Těhotná (ne)zaměstnaná: Jak české právo chrání budoucí matky?

15. 3. 2023

8 min.

Těhotná (ne)zaměstnaná: Jak české právo chrání budoucí matky?
autor
Barbora Kebová

Novinářka a expertka zabývající se otázkou udržitelnosti. Kromě toho bádá a hledá odpovědi na otázky, jak zvládnout rodičovství a práci.

Při oznamování těhotenství v práci se může nejedna žena dostat do komplikované situace. I když by správně nemělo být těhotenství a rodičovství důvodem k nerovnému zacházení v jakékoli podobě, praxe může být všelijaká. Pokud vám znevýhodnění hrozí, vyplatí se v oznamování těhotenství tak trochu taktizovat. A v každém případě se vyplatí znát svá práva. Jak český zákon chrání budoucí matky? A s jakými způsoby diskriminace v zaměstnání se můžete setkat?

Jak může těhotenství změnit vaši práci

Těhotenství je nejen obdobím radostného očekávání nového člena rodiny, ale také obdobím příprav a změn. Jednou z oblastí změny je bezesporu váš pracovní život. Ať už plánujete být na rodičovské dovolené několik let, anebo se do práce vrátit co nejdříve, k nějakému výpadku z vaší strany pravděpodobně dojde. Je proto důležité svou situaci v práci zavčasu řešit, a to ze dvou hlavních důvodů. Prvním z nich jsou samozřejmě vztahy se šéfem a kolegy a možnost najít adekvátní náhradu na vaše místo. Je proto důležité dobře naplánovat, kdy a jak těhotenství v práci oznámíte. Druhým důvodem je ochrana vás samotné. České pracovní právo na těhotné ženy myslí a chrání je nejen proti neadekvátní zátěži, která může negativně ovlivnit těhotenství, ale také proti možné diskriminaci.

Jakou práci nesmíte vykonávat?

Pro těhotné ženy platí v zaměstnání zvláštní pracovní podmínky, které omezují nebo přímo zakazují konkrétní činnosti. Důvodem je hlavně ochrana ženy před přílišnou zátěží či externími vlivy, které by mohly mít negativní dopad na její nenarozené dítě. Co tedy těhotná žena ze zákona nesmí (i kdyby s tím sama souhlasila)?

  • pracovat přesčas,
  • vykonávat práci, která by mohla ohrožovat její těhotenství (dle vyhlášky č. 180/2015 Sb., o zakázaných pracích a pracovištích),
  • vykonávat práci, pro kterou není zdravotně způsobilá (dle lékařského posudku).

Zároveň nesmí bez vlastního souhlasu nebo žádosti

  • být vyslána na pracovní cestu mimo obvod svého bydliště nebo pracoviště,
  • být přeložena mimo obvod svého pracoviště nebo bydliště.

Zaměstnavatel musí rovněž těhotnou ženu v rámci bezpečnosti práce informovat o možných rizicích. Například o faktorech práce, které mohou poškozovat plod, či jiných rizikových skutečnostech. Pokud pracujete v zaměstnání, kde cokoli takového hrozí, měla byste těhotenství oznámit co nejdříve. Dokud zaměstnavatel o vašem těhotenství neví, nemůžete se u něj svých práv dožadovat.

Jak můžete práci přizpůsobit?

Pokud vaše práce není z jakéhokoli (výše zmíněného) důvodu vhodná v těhotenství, můžete požádat o změnu či převedení na jinou pozici. O převedení na jinou práci můžete žádat také v případě noční práce. Zaměstnavatel musí vaší žádosti vyhovět.

Může se však stát, že pro vás změna pozice bude znamenat nižší příjem. V takovém případě máte nárok na tzv. vyrovnávací příspěvek v těhotenství a mateřství, který dorovná rozdíl ve vašem ohodnocení. V případě, že pro vás zaměstnavatel jinou vhodnou práci nemá, jedná se o překážku v práci na jeho straně. Po dobu jejího trvání vám náleží náhrada mzdy ve 100% výši.

V praxi je jen malé procento prací tak rizikových, že by byly pro nastávající matky úplně nevhodné. I u méně náročných zaměstnání ale máte právo na změny, aby pro vás byla práce lépe zvládnutelná. Můžete například žádat o zkrácení nebo jinou úpravu pracovní doby. I tady vám zaměstnavatel musí vyhovět, pokud mu v tom nebrání vážné provozní důvody.

Výpověď v těhotenství: může mě zaměstnavatel vyhodit?

Pokud jste těhotná, jste v tzv. ochranné době, ve které vám zaměstnavatel nesmí dát výpověď (až na několik výjimek, jako zrušení zaměstnavatele nebo zvláště hrubé porušení povinností). Jedná se o stejnou ochrannou dobu, kterou máte během čerpání mateřské a rodičovské dovolené. To platí i zpětně – tedy v případě, že už jste těhotná, zaměstnavatel o tom ještě neví, a dá vám výpověď. I v takové situaci je výpověď neplatná.

Také se může stát, že otěhotníte ve výpovědní lhůtě. V takovém případě dochází automaticky k jejímu přerušení. I pokud by vám zbývalo pár dnů, bude výpovědní lhůta pokračovat, až když skončí ochranná doba. V praxi se tedy může stát, že se po třech letech vrátíte do práce na týden a poté skončíte.

Na ochrannou dobu však nemůžete spoléhat vždy. Pokud je váš pracovní poměr sjednán na dobu určitou, neochrání vás před jejím ukončením těhotenství ani mateřská či rodičovská dovolená. Takový pracovní poměr skutečně končí sjednaným dnem.

Podobným případem je zkušebka. Pokud je váš pracovní poměr zrušen ve zkušební době, z pohledu zákona se o výpověď nejedná. Ve zkušební době může pracovní poměr ukončit jak zaměstnavatel, tak zaměstnanec, a to bez udání důvodu. Na druhou stranu, důvodem propuštění nesmí být těhotenství. Pokud se jedná o jediný důvod, dopouští se zaměstnavatel diskriminace.

Zrušení pracovního poměru ve zkušební době zdaleka není jediným případem, kdy se těhotné ženy mohou setkat s diskriminací. Podobných situací může být v pracovním světě celá řada a v těhotenství jste pro takové jednání obzvláště citlivou skupinou. Co vám v praxi hrozí a co s tím?

Nejhorší scénář: diskriminace. Co se může stát a jak se bránit?

Diskriminací se rozumí jakékoli nerovné zacházení, jehož důvodem je příslušnost k určité sociální skupině nebo kategorii. Důvodem může být mimo jiné těhotenství, mateřství nebo otcovství. Je proto důležité dávat si na nerovné zacházení pozor. A v každém případě znát svá práva. S jakými diskriminačními situacemi se můžete v zaměstnání setkat? Jak jim můžete předcházet? A jak se proti nim bránit?

Tyto otázky jsme řešili s právničkou Terezou Patočkovou, která pracuje v právní poradně spolku Aperio. Aperio se již 20 let věnuje tématu rodičovství a skrze své aktivity se snaží pomáhat rodičům v náročných životních situacích. Kromě právní a psychologické poradny poskytují řadu rozvojových a vzdělávacích programů a obecně pomáhají rodičům zvládat strasti spojené s péčí o děti.

Nástup do práce – nezískám práci kvůli těhotenství

Hledáte novou práci v těhotenství? I to se může stát, i když se nejedná o zrovna záviděníhodnou situaci. Třeba budete mít štěstí a narazíte na osvíceného zaměstnavatele, který vás přijme pro vaše schopnosti nehledě na blížící se mateřskou. Anebo také ne a práci nedostanete. Důvodů pro nezískání práce může být spousta, ale těhotenství by mezi ně patřit nemělo.

Správně by měl zaměstnavatel ctít rovné zacházení se všemi uchazeči o práci a vybírat pouze podle schopností a osobnostních předpokladů. Na pohovoru se rovněž nesmí ptát na jakékoli otázky z osobního života, tedy ani na otázky ohledně (plánovaného) rodičovství a těhotenství. Na pohovoru proto nemusíte těhotenství vůbec zmiňovat, i když je jasné, že se to dříve či později provalí. Proto může být lepší taktikou vyložit karty na stůl už dříve. V takovém případě se však dostáváte do ošemetné situace. Zaměstnavatel má samozřejmě právo vás do práce nepřijmout. Pokud by však bylo jediným důvodem vaše těhotenství, jedná se o diskriminační jednání – ale v praxi velmi těžko prokazatelné.

„S dotazem, zda potenciálnímu zaměstnavateli oznámit či neoznámit těhotenství, se v právní poradně spolku Aperio setkáváme. Rozhodnutí je vždy na konkrétní ženě – některé ženy se o této skutečnosti nezmiňují, neboť pracovní poměr zakládá účast na nemocenském pojištění, a mohou tak při splnění dalších zákonných podmínek získat nárok na peněžitou pomoc v mateřství. Těhotné ženy by však měly přistoupit k informování zaměstnavatele vždy, pokud hrozí, že by práce mohla zahrnovat činnost, která je pro těhotenství riziková,“ doporučuje Tereza.

Zaměstnavatel neprodlouží smlouvu na dobu určitou

Může se stát, že máte v práci uzavřenou smlouvu na dobu určitou, která vyprší v době vašeho těhotenství. Na prodloužení smlouvy, stejně jako na přijetí do zaměstnání, žádný právní nárok nemáte. Pokud je však jediným důvodem jejího neprodloužení vaše těhotenství, může se jednat o diskriminaci. Tím spíš, pokud jste ve stejné situaci jako váš kolega či kolegové, kterým smlouva prodloužena byla.

„Obecně platí, že pracovní poměr na dobu určitou končí sjednaným dnem, bez ohledu na to, v jaké situaci jste. Tedy i když jste těhotná, na mateřské a rodičovské dovolené a podobně. S případem, kdy byl pracovní poměr prodloužen všem kromě těhotné ženy, jsem se v poradně setkala. Zde se můžete bránit, pokud by jediným důvodem neprodloužení smlouvy bylo těhotenství. Na druhou stranu, u tohoto typu pracovního poměru může zaměstnavatel argumentovat, že od začátku počítal s tím, že budete pracovat na sjednanou dobu, a žádné další důvody uvádět nemusí. Takže prokázat diskriminaci je v takovém případě těžké,“ sdílí zkušenosti z vlastní praxe Tereza.

Ukončení pracovního poměru dohodou

Snažit se udržet si se zaměstnavatelem dobré vztahy a řešit možné problémy smírčí cestou je vždy lepší varianta. Zejména pokud chcete v práci zůstat. Dávejte si však pozor, abyste se nenechala dotlačit do něčeho, co nechcete. Například pokud vám zaměstnavatel nabízí ukončení práce dohodou. Argumentem může být třeba to, že takové řešení bude lepší pro obě strany, nebo že do budoucna smlouvu zase uzavřete. Pokud dohodu podepíšete, už se budete jen obtížně bránit.

„S takovýmto případem jsem se osobně nesetkala, mohu však dát obecnou radu do života. Dohoda vždy vyjadřuje vůli obou stran. Proto nikdy nepodepisujte nic, o čem nejste přesvědčeni, že opravdu chcete. K podpisu dohody vás nikdo nutit nemůže. Pokud cítíte nátlak, je hlavně důležité situaci ustát. Pracovní vztahy se dají značně znepříjemnit i v zákonných limitech, může proto být psychicky náročné se s takovými situacemi vypořádat. Většinou se ale vyplatí stát si za svým,“ doporučuje Tereza Patočková.

Pokud si nejste jistá, jak se v dané situaci zachovat, nesnažte se ji řešit s horkou hlavou. Vždy si dejte čas na rozmyšlenou. Zjistěte si, co je pro vás výhodné, co vám případně hrozí, a hlavně jaká jsou vaše práva. A neváhejte se poradit s odborníkem – třeba v bezplatné právní poradně Aperia. Když se v situaci zorientujete, pravděpodobně neučiníte rozhodnutí, kterého byste později litovala.

Nedostanu přidáno, protože „stejně odcházím“

Oznámila jste své těhotenství zrovna v době, kdy se šéf chystá všem přidat? Správně by neměl hledět na to, zda za pár měsíců odcházíte, nebo ne. Máte právo na rovné zacházení, a tudíž i rovné ohodnocení. Pokud kolegové dostanou přidáno a vy ne, protože „stejně za chvilku odcházíte“, měla byste se proti takovému jednání bránit.

„Neznám šéfa, který by něco takového natvrdo řekl. Ale věřím tomu, že k takovýmto – spíše nevysloveným – situacím docházet může. Zákoník práce uvádí, že odměňování nesmí být diskriminační – za stejnou práci nebo práci stejné hodnoty náleží všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody. Pokud by zaměstnankyni bylo takto napřímo zdůvodněno, že se její plat nenavýší kvůli odchodu na mateřskou, jedná se o jasné diskriminační jednání. Jak jsem ale zmínila, nemyslím si, že by to nějaký zaměstnavatel v praxi udělal. Zpravidla bývá odměňování schováno v hodnocení zaměstnanců. Je proto těžké prokázat, že těhotná zaměstnankyně provádí svou práci ve stejné kvalitě jako kolegové,“ komentuje případ Tereza.

Podobná situace může nastat, když se vracíte z mateřské či rodičovské dovolené, a vaše mzda zůstane stejná jako při odchodu. Zaměstnanci, kteří pečují o děti, by neměli být jakkoli znevýhodněni a zaměstnavatel by měl při jejich návratu brát vývoj mezd v potaz. Pro výpočet mzdy by tak měla být rozhodující mzda zaměstnanců, kteří vykonávají obdobnou práci. Ne fakt, že jste byla dva roky doma s dítětem.

Nepovýším nebo budu odvolána z vedoucí funkce

Odvádíte v práci skvělé výkony, očekáváte povýšení, a najednou otěhotníte – ať už plánovaně, či ne. Svou novinu v práci zodpovědně ohlásíte, abyste jednala fér a udržela si se zaměstnavatelem dobré vztahy. Pár dnů nato se dozvíte, že váš šéf povýšil na pozici, na kterou jste měla jít vy, vašeho kolegu. Jak se v takové situaci bránit?

„I zde se jedná o poměrně komplikovanou situaci. Je obtížné prokázat, že jste na vyšší pozici vhodnější kandidátkou než kolega. V případě povýšení se hodnotí spousta faktorů a předpokladů pro vedení. Pokud vám šéf pozici slíbil, ale není k tomu žádný záznam, nebude jednoduché to dokázat. Na druhou stranu, je otázkou, zda v souvislosti s blížícími se mateřskými povinnostmi o novou pozici stojíte. Z mého pohledu je nejlepší si se šéfem promluvit, jestli máte o pozici stále zájem a jak si skloubení kariéry s dítětem představujete. Ve výsledku je to o lidském přístupu. A ten je vlastně základem pro úplně všechny situace. Právo nám sice dává mantinely, ale nakonec se ke všemu musíme postavit jako normální lidi,“ shrnuje Tereza.

Do podobné situace se můžete dostat také v případě, že je kariérní posun opačný – během těhotenství jste neplánovaně odvolána z vedoucí funkce. Co radí právní poradkyně zde? „Těhotenství nemůže být důvodem ke změně pracovní pozice kromě případů, kdy žena vykonává práci, která je těhotným ženám zakázána nebo která dle lékařského posudku ohrožuje její těhotenství. Většinou jsou v zaměstnání nastavena interní pravidla, za jakých je dotyčný ve vedoucí pozici i kdy o ni může přijít – a těhotenství tam rozhodně nepatří,“ upozorňuje Tereza Patočková.

A co na to zaměstnavatelé?

Práva zaměstnanců jsou jedna věc. Hrozí ale zaměstnavateli nějaký postih v případě, že je poruší? Pokud se zaměstnavatel dopustí diskriminace, která se prokáže, hrozí mu nemalá pokuta. Ta může být doplněna o náklady na případné soudní řízení a finanční náhradu újmy poškozenému zaměstnanci. Kromě hrozby vysokých výdajů (až v řádu milionů) může zaměstnavatele poškodit také negativní publicita a dopad na dobré jméno. Být opatrný se zkrátka vyplatí.

Na druhou stranu je potřeba zmínit také to, že ne každý pracovní vztah je založen na silné pozici zaměstnavatele a slabém zaměstnanci, na kterého za každým rohem číhá možná diskriminace. Také zaměstnavatelé se dostávají do nelehkých situací, zejména pokud jde o živnostníky nebo malé firmy. A rozhodování o udržení zaměstnanců pro ně může v krajních případech vést až k existenciálním otázkám. Nehledě na to, že ne každá firma má prostředky, aby si udržovala vlastního právníka nebo právní oddělení. V případě zákona sice neznalost neomlouvá, ale vyznat se v legislativě do všech podrobností bývá oříškem i pro nejednoho právníka. Je proto důležité nejen znát svá práva, ale zároveň přistupovat k životním situacím lidsky. A jak již bylo zmíněno, snažit se o řešení problémů po dobrém.

Užitečné odkazy:

Foto: Thomas Decamps for Welcome to the Jungle
Sledujte Welcome to the Jungle na Facebooku, LinkedInu nebo Instagramu a nenechte si ujít žádné novinky.

Probíraná témata
Hledáte svou další pracovní příležitost?

Více než 200 000 kandidátů našlo práci s Welcome to the Jungle

Prozkoumat pracovní místa