Charisma, výsledky a osina v zadku. Jak v práci poznat narcistu

05. 5. 2023

5 min.

Charisma, výsledky a osina v zadku. Jak v práci poznat narcistu
autor
Lea Uherková

Externí redaktorka české redakce

Úspěšný, charismatický, orientovaný na výsledek, silná osobnost. A také pořádná osina v zadku. Za poslední roky se pracovní, ale i politický trh plní narcisty. Stačí poukázat na takové persony, jako jsou Elon Musk nebo Donald Trump. V práci se můžete setkat se spolupracovníkem či spolupracovnicí, který/á tyto tendence dává najevo častěji a ve větší intenzitě, než je únosné. Jak takový kolega funguje? A jak s ním vycházet?

Narcismus se začíná podobně jako třeba psychopatie, desítky let neexistující diagnóza pro člověka s poruchou osobnosti, používat v souvislosti s nadávkou. V současnosti můžeme vypozorovat narcistní rysy na pracovním poli u výrazných osob, jako jsou Elon Musk a Donald Trump – pseudohvězdy platformy. Jedna té online, druhá té politické. Oba představují vypracované narcisty a neúnavné sebepropagátory. Jejich jediným cílem je vtisknout svá obří ega všem ostatním a uplatnit nad lidmi syrovou moc. Oběma chybí empatie a oba prosazují nepodložené konspirační teorie, jako je například ta o podnikateli Paulu Pelosim. (Elon Musk spolu se skupinou pravicových uživatelů na sociálních sítích rozšířili nepodloženou konspirační teorii, že podnikatel Paul Pelosi je gay a že útočník David DePape, který se vloupal do sídla manželů Pelosiových, byl prostitutem najatým přímo Pelosim. Exploze příspěvků na sociálních sítích diskutujících o této teorii ukazuje, jak rychle se mohou konspirace šířit a jak dychtivě někteří političtí aktéři používají nepravdy k prosazování svých programů.).

Přitom se nejedná pouze o nejvyšší patra businessové scény. Analýza z roku 2018 uvádí, že narcismus v moderní západní kultuře narůstá. Míra výroku „Jsem důležitá osoba“ se u adolescentů zvýšila z 12 % v roce 1963 na 77–80 % v roce 1992. Stejně tak byl zaznamenán vyšší výskyt fráze „Já jsem nejlepší“ a zájmeno „my“ vystřídalo častěji „já“. Dvě studie se zabývaly změnami v používání individualistických slov a frází v rámci americké literatury na materiálu z Google Books Ngram corpus. V letech 1960 až 2008 se používání individualistických slov a frází zvýšilo, a to i při kontrole možných změn. Tato pozorování naznačují, že narcistické projevy se staly v naší společnosti jednoduše častějšími.

Typické projevy neutichajícího ega spolupracovníka

Narcisté mohou být okouzlující a snadno ve vás zanechat pozitivní první dojem. Často jsou charismatičtí, pracovití, plní nápadů a dokážou na ostatní přenést své vlastní nadšení. Ze začátku se mohou zdát skvělými spolupracovníky a vedoucími týmů, kteří dokážou dokončit práci a podporovat ostatní k produktivitě a vynikajícímu výsledku.

To vše se ovšem projevuje bez empatie k ostatním, lehce jimi manipulují a lžou bez výčitek svědomí, aby ochránili vlastní postavení. „Narcistní spolupracovníci jsou extrémně citliví na kritiku. Jakékoli pocity viny jsou pro ně zásadní problém, a proto se snaží jednak nedělat chyby, což je extrémně vyčerpávající a nemožné, a jednak zajistit, aby jejich chyby nebyly zjištěny, nebo aby za ně nesl odpovědnost – a především vinu – někdo jiný. Pokud se narcisty někdo dotkne, připadá si zranitelný, nebo se cítí být nějakým způsobem napaden a na oplátku může agresivně zaútočit,“ říká psychoterapeut a jednatel společnosti Nitana Martin Zikmund.

Právník a bývalý člen právního týmu Trumpovy administrativy Ty Cobb označil Trumpa za *„hluboce zraněného narcistu“*, když odmítl poslouchat ujištění od jeho vlastního ministra spravedlnosti Billa Barra, že volby v roce 2020 nebyly ukradeny masivním podvodem. Tento přístup označil Cobb za toxicitu, která se podílí na jeho jednání a rozhodování.

„Člověk s narcistickou poruchou osobnosti, nebo aspoň s některými narcistickými rysy, bývá uvnitř velmi křehký a zraněný, nejčastěji kvůli tomu, jak s ním v raném dětství zacházeli rodiče. A podobně jako lidé s některými dalšími poruchami osobnosti doslova trpí nedostatečnou vlastní hodnotou. Tu se snaží skrýt za tzv. grandiózní self, tedy představu o sobě jako skvělém a hodnotném člověku, které se snaží uvěřit, často i prostřednictvím někdy až obdivuhodných výkonů. Tento vnitřní rozpor však způsobuje celou řadu problémů, které se pak projevují jak ve vnitřním prožívání, tak v interakcích s ostatními,“ dodává dále Zikmund.

Spolupracovník s narcistickými sklony nebude nikomu jinému fandit. Ve skutečnosti patrně zanevře na každého, komu se dostane uznání. Můžete například zaslechnout: „Povýšila jen proto, že flirtovala se šéfem“ nebo „Tu smlouvu uzavřel jen na bázi toho, že jsem už položil základy.“

Tito lidé dokážou velmi dobře, autenticky, avšak nikoli realisticky prezentovat „své“ úspěchy. Dlouho opečovávané grandiózní self jim pomáhá vypíchnout libovolnou drobnost jako velký úspěch. Daný člověk zároveň na sto procent věří, že to bylo něco výjimečného, takže o tom snadno dokáže přesvědčit i ostatní.

To pak vede ve firmě k většímu získávání si pozornosti a někdy až k mylnému pocitu nadřízených, že daný člověk je velice schopný, na rozdíl od jeho kolegů. Psychoterapeut Martin Zikmund zdůrazňuje, že tím narušují jejich autonomii při výkonu dané pracovní pozice a fungují jako takzvaní mikromanažeři. To přirozeně způsobuje problémy v týmu, kdy dotčení kolegové, kteří tak moc vidět nejsou, vypíchnou některé nedostatky narcistického kolegy, což navrství další komplikace.

Jak jednat s narcistickým spolupracovníkem

I když nemůžete mít kontrolu nad chováním narcistických spolupracovníků, můžete ovládat to, jak budete reagovat vy. Je zbytečné se pouštět do hádek, nebo se je pokoušet přimět, aby se vás snažili pochopit a respektovali váš názor.

Možnosti, jak zareagovat:

 • Poskytněte kolegovi prostor pro to, abyste ho vyslechli bez přerušování. Pokud na něj nemáte dostatek času, řekněte předem, že teď pro něj bohužel máte jen x minut, ale že si s ním rádi sjednáte schůzku (navrhněte ihned konkrétní termín), kde se mu budete moct plně věnovat delší dobu.
 • Jednejte se spolupracovníkem s respektem, a to i tehdy, když s ním nesouhlasíte anebo vás rozčiluje.
 • Nevěnujte příliš pozornosti jeho nežádoucímu chování. Poskytování pozornosti totiž posiluje dané chování. Prostor, který věnujete nedostatkům, je prostor, který jste mohli věnovat posílení toho, co je naopak žádoucí.
 • Pomozte mu proto raději identifikovat jeho silné stránky, průběžně mu projevujte své uznání za pro vás žádoucí a požadované jednání, a tím ho posílíte.
 • Jednejte celkově se všemi kolegy stejně a napřímo, nedopusťte „šuškandu“, protože tu si narcisticky laděný kolega může vyložit tak, že jste proti němu.

