Jak dlouhou rodičovskou zvolit? Otázky, které si při rozhodování (nutně) položit

21. 2. 2023

8 min.

Jak dlouhou rodičovskou zvolit? Otázky, které si při rozhodování (nutně) položit
autor
Barbora Kebová

Novinářka a expertka zabývající se otázkou udržitelnosti. Kromě toho bádá a hledá odpovědi na otázky, jak zvládnout rodičovství a práci.

Česká republika má jednu z nejdelších rodičovských dovolených na světě. Rodič může s dítětem zůstat doma až čtyři roky. Pro někoho to může být velmi pozitivní fakt, někdo zase preferuje rychlý návrat do práce a možnost dlouhé rodičovské nevyužije. Ať už jste spíše v prvním, či druhém táboře, hlavní je důkladně promyslet všechna pro a proti už na začátku a vytvořit si takový scénář, který je šitý na míru vašim potřebám. Správné ani špatné rozhodnutí totiž objektivně neexistuje. Co dítě a rodič, to originál.

Co všechno se tedy vyplatí zvážit, než učiníte rozhodnutí? Na to jsme se zeptali Andrey Bohačíkové, která se svou organizací Marter pomáhá rodičům zvládat péči o děti a kariéru zároveň. Kromě vzdělávací akademie plné kurzů (včetně nových, zcela bezplatných kurzů pro samoživitele) nabízí také konzultace a mimo jiné i inzertní portál na flexibilní pracovní úvazky, ve kterém můžete hledat nabídky vhodné právě pro rodiče s malými dětmi.

Mateřská a rodičovská dovolená v Česku

Na úvod je důležité vyjasnit si pojmy mateřská a rodičovská dovolená. Mateřská dovolená trvá 28 týdnů a žena na ni může nastoupit nejdříve 8 týdnů před očekávaným termínem porodu. Během této doby nesmí vykonávat práci pro zaměstnavatele, u kterého jí vznikl nárok na mateřskou dovolenou, a pokud je OSVČ, nesmí vykonávat samostatně výdělečnou činnost. Mateřská nepřipadá automaticky všem rodičkám, podmínkou je, že si platí nemocenské pojištění (ať už sama nebo skrze zaměstnavatele).

Oproti tomu na rodičovský příspěvek mají nárok všichni. Rodičovská dovolená buď navazuje na mateřskou, anebo začíná narozením miminka (pokud rodička mateřskou nečerpá). Její délka je na daném rodiči, který si může vybrat, jak dlouho doma s dítětem zůstane. Na tuto dobu dostane jednotnou částku 300 000 Kč (u vícerčat 450 000 Kč), která je vyplácena v pravidelných měsíčních dávkách. Výše měsíčního příspěvku závisí na počtu měsíců, které pro rodičovskou zvolíte, celková částka se mezi ně jedoduše rozdělí.

Maximální výše měsíčního rodičovského příspěvku je stanovena podle výše vaší mateřské. Pokud jste na mateřskou nedosáhli, je pro vás limit stanoven na 13 000 Kč (u vícerčat 19 500 Kč). Z maximální částky se pak odvíjí i minimální doba, po kterou můžete příspěvek pobírat - doba, za kterou zvládnete vyčerpat celkovou částku. Rodičovský příspěvek můžete čerpat až do čtyř let věku dítěte, avšak zaměstnavatel je povinen vám držet místo jen tři roky. Pokud byste se ani poté nechtěli vracet do práce, musíte požádat o neplacené volno (u kterého vám zaměstnavatel vyhovět nemusí).

6 otázek, které si položit ještě před začátkem

V České republice zůstávají rodiče doma s dítětem nejčastěji 2,5 roku. Tento trend se dlouhodobě příliš nemění. I když pro vás může být tento fakt vodítkem, jak se sami rozhodnout, mějte na paměti, že každá rodina je originál.

„Osvědčený recept na to, jak strávit rodičovskou dovolenou, aby to bylo ‚ono‘, bohužel neexistuje. Dle průzkumu v naší komunitě proaktivních rodičů Rodičovská není brzda, která má více než 8000 členů, se ženy nejčastěji rozhodují tak nějak pocitově. Není zde žádný návod nebo průvodce, který by řekl, když uděláš A, stane se B, a když C, čeká tě D,“ shrnuje Bohačíková.
Ať už je váš případ jakkoli specifický, existují kritéria, která při výběru délky (a podoby) rodičovské zvažuje každá matka a otec. Jaká to jsou?

1. Jak rodičovská ovlivní rodinný rozpočet?

Vůbec nejdůležitějším kritériem pro většinu rodin jsou finance. Rozhodování o délce a podobě rodičovské dovolené se ve velké míře točí kolem toho, co se rodině vyplatí a co společný rozpočet zvládne. Pomoc od státu sice existuje, ale rozhodně se nejedná o zlatý důl. Jen málokdo si během rodičovské dovolené nepohorší. Mnoho rodičů s finančním výpadkem dopředu počítá a šetří si pro toto období tzv. do zásoby. Je důležité se ptát už na začátku, kolik peněz potřebujete, abyste mohli i během rodičovské „žít“ a ne jen „přežívat“, nebo zda zvládnete fungovat jen s jedním příjmem a na jak dlouho. Finance se ve skutečnosti dotýkají všech dále zmíněných kritérií.

To, jak vysoká bude vaše mateřská nebo rodičovský příspěvek, si můžete odhadem spočítat i v jedné z mnoha online kalkulaček, které zohlední všechny proměnné. Pro výpočet mateřské můžete mrknout sem, rodičovský příspěvek si spočítáte třeba tady.

2. Jsem zaměstnanec, nebo OSVČ? A co to v praxi znamená?

Opustit na několik let svůj dosavadní pracovní život a zaměřit většinu pozornosti na péči o rodinu není jednoduchý krok. A je bláhové si nalhávat, že to vaši kariéru nijak neovlivní. Svá rozhodnutí však můžete ve velké míře optimalizovat tak, aby pro vás byl návrat do práce co nejjednodušší.

Zásadním faktem je, zda pracujete v zaměstnaneckém poměru, nebo jako OSVČ. Pokud jste zaměstnaní, v práci vám ze zákona musí držet místo. Standardně se počítá se třemi lety. Samozřejmě je možné se se zaměstnavatelem domluvit a vrátit se do pracovního života dříve. Případně požádat o prodloužení rodičovské na čtyři roky. Tak jako tak, máte do budoucna nějakou jistotu.

Pokud pracujete jako OSVČ, máte sice nárok na rodičovský příspěvek stejně jako zaměstnanci, místo vám však nikdo nedrží. Velká část podnikatelek či podnikatelů proto nepřestává pracovat ani během rodičovské dovolené. Stát vaše příjmy během rodičovské nesleduje, takže částka, o kterou přilepšujete rodinnému rozpočtu, není omezená.

To platí jak pro OSVČ, tak pro zaměstnance, i ti můžou pracovat. Podmínkou však je, že zůstáváte v osobní celodenní péči o dítě. Podle zkušeností v komunitě Marter volí OSVČ nejčastěji co nejdelší variantu rodičovské. Právě z toho důvodu, že mohou využívat jejích výhod déle a zároveň částečně pracovat.

3. Budu během „dovolené“ pracovat?

Rodičovská dovolená může mít mnoho podob. Někteří rodiče se plně věnují dítěti a rodině a na nic jiného jim nezbývá čas. Jiní pracují alespoň na částečný úvazek (klidně po celou dobu) a pobírají přitom rodičovskou. Důvodem není jen zlepšení finanční situace rodiny, velkou roli hraje snaha neztratit kontakt „se světem“ a ve vší té péči o děti pracovně úplně nezakrnět. Na tyto faktory je dobré myslet dopředu.

V Česku má totiž rodičovství a narození dítěte negativní vliv na pracovní uplatnění a kariéru 35 % žen. Navíc, jak dodává Andrea Bohačíková, nezaměstnanost matek po rodičovské u nás dosahuje až 60 % a je vůbec nejvyšší v Evropě. Argumentuje také tím, že forma a délka rodičovské může prohlubovat rozdíl platů mužů a žen. Ten se zvyšuje v závislosti na počtu dětí. „Jedno dítě znamená minus 20 %, dvě děti 32 % a tři děti 36 %. Tyto rozdíly se nezmění až do odchodu ženy do důchodu, a představují tak jeden z hlavních důvodů extrémně rozdílných důchodů mužů a žen v Česku. Prodloužení rodičovské dovolené o jeden rok znamená snížení mzdy o 1,1 % mediánu platu. Tyto skutečnosti bychom měli mít také na paměti, když se rozhodujeme,“ radí Andrea.

Poptávka po práci ze strany rodičů rozhodně není malá. V Marter zaznamenávají každý týden desítky uchazečů a uchazeček. Bohužel, poptávka v tomto případě značně převažuje nabídku. Jen málo zaměstnavatelů je ochotno nabízet rodičům s malými dětmi zkrácené úvazky nebo pružnou pracovní dobu. Což je velká škoda. To, co mnozí rodiče potřebují, je právě možnost kombinovat péči s prací.

4. Co potřebuji, abych byl/a spokojený/á?

Snaha dát maximum energie svému dítěti a zároveň zvládnout pracovní povinnost může být extrémně vyčerpávající. Bohužel, pouze 46 % českých matek se daří skloubit rodičovství a kariéru. Nezapomínejte proto sami na sebe a svou spokojenost. Být matkou (či otcem) je jedna věc, ale v životě zastáváme i řadu dalších rolí a na ty bychom neměli zapomínat.

„V Česku stále panuje názor, že by matka měla být s dítětem doma co nejdéle, jinak mu škodí. V Marter razíme, že důležitější je kvalita času než jeho kvantita. Nemalé procento žen navíc potřebuje i jinou realizaci své osoby než jen roli matky. To však neznamená, že své dítě nemilují. Milují, a to dokonce ještě více, když mají nějaký ten prostor pro sebe a svůj růst, když ho chtějí. Zároveň pokud matka sem tam pracuje, má tím pozitivní vliv na socializaci svého potomka. Dítě není tak závislé a pomalu si zvyká, že bude trávit čas i bez ní, až se na trh práce vrátí naplno. Nehledě na to, že tzv. zazdrojovaná matka je spokojená matka a díky tomu je větší šance, že vychová šťastné dítě. Což je to, o co nám všem jde, nebo ne?“ shrnuje Andrea. Nicméně je důležité mít na paměti, že cílem není přimět všechny rodiče, aby při rodičovské dovolené začali pracovat, ale najít takovou cestu, která bude vyhovovat oběma rodičům i dítěti. Ani tady totiž neexistuje jediné objektivně správné řešení, naopak máme dnes už (naštěstí) nespočet cest, kudy se vydat.

Nejde však jen o seberealizaci. Další věcí, se kterou matky a otcové na rodičovské dovolené bojují, je sociální izolace. „Každý rodič pociťuje sociální izolaci jinak. Některých se dotkne zlehka, jiných hodně. Pro ty, kteří ji vnímají více, může být (byť jen částečný) návrat na trh práce adekvátním řešením. Získají tím nejen sociální kontakt, navíc si i přivydělají nějakou tu korunu,“ dodává Andrea.

Berte proto při rozhodování o délce mateřské dovolené v potaz nejen to, co je dobré pro vaše dítě, ale i co je dobré pro vás. Čím delší dobu zvolíte, tím větší vám hrozí sociální izolace, ztráta vlastního lidského kapitálu či úpadek sebevědomí.

5. Mám vlastní „podpůrnou síť“?

Velkou váhu v rozhodování o délce rodičovské hraje také tzv. podpůrná síť, kterou kolem sebe máte. Tedy zda se můžete spolehnout na prarodiče či jiné rodinné příslušníky nebo přátele, že vám s péčí o dítě čas od času pomohou. Případně, že si můžete zaplatit chůvu. Variantou jsou také jesle či dětské skupiny, které poskytují péči o předškolní děti již od šesti měsíců věku a doplňují tak často nedostatkové kapacity klasických jeslí a školek. Hlídejte si však celkový čas, který dítě v jeslích či obdobném zařízení stráví. Je totiž pro děti do dvou let věku limitován na 92 hodin měsíčně.

Ať pro vás bude hlídání znamenat pár hodin týdně navíc, které budete moct věnovat práci nebo odpočinku, anebo rovnou dřívější plný návrat do práce, s využitím možné pomoci neváhejte. I zde však hrají roli finance. V případě, že zvolíte placenou péči, zvažte, jestli se vám vyplatí. Pokud vyděláte podstatně více, než zaplatíte za hlídání, a navíc tím investujete do rozvoje své kariéry, máte jasnou volbu. Samozřejmě, ne vždy je rozhodování takto jednoduché, proto se vyplatí přemýšlet v delším časovém horizontu. Možná si finančně nepolepšíte, ale zjistíte, že z hlediska dlouhodobých přínosů pro vás a vaši práci se vám placené hlídání vyplatí.

Zároveň je důležité zmínit, že se nemusíte držet zažitých stereotypů, které na rodičovskou posílají primárně ženy. V Česku je tento nepoměr značný, v roce 2020 čerpala rodičovskou dovolenou pouze necelá 2 % otců a více než 98 % žen. Navzdory tomu, že mnohé příklady od nás i ze světa ukazují, že dělení rodičovské dovolené mezi oba rodiče má pozitivní vliv nejen na ženy, ale i na muže.

“Otcové, kteří na rodičovskou dovolenou nastoupili, si nově nabyté zkušenosti většinou spíše pochvalují. Sami sebe hodnotí jako citlivější a chápavější. Co se týče domácnosti, vztahu a své partnerky, zvládnou pochopit spoustu věcí, které předtím neviděli. Pro vyrovnání podmínek žen a mužů je třeba motivovat otce do rolí osob spolupečujících, nejen živitelů rodiny,” komentuje Bohačíková.

Proberte proto s partnerem nebo partnerkou vaše vlastní možnosti a představy. Možná zjistíte, že si péči rádi rozdělíte.

6. Plánuji více dětí, co s tím?

I když život nejde vždy přesně tak, jak jsme si ho nalinkovali, vyplatí se přemýšlet do budoucna. Zvažte proto dopředu, zda toužíte pouze po jednom přírůstku, nebo je pravděpodobné, že budete mít dětí více. A také zda plánujete mezi rodičovskými návrat do „normálního života“, nebo si své potomky „odbudete“ najednou, krátce po sobě – tudíž na rodičovské zůstanete klidně šest i více let. Podle toho pak mnohem lépe zhodnotíte, jak dlouhou rodičovskou zvolit a zda během ní budete pracovat, aby váš výpadek z pracovního života nebyl tak kritický.

Zároveň se nemusíte bát, že o část příspěvku přijdete, pokud další dítě přijde ještě během čerpání peněz za předchozího potomka. To, co nestihnete vyčerpat, vám bude doplaceno.

Jak dlouho tedy zůstanu?

„Než se rozhodnete, dejte si čas, zjistěte si, jaké možnosti máte a co pro vás z dlouhodobého hlediska bude tou nejlepší variantou. Neřiďte se tím, jak to měla kamarádka nebo sestra či někdo jiný. Berte svůj případ individuálně. A jak již bylo řečeno, lepší je si vzít kratší rodičovskou a prodloužit ji než naopak,“ radí Andrea Bohačíková.

Pokud jste zvážili všechna kritéria a jednotlivá pro a proti, pravděpodobně už se vám scénář rýsuje. Důležité je zmínit, že se nemusíte rozhodnout s konečnou platností ještě před porodem a pak si rvát vlasy, že jste udělali chybu. Délku rodičovské můžete měnit i v jejím průběhu (nárok na změnu máte každé tři kalendářní měsíce). Pokud si nejste jisti, většinou je lepší zvolit kratší trvání.

„Doporučuji si zvolit raději kratší dobu rodičovské dovolené a tu následně prodloužit, to jde vždy. Na její zkrácení musíte mít souhlas zaměstnavatele a mohlo by se vám stát, že ho nezískáte. Jako se to stalo člence naší komunity Marter. Chtěla se vrátit na pracovní trh o půl roku dříve, ale nebylo kam, zaměstnavatel pro ni ještě neměl místo. Eva byla tedy nucena jít na ten půlrok pracovat na brigádu,“ sdílí zkušenosti Andrea.

I když je rozhodování o délce rodičovské dovolené náročné, je zbytečné se dopředu stresovat. S příchodem nového člena rodiny se mnohé změní a vy uvidíte, jakou osobnost jste přivedli na svět, jaké jsou jeho či její individuální potřeby, a hlavně jak se v tom budete cítit vy. Nemusíte nic zvládat dokonale, hlavně si své rodičovství užijte.

Foto: Thomas Decamps for Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, LinkedInu nebo Instagramu a nenechte si ujít žádné novinky.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa