trvať od dvoch mesiacov po jeden rok. Ako už bolo spomenuté, môžete odmietnuť akúkoľvek ponuku na projekt od akejkoľvek organizácie. Ak však ponuku prijmete, podpíšete zmluvu a zaviažete sa k splneniu projektu.

Množstvo rôznych projektov je často navrhnutých s cieľom budovania solidarity a zlepšovania životných podmienok všetkých Európanov. Projekty sme rozdelili na 10 širokých tematických okruhov:

 • Socializácia
 • Asistencia utečencom a imigrantom
 • Občianstvo a spolupráca na demokracii
 • Prevencia katastrof a rekonštrukcia
 • Životné prostredie a ochrana prírody
 • Zdravie a wellness
 • Vzdelanie a učenie
 • Zamestnanie a podnikanie
 • Kreativita a kultúra
 • Šport

Presnejšie povedané, dobrovoľníctvo, stáž, alebo pracovná ponuka v projektoch je extrémne diverzifikovaná a vždy sa týka pomoci Európanom a ich komunitám. Napríklad sa môžete ocitnúť na pracovnej pozícii medzi deťmi v kultúrnom centre, alebo ako pomocná sila v domove dôchodcov, ako koordinátor rozvozu jedla, rovnako ako účastník na projekte ochrany životného prostredia, alebo môžete rekonštruovať zničenú školu po prírodnej katastrofe.

Budete platení?

Ako dobrovoľník plat nedostanete. Napriek tomu dostanete finančnú pomoc od Európskeho menového fondu, ktorá je špeciálne vyčlenená pre európsky zbor solidarity. Pokryje cestovné náklady, ubytovanie, stravu a potrebné zdravotné poplatky. Na niektorých projektoch vám môžu poskytnúť menšiu sumu ako vreckové na každodenné výdavky. Ak cez európsky zbor solidarity pôjdete na stáž, podpíšete pracovnú zmluvu a dostanete plat. To je zvyčajne legálne minimum v súlade so zákonmi a kolektívnymi zmluvami. Ak si vďaka programu nájdete prácu, budete platení na základe podmienok stanovených v zmluve, ktorú podpíšete pred nástupom do práce. Zároveň budete chránení pracovným zákonníkom krajiny, kde budete pracovať.

Ako môžete zužitkovať skúsenosti z práce v európskom zbore solidarity vo svojom životopise?

Už viete, čo presne európsky zbor solidarity je. Možno si kladiete otázku, ako vám môže účasť na takomto projekte obohatiť kariérny rast. Existuje niekoľko dôvodov, prečo si myslíme, že tieto skúsenosti budú vo vašom životopise prínosné.

 • Odrazový mostík k práci v sociálnom sektore. Ak ašpirujete na prácu v neziskovej organizácii alebo súkromnom biznise, ktorý podporuje sociálny sektor, účasťou v európskom zbore solidarity si pridáte do životopisu kľúčové skúsenosti. Na konci projektu dostanete oficiálny certifikát, ktorý potvrdzuje vašu účasť a ktorý vám pomôže nájsť ďalšie uplatnenie v týchto odvetviach.

 • Medzinárodné skúsenosti. Európsky zbor solidarity vám ponúka šancu žiť a pracovať v inej európskej krajine, často až na celý rok. Ponúka tak neoceniteľnú skúsenosť v spoznávaní pozitív a negatív života a práce v cudzej krajine.

 • Možnosť zlepšiť si úroveň cudzieho jazyka. Vnoriť sa do jazyka v inej krajine je najlepší spôsob, ako
  sa naučiť a zdokonaliť svoje schopnosti v cudzom jazyku. Európsky zbor solidarity túto možnosť poskytuje. Ako si určite uvedomujete, dokázať sa dohovoriť v cudzom jazyku je často veľkou výhodou pri hľadaní práce.

 • Soft skills sú vysoko cenené zamestnávateľmi. Vedieť sa prispôsobiť iným kultúram, dokázať, že máte otvorenú myseľ, byť samostatnými a zároveň schopnými pracovať v tíme, dokázať sa obetovať sa pre pomoc druhým: projekty európskeho zboru solidarity pomáhajú vylepšovať schopnosti, ktoré mnohí zamestnávatelia vyhľadávajú.

 • Vytváranie medzinárodnej siete. V neposlednom rade sú skúsenosti zo zahraničia perfektnou príležitosťou na vytvorenie a spevnenie medzinárodnej profesijnej siete. Tá je nutná, ak dúfate, že sa vám podarí nájsť prácu mimo svojej rodnej krajiny.

Európsky zbor solidarity je prístupný všetkým a ponúka širokú rôznorodosť sociálnych a profesijných skúseností, či už na pozícii stážistu, zamestnanca, alebo dobrovoľníka. Rovnako predstavuje úžasnú možnosť rozšíriť svoj životopis. Ktovie, možno to bude prvý krok vašej medzinárodnej kariéry!

Preklad: Dorota Bachratá

Zdroj: WTTJ

Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, prihláste sa na odber noviniek a nechajte si posielať naše články každý týždeň.

Preberané témy