Toxické a manipulativní chování by v práci nemělo být přehlíženo a smeteno ze stolu. „Narcisté se neradi vzdávají a chtějí v druhých vyvolat pocit provinění. Budou se vás snažit získat zpět, budou bojovat, aby vás přivedli zpět do svého ‚stáda‘. Obviní vás, že jste zradili, jste nevděční a sobečtí. Pokud si však uvědomíte, že odtažitost a reagování na jejich výroky s minimálními vynaloženými emocemi jsou tou nejlepší volbou, máte napůl vyhráno,“ říká Amy Morinová, psychoterapeutka a lektorka psychologie na Northeastern University.

Narcistický šéf jako osina v zadku

Narcistní šéfové přemýšlejí způsobem: Beze mě nebudete úspěšní.„Narcistní manažeři ulpívají na představě, že ostatní jsou vlastně jakýmsi ‚prodloužením mě‘ a měli by také tak fungovat aneb ty přece musíš vědět, co já chci, jak jsem to myslel, a podobně. Pod narcistickým manažerem tak může vyhořet celý tým, což je pro firmu už vysoce rizikové,“ doplňuje Zikmund a nabízí zároveň varianty, jak se v takovéto situaci pohybovat.

Jak s takovým nadřízeným vycházet:

 • Nevypichujte nedostatky svého nadřízeného, raději jasně artikulujte své požadavky na něj a to, co byste od něj potřebovali.
 • Vnímejte, co vás na nadřízeném nejvíce rozčiluje, a zkuste se podívat na to, které vaší vlastnosti to nastavuje zrcadlo.
 • Nepomlouvejte ho za jeho zády, zpětnou vazbu mu dávejte přímo.
 • S veškerými požadavky a nároky jděte nejprve za přímým nadřízeným a požadujte od něj reakci do nějaké konkrétní doby. Teprve potom věc eskalujte k jeho nadřízenému.
 • Hlídejte si své hranice a své možnosti. Dělejte jen to, na co se cítíte, nebojte se říct, že něco nezvládnete, neumíte nebo k tomu něco potřebujete, a říkejte to ihned. Nenechte se sebou manipulovat ani přes vinu, ani přes pochvalu.
 • Povinností podřízeného je nadřízenému neprodleně říct, když nastal nějaký problém nebo něco nezvládá, aby měl manažer možnost danou práci reálně řídit a delegovat třeba na někoho jiného.
 • Pečujte o sebe. Pravidelně cvičte, dostatečně spěte, zdravě jezte, maximálně se vyhýbejte alkoholu a dalším návykovým látkám, věnujte dostatek volného času přátelům a dalším sociálním kontaktům, protože jinak pro vás bude těžké držet si hranice.

Studie z roku 2020 vedená výzkumníky z Pákistánu zjistila, že narcistické vedení má negativní dopad na spokojenost zaměstnanců a klidnou práci. K zamyšlení je, že ve výsledku působící narcismus na pracovišti měl menší vliv na pracovní výkon, ale přesto se zvýšil stres zaměstnanců a prohloubily se úvahy o tom, že z práce odejdou.

Podle psychoterapeuta Martina Zikmunda je vhodné zacházet s narcistickým spolupracovníkem, nadřízeným či podřízeným jako s kterýmkoli jiným spolupracovníkem, nadřízeným a podřízeným. Rozdíl je především v tom, že poukazování na jejich nedostatky a nedostatečnost u nich vyvolá výrazně intenzivnější emocionální reakci. Narcisticky laděný člověk potřebuje přísun silného ujištění své hodnoty od okolí. A pak je schopen ze sebe vydat maximum.

Foto: Thomas Decamps for Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, LinkedInu nebo Instagramu a nenechte si ujít žádné novinky.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa